135 woningen gevonden

Er zijn 100 nieuwe woningen toegevoegd in het laatste jaar.

Vind jouw droomwoning
Geveild

Dr. J. van Beurdenstraat 13

5554 SR, Valkenswaard
DEZE WONING IS NIET TE BEZICHTIGEN EN IS EEN OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP.

Wij hebben de woning NIET van binnen kunnen bekijken. Alle kenmerken en gegevens zijn aannames op basis van historische informatie. Op veilingnotaris.nl is nog wat aanvullende informatie beschikbaar.

– Type: Hoekwoning
– Bouwjaar: 1961
– Oppervlakte BAG: 83m2
– Perceeloppervlakte: 227m2

Kavelbeschrijving
Het woonhuis met garage, berging, verdere aanhorigheden, ondergrond, erf en tuin, alsmede een gedeelte van het ter plaatse aanwezige voetpad, plaatselijk bekend 5554 SR Valkenswaard, Dr. J. van Beurdenstraat 13, kadastraal bekend gemeente Valkenswaard sectie E nummer 3627, groot twee are en zevenentwintig centiare (2 a en 27 ca);

Bijlages
Te raadplegen via veilingnotaris.nl

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Dr. J van Beurdenstraat 13 te Valkenswaard.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Notaris
De Randamie & Verstoep notarissen
Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
Telefoon: +31(0)10 433 03 55
Fax: +31(0)10 414 92 16
Dit dossier is in behandeling bij Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
E-mail: veilingen@drv-notarissen.nl

Contact
Voor vragen over deze verkoop kunt u terecht bij:
Era Focus Makelaars Eindhoven
Afdeling veilingen
Hurksestraat 60
5652 AL Eindhoven
Telefoon: +31(0)40 – 218 00 78
e-mail: eindhoven@erafocus.nl

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 31-08-2022 een onderhands bod uit te brengen. Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen (te downloaden via veilingnotaris.nl)

Veilingvoorwaarden
Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
– AVVE 2017
– Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:
– Veilingkosten ter hoogte van Eur 4668,95 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
– Overdrachtsbelasting

Zie voor de specificatie van de kosten het onderstaande overzicht:
Kostenoverzicht

Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: 1% inzetpremie ten laste van verkoper. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Veilingnotaris.nl
Op de website Veilingnotaris.nl wordt deze veiling eveneens gepubliceerd.

Deelname eisen

Registreren en legaliseren
Om mee te kunnen bieden op een veiling dient u zich te registreren en te legaliseren.

Contact
Voor vragen over het registratie en legalisatieproces kunt u contact opnemen met onze vastgoedafdeling. Stuur hiervoor een email naar vastgoed@bvaauctions.com of telefonisch via 033 – 808 0262 (tijdens kantooruren tussen 09:00 uur en 17:00 uur).

Let op!
– Indien in de laatste minuut voor het sluiten van de inzetfase een bod wordt uitgebracht dan wordt de inzetfase met twee minuten verlengd.
– Het kan zijn dat het systeem bij ‘controleer uw bod’ u nogmaals vraagt akkoord te gaan met de extra voorwaarden. Hou hier rekening mee bij
het (tijdig) uitbrengen van een bod.
– Op iedere veiling zijn veilingvoorwaarden van toepassing. Lees deze (algemene en bijzondere) veilingvoorwaarden voorafgaand aan de
veiling zorgvuldig door en neem bij eventuele onduidelijkheden tijdig contact op.
– Indien u in het verleden enkel bent gelegaliseerd voor Nationale Vastgoedveiling en/of BOG Auctions, kunt u deze legalisatie eenvoudig
uitbreiden. Dit kan in uw account bij ‘mijn gegevens – mijn instellingen’. Hou er rekening mee dat dit moet worden verwerkt door de Platformnotaris alvorens dit wordt toegekend.
– Voor een optimale werking van de website dient uw systeem aan een aantal minimale eisen te voldoen.
– Het plaatsen van biedingen via de app is niet mogelijk. Hierin wordt u doorgeleid naar de webpagina voor een correcte werking.

Beschikbaar

Aida 12

5629 NP, Eindhoven
EXECUTIEVEILING bij Aïda 12, Eindhoven d.d. 14 DECEMBER 2023 om 10:30 uur ten overstaan van De Randamie & Verstoep notarissen.

https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12

KIJKDAGEN:
1e: DINSDAG 28 NOVEMBER 2023 VAN 16:00 TOT 17:00 UUR
2e: WOENSDAG 13 DECEMBER VAN 16:00 TOT 17:00 UUR

Indeling:
Begane grond:
Hal, meterkast, woonkamer, keuken, tuin.

Eerste verdieping:
Overloop, 3 slaapkamers, badkamer.

Bijzonderheden:
Bouwjaar: 1999
Woningtype: Eindwoning
Perceeloppervlakte: 151m2
Woonoppervlakte: circa. 104m2 (de woning is niet ingemeten en de plattegronden zijn ter illustratie. Het is mogelijk dat sommige maten niet exact overeenkomen met de werkelijkheid, u heeft altijd het recht de woning zelf in te maken tijdens één van de open dagen).

Onderhandse biedingen:
Er kunnen tot en met WOENSDAG 29 NOVEMBER 2023 onderhandse biedingen worden gedaan. De biedingsformulieren dienen geheel ingevuld tezamen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs en een verklaring van financiële gegoedheid op het notariskantoor worden afgegeven of gemaild. Hieronder vind u de gegevens van de notaris:

De Randamie & Verstoep notarissen
t.a.v. mw. J.M.Y. Rob
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
veilingen@drv-notarissen.nl

Onderhandse biedingen dienen schriftelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk te zijn, en conform
de van toepassing verklaarde algemene veilingvoorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden.

De biedingsformulieren zijn te downloaden via https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12

Veiling is een ander woord voor openbare verkoop. De plaats en tijd zijn vooraf bepaald en ook de
voorwaarden die bij de koop gelden. Alleen de prijs moet nog tot stand komen. Een veiling is een
methode van verkoop die veel regels kent. Wij adviseren u vooraf informatie over de procedure c.q.
de gang van zaken op een (executie)veiling in te winnen. Informatie kunt u bijvoorbeeld bij uw
makelaar of notaris inwinnen.

ER KUNNEN GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND AAN BOVENSTAANDE INFORMATIE, AFMETINGEN, FOTO`S EN AANBIEDINGSTEKSTEN.

————————————————————————————————————-

EXECUTION Auction at Aïda 12, Eindhoven on 14 December 2023 at 10:30 am in the presence of De Randamie & Verstoep notaries.

https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12

VIEWING DAYS:
1st: TUESDAY 28 NOVEMBER 2023 FROM 4 TILL 5 PM
2nd: WEDNESDAY 13 DECEMBER FROM 4 TILL 5 PM

Layout:
Ground floor:
Hall, meter cupboard, living room, kitchen, garden.

First floor:
Landing, 3 bedrooms, bathroom.

Details:
Year built: 1999
House type: End of terrace
Plot size: 151m2
Living area: approx. 104m2 (not measured, you have the right to do this yourself during the open house)

Private bidding:
Private bids can be made until WEDNESDAY 29 NOVEMBER 2023. The bid forms
must be fully completed together with a copy of a valid identification document and a declaration
of financial soundness at the notary’s office or mailed in. Below are the notary’s details:

De Randamie & Verstoep notaries
Attn: Ms J.M.Y. Rob
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
veilingen@drv-notarissen.nl

Negotiated bids must be in writing, unconditional and irrevocable, and in accordance with
the applicable general auction conditions and special auction conditions.

The bidding forms can be downloaded from https://vastgoedveiling.nl/veiling/210/eindhoven-ada-12.

Auction is another word for public sale. The place and time are predetermined and so are the
conditions that apply to the sale. Only the price remains to be established. An auction is a
method of sale that has many rules. We recommend that you obtain information in advance about the procedure c.q.
procedure at a (foreclosure) auction. Information can be obtained from your
estate agent or civil-law notary.

NO RIGHTS CAN BE DERIVED FROM THE ABOVE INFORMATION, DIMENSIONS, PHOTOS AND OFFER TEXTS.

Geveild

Obrechtlaan 3

5654 GH, Eindhoven
DEZE WONING IS NIET TE BEZICHTIGEN EN IS EEN OPENBARE EXECUTORIALE VERKOOP.

THIS PROPERTY IS NOT AVAILABLE FOR VIEWING AND IS A PUBLIC FORECLOSURE SALE.

Wij hebben de woning NIET van binnen kunnen bekijken. Alle kenmerken en gegevens zijn aannames op basis van historische informatie. Op veilingnotaris.nl is aanvullende informatie beschikbaar.

– Type: Tussenwoning
– Bouwjaar: 1947
– OppervlakteBAG: 76m2
– Perceeloppervlakte: 145m2

Kavelbeschrijving

Het woonhuis met berging, verdere aanhorigheden, ondergrond en tuin, plaatselijk bekend 5654 GH Eindhoven, Obrechtlaan 3, kadastraal bekend gemeente Gestel sectie C nummer 3443, groot één are en vijfenveertig centiare (1 a en 45 ca);

Gebruikssituatie
Verhuurd. Het huurbeding is ingeroepen

Online executieveiling in opdracht van de hypotheekhouder van de Obrechtlaan 3 te Eindhoven.
Openbare verkoop ex. art. 3:268 BW juncto 3:254 BW.

Notaris
De Randamie & Verstoep notarissen
Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
Posthoornstraat 13-15
3011 WD Rotterdam
Telefoon: +31(0)10 433 03 55
Fax: +31(0)10 414 92 16
Dit dossier is in behandeling bij Dhr. B. (Brian) R. De Randamie
E-mail: veilingen@drv-notarissen.nl
Contact

Voor vragen over deze verkoop kunt u terecht bij:
Era Focus Makelaars Eindhoven
Afdeling veilingen
Hurksestraat 60
5652 AL Eindhoven
Telefoon: +31(0)40 – 218 00 78
e-mail: eindhoven@erafocus.nl

Onderhandse biedingen
Het is mogelijk om tot en met 08-02-2023 een onderhands bod uit te brengen.
Gebruik hiervoor het biedformulier onderhandse biedingen (PDF).

Veilingvoorwaarden

Op deze veiling zijn de volgende veilingvoorwaarden van toepassing:
– AVVE 2017
– Bijzondere Veilingvoorwaarden

Biedprotocol
Voor deelname aan deze veiling dient u zich te registreren en te legaliseren. Klik hier voor informatie over biedmethodiek zoals beschreven in het biedprotocol.

Kosten
De Koper is naast het geboden bedrag de volgende kosten verschuldigd:

– Veilingkosten ter hoogte van Eur 4668,95 incl. BTW (dit bedrag wordt tijdens het bieden automatisch bij uw bieding opgeteld)
– Overdrachtsbelasting (bekijk alle percentages)
– Inzetpremie: Zie bijzondere veilingvoorwaarden / kostenoverzicht

Zie voor de specificatie van de kosten de kosten het volgende overzicht (via veilingnotaris.nl):

Kostenoverzicht
Inzetpremie
Voor deze veiling geldt de volgende inzetpremie: Zie bijzondere veilingvoorwaarden. Lees verder de veilingvoorwaarden voor de exacte
regeling. Deze premie wordt niet getoond tijdens het biedproces.

Veilingnotaris.nl
Op de website Veilingnotaris.nl wordt deze veiling eveneens gepubliceerd. Kijk voor de informatie over deze veiling op
veilingnotaris.nl.

Registreren en legaliseren
Om mee te kunnen bieden op een veiling dient u zich te registreren en te legaliseren. Klik hier voor een uitgebreide uitleg en overzicht met notariskantoren waar u zich gratis kunt laten legaliseren voor dit platform.

Contact
Voor vragen over het registratie en legalisatieproces kunt u contact opnemen
met onze vastgoedafdeling. Stuur hiervoor een email naar vastgoed@bvaauctions.com of telefonisch via 033 – 808 0262 (tijdens kantooruren tussen
09:00 uur en 17:00 uur).

Beschikbaar

Harrie van Gestelstraat 8

5667 BK, Geldrop
€ 995,- p.m.
Hoogwaardig afgewerkt 3 kamer appartement vlak bij het centrum van Geldrop met flink balkon. Het is comfortabel wonen in dit compleet geïsoleerde appartement met vloerverwarming en zonnepanelen. Beschikbaar per 1 januari 2024. NOODZAKELIJK BRUTO INKOMEN MINIMAAL € 3980,- PER MAAND. LET OP; VERDERE VOORWAARDEN ONDER AAN DE TEKST!

Centrale entree met brievenbussen en de videofoon installatie. Mooi gerestaureerde monumentale entree partij met toegang tot de appartement, lift en bergingen. Met de lift of de historische trap in dit oude fabrieksgebouw bereikt u de eerste verdieping met daar de entree van de woning.

Indeling:
Hal met doorloop naar de living van circa 28 m2 met open keuken en alle inbouw apparatuur. Twee slaapkamers van ruim 11 m2 en 9 m2. Toilet. Badkamer met inloopdouche en wastafel. Inpandige stook/berg/wasruimte. Het balkon is ruim 10 m2 groot ,grenst direct aan de woonkamer en bereikt u via de openslaande deuren.

Wonen in dit appartement in De Tweka Fabriek is niet alleen duurzaam wonen, maar ook bijzonder comfortabel en met oog voor afwerking. Zo is de keuken uitgevoerd in een prachtige, tijdloze kleur eiken zwart, afgewerkt met een composiet wit keukenblad met spoelbak. Daarnaast is er eersteklas apparatuur voorzien, zoals een rvs afzuigkap, een keramische kookplaat, een combi-magnetron, vaatwasser en koelkast met vriesvak.

Ook het sanitair is zorgvuldig uitgekozen. Er is een wandcloset, een fraaie fonteincombinatie en wastafel, uitgevoerd in Sphinx wit. De fonteinkraan, wastafelmengkraan, douchethermostaat en glijstang zijn van het hoogwaardige merk Grohe. En ook aan de handdoekradiator in de badkamer is gedacht. Met dat en meer is uw loft-appartement standaard heel compleet, en bijzonder comfortabel bovendien.

*Op de begane grond is een individuele berging voor uw fietsen en andere opslag.
* Zonnescreens bij de ramen op de west zijde
* Laminaatvloer, jaloezieën, verduister (rol)gordijnen, gordijnreels, en extra opbergkast keuken zijn ter overname van de huidige huurder.

WELKOM IN DE TWEKA FABRIEK
U stapt binnen in de originele entreehal waar de authentieke elementen van het monumentale pand goed bewaard zijn gebleven. Hoe bijzonder: thuiskomen in een oud fabriekspand, volledig aangepast aan de wooneisen van nu!

STADS WONEN IN EEN DORP
De stoere, industriële betonnen look van de hoge plafonds blijft in de loft-appartementen zichtbaar, terwijl de afwerking in de rest van het appartement zeer hoogwaardig is. De gevels van de fabriek zijn in oude glorie hersteld door nieuwe aluminium kozijnen en wit stucwerk. Aan de buitenkant van het pand worden nieuwe elementen toegevoegd: de balkons van circa 10 m2 per loft-appartement op de 1e en 2e verdieping markeren de markante uitstraling van het pand. De verdiepingen zijn per trap en per lift te bereiken. Er zijn hoge plafonds van ca. 370 cm.

EEN MOOIE COMBINATIE TUSSEN GEBOUWHISTORIE EN MODERN WONEN
Industriële elementen en eigentijds wonen komen samen in de oude Geldropse Tricotagefabriek ‘Tweka’, waar tot de jaren ’70 badkleding werd gemaakt. Zo voldoen alle de 10 loft-appartementen – variërend in grootte van 63 tot 122 m2 – aan de meest moderne eisen op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie. Voor de verwarming en warmwatervoorziening, krijgt ieder loft-appartement bijvoorbeeld een warmtepomp. En door de goede isolatie is er minder warmte nodig om de woning op optimale temperatuur te krijgen én te houden.

ONTDEK GELDROP
Geldrop heeft het allemaal een centrale ligging, een gezellige dorpskern en veel groen. Eindhoven en Helmond liggen op een steenworp afstand door de directe aansluiting op de A67 bent u snel onderweg!

GELDROP IS UNIEK
Geldrop staat bekend om haar Brabantse gezelligheid. Lunchen, dineren of borrelen? In Geldrop vindt u een ruim aanbod aan sfeervolle cafés, restaurants en terrassen. Daarnaast biedt Geldrop een diversiteit aan lokale en landelijke winkelformules, (middelbare) scholen, sportclubs, een filmhuis, een cultureel centrum en een goede treinverbinding met Eindhoven en andere steden. De echte reden om naar De Tweka Fabriek te verhuizen is natuurlijk de fantastische ligging. Door de perfecte aansluiting op omliggende snel- en autowegen bent u direct onderweg! Mountainbikers, sporters en natuurliefhebbers zitten supersnel in de natuur: de gemeente is omgeven door véél groen.

VOORWAARDEN;
*NOODZAKELIJK VAST BRUTO INKOMEN € 3980,- per maand op basis van een vaste arbeidsovereenkomst. Een 2e inkomen is in overleg beperkt mee te tellen.
* overname laminaatvloer, raam decoratie (gordijnen, luxaflex) en extra keukenkast € 1995,-
* er wordt niet verhuurd aan vrienden groepen, etc.
* huurcontract voor onbepaalde tijd: minimale huurperiode voor huurder is 1 jaar
* waarborgsom ten minste 1 maand huur

Beschikbaar

Cirion 13

5663 RN, Geldrop
€ 1.200,- p.m.
In de ruim opgezette, jonge wijk “Genoenhuis” gelegen twee-onder-één-kapwoning met garage en ruime tuin op het zuiden. De woning is voorzien van vier slaapkamers.
LET OP : NOODZAKELIJK BRUTO INKOMEN VOOR DEZE WONING IS MINIMAAL € 4800,- PER MAAND

Begane grond:
Entree:
Binnenkomst in hal met meterkast. Gerenoveerd toilet (nieuw tegelwerk en sanitair) Ruime en lichte L-woonkamer met half open keuken aan de achterzijde. De keuken heeft een complete keukeninrichting met onder meer een vaatwasser, gaskookplaat, combi-magnetron, afzuigkap en koelkast met vriesgedeelte. Aansluitend aan de keuken bevindt zich een praktische bijkeuken met aansluitingen voor de wasapparatuur en toegang tot de garage en de tuin.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping zijn drie ruime slaapkamers en een badkamer gelegen. De badkamer is bij de oplevering gerenoveerd en voorzien van nieuw tegelwerk en sanitair. Er is een ligbad, een separate douche, een vaste wastafel en een toilet.

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is is bereikbaar met een vaste trap. Op de voorzolder is zich de CV-ketel en de mechanische ventilatie installatie. De ruime zolderkamer is voorzien van een dakraam.

Tuin:
Flinke achtertuin op het zuiden en heeft een achterom.

Algemeen:
De wijk Genoenhuis ligt ten zuiden van Geldrop op fietsafstand van het centrum met z’n vele goede faciliteiten. Het betreft een ruim opgezette wijk, uitstekend ingericht voor kinderen. De wijk heeft een basisschool en een supermarkt. Het centrum van Geldrop ligt op amper 5 minuten fietsen evenals het station. In korte tijd zit u op de A67 richting Venlo of andere bestemmingen terwijl Eindhoven op betrekkelijke korte afstand zowel met auto, fiets als openbaar vervoer uitstekend te bereiken is.

Bijzonderheden:
– LET OP : NOODZAKELIJK BRUTO INKOMEN VOOR DEZE WONING IS MINIMAAL € 4800,- PER MAAND
Om in aanmerking te komen voor deze woning dient u over een bruto inkomen te beschikken van minimaal 4x de maandhuur. Het gaat hierbij om het hoofd inkomen en op basis van een vast dienst verband. Een 2e inkomen kan beperkt mee tellen.
– Minimale huurperiode 1 jaar.
– Voor aanvang van de huur zal een ID-verificatie en creditcheck uitgevoerd worden
– De borg, alsmede de eerste maand huur dienen voor ondertekening van de huurovereenkomst voldaan te zijn.
– Huurder dient rekening te houden met het zelf afwerken van de vloeren, verzorgen van raambekleding en het eventueel schilderen van wanden.

Beschikbaar

Jan Deckersstraat 21c

5591 HN, Heeze
€ 1.535,- p.m.
Midden in het centrum van Heeze gelegen penthouse met onder meer een living van ruim 50 m² en 3 slaapkamers. Daarnaast is er een riant dakterras van meer dan 40 m² plus nog 2 extra terrassen zodat je ruim 60 m2 buitenruimte heb met veel zon maar ook beschutte schaduwplekjes. En natuurlijk is er een berging en een eigen parkeerplaats. Het appartement is volledig voorzien van een laminaatvloer en diverse rolgordijnen. Kortom klaar om zo in te trekken !

Entree op de begane grond waar toegang is tot de meterkast, de lift en de trap.
In het souterrain ligt de bij het appartement behorende berging.
De woning ligt op de 2e (bovenste) verdieping en is rondom vrijliggend. Dus veel privacy.

Indeling: entree; ruime hal met dubbele deuren naar de living; fijne en lichte woonkamer met open keuken en twee maal openslaande deuren naar het dakterras van ruim 40 m² ; de open keuken is in een hoekopstelling en voorzien van een gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, oven/magnetron combinatie, vaatwasser, spoelbak met mengkraan en kast/bergruimte.

Vanuit de hal is een 2e terras (circa 13 m²) aan de achterzijde te bereiken, alsmede een slaapkamer van circa 7,5 m², bijkeuken/stookruimte/ wasruimte, het geheel betegelde gasten toilet en de slaapvleugel.

Slaapvleugel: hal; slaapkamer 2 van circa 7 m²; ruime berging; luxe badkamer met een ligbad, separate douche, 2e toilet en wastafel; grote hoofdslaapkamer van ruim 20 m² met dubbele deuren naar een overdekt terras van ruim 6 m² aan de voorzijde van het gebouw.

Bijzonderheden:
*het penthouse is in 2011 gebouwd en volledig geïsoleerd
*ligging midden in het gezellige centrum van Heeze met alle voorzieningen binnen handbereik waaronder het NS station op circa 1 km
*de huurprijs is inclusief servicekosten maar exclusief je gas, elektra en water gebruik
*uitgangspunt voor toewijzing is dat het gezamenlijk bruto maand inkomen circa 6000 dient te zijn.

Beschikbaar

Teteringsedijk 144G82

4817 MK, Breda
€ 30.000,- k.k.
Gelegen aan de Teteringsedijk, op 5/10 minuten afstand van het centrum van Breda, wordt deze garagebox te koop aangeboden.

Over de garagebox
– Oppervlakte van 16m2
– Hoogte van 2.20m
– Goed beveiligd. Gelegen op een binnenhof op een privé parkeerterrein, toegankelijk via een beveiligd hek.
– Garage is voorzien van stroom
– Garagebox is onderdeel van een gezonde VVE structuur met onderhoudsplan
– Ruimte genoeg om spullen op te slaan of om een gezinsauto te stallen

Beschikbaar

Raadhuisstraat 89

1941 EB, Beverwijk
€ 212.500,- k.k.
Midden in het centrum van Beverwijk.

Dit functionele 1-kamer appartement bevindt zich op de derde verdieping van een appartementencomplex midden in het centrum van Beverwijk. Een kleine maar zeer fijne woning van circa 46 m². De woonkamer/slaapkamer met toegang naar balkon, staat in verbinding met de open keuken. Verder heeft het appartement een apart toilet en een aparte badkamer voorzien van douche en wastafel. Het appartement heeft een eigen berging op de eerste verdieping van het gebouw. Op loop afstand van het NS-station en letterlijk boven de winkels van het centrum, centraler dan dit appartement is er niet.

Indeling
Begane grond: hoofdentree, bellentableau, brievenbussen, trapopgang en lift.

Eerste verdieping: eigen aparte berging.

Derde verdieping: entree, hal, kast met opstelling cv-ketel, toilet, meterkast, badkamer v.v. douche en wastafel, berging/wasruimte, toegang naar open keuken en woonkamer met balkon op het zuidoosten.

Bijzonderheden
– bouwjaar 1985;
– energielabel D;
– midden in het centrum van Beverwijk;
– NS-station op loopafstand;
– appartementencomplex met liftinstallatie;
– ideaal voor starters;
– balkon op het zuidoosten;
– servicekosten bedragen thans € 144,48 per maand;
– eerste parkeervergunning bewoners: € 26,16 per jaar;
– tweede parkeervergunning bewoners : € 83,72 per jaar;
– parkeervergunning bezoekers € 26,16 per jaar;
– goede bereikbaarheid van Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Rijpelplein 18

5709 BT, Helmond
€ 215.000,- k.k.
Nieuw bij ERA Focus makelaars! Dit hoekappartement, type maisonnette, is rustig gelegen in woonwijk De Rijpelberg. Het appartement is goed onderhouden en heeft veel ruimte te bieden. Verdeeld over twee woonlagen beschikt het appartement over een royale living met open keuken, een royaal balkon, twee ruime slaapkamers én een badkamer. De derde woonlaag is een ruime zolderkamer die per vlizotrap bereikbaar is.

De woning is centraal gelegen in De Rijpelberg. Alle voorzieningen die deze wijk te bieden heeft, zoals winkels, scholen en sportvoorzieningen, zijn binnen handbereik. Het centrum van Helmond en de uitvalswegen richting Eindhoven/Venlo/’s Hertogenbosch zijn makkelijk te bereiken.

Algemeen
Het appartementencomplex is gebouwd in 1985. Gevels zijn opgetrokken uit metselwerk, het zadeldak is bedekt met pannen. De aanwezige VVE zorgt voor het onderhoud aan het gebouw. Het appartement is grotendeels voorzien van dubbele beglazing. Alleen de ruiten van de slaapkamer aan de voorzijde en badkamer, zijn enkel glas. Verwarming vindt plaats via stadsverwarming, deze zorgt ook voor het warme water.

Entree
In de centrale hal bevinden zich de brievenbussen en trapopgang naar de verdieping.
Op de eerste verdieping is het appartement toegankelijk. Het appartement bevindt zich aan het einde van de galerij, een zeer rustige ligging dus. Op de galerij bevindt zich de meterkast.

Indeling woonlaag 1:

Hal
Via de hal zijn de kast met unit voor stadsverwarming, trapopgang naar de verdieping, het toilet en de woonkamer te bereiken.

Toilet
De zeer nette en moderne toiletruimte beschikt over een hangcloset met fonteintje. De wanden zijn volledig betegeld.

Woonkamer
Zeer lichte ruimte door de grote raampartij aan de achterzijde. Aan deze zijde is voldoende ruimte voor een royale zithoek. Op de vloer ligt een laminaatvloer. Wanden zijn gestuukt en deels behangen.

Provisiekast
Vanuit de woonkamer is de ruime provisiekast bereikbaar.

Keuken
De open keuken biedt naast een keukeninrichting in wandopstelling, voldoende ruimte voor een eettafel. De keukenopstelling is afgewerkt met een achterwand in tegelwerk een kunststof blad. Een keramische kookplaat en afzuigkap zijn ingebouwd. De vaatwasser is losstaand maar inbegrepen. In de keuken zijn de wanden gestuukt.

Balkon
Via de woonkamer is het balkon bereikbaar. Dit is ca 10m² groot.

Indeling woonlaag 2:

Aangrenzend aan de overloop bevinden zich twee slaapkamers en de badkamer. De overloop is voorzien laminaat.

Slaapkamers
Slaapkamer I: De grootste kamer is gelegen aan de voorzijde en heeft een oppervlakte van ruim 12m².
Slaapkamer II: Gelegen aan de achterzijde. Met een grootte van bijna 9m² (gemeten bij een hoogte van minimaal 1,5m) is dit ook kamer die voor diverse doeleinden gebruikt kan worden.

Beide slaapkamers zijn voorzien van een laminaatvloer.

Badkamer
De eenvoudige badkamer beschikt over een douche, wastafel en toilet. Hier zijn tevens de aansluitingen voor de wasapparatuur aanwezig. De ruimte is voorzien van mechanische ventilatie. Door de aanwezigheid van een raam, is ook natuurlijke ventilatie mogelijk.

Indeling woonlaag 3:

Via de vlizotrap is de open zolderruimte met groot dakraam bereikbaar. Hier zijn volop opbergmogelijkheden.

Berging
Ca. 7m². Gelegen op de begane grond en voorzien van elektra.

Bijzonderheden:

– Centraal in woonwijk De Rijpelberg gelegen;
– Hoekappartement met maar liefst 3 woonlagen (woonlaag 1+2: 71m² + een zolder van 10m²)
– Gunstige ligging t.o.v. alle voorzieningen, uitvalswegen en het centrum van Helmond;
– De maandelijkse bijdrage aan de (actieve) VVE bedraagt €109,18 per maand;
– 2 royale slaapkamers en een ruime badkamer;
– Inpandige berging en voldoende parkeergelegenheid;
– Kortom een appartement wat zeker de moeite van een bezichtiging waard is!

Verkocht

Orionstraat 115

5632 DB, Eindhoven
€ 225.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Leuk appartement op de 7e verdieping met subliem uitzicht op park en water!

Betreft een leuk instap klaar tweekamer appartement met ruime living, nette keukeninrichting (2017), grote slaapkamer, eigen berging en balkon op het zuiden! Het appartement is gelegen kort nabij o.a. TUE, Fontys Hogescholen, winkels, scholen en park.

ENKELE HIGHLIGHTS:
– Sublieme ligging op de 7e verdieping met fraai uitzicht op park en water;
– Gunstige ligging o.a. ten opzichte van de TUE en Fontys hogescholen, ziekenhuizen en winkels;
– Kort nabij uitvalswegen o.a. de J.F. Kennedylaan, de A2, N2, A50 en A58;
– Geheel voorzien van kunststof kozijnen met dubbele beglazing;
– Aanvaarding op korte termijn mogelijk.

INDELING VAN HET APPARTEMENT
Central hal/entree met brievenbussen en bellentableau, liftinstallatie en trappenhuis. Er is in de omgeving voldoende openbare parkeergelegenheid.

APPARTEMENT
Ligging op de zevende verdieping. Het gehele appartement is voorzien van een nette laminaatvloer en grote raampartijen zorgen voor een prettige lichtinval.

HAL/ENTREE
Hal/entree met garderoberuimte/ inbouwkast. Vanuit de hal heb je toegang tot de toiletruimte, separate badkamer, de “master” slaapkamer en woonkamer.

TOILETRUIMTE
Geheel betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje.

WOONKAMER/KEUKEN
Ruime living (ca. 25m²) met inbouwkast en half open keuken. Er is voldoende ruimte voor zowel een zit- en eetgedeelte. De keuken, geplaatst in hoekopstelling, is v.v. inbouwapparatuur. In de keuken bevinden zich tevens de aansluitingen voor was- en droogvoorzieningen.

SLAAPKAMER (ca. 12m²)
Grote “master” slaapkamer met aangrenzend balkon en praktische inbouwkast.

BUITENRUIMTE
Vanuit de slaapkamer heb je middels een loopdeur toegang tot het sfeervolle balkon. Vanuit het zonnige balkon (zuiden) kijk je vrij weg over park en water.

BADKAMER
Geheel in lichte kleurstelling betegelde badkamer met wastafel in meubel alsmede inloopdouche met glazen douchewand.

BERGING
Het appartement heeft een eigen berging van ca. 8m².

LOCATIE EN LIGGING
Het appartement is gelegen in Woensel Noord in de wijk “Orion” kort nabij winkels, scholen, kinderdagverblijf, het Maxima Medisch Centrum, het Catharina ziekenhuis, de Technische Universiteit Eindhoven, Fontys hogescholen en De Rooij Pannen. Tevens zorgt de J.F. Kennedylaan voor een gunstige en snelle verbinding naar het centrum van Eindhoven.

BIJZONDERHEDEN:
– Sublieme ligging en uitzicht over park en water!
– Met berging en balkon op het zuiden;
– Lage servicekosten a € 128,45;
– Voorschot stookkosten momenteel € 165,– (werkelijk verbruik is lager);
– Uw makelaar: Tim de Rouw

Beschikbaar

Kolfbaanstraat 70A

4814 CM, Breda
€ 225.000,- k.k.
Starters opgelet!
Kolfbaanstraat 70A, Breda

BIEDEN VANAF € 225.000,-!

Volledig gemeubileerd 3-kamer appartement gelegen op een gewilde locatie aan de rand van het centrum. Het appartement beschikt o.a. over een ruime woonkamer met open keuken en bergzolder, badkamer en 2 slaapkamers.

Het appartement is centraal gelegen aan de rand van de wijk Tuinzigt op loopafstand van het centrum. Het stadscentrum van Breda is nabij gelegen en eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer, auto, fiets of te voet. Het winkelcentrum Tuinzigt en Stada Stores zijn op steenworp afstand gelegen. Verder heeft het appartement een goede bereikbarheid en ontsluiting nar de snelwegen, A16, A58 en de A27.

Bijzonderheden
– Gemeubileerd over te nemen;
– Kunststof kozijnen (draaikiep) met HR-beglazing en voorzien van horren;
– Vernieuwde kunststof voordeur;
– 2 grote dakramen in de woonkamer;
– 2 slaapkamers (waarvan één kamer met wasmachine aansluiting);
– Op loopafstand van alle voorzieningen aan de Haagweg;
– Op fietsafstand van het stadscentrum van Breda;
– CV-ketel in eigendom (Intergas HRE);
– Winkelcentrum Tuinzigt en Stada Stores in de omgeving.

Duurzaamheid:
– Grotendeels voorzien van kunststof kozijnen met HR-beglazing;
– De gevels en het dak zijn na-geïsoleerd;
– Energielabel C.

INDELING

Begane grond
Eigen voordeur-entree naar de hal met de meterkast (nieuwe groepenkast) en de trap met toegang tot de bovenwoning op de 1ste verdieping.

Woonkamer- open keuken
Ruime woonkamer (ca. 4,42 m x 7 m) met half open keuken (ca. 1,97 m x 3,94 m) en toegang tot de badkamer en de slaapkamers. De woonkamer en keuken zijn afgewerkt met een laminaatvloer en glad stucwerk wanden en plafonds. Door de dubbele grote dakramen is er veel lichtinval in de woonkamer. Boven de woonkamer bevindt zich een bergzolder.

De keuken is uitgevoerd in een rechte opstelling en voorzien van een 5-pits gasfornuis met grote afzuigkap, koel-vriescombinatie en combimagnetron.

Badkamer en toilet
De badkamer met toilet (ca. 1,97 m x 1,68 m) is afgewerkt met vloer- en wandtegels en systeemplafond. De badkamer is voorzien van een douche, wastafel, toilet en handdoekradiator.

Slaapkamers
slaapkamer I (ca. 2,97 m x 2,46 m) afgewerkt met een laminaatvloer en stucwerk wanden en plafond. In de slaapkamers bevindt zich tevens de wasmachine- en drogeraansluiting.
Slaapkamer II (ca. 3,37 m x 3,44 m) afgewerkt met laminaatvloer en stucwerk wanden en plafond.

Vereniging van Eigenaren
Na het kopen van een appartement wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. De VVE is een ‘slapende’ VVE met de benedenwoning.

Verkocht

Teteringsedijk 148D15

4817 MK, Breda
€ 225.000,- k.k.
Klussers opgelet!!

Op zoek naar een appartement op de derde (bovenste!) etage waar je helemaal je eigen touch kunt gaan aanbrengen? Plan dan snel een bezichtiging in bij dit ideale 2 kamer-appartement met onwijs ruim balkon met prachtig vrij uitzicht. Het appartement bevindt zich op een gewilde en gunstige locatie in “Brabantpark” en beschikt over energielabel C. Daarnaast is in dit kleinschalige appartementencomplex een lift aanwezig én is optioneel een garagebox op een afgesloten terrein bij te kopen. Het appartement is per direct beschikbaar!

BIJZONDERHEDEN
– Energielabel C en geheel voorzien van dubbele beglazing
– Garagebox op het afgesloten parkeerterrein (optioneel)
– Balkon met prachtig vrij uitzicht vanaf de 3e verdieping
– Het appartement is per direct beschikbaar!
– Diverse nieuwbouwprojecten aan de Teteringsedijk en directe omgeving zullen de toch al mooie straat de komende jaren alleen nog maar mooier maken.

LOCATIE/LIGGING
Het appartement is gunstig gelegen ten opzichte van het historische, bruisende stadscentrum van Breda, winkels, scholen, sportaccommodaties en het Centraal Station. De aansluiting via de noordelijke rondweg met de rijksweg A27 richting Utrecht en de rijksweg A58 richting Tilburg, Rotterdam en Antwerpen ligt op korte afstand.

GARAGEBOX (OPTIONEEL)
Bij dit appartement is optioneel een garagebox bij te kopen. Deze garagebox (ca. 5.85 x 2.78m. met een inrijhoogte van 1.85m.) beschikt over een stalen kanteldeur en elektra en bevindt zich op het parkeerterrein, die middels een afsluitbare (afstandbedienbare) poort te bereiken is.

BEGANE GROND
Centrale entree met bellentableau, brievenbussen, lift en trapopgang naar de verdiepingen.

DERDE VERDIEPING
Gezamenlijke hal/gang en middels deze hal is het appartement, dat aan de voorzijde van het gebouw gelegen is, toegankelijk. In deze centrale hal bevindt zich tevens de meterkast (5 groepen).

APPARTEMENT
Royale hal/entree met toegang tot alle vertrekken en de praktische bergkast met veel opbergmogelijkheid, opstelplaats voor de wasmachine én de boiler; lichte woonkamer met intercominstallatie, toegangsdeur naar het balkon én de mogelijkheid tot het plaatsen van een open keuken (ca. 7.11 x 3.28/4.60m.). De woonkamer geniet onwijs veel lichtinval middels de raampartijen aan de balkonzijde en de lichtstraat boven deze raampartijen; balkon (ca. 3.61 x 1.42 / 4.00 x 0.51m) met prachtig vrij en weids uitzicht en geen inkijk!; fijne badkamer (ca. 2.25 x 1.74m.) voorzien van een douche-in-bad-combinatie, een closet en een wastafel; royale (ouder)slaapkamer (ca. 3.30 x 3.83m.) gelegen aan de voorzijde met eveneens onwijs veel lichtinval middels de raampartijen en lichtstraat.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Door het kopen van een appartement wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaren. De financiële stukken zijn op verzoek in te zien. De servicekosten bedragen thans circa € 179,91 per maand voor het appartement én € 41,12 per maand voor de garage. In de servicekosten zijn inbegrepen het waterverbruik, de opstalverzekering, schoonmaak en verlichting van de algemene ruimten, reservering voor groot- en klein onderhoud, administratiekosten en het liftonderhoud. Daarnaast betaal je een voorschot per maand voor de stookkosten.

TER VERDERE INFORMATIE
– Wij maken gebruik van een NVM model koopovereenkomst. In het kader van zekerheidstelling voor de verkoper wordt er standaard een bankgarantie/waarborgsom van 10% opgenomen in deze koopovereenkomst.
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen voor de koper na ondertekenen van de koopakte.

– Met hoeveel zorg ook samengesteld, er kunnen onvolledigheden voorkomen in de informatie en de afbeeldingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maatvoeringen t.a.v. plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn vastgelegd in een meetrapport. De metingen zijn verricht aan de hand van de NVM-richtlijnen gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van een gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

– Aangezien deze woning ouder is dan 40 jaar zal in de NVM koopakte de algemene ouderdomsclausule worden opgenomen.

– Gezien het bouwjaar van de woning is het mogelijk dat er in het verleden in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen zijn verwerkt. In de koopovereenkomst zal dan ook het zogenaamde asbest artikel worden opgenomen.

– De verklaring ‘Niet zelf bewoond’ zal worden opgenomen in de koopovereenkomst

Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn.

Verkocht

Drechtstraat 101

1946 AZ, Beverwijk
€ 229.500,- k.k.
Het appartement wordt verkocht middels een inschrijving, die sluit op maandag 11 september, om 12:00 uur. Heeft u interesse, in week 35 en 36 kunt u nog een bezichtiging inplannen.

Starters opgelet!

Het in 2008 gebouwde appartementencomplex, op de hoek van de Laan der Nederlanden en de Drechtstraat, ligt op ca. 5 minuten fietsen van het centrum en het NS-station Beverwijk. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het winkelcentrum op de Wijkerbaan, het Marlo terrein en Europaplein.

De entree van het appartementencomplex is gelegen op de begane grond, met bellentableau, brievenbussen, lift en toegang naar het overdekte parkeerterrein en de gemeenschappelijke fietsenstalling. Op het afgesloten parkeerterrein heeft u beschikking over een eigen parkeerplaats.

Het 2 kamerappartement is gelegen op de derde verdieping en te bereiken met de lift of trap. In het goed onderhouden appartement is een laminaatvloer gelegd en via de hal heeft u toegang naar alle vertrekken.
In zowel de woonkamer als de open keuken is er veel lichtinval door een grote raampartij, die u tevens toegang verleent naar het ruime balkon (10 m²). De moderne keuken is geplaatst in een hoekopstelling en voorzien van een koel-vriescombinatie, vaatwasser, 4 pits gaskookplaat combi-oven en afzuigkap. Naast de moderne badkamer met douche, wastafel met meubel en aansluiting voor de wasmachine, treft u een separaat toilet met wandcloset en fonteintje. Vanuit de slaapkamer heeft u uitzicht op het balkon.

In de inpandige bergruimte is de cv-ketel en WTW- unit geplaatst. Hier heeft u tevens de mogelijkheid om de wasmachine op te stellen.

Kenmerken:
Bouwjaar: 2008
Gebruiksoppervlakte: 48 m²
Inhoud: ca. 144m³
Balkon: 10 m²

Bijzonderheden:
– Energielabel A;
– Gelegen op de bovenste verdieping
– Eigen parkeerplaats op afgesloten parkeerterrein
– Ruim balkon (5,4 x 1,8)

– Kindvriendelijke buurt met speeltuintjes en groenvoorzieningen
– Voldoende parkeerruimte aan de zijkant van het appartementen
– Gelegen op fietsafstand van het centrum en het NS-station Beverwijk en het NS-station Heemskerk
– Winkelcentrum Wijkerbaan, Marlo terrein en Europaplein op loop/fietsafstand
– Nabij uitvalswegen richting Haarlem, Alkmaar en Amsterdam
– Duinen en strand op fietsafstand

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht onder voorbehoud

Johannes van Zantenstraat 49

5025 VW, Tilburg
€ 229.500,- k.k.
Fijn driekamer appartement met twee balkons en ruime berging aan de Johannes van Zantenstraat in Tilburg!

Dit lekker licht appartement met goede leefruimtes op een mooie groene plek in woonwijk Korvel in Tilburg is gunstig gelegen t.o.v. zowel het gezellige centrum van Tilburg, de omliggende scholen, sportvoorzieningen en snelweg A58. Word jij de volgende bewoner?

Kenmerken:
– Voorzien van kunststof kozijnen met HR++ beglazing
– Aanvaarding op korte termijn (dit jaar)
– Riante berging
– VvE kosten € 106,- per maand
– Houd rekening met moderniseringskosten

We komen het complex binnen in de centrale hal met bellentableau, brievenbussen en de trapopgang naar de appartementen. We vervolgen onze weg naar verdieping twee.

Het appartement:

De entree brengt ons in de hal van het appartement die alle ruimtes met elkaar verbindt.

We beginnen in de woonkamer. Doordat het appartement een hoek appartement betreft is de woonkamer lekker licht en hebben we door de vele raampartijen een fraai zicht op het parkje waarin het complex is gelegen. De woonkamer is langgerekt en heeft aan twee zijdes toegang tot een balkon (ochtend- en avondzon). De woonkamer is met een lengte van meer dan 10 meter enorm ruim en biedt voldoende ruimte voor zowel een gezellige zit- als eethoek. In de woonkamer bevinden zich twee plekken waar voorheen een haard heeft gestaan.

De dichte keuken beschikt over een eenvoudige rechte keukenopstelling met spoelbak en onder- en bovenkasten en een vrijstaand fornuis met oven en afzuigkap. Direct aan de keuken vinden we een handige bijkeuken voor het opbergen van de voorraad en grotere spullen.

In de deels betegelde badkamer vinden we een wastafel, douchecabine, ketelopstelling (Remehe HR 2019) en de aansluitingen voor de wasmachine. De toiletruimte is separaat toegankelijk vanuit de hal en beschikt over een fonteintje.

Het appartement beschikt over twee slaapkamers ( ca. 10m2 en 8m2) aan de voorzijde van het appartement. De kleinere slaapkamer beschikt over een handige vaste kast en wastafel.

Berging:

Op de begane grond van het complex vinden we een ruime berging van liefst 10m2 welke zowel vanuit de centrale hal als de achterom (fietsen) goed te bereiken is.

Kortom een ruim en lekker licht appartement op een goede locatie! Steek jij de handen uit de mouwen om er jouw plekje van te maken?

Maak een afspraak voor bezichtiging via ons kantoor. Ik leid je graag eens rond!

Beschikbaar

de Vriesstraat 24e

5612 KK, Eindhoven
€ 239.750,- k.k.
Welkom in dit fraaie 2-kamer-appartement (ERFPACHT), volledig instapklaar en met een vleugje luxe. Je zult je meteen thuis voelen in appartement, gelegen op de begane grond van de historische en karakteristieke voormalige broodfabriek “De Nijverheid”. Geniet van het leven met een eigen terras aan de voorzijde, omringd door een groene oase en parkeer je auto gemakkelijk op je eigen parkeerplaats.

Bij binnenkomst word je verwelkomd door een hal die veel lichtinval geniet en een verrassend ruimtelijk gevoel geeft door zijn hoge plafond. Hier vind je ook de meterkast en een moderne toiletruimte met strakke wandtegels en een hangend wandcloset.

De woonkamer is heerlijk open en praktisch ingedeeld, waardoor je optimaal kunt genieten van de ruimte. De wanden en het plafond zijn strak gestuct en de grote ramen aan de voorzijde zorgen voor een overvloed aan natuurlijk licht. Via openslaande deuren betreed je het privéterras aan de voorzijde, waar je kunt ontspannen en genieten van het buitenleven met goede privacy.

De open keuken is compleet en modern ingericht, met een gaskookplaat, afzuigkap, combi-magnetron, vaatwasser en koel/vriescombinatie. Dankzij de diverse kasten is er voldoende opbergruimte voor al je culinaire avonturen.

Er is ook een stookruimte met de CV-ketel (eigendom) en aansluitingen voor wasapparatuur, zodat je alles netjes uit het zicht kunt houden.

De royale slaapkamer is voorzien van een mooie laminaatvloer en strak gestuukte wanden. Aangrenzend vind je de luxe en complete badkamer, uitgerust met een ligbad, douchecabine en wastafel. Hier kun je heerlijk ontspannen en jezelf verwennen na een lange dag.

Op het binnenterrein vind je je eigen parkeerplaats en een algemene fietsenberging. Geen gedoe meer met parkeren en altijd je fiets veilig en droog stallen.

Let op: dit appartement wordt aangeboden onder erfpacht, waarbij de maandelijkse canon fiscaal aftrekbaar is.

Bijzonderheden:
– Instapklaar appartement op centrale woonlocatie in Eindhoven nabij diverse voorzieningen, uitvalswegen, hogescholen en universiteiten;
– Eigen parkeerplaats en gezamenlijke fietsenstalling op het binnenterrein.
– Gelegen in de prachtig gerenoveerde en gemoderniseerde broodfabriek “De Nijverheid” uit 1924, een gemeentelijk monument.
– Schitterende glas-in-lood ramen die een vleugje charme toevoegen;
– Hoogwaardige isolatie, luxe afwerking en volledig instapklaar;
– Energielabel C, geldig tot 29-07-2026;
– voorzien van vloerverwarming voor optimaal comfort;
– Het buitenschilderwerk is in 2019 uitgevoerd;
– Let op, dit appartement wordt aangeboden onder erfpacht, waarbij de maandelijkse canon van € 263,70 fiscaal aftrekbaar is. Voor meer informatie over de erfpacht verwijzen we je graag naar www.grondvermogen.nl.
– De Vereniging van Eigenaren (VvE) is financieel gezond en de servicekosten bedragen momenteel € 84,61 per maand voor de woning inclusief parkeerplaats.
– Mis deze unieke kans niet om in deze prachtige woning te wonen. Neem snel contact op met onze makelaar voor meer informatie en plan een bezichtiging. Je nieuwe thuis wacht op je!
____________________________________________________________________

Welcome to this exquisite 2-room apartment (GROUNDLEASE), completely ready for you to move in with a touch of luxury. You’ll immediately feel at home in this apartment, located on the ground floor of the historic and characteristic monument and former bread factory “De Nijverheid”. Enjoy life with your own terrace at the front, surrounded by a green oasis, and easily park your car in your private parking space in front of the apartment.

Upon entering, you’ll be greeted by a hallway that enjoys plenty of natural light and provides a surprisingly spacious feeling due to its high ceiling. Here, you’ll also find a modern restroom with sleek wall tiles and a wall-mounted toilet.

The living room is delightfully open and thoughtfully arranged, allowing you to fully appreciate the space. The walls and ceiling are smoothly plastered, and the large windows at the front provide an abundance of natural light. Through double doors, you access the private terrace at the front, where you can relax and enjoy outdoor living with good privacy.

The open kitchen is fully equipped and modern, featuring a gas stove, extractor, combination microwave/oven, dishwasher and fridge/freezer. Thanks to various cabinets, there’s enough storage space for all your culinary equipment.

There’s also a utility room housing the central heating system(owned) and connections for laundry appliances, keeping everything neatly out of sight.

The spacious bedroom is adorned with attractive laminate flooring and neatly plastered walls. Adjacent, you’ll find the luxurious and complete bathroom, equipped with a bathtub, shower enclosure, and washbasin. Here, you can unwind and pamper yourself after a long day.

On the inner courtyard, you’ll discover your own parking space and a communal bicycle storage. No more parking hassles and always a secure and dry spot for your bike.

Please note: This apartment is offered under leasehold, with the monthly ground lease is tax-deductible.

Key features:
-Ready-to-move-in apartment in a central residential location in Eindhoven, close to various amenities, highways, colleges, and universities.
-Private parking space and shared bicycle storage in the inner courtyard.
-Situated in the beautifully renovated and modernized “De Nijverheid” bread factory from 1924, a municipal monument.
-Stunning stained glass windows that add a touch of charm.
-High-quality insulation, luxurious finishes, and fully move-in ready.
-Energy label C, valid until 29-07-2026.
-Fully equipped with underfloor heating for optimal comfort.
-Exterior painting was done in 2019.
-Please note, this apartment is offered under leasehold, with a monthly ground rent of €263.70 that is tax-deductible. For more information about the leasehold, please refer to www.grondvermogen.nl.
-The Homeowners’ Association (HOA) is financially healthy, and the service costs currently amount to €84.61 per month for the property, including parking space.
-Don’t miss this unique opportunity to live in this beautiful home. Quickly get in touch with our real estate agent for more information and to schedule a viewing. Your new home is waiting for you!

Verkocht

Kasterleestraat 296

4826 GM, Breda
€ 268.500,- k.k.
Instapklaar 4-kamer appartement met vrij uitzicht! Het appartement beschikt onder andere over een ruime woonkamer met veel lichtinval, drie slaapkamers, een dichte keuken, aparte badkamer en toiletruimte. De ligging van het appartement is ideaal, zo bevinden zich in de directe omgeving winkelcentrum Moerwijk, een prachtig natuurgebied met kinderboerderij, diverse sportfaciliteiten en diverse onderwijsinstellingen. Het stadscentrum van Breda is binnen 15 fietsminuten te bereiken, daarnaast is het appartement per auto gemakkelijk bereikbaar vanaf de diverse uitvalswegen en bevindt er zich een bushalte met frequente verbindingen op circa 3/4 minuten lopen van het appartement.

Algemeen
Via de parkeerplaats bereikt u de centrale toegangsdeur en komt u in de royale hal. Vanuit de hal kunt u via het trappenhuis en de lift de diverse verdiepingen bereiken. Uiteraard vindt u nabij de centrale toegangsdeur ook het bussenfront en bellentableau.

Entree
Via de galerij bereikt je de voordeur van het appartement, deze geeft toegang tot de hal. Deze is voorzien van een tapijt. Vanuit de hal zijn de ruime woonkamer, keuken, slaapkamers, badkamer en toiletruimte bereikbaar. In de hal bevinden zich tevens de meterkast en een bergkast.

Woon-/eetkamer
De ruime doorzonkamer met veel lichtinval is in de huidige situatie opgedeeld in een eet- en woongedeelte. De ruimte is voorzien van een houten vloer, stucwerk wanden en plafond. Vanuit de woon-/eetkamer kan het balkon, welke is gelegen op het Oosten en vrij uitzicht heeft over een natuurrijke omgeving worden bereikt.

Keuken
De keuken is bereikbaar vanuit de hal en is opgesteld in U-vorm, deels in neutrale kleurstelling betegelde achterwand, 4-pits gaskookplaat, kunststof werkblad, spoelbak met mengkraan, voldoende kastruimte, oven en afzuigkap.

Slaapkamers één, twee en drie
Het appartement beschikt over drie slaapkamers. slaapkamers zijn gelegen aan de achterzijde van het appartement en voorzien van kunststof kozijnen met horren, houten vloer, stucwerk wanden en plafond.

Badkamer
De badkamer is bereikbaar via de hal, de wanden zijn betegeld in een neutrale kleurstelling met grijze gekleurde tegels op de vloer en witte tegels op de wanden met een wit plafond. De badkamer beschikt over een inloopdouche, enkele wastafel met meubel en mengkraan en ventilatie.

Berging
Op de begane grond is er nog een berging gelegen waar u spullen en een fiets kan opslaan.

Vereniging van Eigenaars
Na het kopen van een appartement wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. De financiële stukken zijn via de digitale brochure in te zien. De servicekosten bedragen thans € 199,19 per maand. In de servicekosten zijn onder andere opgenomen: de opstalverzekering, schoonmaak van de algemene ruimten, verlichting van de algemene ruimten en een reservering voor klein- en groot onderhoud en water.

Kenmerken:
– Instapklaar appartement 89m2 woon oppervlakte;
– Volledig voorzien van dubbele beglazing;
– Deels voorzien van kunststof kozijnen met horren;
– Nette badkamer;
– Verwarming en warm water middels blokverwarming;
– Beschikt over een eigen ruime berging in het souterrain;
– Balkon gelegen op het westen met vrij uitzicht over een natuurrijke omgeving;
– Gelegen in de nabijheid van diverse voorzieningen en uitvalswegen;

Verkocht onder voorbehoud

Pieter de Hooghstraat 8

5702 XE, Helmond
€ 270.000,- k.k.
Nieuw bij ERA Focus makelaars! Deze tussenwoning aan de Pieter de Hooghstraat is een ideale starterswoning! De woning heeft naast een woonkamer met open keuken, 3 slaapkamers én een heerlijke tuin op het Zuiden!

Algemeen
De woning is gelegen in woonwijk ‘De Bloemvelden’. Diverse voorzieningen zoals winkelcentrum ‘De Bus’, sportvoorzieningen, scholen en uitvalswegen zijn binnen handbereik.
Het bouwjaar van de woning is 1962. Gedurende de tijd zijn diverse aanpassingen gedaan. De woning beschikt over dubbele beglazing en een nageïsoleerd dak. De warmtevoorziening is geregeld middels een huurketel van het merk Atag. Dit huurcontract gaat over op de koper, de maandelijkse kosten bedragen €36,24.
In ca 2013 is de keuken en de elektrische installatie vernieuwd.

Indeling begane grond:

Entree
Via een pad door de voortuin is de voordeur bereikbaar. De voortuin is ingericht met volwassen beplanting en omheind met een houten hekwerk.

De hal biedt toegang tot het toilet, de trapopgang naar de eerste verdieping, meterkast (2013), provisiekast en woonkamer/keuken.
Op de vloer ligt een laminaatvloer. De wanden zijn voorzien van granol, het plafond is gestuukt.
De recent vernieuwde toiletruimte is geheel betegeld en voorzien van een hangend closet en fonteintje.

Woonkamer/keuken
De woonkamer is voorzien van dezelfde laminaatvloer. De wanden zijn afgewerkt met stucwerk en behang. De living geniet zeer veel lichtinval door de grote raampartijen aan zowel voor- als achterzijde. Aan de achterzijde bevindt zich de open keuken met lichte keukeninrichting. De keuken is geplaatst in 2013 en beschikt over de volgende inbouwapparatuur: combi-oven, gaskookplaat, koelkast, afzuigkap en vaatwasser (2023). De keukenruimte beschikt tevens over een houten bartafel waar met minimaal 4 personen aan gegeten kan worden. Hierdoor is het plaatsen van een eetkamertafel in de woonkamer overbodig. Dit geeft extra ruimte aan de zithoek.
Via de deur in de keuken is de tuin toegankelijk.

De zithoek is gerealiseerd aan de voorzijde van de woonkamer en kan op diverse manieren worden ingedeeld. Ook dit gedeelte van de woonkamer is heel licht door het grote raam aan de voorzijde.

Op de begane grond is de woning aan de achterzijde voorzien van rolluiken.

Indeling eerste verdieping:
Via de trapopgang in de hal is de eerste verdieping bereikbaar. De overloop biedt toegang tot 2 royale slaapkamers, de badkamer een een kleine kamer (voormalige badkamer) die ingericht is als wasruimte. De trapopgang en overloop zijn voorzien van vloerbedekking.

Slaapkamer I: Deze is gelegen aan de achterzijde en heeft een oppervlakte van ca 11,5m². De wanden zijn voorzien van behang en stucwerk. Op de vloer ligt een nette laminaatvloer.
Slaapkamer II: Gelegen aan de voorzijde van de woning en heeft een oppervlakte van ongeveer 10 m². Ook hier zijn de wanden behangen/voorzien van stucwerk. De vloer is afgewerkt met laminaat.

De voormalige badkamer aan de voorzijde van de woning is ingericht als wasruimte. Hier bevinden zich de aansluitingen voor wasmachine en -droger.

De badkamer is gelegen aan de achterzijde en beschikt over een bad, douche en wastafelmeubel. De vloer en wanden zijn volledig betegeld. Het plafond is afgewerkt met houten delen. Door het aanwezige raam kan de ruimte goed geventileerd worden.

Indeling tweede verdieping:

Via de vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar. Via de voorzolder is de derde slaapkamer bereikbaar. Op de voorzolder is de CV-installatie opgesteld.

Slaapkamer III: De slaapkamer op deze verdieping is voorzien van twee dakramen waardoor deze ruimte veel daglicht geniet. De wanden zijn gestuukt. Ook het plafond is gestuukt en daarnaast voorzien van inbouwspots. Op de vloer ligt een nette laminaatvloer.

Buiten:

Tuin

De tuin is bereikbaar via de keuken en achterom.

De onderhoudsvriendelijke tuin is ingericht met sierbestrating en kunstgras. Door de ligging op het Zuiden kan hier volop van de zon worden genoten!

Berging
Achter in de tuin bevindt zich de stenen tuinberging voor het stallen van fietsen en opbergen van diverse (tuin)spullen.

Bijzonderheden:
– Ideale starterswoning;
– Prettige ligging in wijk ‘De Bloemvelden’ met alle voorzieningen binnen handbereik,
– Het schilderwerk aan de buitenzijde is in 2021 vernieuwd;
– Voorzien van moderne keuken;
– Elektrische installatie vernieuwd in 2013;
– Voorzien van huurketel, maandelijkse kosten €36,24;
– Energielabel C; de woning beschikt over dubbele beglazing en dakisolatie;
– Kortom: een zeer interessante woning voor de starter op de woningmarkt!

Verkocht

Dr. Struyckenplein 88

4812 TA, Breda
€ 275.000,- k.k.
Bijzonder wonen in de woontoren TEUN met prachtig uitzicht vanaf de 4e verdieping! Een modern, instapklaar en zeer energiezuinig (label A!) 2 kamer appartement met een berging in de kelder van het complex. Het appartement is gelegen tegenover een modern winkelcentrum met onder andere; twee supermarkten, pinautomaat, een bakker, bloemist, Zeeman en de Kruidvat. De binnenstad van Breda is binnen 10 fietsminuten bereikbaar, uitvalswegen zijn binnen enkele minuten te bereiken en de bushalte is aan het Dr. Struyckenplein te vinden. Het prachtige Mastbos ligt op een steenworp afstand.

Bouwjaar: 2014
Woonoppervlakte: ca. 56m²
Inhoud: ca. 175m³

BOUWKWALITEIT
De vormgeving van TEUN is ingetogen, eigentijds chic en de grote raampartijen, van vloer tot plafond zorgen voor toetreding van veel daglicht en zon, maar ook voor een prachtig onbelemmerd uitzicht. De appartementen van TEUN zijn aangesloten op een duurzaam energiesysteem met Warme Koude Opslag (WKO). Een techniek waarmee energie uit de bodem wordt gewonnen, welke er ook voor zorgt dat het appartement tijdens de zomermaanden gekoeld kan worden door middel van vloerkoeling. Omdat de appartementen beschikken over vloerverwarming/verkoeling zijn er geen radiatoren aanwezig. Het complex telt 14 verdiepingen en is gebouwd met gebruikmaking van hoogwaardige materialen. De appartementen zijn voorzien van een zwevende dekvloer, zodat je weinig tot geen geluidsoverlast van de onder- of bovenburen zult ervaren. Tot slot is de meterkast voorzien van 6 groepen, fornuisgroep en 2 aardlekschakelaars.

INDELING
BEGANE GROND:
Centrale entree met bellentableau, brievenbussen, trappenhuis, twee liften en toegang tot de elektrisch afsluitbare parkeerkelder voor het bereiken van de eigen berging.

4e VERDIEPING:
Centrale hal met plaats van de groepenkast.

APPARTEMENT:
Entree/hal met toegang tot het toilet, de badkamer, de woonkamer met keuken, slaapkamer en een technische ruimte.

WOONKAMER/KEUKEN
Zeer lichte woonkamer met open keuken met een fijne daglichttoetreding door de verdiepingshoge raampartijen. De woonkamer is voorzien van een hoogwaardige laminaatvloer. De nette keukenopstelling beschikt over diverse Siemens inbouwapparatuur waaronder een koelkast, combinatie magnetron/oven, vaatwasser, 4 pits keramische kookplaat, RVS afzuigkap en diverse opbergkasten;

SLAAPKAMER
Fijne slaapkamer met badkamer en-suite. De slaapkamer geniet zeer veel lichtinval middels de 3 raampartijen en is voorzien van een laminaatvloer.

BADKAMER
Geheel in lichte kleurstelling betegelde badkamer voorzien van inloopdouche en thermostaatkraan, designradiator, badkamermeubel en wastafel;

TOILETRUIMTE
Separate betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje;

TECHNISCHE RUIMTE
Technische ruimte met aansluiting voor de wasapparatuur, plaats van de WTW unit (balansventilatie), plaats van het pompsysteem voor de verwarming en daarnaast nog eens veel bergruimte.

BIJZONDERHEDEN
– Per half december 2023 beschikbaar!
– Energiezuinig, gasloos, lage energie- en servicekosten. Dit maakt het woonplezier compleet.
– Gehele appartement is voorzien van vloerverwarming welke dient als hoofdverwarming en als koeling;
– Mogelijkheid in de woonkamer om middels een harmonicasysteem het hele kozijn te openen;
– Als eigenaar van een appartement(srecht) bent u van rechtswege lid van de VvE. De bijdrage hiervoor is ca. € 100,77 per maand. De stukken van de VvE zijn beschikbaar en op te vragen via de makelaar.

Beschikbaar

Vuchtstraat 134

4816 BR, Breda
€ 285.000,- k.k.
Welkom bij Vuchtstraat 134 in Breda

Dit instapklare appartement biedt alles wat u nodig heeft voor comfortabel wonen in het hart van Breda. Met een ruime woonkamer, aparte keuken, twee slaapkamers, een balkon op het zuidwesten met uitzicht op de iconische Grote Kerk van Breda, en extra voorzieningen zoals een inpandige berging en parkeergelegenheid op eigen terrein, is dit een unieke kans.

INDELING

BEGANE GROND
Bij binnenkomst in het complex betreedt u de centrale hal met toegang tot de lift, het trappenhuis en de inpandige berging.

APPARTEMENT
Bij het betreden van het appartement stapt u in een ruime hal die leidt naar alle vertrekken. De woonkamer is licht en royaal, met grote ramen die zorgen voor veel natuurlijk licht. Via de woonkamer bereikt u het balkon op het zuidwesten, waar u kunt genieten van de zon en het pittoreske uitzicht op de Grote Kerk.

De aparte keuken is modern en goed uitgerust, waardoor koken een waar genot wordt. De twee slaapkamers bieden voldoende ruimte en comfort, perfect voor een gezin, stel of als extra ruimte voor bijvoorbeeld een thuiskantoor.
De badkamer is netjes afgewerkt en voorzien van alle benodigde faciliteiten zoals een ruime inloopdouche en een wastafel.

EXTERIEUR
De gezamenlijke tuin is een fijne plek om buiten te zitten en te genieten van de groene omgeving. Parkeergelegenheid op eigen terrein zorgt voor extra gemak.

OMGEVING
De Vuchtstraat biedt een centrale locatie met het station (binnen twee minuten) en het bruisende centrum van Breda op loopafstand. Hier vindt u een scala aan winkels, restaurants, en culturele en recreatieve voorzieningen. Het appartement is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de belangrijkste snelwegen.
Voor liefhebbers van groen is het nabijgelegen stadspark een ideale plek om te ontspannen en te genieten van de natuur. De centrale ligging maakt het ook gemakkelijk om de charme van historische Breda te verkennen.

KORTOM
Vuchtstraat 134 in Breda is een instapklaar appartement met twee slaapkamers, een ruime woonkamer, een balkon op het zuidwesten met uitzicht op de Grote Kerk, en handige voorzieningen zoals een inpandige berging en parkeergelegenheid op eigen terrein. De centrale ligging maakt dit appartement ideaal voor wie alles wat Breda te bieden heeft binnen handbereik wil hebben. Geniet van het comfortabele stadsleven in dit charmante appartement.

Kenmerken:
– Ruim appartement (77m2) met twee slaapkamers;
– Instapklaar;
– Balkon op het Zuidwesten met zicht op de grote kerk;
– Parkeren op eigen terrein;
– Gezamenlijke tuin;
– Loopafstand van twee minuten naar het Centraal Station;
– Huurboiler;
– VvE kosten 210,- euro excl. Voorschot stookkosten van 140,- euro per maand.
– Verduurzamen van het complex is momenteel bezig in samenwerking met de Gemeente Breda.

Meer info? Bekijk de VvE stukken via de website: www.vuchtstraat134.nl

Verkocht

Fellenbeemd 8

5712 JH, Someren
€ 285.000,- k.k.
Starters en senioren opgelet! Nieuw bij ERA Focus makelaars: tot in de puntjes verzorgde kwartetwoning met slaap- en badkamer op de begane grond!

Deze zeer rustig gelegen woning biedt op de begane grond een fijne woonkamer met open keuken, slaapkamer, badkamer en voldoende opbergmogelijkheden. Op de verdieping is nog een extra (slaap)kamer en berging. En niet te vergeten: de heerlijke zonnige achtertuin van maar liefst 90m²!

Algemeen
De woning is gebouwd in 1978 maar in de loop der jaren flink onder handen genomen. Alle kozijnen zijn uitgevoerd in kunststof en voorzien van dubbele beglazing. Isolatievoorzieningen in het dak en de gevels dateren uit het bouwjaar, dus deze zijn beperkt aanwezig. In 2016 zijn alle dakpannen vernieuwd. De woning wordt verwarmd met een CV-ketel Nefit Ecoline uit 2009. Het binnenwerk van deze ketel is enkele jaren geleden nog volledig vervangen.

Indeling begane grond:
Aan de voorzijde van de woning ligt een kleine maar nette voortuin.

Entree

Hal
Deze geeft toegang tot de meterkast, trapopgang naar de verdieping, provisiekast, (berg)kast met CV-ketel, badkamer, toilet en woonkamer/keuken.

Badkamer
De keurig onderhouden badkamer is compleet uitgerust met een ligbad, wastafelmeubel en inloopdouche. De vloer en wanden zijn betegeld in een neutrale kleurstelling.

Toiletruimte
De toiletruimte is voorzien van een hangcloset en fonteintje en afgewerkt met dezelfde materialen als de badkamer.

Woonkamer/keuken
Door de grote raampartij aan de achterzijde valt direct op dat de woonkamer een zeer lichte ruimte is. Op dit moment is het zitgedeelte ingericht aan de tuinzijde. Hier is voldoende ruimte voor een royale zithoek. Bij de doorgang naar de keuken is ruimte voor een eettafel. Het extra raam zorgt ervoor dat ook hier voldoende daglicht is.

De half open keuken is aan twee zijden voorzien van een zeer nette keukeninrichting in wandopstelling met onder- en bovenkasten. De keuken is afgewerkt met een kunststof blad en beschikt over de volgende (inbouw)apparatuur: Koelkast, vaatwasser (+/- 5 jaar oud), combi-magnetron en gaskookplaat met afzuigkap. Het hoekraam in de keuken geeft mooi zicht op het pad waaraan de woningen gelegen zijn.

Slaapkamer I
Vanuit de woonkamer is de royale slaapkamer bereikbaar. Ook deze beschikt over een grote raampartij, waardoor deze kamer veel daglicht geniet. De airco zorgt voor verkoeling op de warmere dagen. De kamer heeft een oppervlakte van bijna 13m² waardoor er voldoende ruimte is voor een 2-persoons bed en grote kledingkast.

De gehele begane grond is voorzien van een houten vloer. Wanden en plafonds zijn netjes afgewerkt. De paneeldeuren maken het geheel af.

Indeling eerste verdieping:

Via de trapopgang in de hal is de eerste verdieping bereikbaar. De overloop geeft toegang tot een extra bergruimte en de slaapkamer.
In de bergruimte is de CV-ketel opgesteld. Dit betreft een Nefit Ecoline uit 2009, waarvan het binnenwerk enkele jaren geleden geheel vervangen is.

Slaapkamer II:
Royale slaapkamer van ruim 11m². Zeer prettige extra ruimte als logeer-, hobby- of werkkamer. Ook hier weer veel daglicht door het zij- en dakraam. De kamer beschikt tevens over een wastafel met mengkraan en onderkastje.
De schuine kant is afgewerkt met schuifkasten voor extra bergruimte. Op de vloer ligt een nette laminaatvloer. Ook deze kamer is voorzien van een airco.

Tuin:
De achtertuin heeft een diepte van maar liefst 10 meter en biedt volop privacy! Door het zicht op de omliggende hoge bomen, doet het geheel heel groen en natuurlijk aan. De tuin is heerlijk zonnig. Met een westelijke ligging kan hier heerlijk van de avondzon genoten worden!

Bijzonderheden:
– Keurig onderhouden en instapklare kwartetwoning met rustige ligging;
– Slaap- en badkamer op de begane grond;
– Extra slaapkamer op de verdieping;
– Royale living met nette keuken;
– Badkamer in zeer goede staat;
– Volledig voorzien van kunststof kozijnen en dubbele beglazing;
– Grote en zeer zonnige achtertuin met volop privacy;
– Kortom, de ideale woning voor een starter of doorstromer die op zoek is naar slaap- en badvoorzieningen op de begane grond!

Onder bod

Geertshof 32

4817 BW, Breda
€ 295.000,- k.k.
Deze fijne, uitgebouwde tussenwoning is gelegen aan een rustig woonhofje in de gewilde en kindvriendelijke woonwijk ‘Brabantpark’ en beschikt over in totaal 4 slaapkamers, royale living, (half) open keuken en privacybiedende tuin op het oosten met berging en een achterom. Nagenoeg de gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met isolerende beglazing (2010) en met enige modernisering dient rekening gehouden te worden. De woning is per direct beschikbaar.

Bijzonderheden
– Fijne tussenwoning met 4 slaapkamers.
– Woning is op de 2e verdieping voorzien van een dakkapel.
– Energielabel D.
– Privacybiedende tuin op het oosten gelegen met berging en een achterom.
– Gunstig gelegen in een rustige straat nabij alle voorzieningen en uitvalswegen.

Ligging en omgeving
De woning is gelegen in de wijk ‘Brabantpark’ nabij de winkelcentra ‘Heusdenhout’ en ‘Brabantplein’ waar u diverse winkels vindt. Daarnaast is er in de directe omgeving een ruim aanbod aan sociale voorzieningen zoals scholen en sportfaciliteiten en zijn ook speeltuintjes op korte afstand gelegen. Door de gunstige ligging is de verbinding ten opzichte van het gezellige stadscentrum van Breda, het centraal station en de diverse uitvalswegen (A16 & A27) uitstekend.

BOUWKWALITEIT
De woning is op degelijke en traditionele wijze gebouwd. De woning is nagenoeg geheel voorzien van kunststof kozijnen voorzien van isolerende beglazing enkel de dakkapel is van hout met enkel glas. De woning wordt verwarmd door een een (huur) CV-ketel (merk Intergas, bouwjaar 2015, ca. EUR 31,- per maand) en voorzien van warm water en voorzien in warm water door een geiser. De meterkast is voorzien van 3 groepen.

TUIN
De achtertuin is gesitueerd op het oosten waardoor u optimaal kunt genieten van ochtend en middagzon.
Achterin de tuin is een royale berging aanwezig. De tuin is tevens toegankelijk middels een achterom.

BEGANE GROND
Hal/entree met trapopgang naar de eerste verdieping, onder de trap een (verdiepte) kelderkast waarin zich de meterkast bevindt, toiletruimte met vrijhangend closet en fonteintje; ruime, uitgebouwde woonkamer (ca. 30m²) voorzien van openslaande deuren naar de tuin en speels balkenplafond. Aan de achterzijde staat de woonkamer in verbinding met de keuken; Half open keuken (ca. 3.43 x 2.07m.) bereikbaar vanuit de hal én woonkamer en is voorzien van een 4 pits gasfornuis, koelkast, spoelbak, diverse bergkasten en fijne zitbar. Vanuit de keuken is tevens de achtertuin bereikbaar middels een toegangsdeur.

EERSTE VERDIEPING
Overloop met vaste kast waar zich de aansluitingen ten behoeve van de wasapparatuur bevinden én een vaste trap naar de tweede verdieping; slaapkamer 1 (ca. 3.56 x 4.34m.) aan de achterzijde met inbouwkast en laminaatvloer; slaapkamer 2 aan de voorzijde (ca. 3.03 x 3.56m.) met inbouwkast en laminaatvloer; slaapkamer III (ca. 3.40 x 2.07m.) aan de achterzijde met laminaatvloer; Fijne badkamer (ca. 2.07 x 1.04m.) met douche, wastafel + meubel en inbouwverlichting.

TWEEDE VERDIEPING
Op deze verdieping is slaapkamer IV gelegen. Deze kamer heeft een grote (houten) dakkapel aan de achterzijde en er is voldoende bergruimte achter de schotten. Op de overloop vind je een dakraam aan de achterzijde en is opstelplaats van de CV-ketel in de bergkast.

Verkocht

Leenderweg 60c

5615 AB, Eindhoven
€ 298.000,- k.k.
Dit fijne 2-kamer appartement met balkon en eigen parkeerplaats op een afgesloten terrein is gelegen op de tweede verdieping van een kleinschalig appartementencomplex. De locatie is perfect en zeer centraal gelegen binnen de ring van Eindhoven! Diverse voorzieningen en openbaar vervoer zijn snel en gemakkelijk bereikbaar; onder het appartementencomplex bevinden zich diverse winkels (waaronder een Albert Heijn) en de uitvalswegen zijn vlakbij gelegen.

INDELING
Souterrain:
Eigen berging.

Begane grond:
Gemeenschappelijke entree met brievenbussen, videofoon, trappenhal en liftinstallatie; Gemeenschappelijke, afgesloten fietsenberging; Vaste parkeerplaats op afgesloten achterterrein.

Indeling appartement op 2e verdieping:
Entree. Hal met vinylvloer; meterkast; toilet met fontein; gezellige woonkamer met houten vloer en toegang tot balkon aan de voorzijde (oost ligging) ; half open keuken met keukenblok met spoelbak, inbouw apparatuur (gaskookplaat, afzuigkap, oven/magnetron combinatie, vaatwasser koelkast) en kastjes; bijkeuken /berging met een extra koel/vries combinatie; kast met CV ketel en mechanische ventilatie unit; slaapkamer voorzien van laminaatvloer; badkamer met douchecabine, wastafel met meubel en aansluiting wasmachine.

Algemeen:
– Volledig isolatiepakket;
– Kunststof kozijnen (draai/kiep) met isolerende beglazing;
– Appartement voorzien mechanische ventilatie;
– Servicekosten ca. €150,- per maand, inclusief onder meer opstalverzekering en reservering groot onderhoud;
– Gunstig gelegen aan de Leenderweg binnen de ring, nabij het stadscentrum, sport- en winkelvoorzieningen, openbaar vervoer en uitvalswegen!

Verkocht

Wilhelminastraat 7

1941 BK, Beverwijk
€ 300.000,- k.k.
Wonen in het hart van het centrum Beverwijk

In de autoluwe Wilhelminastraat is het heerlijk wonen. Het is er rustig en je hebt alle voordelen van de stad om de hoek. Een bezoek aan de bioscoop, winkelen, uiteten in één van de restaurants of je sport beoefenen in één van de vele sportfaciliteiten, u kunt dit allemaal lopend of met de fiets bereiken. Bent u afhankelijk van het openbaar vervoer, het NS-station ligt op ca. 900 meter lopen.

De woning is omstreeks 1900 gebouwd en in de afgelopen jaren zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van verduurzamen. Zo heeft de woning 7 zonnepanelen op het dak liggen, is er in 2021 een nieuwe cv-ketel  geplaatst, en zijn de kozijnen v.v. isolerende beglazing. Daarnaast is de woning aan de achterzijde uitgebouwd en heeft de houten begane grondvloer in 2022 plaats gemaakt voor een betonnen “geïsoleerde” broodjesvloer met vloerverwarming. Zodra je binnenkomt in woonkamer valt gelijk de royale gezellige (woon) keuken met een kook/spoeleiland en inbouwapparatuur op. Hier kan je genieten van de lekkerste gerechten of gezellig zitten met een drankje. Aan de voorzijde de woonkamer en vanuit de keuken kom je middels een schuifpui terecht in de gezellige achtertuin. Op de eerste verdieping tref je drie slaapkamers en een badkamer v.v. douche en wastafel. Middels een vlizotrap kom je op de bergzolder.

Indeling
Begane grond: entree, gang, toegang naar woonkamer met open keuken v.v. spoel-kookeiland, Bora inductiekookplaat met afzuigsysteem, quooker, vaatwasser, close-in-boiler, warmhoud lade, koel-vriescombinatie, wijnkoelkast, stoomoven en combi oven/magnetron. Trapkast, toilet met fontein en trapopgang. Toegang naar achtertuin middels schuifpui (2022).

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een badkamer v.v. douche, wastafel en mechanische ventilatie.

Middels een vlizotrap naar bergzolder met opstelling/aansluiting cv-ketel en omvormer.

In de achtertuin staat een vrijstaande stenen beging v.v. water, elektra en aansluiting wasmachine.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– nieuwe keuken met spoel/kookeiland en v.v. inbouwapparatuur 2022;
– betonnen “broodjes” vloer 2022;
– cv-ketel Nefit Proline CW4 2021;
– pvc vloer begane grond met vloerverwarming;
– 7 zonnepanelen (eigendom) 2019;
– elektra vernieuwd op de begane grond;
– op fietsafstand van strand en duinen;
– op loopafstand van het winkelcentrum en het NS-station Beverwijk;
– theater, bioscoop, sportfaciliteiten en ziekenhuis op loop/fietsafstand;
– Amsterdam is op circa 25 minuten rijden; In Alkmaar en Haarlem bent u in 15 minuten.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Da Costastraat 22

4904 EP, Oosterhout
€ 300.000,- k.k.
Welkom bij Da Costastraat 22 in Oosterhout, een ruime kwadrant-woning gelegen in de schrijversbuurt. Deze woning is modern ingericht en beschikt onder andere over een open keuken met diverse apparatuur, een badkamer en vier slaapkamers. Met een energielabel B biedt deze woning zowel comfort als duurzaamheid.

Bij binnenkomst in de woning betreedt u de hal met toegang tot de woonkamer en de trap naar de bovenverdieping. De woonkamer heeft een moderne uitstraling en biedt voldoende ruimte voor een gezellige zithoek en een eethoek. De open keuken is uitgerust met diverse apparatuur en biedt de ideale plek om heerlijke maaltijden te bereiden en tegelijkertijd in contact te blijven met het gezelschap.

Op de eerste verdieping bevinden zich drie slaapkamers, elk met voldoende ruimte voor een comfortabel bed, een kast en een bureau. Deze kamers kunnen dienen als slaapkamers voor het gezin, een thuiskantoor of een hobbyruimte. De badkamer is netjes afgewerkt en voorzien van een ligbad, douche, een wastafel en een toilet. Hier kunt u zich heerlijk ontspannen en verzorgen.

Op de tweede verdieping bevindt zich nog een ruime vierde slaapkamer met een inloopkast om uw hangkleding in op te hangen. Er is op deze verdieping ook een aparte ruimte waar de CV-ketel hangt en de wasmachine aansluiting te vinden is.

De tuin is verzorgd en is op het Noord-Westen gelegen zodat u heerlijk kunt genieten van de avondzon.

De woning is gelegen in de schrijversbuurt van Oosterhout, een aantrekkelijke en gewilde woonwijk. De omgeving biedt diverse voorzieningen, zoals winkels, supermarkten, restaurants en cafés, op korte afstand van de woning. Hierdoor kunt u gemakkelijk aan al uw dagelijkse behoeften voldoen en genieten van lokale lekkernijen.

Oosterhout zelf is een gezellige stad met een rijk historisch centrum. Hier vindt u een gevarieerd aanbod aan winkels, boetieks, restaurants en gezellige terrassen. U kunt er heerlijk winkelen, genieten van culinaire hoogstandjes en deelnemen aan culturele evenementen.

Voor natuurliefhebbers biedt Oosterhout diverse groene gebieden en parken waar u kunt wandelen, fietsen en ontspannen. Het nabijgelegen bosrijke gebied van de Vrachelse Heide en het prachtige natuurgebied de Biesbosch bieden uitgebreide mogelijkheden voor outdoor-activiteiten en ontspanning.

Voor gezinnen met kinderen zijn er diverse scholen, kinderopvangcentra en speelgelegenheden in de buurt van Da Costastraat 22. Ook zijn er sportfaciliteiten en verenigingen waar kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten en sporten.

De bereikbaarheid van Oosterhout is uitstekend. De snelwegen A27 en A59 zijn gemakkelijk te bereiken, waardoor u snel naar omliggende steden kunt reizen. Daarnaast zijn er goede openbaar vervoersverbindingen, met bushaltes op korte afstand van de woning.

Kortom, Da Costastraat 22 in Oosterhout biedt een ruime en modern ingerichte kwadrant woning. Met een open keuken, een badkamer en vier slaapkamers is deze woning ideaal voor gezinnen of mensen die behoefte hebben aan extra ruimte. Geniet van de aantrekkelijke omgeving en de voorzieningen in de buurt, en profiteer van het comfort en de duurzaamheid die deze woning te bieden heeft.

Verkocht

Colenbranderstraat 5

5624 EH, Eindhoven
€ 300.000,- k.k.
In de verkoop bij Tim de Rouw: Gemoderniseerd en instap klaar driekamerappartement met berging en balkon, gelegen op gunstige woonlocatie kort nabij o.a. het Catharina Ziekenhuis, de TUE, Fontys hogescholen en het stadscentrum!

*** MAANDAG 31 JULI OPEN HUIS VAN 16.30u TOT 17.15U***

WAT OPVALT AAN HET APPARTEMENT:
– Voorzien van een vernieuwde keukeninrichting en badkamer (2015);
– Nette wandafwerking en nieuwe laminaatvloer;
– Met eigen berging;
– Zowel aan de voor- en achterzijde een balkon;
– Gunstige ligging kort nabij winkelcentrum WoensXL, het Catharina Ziekenhuis, de TUE en het stadscentrum van Eindhoven.

INDELING VAN HET APPARTEMENT
Dit leuke appartement is gelegen op de tweede verdieping en kijkt aan zowel de voor- en achterzijde vrij weg. In de omgeving is er voldoende openbare parkeergelegenheid.

Hal/entree
Hal met meterkast (voorzien van een vernieuwde groepenkast) en praktische inbouwkasten/ provisiekast. Vanuit de hal doorloop naar een tweetal slaapkamers, de keuken (met achtergelegen badkamer), de toiletruimte en woonkamer.

KEUKEN
Complete en nette keukeninrichting met inbouwapparatuur alsmede een aansluiting voor was- en droogvoorzieningen. De keuken is geplaatst in parallelopstelling en is o.a. voorzien van een inductiekookplaat, vaatwasmachine, koel-/vriescombinatie en afzuigkap.

BADKAMER
Gemoderniseerde en geheel betegelde badkamer bestaande uit een wastafel in meubel alsmede een inloopdouche.

WOONKAMER
Ruime living van ca. 30m² met voldoende ruime voor zowel een eet- als een zitgedeelte. Aan weerszijden is een balkon aanwezig.

SLAAPKAMERS
Slaapkamer 1 (ca. 13m²): Ruime “master” slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van de woning;
Slaapkamer 2 (ca. 8m²): Eveneens een ruime tweede slaapkamer, momenteel in gebruik als zijnde een werkkamer/ logeerkamer.

BUITENRUIMTE
Zowel aan de voor- en achterzijde een zonnig en privacy biedend balkon!

BERGING
Ruime fietsenberging met elektra.

BIJZONDERHEDEN:
– Voorzien van een nieuwe C.V.-installatie (2021);
– Met tweetal ruime slaapkamers;
– Vernieuwde keukeninrichting met inbouwapparatuur (2015);
– Eveneens een vernieuwde badkamer (2015);
– Voorzien van een nette laminaatvloer en pleisterwerk wandafwerking;
– Geheel kunststof kozijnen met dubbele beglazing;
– Gezonde VVE met lage servicekosten (€ 115,–);
– Aanvaarding in overleg (op korte termijn mogelijk);
– Uw makelaar: Tim de Rouw.

Verkocht

E.H. Begemannstraat 8

5707 ZK, Helmond
€ 300.000,- k.k.
Bent u op zoek naar een nette woning, vlakbij het centrum van Helmond gelegen, energielabel A, een drietal ruime slaapkamers en zonnepanelen? Zoek dan niet verder en kom snel kijken naar dit huis!

Indeling.
De verharde voortuin geeft toegang tot de entree van de woning. De hal voorzien van pvc vloer is voorzien van de meterkast en de toiletruimte.

Vanuit de hal is de royale woonkamer bereikbaar. De woonkamer is voorzien van een pvc vloer en staat aan de achterzijde in directe verbinding met de serre en aan de voorzijde met de half open keuken. Tevens beschikt de woonkamer over een praktische trapkast.

De keuken is uitgevoerd met diverse boven- en onderkasten voor bergruimte, een 5-pits gasfornuis met oven, RVS afzuigkap, vaatwasser, magnetron en koelkast.

De serre is in aluminium opgebouwd en voorzien van lichtdoorlatende dakplaten, inbouwverlichting en een glazen schuifpui naar de achtertuin.

1e verdieping.
De overloop met laminaatvloer geeft toegang tot een tweetal slaapkamers, de wasruimte en de badkamer.

Slaapkamer 1 is gelegen aan de achterzijde van de woning en is ruim van opzet, deze kamer is voorzien van een laminaatvloer, airco en enkele beglazing.
Slaapkamer 2 is eveneens gelegen aan de achterzijde en beschikt over een laminaatvloer.

De wasruimte is zeer praktisch doordat deze separaat is van de andere kamers. Hier bevinden zich de aansluitingen voor de wasapparatuur.

De luxe badkamer is voorzien van alle gemakken. Zo is deze voorzien van een ligbad, ruime inloopdouche, hangend toilet en wastafel met compleet badmeubel. Het aanwezige dakraam zorgt voor ventilatie.

2e verdieping.
Middels een vaste trap vanuit de overloop is de voorzolder bereikbaar. Hier bevindt zich de opstelling Cv-installatie (Remeha, 2016) en extra bergruimte.
Slaapkamer 3 is voorzien van een laminaatvloer, veel lichtinval door de raampartijen aan de voor- en achterzijde.

Tuin.
De achtertuin is geheel voorzien van bestrating en heeft toegang tot de achterom naar gemeenschappelijk achterpad. In de tuin staat een stenen berging met elektra.

Bijzonderheden:
– Nette tussenwoning nabij centrum van Helmond;
– 15 zonnepanelen aanwezig, energielabel A;
– Voorzien van een drietal ruime slaapkamers;
– Moderne badkamer met ligbad en inloopdouche;
– Aangebouwde aluminium serre;
– In 2016 is de Cv-ketel vernieuwd;
– Gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing;
– Onderhoudsvrije achtertuin met berging;
– Gelegen nabij winkels, scholen, NS-station, sportvoorzieningen en uitvalswegen;
– Kortom, maak een afspraak om het geheel goed te kunnen zien!

Beschikbaar

Bernstraat 30

2034 CV, Haarlem
€ 300.000,- k.k.
Vierkamer appartement met 3 slaapkamers en balkon op het zuiden

De ligging van dit appartementencomplex is ideaal te noemen, gelegen in de Europawijk met op loopafstand een groot overdekt winkelcentrum voor de dagelijkse boodschappen. Voor de kleintjes ligt om de hoek een speeltuin met een kinderboerderij en ben je een liefhebber van sporten, dan kun je terecht in het Engelandpark of iets verder gelegen de Molenplas. De uitvalswegen richting Amsterdam, Utrecht of Den Haag zijn nabij gelegen, maar bent u afhankelijk van het openbaar vervoer, in de wijk treft u diverse haltes. Een gezellig dagje winkelen, uiteten of theater, het centrum van Haarlem ligt op ca. 10 minuten fietsen. Liever een dagje Bloemendaal of Zandvoort aan zee, ook dit is met de fiets prima te doen!

Indeling:
Het appartement is gelegen op de derde verdieping, via de entree komt u in de ruime keuken met balkon aan de voorzijde. Vanuit de hal zijn alle vertrekken te bereiken. Er ligt een slaapkamer aan de voorzijde en twee slaapkamers aan de achterzijde. De lichte woonkamer is gelegen aan de achterzijde en geeft toegang naar een zonnig balkon op het zuiden met een prachtig uitzicht. De badkamer is v.v. een inloopdouche, wastafel met meubel, toilet en wasmachineaansluiting.

Bouwjaar: 1968
Gebruiksoppervlakte: 76 m²
Inhoud: ca. 237 m³
Balkons: 9 m²
Bergingen: 5 m²

Bijzonderheden:
– Energielabel C
– 2018: deels kunststof kozijnen met HR++ glas geplaatst, de rest isolerende beglazing
– 2022: laminaat gelegd
– Ruim appartement met 3 slaapkamers
– Balkon voor- en achterzijde
– Rustige woonwijk met alle voorzieningen in de omgeving
– Vrij uitzicht aan de voor en achterzijde
– Berging op de begane grond
– Voldoende gratis parkeergelegenheden
– VvE bijdrage € 210,- per maand, inclusief voorschot stookkosten
– Centrum van Haarlem op ca. 10 minuten fietsen
– Strand en duinen van Bloemendaal en Zandvoort op ca. 35 minuten fietsen
– Nabij uitvalswegen richting Amsterdam, Utrecht en Den Haag
– Oplevering per direct

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

English text below

Four-room apartment with 3 bedrooms and a south-facing balcony

The location of this apartment complex is ideal, located in the Europawijk with a large indoor shopping center for daily shopping within walking distance. For the little ones there is a playground with a petting zoo around the corner and if you are a sports enthusiast, you can go to the Engelandpark or the Molenplas a little further away. The roads to Amsterdam, Utrecht or The Hague are nearby, but you are dependent on public transport, in the neighborhood you will find several stops. A pleasant day of shopping, dining out or theater, the center of Haarlem is about 10 minutes by bike. Would you rather spend a day at Bloemendaal or Zandvoort by the sea, this is also easy to do by bike!

Layout:
The apartment is located on the third floor, through the entrance you enter the spacious kitchen with balcony at the front. All rooms can be reached from the hall. There is a bedroom at the front and two bedrooms at the rear. The bright living room is located at the rear and gives access to a sunny south-facing balcony with a beautiful view. The bathroom has a walk-in shower, washbasin with furniture, toilet and washing machine connection.

Year of manufacture: 1968
Usable area: 76 m²
Contents: approx. 237 m³
Balconies: 9 m²
Storerooms: 5 m²

Particularities:
– Energy label C
– 2018: partly plastic frames with HR ++ glass installed, the rest insulating glazing
– 2022: laminate laid
– Spacious 3 bedroom apartment
– Balcony at the front and rear
– Quiet residential area with all amenities in the area
– Unobstructed view at the front and rear
– Storage room on the ground floor
– Sufficient free parking facilities
– VvE contribution € 210 per month, including advance heating costs
– Center of Haarlem about 10 minutes by bike
– Beach and dunes of Bloemendaal and Zandvoort about 35 minutes by bike
– Near roads to Amsterdam, Utrecht and The Hague
– Delivery immediately

Interested in this house? Immediately engage your own NVM purchasing agent. Your NVM purchasing agent will represent your interests and save you time, money and worries. Addresses of fellow NVM purchasing agents can be found on Funda.

Verkocht

Frans Halsstraat 22

1701 JL, Heerhugowaard
€ 315.000,- k.k.
Tussenwoning met vrij uitzicht!

Wonen met een vrij uitzicht over een brede waterpartij, wie wil dat nou niet. Naast een fantastische ligging heeft u ook nog het gemak van alle voorzieningen in de buurt. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het winkelcentrum aan het Raadhuisplein en de Berckheidelaan, maar ook de scholen, sportfaciliteiten en uitgaansgelegenheden liggen op loop/fietsafstand. Liever een stukje wandelen in de natuur, het Fabritiuspark ligt om de hoek.

De woning beschikt over 102 m² woonoppervlakte, maar op de tweede verdieping heeft u nog eens 21 m² tot uw beschikking! De plafonds van de twee dakkapellen liggen net onder de 2 meter, waardoor deze ruimte volgens de regels niet mag worden meegenomen in de woonoppervlakte, maar u wel een ruime slaapkamer tot uw beschikking heeft.

De begane grond heeft een lichte woonkamer aan de voorzijde van de woning, zodat u iedere dag kan genieten van het vrije uitzicht over de waterpartij voor de deur. De open keuken biedt voldoende ruimte voor een eettafel en daarnaast is er ook nog bijkeuken/berging in de uitbouw.

Op de eerste verdieping treft u twee ruime slaapkamers (voorheen 3) en een grote badkamer met whirlpool, wastafel met meubel, inloopdouche en wandcloset. De slaapkamer aan de achterzijde beschikt over een dakterras.

Middels een vaste trap komt u op de tweede verdieping. Door het plaatsen van twee dakkapellen is er extra ruimte en lichtinval gecreëerd. De cv-ketel is netjes weggewerkt in een inbouwkast.

De achtertuin is gelegen op het zuiden, waar u de hele dag kan genieten van de zon.

Bouwjaar: 1963
Perceeloppervlakte: 125 m²
Woonoppervlakte: 102 m²
Overig inpandige ruimte: 21 m²
Inhoud: ca. 438 m³

Bijzonderheden:
– de kozijnen aan de buitenzijde zijn in juli 2023 geschilderd;
– in 2022 is het dak van de uitbouw v.v. een nieuwe laag bitumen, zijn diverse ramen vervangen voor
HR++ glas en is er onder de begane grondvloer een laag EPS parels aangebracht;
– achtergevel opnieuw opgemetseld en geïsoleerd;
– centraal gelegen met een prachtige ligging.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht onder voorbehoud

Mispelstraat 11

4849 BC, Dorst
€ 325.000,- k.k.
Op gewilde en kindvriendelijke locatie in Dorst gelegen, goed onderhouden tussenwoning met vrijstaande stenen berging, 14 zonnepanelen, 2 badkamers én verzorgd aangelegde voor- en achtertuin met achterom. Deze sfeervolle woning met vrij uitzicht aan de voorzijde is fraai gelegen nabij de dorpskern en is gunstig gesitueerd ten opzichte van winkels en sportaccommodaties. Breda en Oosterhout zijn op slechts enkele autominuten te bereiken en tevens bevindt zich op wandelafstand het bosgebied tussen Dorst en Oosterhout.

Bijzonderheden
– Fijne tussenwoning met 3 slaapkamers
– In totaal 14 zonnepanelen uit 2020 en 2022
– Woning is op de 2e verdieping voorzien van een dakkapel over de gehele breedte.
– Desgewenst is het mogelijk een dakopbouw te realiseren waardoor het woonoppervlakte aanzienlijk toeneemt.
– Verzorgde tuin op het oosten/zuidoosten gelegen met berging en een achterom.
– Gunstig gelegen met vrij uitzicht aan de voorzijde en in een rustige straat nabij alle voorzieningen.

LIGGING EN OMGEVING
De woning is gelegen in rustige woonstraat die ruim van opzet is en gelegen aan de rand van Dorst.
Dorst is op korte afstand gelegen van Breda en Oosterhout. De centrumvoorzieningen van Breda en Oosterhout zijn in slechts 10 tot 12 autominuten te bereiken. Er zijn zeer gunstige verbindingswegen met de A27, A58 en A16. Tevens ligt Dorst aan de rand van een natuurgebied, dat behoort tot een van de prachtigste natuurgebieden van Brabant.

BOUWKWALITEIT
De woning is op degelijke wijze gebouwd en voorzien van dakisolatie, dubbele beglazing (deels HR++) en maar liefst 14 zonnepanelen (opbrengst ca. 3140 KwH) en hierdoor beschikt de woning over een definitief energielabel C. Vrijwel de gehele woning is voorzien van hardhouten kozijnen. De woning wordt verwarmd en voorzien van warm water door een hoog-rendement cv-ketel (merk Intergas, jaar 2021). Daarnaast beschikt de woning over een tweetal airco-units (woonkamer (2022) en slaapkamer eerste verdieping (2020)). De vernieuwde meterkast (2018) beschikt over 12 groepen en 3 aardlekschakelaars. Kortom een woning die uitstekend voldoet aan de hedendaagse woonwensen.

TUIN
Verzorgd aangelegde privacybiedende achtertuin gelegen op het zonnige oosten / zuid-oosten met vijverpartij, bestrating, een achterom, elektrisch bedienbaar zonnescherm aan de achtergevel, borders met beplanting en vrijstaande stenen berging (ca. 3.70 x 2.25m.). Deze berging is voorzien van elektra, waterkraantje, omvormer voor de 3 zonnepanelen op het dak van de berging én een uitstortgootsteen. Aan de voorzijde is een onderhoudsvriendelijke tuin gecreëerd met fraaie sierbestrating en een elektrisch zonnescherm aan de voorgevel.

INDELING
BEGANE GROND
Ruime hal/ entree voorzien van trapopgang naar de 1e verdieping, garderobe, trapkast met meterkast en toegang tot geheel betegelde toiletruimte met vrijhangend closet (2021) en tot de keuken en woonkamer; sfeervolle, ruime woonkamer (ca. 8.50 x 3.60m) voorzien van (massief) eiken parketvloer, airconditioning, speels balkenplafond en een toegangdeur naar de tuin. De woonkamer staat eveneens in verbinding met de keuken; Praktische keuken welke is uitgerust met o.a. kunststof aanrechtblad, 1½ spoelbak, 4 pits gaskookplaat, koel-vriescombinatie (2019), afzuigkap, losse vaatwasser, oven en tot slot diverse onder- en bovenkasten. Vanuit de keuken is middels een loopdeur toegang naar de tuin.

1e VERDIEPING
Overloop met vaste trap naar de tweede verdieping, provisiekast met de opstelplaats voor de wasmachine/droger en toegang tot de 2 slaapkamers en 2 badkamers; (ouder) slaapkamer I (3.60 x 3.05m.) gelegen aan de voorzijde met toegang tot het balkon (ca. 3.80 x 1.76m.); slaapkamer II (ca. 3.60 x 3.56m.) gelegen aan de achterzijde met airconditioning; moderne badkamer I (2012) (2.03 x 1.15m.) voorzien van inloopdouche en designradiator aan de voorzijde gelegen; complete badkamer II (2.44 x 2.07m.) aan de achterzijde gelegen met douche-in-bad-combinatie, wastafel met meubel en vrijhangend closet.

2e VERDIEPING
Middels vaste trapopgang te bereiken voorzolder en toegang tot de derde slaapkamer. De verdieping beschikt over een (hardhouten) dakkapel over de gehele breedte van de woning wat zorgt voor extra veel ruimte en licht. Op de voorzolder bevindt zich de omvormer voor de zonnepanelen en is daarnaast nog voldoende bergruimte achter de knieschotten. Slaapkamer III biedt eveneens voldoende bergruimte achter de knieschotten en in een vaste kast bevindt zich de opstelplaats van de HR-Combiketel. De zolderverdieping biedt een uitstekende mogelijkheid tot het plaatsen van dakopbouw waardoor eenvoudig extra woonoppervlakte aan de woning kan worden toegevoegd.

TER VERDERE INFORMATIE
Wij maken gebruik van een NVM model koopovereenkomst. In het kader van zekerheidstelling voor de verkoper wordt er standaard een bankgarantie/waarborgsom van 10% opgenomen in deze koopovereenkomst.
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen voor de koper na ondertekenen van de koopakte.

Met hoeveel zorg ook samengesteld, er kunnen onvolledigheden voorkomen in de informatie en de afbeeldingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maatvoeringen t.a.v. plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn vastgelegd in een meetrapport. De metingen zijn verricht aan de hand van de NVM-richtlijnen gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van een gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Aangezien deze woning ouder is dan 50 jaar zal in de NVM koopakte de algemene ouderdomsclausule worden opgenomen.

Gezien het bouwjaar van de woning is het mogelijk dat er in het verleden in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen zijn verwerkt. In de koopovereenkomst zal dan ook het zogenaamde asbest artikel worden opgenomen.

Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn.

Verkocht onder voorbehoud

Dorpsstraat 484

1566 BW, Assendelft
€ 325.000,- k.k.
Drie-onder-één-kap!

De woning aan de Dorpsstraat 484 is gebouwd in 1913 op een ruim perceel van 182 m². Deze hoekwoning staat met nog twee andere woningen onder één kap in het centrum van Assendelft. De woning heeft een gebruiksoppervlakte van 102 m², wat verdeeld is over drie woonlagen. Op de begane grond tref je gelijk achter de voordeur de woonkamer aan met een trap naar de eerste verdieping. In de uitbouw bevindt zich de keuken en vanuit hier loop je dan ook gelijk de diepe achtertuin in die op het westen/noordwesten ligt. Een geweldige zonnige achtertuin met een grote vrijstaande schuur achter op het perceel. Op de eerste verdieping twee slaapkamers en de badkamer v.v. wastafel met meubel en ligbad met douche. Hier bevindt zich ook de aansluiting/opstelling wasmachine/droger en de cv-ketel. Middels een vaste trap kom je op de tweede verdieping waar nog twee goede slaapkamers gecreëerd zijn.

De locatie is gunstig. In het centrum van het mooie oude gedeelte van Assendelft zijn winkels, een apotheek, supermarkten, de kerk, bushalte, sportvoorzieningen en scholen op loopafstand. Daarnaast ligt de woning dichtbij uitvalswegen A-8 richting Amsterdam en A-9 richting Alkmaar en Haarlem. Het NS station Krommenie-Assendelft is binnen 15 fietsminuten te bereiken en brengt je binnen 25 minuten op Amsterdam Centraal.

Indeling
Begane grond: entree, woonkamer, meterkast, trapopgang, trapkast, toegang naar dichte keuken, separaat toilet en toegang naar de achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, trap naar tweede verdieping, badkamer v.v. wastafel met meubel, ligbad met douche, berging en opstelling wasmachine/droger en cv-ketel, twee slaapkamers.

Tweede verdieping: middels vaste trap, overloop en twee slaapkamers.

In de achtertuin staat een vrijstaande grote schuur met betonnen vloer en elektra.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– meetrapport monitoring zakkingsgedrag aanwezig;
– vier slaapkamers;
– ruim perceel van 182 m²;
– achtertuin gelegen op het westen/noordwesten;
– Remeha Avanta cv- ketel bouwjaar 2019;
– centrum van Assendelft nabij winkels en scholen.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Het Boske 59

4891 NG, Rijsbergen
€ 325.000,- k.k.
Ruime middenwoning met woonkamer en open keuken op de begane grond, drie slaapkamers en badkamer op de eerste verdieping en middels een dubbele dakkapel zijn er twee extra slaapkamers gecreëerd op de tweede verdieping! Daarnaast betreft het een duurzame woning met energielabel A waarbij er nog ruimte is voor verbeteringen. Ben jij ook enthousiast over deze kenmerken? Neem dan nu contact op voor een bezichtiging.

Bouwaard
De bouwaard van dit huis bestaat uit gemetselde spouwmuren met kunststof kozijnen welke voorzien zijn van isolerende beglazingen. De begane grond-, verdiepings- en zoldervloer zijn van beton. De houten kapconstructie is voorzien isolerende dak elementen en gedekt met pannen. Het warme water en de verwarming komen van een combi cv ketel, Intergas uit 2016.

Indeling

Begane grond:
De hal met meterkast geeft toegang tot de woonkamer. De woonkamer beschikt over een vaste trapkast en een deur naar het trapportaal. De woonkamer staat in open verbinding met de keuken in de uitbouw. De keuken in hoekopstelling is uitgerust met een kunststof aanrechtblad, enkele spoelbak, vaatwasser, Combi-oven, 4-pits inductiekookplaat en een afzuigkap. Via de achterdeur kunt u naar de achtertuin. Het trapportaal met toiletruimte geeft middels een vaste trap toegang tot de eerste verdieping.

Eerste verdieping:
Op de eerste verdieping geeft de overloop toegang tot drie slaapkamers, de badkamer en open vaste trap naar de tweede verdieping. De geheel betegelde badkamer is uitgerust met een douchecabine, wandtoilet, wastafel en designradiator. Middels een vaste trap is de tweede verdieping bereikbaar.

Tweede verdieping:
De tweede verdieping is voorzien van een dubbele dakkapel waardoor er twee slaap- werkkamers zijn gecreëerd. De combi cv-ketel en de aansluitingen voor de wasmachine en droger zijn op de voorkamer gesitueerd en netjes weggewerkt.

Tuin:
Het huis heeft een voor- en achtertuin. De voortuin is netjes aangelegd, volledig bestraat en is op het Noord- Westen gelegen. De tuinafscheidingen bestaan uit houten tuinschotten. In de achtertuin is een stenen berging gelegen. De achtertuin is ca. 9 meter diep en heeft een achterom poort naast de berging.

Berging:
Vrijstaande berging (ca. 5 m²) in de achtertuin, gebouwd in steen, halfsteens en met golfplaten gedekt. De berging is voorzien van elektra en betonvloer.

Ligging
Dit huis is gelegen op een uitstekende kindvriendelijke locatie in een woonwijk. Het centrum van Rijsbergen is binnen enkele minuten bereikbaar. Hier zijn meerdere supermarkten, diverse overige winkels, cafés, restaurants, huisartsenpraktijd, basisscholen en diverse sportaccommodaties aanwezig. Openbaar vervoer is op loopafstand aanwezig. Het buitengebied van Rijsbergen is al met enkele minuten fietsen bereikt en staat garant voor de nodige ontspanning zoals fietsen, wandelen, etc. De aansluiting op de A58 Breda – Roosendaal is op ca. 10-15 autominuten gelegen, zowel in Breda als in Etten-Leur.

Kenmerken:
– Ruime woning met 117m2 woon opp.;
– Voorzien van Dubbele dakkapel;
– Vijf Slaapkamers;
– Voorzien van Energielabel A;

Beschikbaar

Puccinistraat 35

1962 BS, Heemskerk
€ 325.000,- k.k.
Wat een ruimte!
Het appartementencomplex aan de Puccinistraat is in 1960 gebouwd, maar in 2005 geheel gerenoveerd. Door het beter isoleren van het appartementencomplex is er aan de maisonnette een energielabel C toegekend. Naast de 121 m² woonoppervlakte, heeft u ook twee balkons en een tuin aan de achterzijde tot uw beschikking.

Via de hoofdingang van het appartementencomplex komt u bij de entree van de maisonnette die is verdeeld over de begane grond en de eerste verdieping. Mocht u liever gebruik maken van de eigen entree, dan kunt u de buitendeur aan de voorzijde naast de woonkamer gebruiken.

Alle vertrekken op de begane grond zijn te bereiken via de ruime entree en hal. De grote raampartijen aan de voor- en achterzijde zorgen voor veel lichtinval in de woonkamer en de open keuken. De keuken is geplaatst in een L-opstelling en v.v. een 5 pits gaskookplaat, recirculatiekap, vaatwasser, quooker met koud en warm water, koelkast en een combimagnetron. Tevens heeft u hier een mooi uitzicht op de tuin.

De recent uitgevoerde traprenovatie met ledverlichting zorgt voor een warme sfeer en veilige manier om op de eerste verdieping te komen. Hier treft u een stookruimte, grote bergkast, 3 ruime slaapkamers, een separaat toilet en een badkamer die is v.v. een ligbad, inloopdouche, wastafel, wandkast en radiator. De slaapkamer aan de voorzijde en de badkamer aan de achterzijde hebben beide een balkon.

Kenmerken:
Bouwjaar: 1960, echter in 2005 geheel gerenoveerd
Gebruiksoppervlakte woning: 121 m²
Inhoud: ca. 400 m³

Bijzonderheden:
– royale maisonnette, groter dan eengezinswoningen in deze prijsklasse;
– in 2005 geheel gerenoveerd;
– energielabel C;
– ruime en lichte woonkamer;
– 3 uitstekende slaapkamers;
– moderne keuken, badkamer en twee separate toiletten;
– traprenovatie met ledverlichting (2019)
– fraai gelegen nabij o.a. het centrum van Heemskerk en uitvalswegen;
– De servicekosten bedragen thans ca. € 198,- per maand.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Zonnebekestraat 7

4826 AT, Breda
€ 325.000,- k.k.
Op een prachtige hoek met vrij uitzicht in de wijk ‘Hoge Vucht’ gelegen energiezuinige bungalow met EIGEN GARAGE. De woning beschikt over Energielabel A, privacybiedende achtertuin met achterom op het zonnige zuiden én westen gesitueerd, 10 zonnepanelen, modern sanitair, sfeervolle living met vloerverwarming en maar liefst tweetal bergingen (waarvan 1 inpandig bereikbaar). De woning is ideaal gelegen nabij het stadscentrum van Breda, de uitvalswegen, Centraal Station (binnen 5 fietsminuten), groot overdekt winkelcentrum, een prachtig natuurgebied met kinderboerderij, diverse sportfaciliteiten en is per direct beschikbaar voor fijne bewoning.

BIJZONDERHENDEN:
– Energielabel A en 10 zonnepanelen
– Alle voorzieningen op de begane grond
– Eigen garage
– Modern sanitair; badkamer (2022) en toiletruimte (2020)
– Tuin op het zonnige zuiden en westen met achterom
– Op loopafstand van een overdekt winkelcentrum.
– Goede verbinding met het stadscentrum van Breda en het NS-station.

LIGGING EN OMGEVING
De woning is gelegen in een rustige woonstraat in de wijk ‘Hoge Vucht’ en biedt zowel aan de voorzijde als zijkant een prachtig vrij uitzicht. Het overdekte winkelcentrum ‘Hoge Vucht’ is goed en vlot bereikbaar. In de wijk zijn diverse andere (openbare) voorzieningen aanwezig, waaronder een grote sportfaciliteit aan de Terheijdenseweg met zwembad, schaatsbaan en racketbanen. Het bruisende stadscentrum van Breda is per fiets en auto eveneens vlot en goed bereikbaar (12 en 6 minuten). Er zijn ook goede busverbindingen met het centrum en het NS-station Breda Centraal. Via nabij gelegen uitvalswegen zijn de snelwegen A16 en A59 binnen 10 autominuten bereikt.

BOUWKWALITEIT
De woning is zeer solide gebouwd met gebruikmaking van goede materialen en biedt een volwaardig isolatiepakket waaronder: vloer,- muur- en dakisolatie waardoor het beschikt over een definitief energielabel A. De kozijnen zijn uitgevoerd in hardhout met dubbele beglazing (m.u.v. de schuifpui, deze is in kunststof met HR ++ beglazing uitgevoerd (2019)) en de woning beschikt daarnaast over in totaal 10 zonnepanelen. Voor de verwarming en het warme water wordt gebruik gemaakt van een doorstroomapparaat (eigendom) welke is aangesloten op de stadsverwarming. Tot slot zijn de woonkamer en keuken voorzien van vloerverwarming en beschikt de meterkast over 5 groepen, een krachtgroep en een aparte groep voor de zonnepanelen.

GARAGE
Ruime garage (7.10 x 3.14m.) in spouw uitgevoerd en voorzien van stalen kanteldeur, bergkast, licht/electra en een afvoer. De garage is toegankelijk vanuit het naastgelegen Jabbekeplantsoen of via de buitenberging.

TUIN
Onderhoudsvriendelijke en zeer privacybiedende achtertuin gelegen op het zonnige zuiden én westen. In deze tuin kunt u in alle rust de gehele dag van de zon genieten. De tuin beschikt over een waterkraan, elektrisch bedienbaar zonnescherm, border met vaste beplanting, sierbestrating en een achterom. Vanuit de tuin is toegang tot de buitenberging (ca. 1.40 x 4.06m.) met toegang tot de garage.

INDELING
BEGANE GROND
Hal met entree, meterkast en praktische kast met stadsverwarmingsunit en doorstroomapparaat; lichte woonkamer (ca. 28m²) met plavuizenvloer en vloerverwarming, provisiekast met verdeler van de vloerverwarming en (kunststof) schuifpui (2019) naar de tuin; open keuken aan de voorzijde gelegen (ca. 2.45 x 2.40m.) voorzien van een hoekopgestelde keukeninrichting met 4-pits keramische kookplaat, afzuigkap, koel/vriescombinatie, pannencarrousel, oven, magnetron en diverse laden en boven- en onderkasten; inpandige berging (ca. 1.51 x 3.43m.) te bereiken vanuit de keuken en voorzien van aansluitingsmogelijkheid voor wasapparatuur, radiator, omvormer voor de zonnepanelen en deur naar de voorzijde; tussenhal met toegang tot de slaapkamers, toiletruimte en badkamer; toiletruimte (2020) met vrijhangend closet en ventilatie; moderne badkamer (2022) (ca. 1.70 x 1.75m.) voorzien van (inloop) regendouche en handdouche, wastafel met meubel en verwarmde spiegel, designradiator en ventilatie; slaapkamer I (ca. 4.02 x 2.96m) voorzien van een praktische vaste kastenwand, laminaatvloer en airconditioning. Desgewenst is deze kamer weer terug te brengen naar de oorspronkelijke 2 slaapkamers; slaapkamer II (ca. 3.93/3.07 x 4.07m.) voorzien van laminaatvloer en airconditioning.

Onder bod

Adriaan van Bergenstraat 256

4811 SW, Breda
€ 325.000,- k.k.
Dit uitstekend onderhouden, gemoderniseerde 3-kamer appartement met zonovergoten, uniek balkon (ca. 20m²) op het zuiden gesitueerd en met energielabel B is gelegen op een zeer gewilde locatie in het centrum van Breda. Het appartement is voorzien van een sfeervolle, lichte woonkamer, 2 slaapkamers, complete (leef)keuken, moderne badkamer, separate toiletruimte en tot slot een eigen berging in het souterrain. Vanaf dit prachtige appartement wandelt u zo het historische stadscentrum in met al haar voorzieningen op cultureel-, culinair-, en uitgaansgebied en de nieuwe Haven. Het NS-Station is op zeer korte fietsafstand gelegen en ook de diverse uitvalswegen zijn eenvoudig bereikbaar.

Bouwjaar: 1973
Woonoppervlakte: ca. 75m²
Inhoud: ca. 235m³
Balkon: ca. 20m²

BIJZONDERHEDEN
– Energielabel B
– Het appartement is uitstekend onderhouden en instapklaar! Recent zijn onder meer alle ramen vervangen door HR++ beglazing (2018), schuifpui geplaatst (2018), zijn alle wanden glad gestukt (2019), nieuwe vloeren (2019), nieuwe badkamer (2019) en vernieuwde toiletruimte (2019).
– Unieke locatie met alle voorzieningen van het stadshart op steenworp afstand;
– Door de grote en vele raampartijen kent het appartement een bijzonder prettige lichtinval;
– Prachtig balkon van maar liefst 20m² met een perfecte zonligging;
– Het complex is voorzien van blokverwarming en het appartement is volledig gasloos;
– Eigen berging in de onderbouw.

ENTREE APPARTEMENTENCOMPLEX
Ruime hal met de brievenbussen en het bellentableau met intercom-installatie. Via een tweede afsluitbare tussendeur zijn het trappenhuis en de liften te bereiken alsmede de bergingen in het souterrain met een achteruitgang naar de Middellaan.

APPARTEMENT – 1E VERDIEPING
ENTREE
Via de galerij bereik je de voordeur en de vernieuwde meterkast (gelegen aan de buitenzijde van het appartement en voorzien van 7 groepen en 2 aardlekschakelaars). Bij binnenkomst van het appartement geeft de royale hal toegang
tot nagenoeg alle overige vertrekken waaronder de woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer en toiletruimte. De hal biedt daarnaast praktische bergruimte in de vaste kast.

WOONKAMER
De sfeervolle woonkamer (ca. 27m²) is voorzien van een nette laminaatvloer (2019) en strakke stucwerk wandafwerking (2019). Door de grote raampartij op het zuiden en het extra zijgevelraam kent de woonkamer op elk moment van de dag een bijzonder fijne lichtinval. Vanuit de woonkamer is toegang tot de naastgelegen slaapkamer.

SLAAPKAMER I
Fijne, lichte slaapkamer (ca. 2.95 x 1.85m.) met laminaatvloer en stucwerk wand- en plafondafwerking. Vanuit deze slaapkamer is toegang mogelijk tot het balkon.

SLAAPKAMER II
Royale ouderslaapkamer (ca. 4.70 x 2.67m.) met laminaatvloer en stucwerk wandafwerking. Deze kamer biedt praktische opbergruimte in de vaste kast en geeft daarnaast middels een schuifpui toegang tot het balkon.

BALKON
Het royale balkon (ca. 9.25 x 2.20m.) is gesitueerd op het zuiden en biedt de hele dag volop zon. Vanaf het balkon is er een mooi groen uitzicht over de bomenstand aan de voorzijde van het complex (in de zomer), of een prachtig uitzicht richting De Haven met de Grote Kerk prominent in het zicht (in de winter). Het balkon beschikt over (elektrisch bedienbare) zonneschermen over de volle breedte van het appartement.

(LEEF)KEUKEN
De royale keuken (ca. 3.70 x 3.38m.) in wandopstelling bevindt zich aan de galerijzijde en is bereikbaar vanuit de hal. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur waaronder een 4-pits inductiekookplaat, rvs afzuigschouw, koelkast, combi oven/magnetron, spoelbak en diverse opbergkasten/lades. Ook de aansluitpunten ten behoeve van de wasapparatuur vinden we in de keuken, keurig omtimmerd met eveneens plaats voor een vriezer en een vaatwasser. De keuken is afgewerkt met een pvc vloer en strakke stucwerk wanden.

BADKAMER
De badkamer is bereikbaar via de hal, de wanden zijn geheel betegeld en de badkamer is voorzien van een inloopdouche met een hand- en regendouche, brede wastafel met meubel, inbouwspots en mechanische afzuiging.

TOILETRUIMTE
De toiletruimte is bereikbaar via de hal, de wanden zijn deels betegeld en de toiletruimte beschikt over een vrijhangend closet en een fonteintje.
Zowel de toiletruimte als de badkamer zijn in 2018/2019 vernieuwd.

BERGING
Onder het complex vinden we de eigen afsluitbare berging (ca. 3.75 x 2.05m) voorzien van licht/elektra.

PARKEREN
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van het appartementencomplex. Parkeren in de omgeving kan met een parkeervergunning. De eerste vergunning is gratis. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de gemeente Breda.

LIGGING
Het appartement is gelegen op een zeer gewilde locatie in het centrum van Breda. Het historische stadshart met een grote diversiteit aan winkels, horecagelegenheden, culturele voorzieningen, alsmede de Grote Markt en de gezellige Havermarkt zijn op korte loopafstand gelegen. Vanuit de woonkamer en het balkon is er zicht op de Haven met zijn vele terrassen en restaurantjes. Openbaar vervoer voorzieningen alsmede een supermarkt en basisschool zijn eveneens op korte afstand gelegen en het NS Station is eenvoudig per voet of te fiets bereikbaar.

VERENIGING VAN EIGENAREN
Door het kopen van een appartement wordt u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars. De financiële stukken van de vereniging zijn op verzoek in te zien. De servicekosten bedragen thans ca. € 220,- per maand. Hierbij inbegrepen; warm- en koud waterverbruik, schoonmaak van de gezamenlijke ruimten, liftonderhoud, dagelijks onderhoud, reservering groot onderhoud, opstalverzekering en administratiekosten. Daarnaast is er een voorschot van € 60,- voor de stookkosten.

Verkocht onder voorbehoud

Kruidenhof 14

5632 MD, Eindhoven
€ 330.000,- k.k.
OPEN HUIS zondag 16 juli 12:00u – 16:30u
OPEN HOUSE Sunday 16th July 12:00h – 16:30h
Kom kijken naar dit hoogwaardig afgewerkte en verrassend ruime maisonnette appartement van maarliefst 104m²! Het appartement beschikt over een viertal slaapkamers, ruime living, luxe keuken en een balkon op het zuiden. Op de eerste verdieping is het leefgedeelte en de tweede verdieping is het slaapgedeelte. De ligging is perfect ten opzichte van winkels, gelegen onder het appartement, maar ook de uitvalswegen naar A2 en A50, openbaar vervoer (bushalte), scholen en sportvoorzieningen zijn goed bereikbaar. Kortom een mooi geheel welke u van binnen moet zien om de goede indruk van te krijgen.

Begane grond
Centrale entree met intercom en brievenbussen. De trappengang geeft toegang tot de galerij welke toegang biedt tot de appartementen. In het souterrain is de eigen berging gelegen.

1e verdieping
Entree met toegang tot de hal met de meterkast, de trapopgang met daaronder een praktische bergkast en de toiletruimte.
De toiletruimte is modern qua inrichting en is voorzien van wandcloset, fonteintje en een raam voor natuurlijke ventilatie. De vloer is afgewerkt in hoogwaardig laminaat in visgraat motief welke is doorgelegd tot in de woonkamer en keuken. Een moderne glazenschuifdeur zorgt voor een transparante doorgang naar de woonkamer.

De woonkamer is een heerlijk lichte en sfeervolle ruimte waar meerdere indelingsmanieren mogelijk zijn. De grote raampartijen zorgen voor een prettig lichtinval. In open verbinding met de woonkamer is de keuken bereikbaar; dit moderne keukenmeubel in dubbele wandopstelling is voorzien van diverse onder- en bovenkasten, laden en apparatuur: een kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en oven. De ingebouwde kast biedt extra bergruimte.

2e verdieping
De overloop is voorzien van een nette laminaatvloer welke is doorgelegd tot in de slaapkamers. Op de overloop bevinden zich de aansluitingen voor was- en droogapparatuur. Vanuit de overloop toegang tot 4 slaapkamers en de badkamer. De keurig afgewerkte en royale slaapkamers zijn allemaal voorzien van grote raampartijen die ook hier zorgen voor een prettig lichtinval. Een van de kamers geeft toegang tot het balkon. Dit balkon is een heerlijke plek met een zonnige ligging op het zuiden. In dezelfde stijl als het toilet beneden is deze badkamer voorzien van luxe sanitair; een inloopdouche met handdouche, een wandcloset en een fraai badkamermeubel met dubbele wastafel.

Bijzonderheden:
– Geheel gemoderniseerd en instapklaar;
– In 2019 grotendeels gemoderniseerd;
– De maandelijkse servicekosten bedragen circa € 237,- exclusief voorschot stookkosten;
– Een viertal ruime slaapkamers;
– Luxe en complete keuken (2019);
– Een zonnig balkon op het zuiden;
– Energielabel D;
– Het appartement is verdeeld over 2 woonlagen (maisonnette);
– Eigen berging in souterrain;
– Gratis parkeergelegenheid om rondom het appartement;
– Gelegen nabij diverse voorzieningen en uitvalswegen;
– Aanvaarding in overleg.

Verkocht

Sieberg 220

5403 WC, Uden
€ 335.000,- k.k.
Dit is de ideale kans voor starters en doorstromers in Uden en omgeving om hun eigen plekje te veroveren. Mis het niet en neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging! De woning is voorzien van een viertal slaapkamers, uitgebouwde woonkamer, moderne vernieuwde badkamer en gunstige ligging nabij diverse voorzieningen.

Indeling.
Betreed dit fantastische thuis via de entree met een lichte tegelvloer, een apart toilet en een trap die je naar de eerste verdieping brengt. De woonkamer is gezellig en heeft een praktische, nette laminaatvloer, een handige trapkast en een open keuken aan de voorkant.

De keuken, in een handige U-opstelling, is uitgerust met een gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, oven, vaatwasser en diverse boven- en onderkasten. Terwijl je in de keuken bezig bent, kun je uitkijken op de straat aan de voorzijde.

Aan de achterkant van het huis is een prachtige en lichte uitbouw die momenteel dienst doet als eetkamer. Deze uitbouw bevat ook een handige bergkast met wasmachineaansluitingen. Via de schuifpui in de uitbouw bereik je de achtertuin. Door de schuifpui en grote lichtkoepel geniet je van een prettige lichtinval.

1e verdieping.
Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers, allemaal met een vinyl vloer en dubbele beglazing. De slaapkamers aan de achterkant hebben ook rolluiken voor extra privacy en comfort.

De moderne badkamer is in 2020 volledig vernieuwd en is een ware eyecatcher. Hier kun je ontspannen in het ligbad of genieten van de ruime inloopdouche. Er is ook een hangend toilet en een brede wastafel met een handig meubel en een spiegel.

2e verdieping.
Een vaste trap vanaf de overloop leidt je naar de tweede verdieping. De voorzolder is voorzien van een dakraam en herbergt de CV-ketel. Slaapkamer 4 is gezellig met een dakraam en vloerbedekking.

Tuin.
Buiten is de voortuin keurig bestraat en heb je een aangebouwde stenen berging met vliering voor extra opslagruimte. De achtertuin is heerlijk aangelegd met een groen gazon en een gezellig terras. Hier kun je genieten van je vrije tijd in alle rust en privacy door de vrije ligging aan de achterzijde.

Dit is de ideale kans voor starters in Uden en omgeving om hun eigen plekje te veroveren. Mis het niet en neem vandaag nog contact met ons op voor een bezichtiging!

Bijzonderheden:
– Instapklare tussenwoning met een viertal slaapkamers;
– Uitbouw aan de achterzijde;
– Eigen berging aan de voorzijde;
– Luxe badkamer in 2020 vernieuwd;
– Privacy biedende achtertuin;
– Energielabel C;
– Gelegen nabij alle gewenste voorzieningen zoals, winkels, scholen, sportvoorzieningen, cultuur en natuur;
– Centrale ligging van Uden maakt het zeer gewild, zo zijn de A50 en A59 snel bereikbaar en is men snel in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch.
– Kortom, maak een afspraak voor een bezichtiging om een goede indruk te krijgen!

Verkocht

Pastoor van Leeuwenstraat 44

5701 JV, Helmond
€ 335.000,- k.k.
Deze energiezuinige en goed onderhouden tussenwoning is gelegen in de buurt Vossenberg nabij het centrum van Helmond en beschikt over een complete keuken, nette badkamer, een drietal zonnepanelen (mogelijkheid voor extra panelen), een drietal slaapkamers op de eerste verdieping en een vrij indeelbare 2e verdieping met de mogelijkheid voor realiseren van een extra slaapkamer. De aan te leggen achtertuin is gelegen op het westen en geeft toegang tot het achtergelegen binnenterrein met eigen parkeerplaats.

Indeling.
Entree. De hal is voorzien van een pvc-vloer met vloerverwarming, een deels betegelde toiletruimte met wandcloset en fonteintje en de meterkast.

De woonkamer is gelegen aan de tuinzijde en geniet door de grote raampartij veel lichtinval. Verder is de kamer eveneens voorzien van een pvc-vloer met vloerverwarming, spuitwerk plafond, wanden voorzien van behang en een praktische trapkast.

De open keuken is gelegen aan de voorzijde en is voorzien van een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, koelkast, vaatwasser en combi-magnetron.

1e verdieping.
De overloop met pvc-vloer geeft toegang tot een drietal slaapkamers en de badkamer.

Slaapkamer 1 is gelegen aan de achterzijde en is voorzien van een pvc-vloer, behangen wanden en draai-kiepramen met rolgordijnen.
Slaapkamer 2 is gelegen aan de voorzijde en heeft dezelfde afwerking als slaapkamer 1.
Slaapkamer 3 is gelegen aan de achterzijde en heeft eveneens dezelfde afwerking als slaapkamer 1.

De badkamer is in lichte tinten betegeld (wanden) en antraciete vloertegels en beschikt over een douche, wandcloset, wastafel en radiator. De badkamer kan zowel natuurlijk (raam) als mechanisch geventileerd worden.

2e verdieping.
Middels een vaste trap is deze verdieping bereikbaar. Deze, nog vrij in te delen verdieping, is voorzien van vloerbedekking, een dakraam, radiator en tevens bevinden zich hier de aansluitingen wasapparatuur en de opstelling Cv-ketel.

Tuin.
De aan te leggen achtertuin is voorzien van een terras en pad naar de houten berging en de achterom.
Het achtergelegen binnenterrein (mandelig) is afgesloten middels een toegangspoort en hiervoor geldt momenteel een bijdrage van ca. € 96,- per jaar voor het algehele onderhoud.

Bijzonderheden:
– Energiezuinige en goed onderhouden tussenwoning (energielabel A);
– Reeds een 3-tal zonnepanelen aanwezig op het platte dak met ruimte voor het bijplaatsen van panelen;
– Een drietal slaapkamers aanwezig met mogelijkheid voor realiseren van vier ruime slaapkamers;
– Complete keuken;
– Nette badkamer;
– Begane grond voorzien van vloerverwarming;
– Op korte termijn te aanvaarden;
– Geheel hardhouten kozijnen met HR++ beglazing;
– Wordt gestoffeerd opgeleverd inclusief diverse LED plafonnières;
– Voor deze woning is een projectnotaris aangewezen;
– Kortom, kom kijken naar dit mooie geheel!

Beschikbaar

Monseigneur van Hooydonkstraat 33

5121 JR, Rijen
€ 340.000,- k.k.
Rustig wonen in een groene omgeving, maar ook centraal gelegen?

Deze royale, uitgebouwde hoekwoning op een perceel van maar liefst 314m² maakt het mogelijk! De woning staat in een kindvriendelijke wijk en achter de voordeur schuilen een sfeervolle woonkamer, royale keuken, vier slaapkamers en een ruime badkamer. Achter de woning ligt een grote tuin op het zonnige zuiden met een vrijstaande garage en stenen berging. De auto parkeer je desgewenst op de eigen oprit. Tot slot beschikt de woning over een energielabel D en over in totaal 10 zonnepanelen (huur). Dit alles maakt het tot de ideale woning die veel mogelijkheden biedt voor jonge gezinnen!

Kom je de mogelijkheden bekijken tijdens een bezichtiging? Wij leiden je graag rond!

INDELING
HAL
Je komt de woning binnen via de hal met de vernieuwde meterkast (8 groepen en 2 aardlekschakelaars), kastruimte onder de trap, de trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot het separaat toilet met een fonteintje. Verderop in de hal is de keuken bereikbaar.

KEUKEN
De keuken is geplaatst in een hoekopstelling en voorzien van een vijf pits gas-op-glasfornuis (incl. wokpit), afzuigkap, combi-oven, vaatwasser, apothekerskast, pannencarrousel, koelkast met vriesvakje en daarnaast nog vele extra bergkasten/lades. De keuken staat in open verbinding met de woonkamer/eetkamer.

WOONKAMER / EETKAMER
De uitgebouwde woonkamer is een sfeervolle ruimte door de mooie houtkachel waarbij je knus plaats kunt nemen op de bank. Of schuif gezellig bij de eettafel aan om samen te tafelen met prachtig zicht op de tuin. De benedenverdieping is afgewerkt met een prachtige plavuizenvloer en aan de achterzijde is direct tuincontact mogelijk middels de openslaande tuindeuren en separate toegangsdeur.

SLAAPKAMERS
De vier slaapkamers zijn verdeeld over de bovenverdiepingen met twee ruime kamers en één kleinere kamer op de eerste verdieping én nog een zolderkamer met dakkapel. Op deze zolderverdieping is veel praktische opslagruimte en hier bevindt zich tevens de opstelplaats van de HR-Combiketel en de omvormer voor de zonnepanelen. De zonnepanelen zijn uit 2016 en worden gehuurd voor € 44,- per maand. Daarnaast dient op de zolder rekening te worden gehouden met een actieve lekkage vanuit de dakkapel. De ramen van de slaapkamers op de eerste verdieping zijn voorzien van rolluiken.

BADKAMER
De royale badkamer bevindt zich gedeeltelijk in de opbouw en is op de eerste verdieping gesitueerd. Deze badkamer is geheel betegeld en voorzien van een douchecabine, wastafel met meubel, zwevend toilet en de aansluiting voor de wasapparatuur.

TUIN/GARAGE/BERGING
De zonnige tuin ligt op het zuiden en is vrij gelegen. Deze buitenruimte is aangelegd met bestrating, prachtige magnoliaboom in het midden gesitueerd, een achterom, overkapping aan de woning, gazon en beplanting. Degenen met groene vingers kunnen hier leuk tuinieren, maar je kunt natuurlijk ook fijn op het terras gaan zitten en genieten van de rust waardoor je wordt omgeven. In de tuin staan een garage met een stalen kanteldeur, wateraansluiting en elektra én ook nog een berging met elektra. Op de eigen oprit is plek om de auto te parkeren.

OMGEVING
De Monseigneur van Hooydonkstraat is een zijstraat van de Schoutstraat. De Schoutstraat komt uit op het Raadhuisplein. Dit plein is centraal in Rijen gelegen en hier is tevens het gemeentehuis gevestigd. Het gemeentehuis is omringd door verschillende winkels welke voorzien in de dagelijkse levensbehoefte. Winkelcentrum “Laverije” ligt op nog geen vijf minuten fietsafstand. Dit winkelcentrum heeft alles wat een dorp nodig heeft: Leuke winkels, twee supermarkten, een eetcafé en elke donderdag vindt hier de markt plaats. Ook beschikt Rijen over een eigen NS-treinstation, zodat bijvoorbeeld Tilburg en Breda binnen tien minuten bereikbaar zijn.

Toch rustig wonen in een aantrekkelijke groenrijke omgeving, maar centraal ten opzichte van de grotere plaatsen zodat alle andere voorzieningen in korte tijd ter beschikking zijn.

Beschikbaar

Peperstraat 10

1941 GB, Beverwijk
€ 345.000,- k.k.
Midden in het centrum en vrijstaand wonen!

Enigszins teruggevallen ten opzichte van de buren ligt deze fraai gebouwde vrijstaande woning in het centrum van Beverwijk. De woning staat op een perceel van 160 m² en heeft circa 85 m² gebruiksoppervlakte. Oorspronkelijk is de woning rond 1900 gebouwd en is in 1948 deels gesloopt, een stuk naar achteren gezet en weer opgebouwd. Zodra je binnen bent tref je op de begane grond de doorzonwoonkamer aan met een houtkachel en een grote schuifpui die toegang geeft naar de achtertuin welke gelegen is op het zuidwesten. De woning is aan de achterzijde circa 16 m² uitgebouwd waar de (woon)keuken en een kleine kelder zich bevinden. De keuken is vernieuwd in 2018 en is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Hier is ook de opstelling/aansluiting voor de wasmachine en droger. Op de eerste verdieping tref je de overloop met inbouwkasten, twee slaapkamers en een badkamer v.v. een toilet, wastafel en douche. De nodige spullen kan je kwijt in de vaste kasten en op de bergzolder. De woning ligt zeer centraal nabij diverse winkels, voorzieningen en uitvalswegen.

Indeling
Begane grond: entree, hal, meterkast, gang, toilet met fontein, trapopgang, toegang naar doorzonwoonkamer met schuifpui, toegang naar (woon)keuken v.v. inbouwapparatuur, kelder, opstelling/aansluiting wasmachine/droger en cv-installatie. Vanuit de woonkamer en keuken toegang naar de achtertuin.

Eerste verdieping: overloop met inbouwkasten, twee slaapkamers beide v.v. inbouwkasten en een badkamer v.v. wastafel, douche en toilet.

Middels een luik toegang naar bergzolder.

In de achtertuin staat een vrijstaande houten berging.

Bijzonderheden
– midden in het centrum van Beverwijk;
– winkels letterlijk om de hoek;
– NS-station op loopafstand;
– vrijstaande woning;
– achtertuin op het zuidwesten;
– aan de achterzijde gelegen aan een groen plein;
– eerste parkeervergunning bewoners: € 26,16 per jaar;
– tweede parkeervergunning bewoners : € 83,72 per jaar;
– parkeervergunning bezoekers € 26,16 per jaar;
– duinen, strand en zee op fietsafstand;
– goede bereikbaarheid van Alkmaar, Amsterdam en Haarlem.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Iekendonksevoort 11

5706 HH, Helmond
€ 349.000,- k.k.
GEZIEN DE VELE REACTIES IS HET HELAAS NIET MEER MOGELIJK EEN AFSPRAAK TE PLANNEN.
Stap binnen in je droomwoning! Deze prachtig onderhouden tussenwoning is jouw ideale start in de wereld van wonen. Gelegen in de kindvriendelijke wijk Schutsboom Brandevoort, biedt deze woning alles wat je nodig hebt voor een comfortabele en inspirerende start op de woningmarkt.

Begane grond
De woning verwelkomt je met een voortuin die leidt naar de entree. Zodra je binnenstapt, wordt je omarmd door een warme eikenhouten vloer, de meterkast en een nette toiletruimte met een hangend closet en een fonteintje.

De lichte woonkamer aan de achterzijde van de woning is een oase van rust en comfort. Hier vind je een prachtige eikenhouten vloer, smaakvol gestucte wanden en plafonds, en een praktische trapkast. De open verbinding met de keuken aan de voorzijde zorgt voor een gevoel van ruimte en gezelligheid. De keuken is uitgerust met een hardstenen werkblad, een keramische kookplaat, een afzuigkap, een combi-magnetron, een koelkast en een vaatwasser. De boven- en onderkasten bieden voldoende opbergruimte voor al je keukengerei.

Via de openslaande tuindeuren in de woonkamer bereik je de achtertuin, een plek waar je in alle rust kunt ontspannen.

1e verdieping
De eerste verdieping verwelkomt je met een overloop voorzien van een fraaie laminaatvloer. Hier vind je twee ruime slaapkamers, elk met veel lichtinval.

Slaapkamer 1, aan de achterzijde van de woning, is verrassend ruim en beschikt over een dakkapel en een laminaatvloer.
Slaapkamer 2, aan de voorzijde, heeft eveneens een nette laminaatvloer.

De badkamer is een ware oase van comfort en luxe, met een douchecabine, een ligbad, een toilet en een vaste wastafel met een elegant badmeubel. De badkamer is prachtig betegeld in lichte tinten en voorzien van inbouwspots in het plafond.

2e verdieping
Op de tweede verdieping vind je de voorzolder, met de CV-ketel, zonneboiler en wasmachineaansluiting.

Vanaf hier bereik je slaapkamer 3, een ruimte die speels is ingedeeld met een vide die als slaapplek kan dienen. Het dakraam zorgt voor natuurlijke verlichting en ventilatie.

De achtertuin is met zorg aangelegd en biedt een terras, groene borders, kunstgras, een achterom en een stenen berging met elektra.

Bijzonderheden:
– Een instapklare woning in een rustige straat in de geliefde wijk Brandevoort;
– Energielabel A voor lage energiekosten;
– Drie ruime slaapkamers voor alle mogelijkheden;
– Een complete en smaakvolle badkamer;
– Een open keuken met alle gewenste apparatuur;
– Een verzorgde tuin waar je kunt genieten met familie en vrienden;
– Een vrij uitzicht aan de voorzijde op een groene omgeving;
– Alle voorzieningen op loopafstand, waardoor je niets tekortkomt;
– Dit is jouw kans op een prachtige woning. Wacht niet langer en kom snel kijken! Hier begint jouw woningavontuur.

Beschikbaar

Arena 6

4873 DS, Etten-Leur
€ 349.000,- k.k.
De voorbereidingen worden getroffen voor de verkoop van deze fraaie en energiezuinige (label B) PATIOBUNGALOW met 2 slaapkamers, moderne open keuken, complete badkamer, aanpandige berging, privacybiedende tuin op het zonnige zuidwesten én een eigen oprit. De patiobungalow is gelegen in de populaire woonwijk ‘Hoge Neerstraat’ en heeft een gunstige ligging nabij scholen, sportvelden, winkels en het centrum. Vanuit deze wijk zit je snel op de snelweg richting Rotterdam, Breda, Roosendaal of Antwerpen.

Woonoppervlakte: ca. 80m2
Overig inpandige ruimte: ca. 8m2

Voor meer informatie neem contact met ons op via 076-7660103 of breda@erafocus.nl

Verkocht onder voorbehoud

Malagijsweg 41

5625 HE, Eindhoven
€ 350.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Bas Simons (ERA Focus makelaars). Tussenwoning met vrij uitzicht gelegen in Jagerhoef nabij het Henri Dunantpark. Deze tussenwoning biedt de mogelijkheid om helemaal naar eigen wens in te richten. Koper dient dus rekening te houden met moderniseringskosten. De woning beschikt over 3 slaapkamers (mogelijkheid tot het maken van een 4e slaapkamer door een muur terug te plaatsen), badkamer, vernieuwde toiletruimte, een fijne tuin op het westen met achterom en dat allemaal gelegen op een goede locatie in de wijk “Jagershoef”, aan een speelweide en met het Henri Dunantpark op loop afstand. Daarnaast ligt de woning nabij alle gewenste voorzieningen zoals winkels, scholen en uitvalswegen. Zoekt u een woning met potentie, kom dan snel kijken.

INDELING:
BEGANE GROND:
Via kunststof voordeur met ingelegd dubbel glas bereikt u de entree van de woning. Entree met tegelvloer, meterkast en gasaansluiting. Half betegeld toilet met fonteintje en mechanische afzuiging.
Doorzon woonkamer met tapijtvloer, open haard, houten kozijnen met dubbel glas en houten schrotenplafond. De woning is uitgebouwd aan de achterzijde van de woning en voorzien van schoonmetselwerk, houten schrotenplafond en vloerbedekking.
Deels betegelde, dichte keuken aan de achterzijde met tegelvloer, deur naar de achtertuin. De keuken is voorzien van een rechte keuken opstelling met een 4-pits gasfornuis, inbouwafzuigkap, 1,5 rvs spoelbak met éénhendelmengkraan, vaatwasser en verschillende (boven)kastjes en lades.

1E VERDIEPING:
Overloop met toegang tot de 2 tal slaapkamers, badkamer en een praktische inbouwkast. De ouderslaapkamer is extra groot omdat voorheen dit twee slaapkamers waren aangezien de muur tussen de twee kamers uit is gehaald. Door het terugplaatsen van de muur ontstaan er weer twee slaapkamers. De grote slaapkamer bestaat uit een laminaatvloer, behangen en schoonmetselwerk wanden en behangen plafond. Kozijnen aan de achterzijde voorzien van kunststof met HR++ glas en aan de voorzijde houten kozijnen.
Slaapkamer 2 aan de achterzijde voorzien met tapijttegels, stucwerk wandafwerking en kunststof kozijnen met HR++ glas.
De half betegelde moderniseerde badkamer is gelegen aan de voorzijde en voorzien van een wastafel, inloopdouche en een houten uitzetraampje.

2E VERDIEPING:
Overloop met genoeg opbergruimte, opstelling cv ketel, twee pans dakraam en fonteintje. Slaapkamer 3 is voorzien van zeil op de grond, stucwerk wanden en een dakkapel met kunststof kozijnen met HR++ glas.

TUIN & BERGING:
Voortuin voorzien grondbeplanting, boompje en kleine struiken. De onderhoudsvriendelijke achtertuin op het westen is voorzien van sierbestrating en een achterom. De stenen berging achterin de tuin is voorzien van elektra.

ALGEMEEN:
– De woning staat leeg en daarom kan de aanvaarding op korte termijn.
– Koper dient rekening te houden met moderniseringskosten en in de koopakte zal een niet zelfbewoningsclausule, ouderdomsclausule en asbestclausule opgenomen worden. Ook is er geen vragenlijst deel B en lijst van zaken aanwezig.
– Gelegen op een goede locatie in de wijk “Jagershoef” met het Henri Dunantpark op loop afstand en nabij alle gewenste voorzieningen zoals winkels, scholen en uitvalswegen.
– Aan bovenstaande kunnen geen rechten worden ontleend.

Beschikbaar

Proveniersstraat 25A01

3033 CG, Rotterdam
€ 350.000,- k.k.
Op een toplocatie gelegen 3-kamer woning met nieuwe keuken en sanitair zorgen ervoor dat hier aan niks ontbreekt. Dit alles om de hoek van het Centraal Station, een betere plek bestaat niet! Meer kan je je toch niet wensen?

Wat een prachtige buurt om te wonen! De Provenierswijk heeft een statig en rustiek karakter en kenmerkt zich door de twee mooie vooroorlogse singels en de prachtige herenhuizen. Dit zorgt voor een rustige omgeving mét een centrale ligging. De locatie is uitstekend doordat alle denkbare stadsvoorzieningen binnen handbereik liggen. Ook word je omringd door een breed scala aan goede eetgelegenheden. Zo kun je bijvoorbeeld leuke hotspots ontdekken in de Proveniersstraat. Liever andere buurten opzoeken? Onder andere het Oude Noorden en de binnenstad zijn zeer makkelijk te bereiken (binnen 5 minuten met de fiets) waar je terecht kan voor food, fashion en design. Supermarkten, avondwinkels en het openbaar vervoer (Centraal Station op nog geen 5 minuten loopafstand) liggen in de directe omgeving. Vanaf Centraal Station heb je een snelle intercity direct naar Amsterdam, de Thalys brengt je binnen 2,5 uur naar Parijs en dankzij de Eurostar heb je een directe verbinding met Londen. Daarnaast is het appartement gunstig gelegen ten opzichte van de uitvalswegen A13 en A20. Genoeg opties, dus!

Indeling:
Entree op de begane grond met gezamenlijke trap naar de eerste etage. Toegang tot het appartement waarbij je via de hal de woonkamer binnenstapt. De woonkamer is ruim 23 m² groot en heeft middels dubbele openslaande deuren toegang tot het balkon. De halfopen keuken is strak uitgevoerd en is voorzien van alle gemakken; een inductiekookplaat, een afzuigschouw, een koelkast, een vaatwasser en een combioven. Ook via de keuken is het balkon bereikbaar. De badkamer is uitgerust met een inloopdouche voorzien van een stortdouche en een glazen deur, een handdoekenradiator, een hangend toilet en een wastafelmeubel. Aan de voorzijde van het appartement tref je een riante slaapkamer en een kleinere kamer die perfect te gebruiken is als werkkamer of logeerkamer. Op de volledig betegelede badkamer na zijn alle ruimtes uitgerust met een fraaie pvc-vloer en gladgestucte wanden en plafonds.

Bijzonderheden:
• Bouwjaar 1896
• Gelegen op eigen grond
• Volledig voorzien van dubbele beglazing
• Verwarming en warm water middels CV-ketel uit 2023
• Energielabel B
• Woonoppervlakte circa 63 m²
• Binnenzijde volledig gerenoveerd in 2023
• Slapende Vereniging van Eigenaars
• Ouderdomsclausule van toepassing i.v.m. bouwjaar
• Niet zelfbewoningsclausule van toepassing
• In de directe omgeving zijn alle dagelijkse voorzieningen te vinden, zoals openbaar vervoer, winkels, horeca en goede verbinding tot uitvalswegen
• Oplevering in overleg, kan snel

Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor je belangen en bespaart je tijd, geld en zorgen.

De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Beschikbaar

Schiehavenkade 126

3024 EZ, Rotterdam
€ 350.000,- k.k.
Schitterend loft appartement met geweldig uitzicht over de Schiehaven. Woonkamer met enorme glazen pui die op zomerse dagen heerlijk opengeschoven kan worden. De voortdurend veranderende wolkenpartijen en langstrekkende scheepvaart over de Maas zorgen voor een fascinerend schouwspel dat blijft boeien.

Wijk: Lloydkwartier
De Lloydpier en naastgelegen Müllerpier vormen samen één van de meest waterrijke wijken van Rotterdam centrum. Het zicht op het water, de mix van architectuur, chique in combinatie met de rauwe haven, ontspannen en stoere hotspots en de drukte op het water vervelen nooit en geven de wijk een dynamische karakter.
Een inspirerende plek om te wonen, te werken, uit te gaan en te ontspannen.
Op 5 minuten fietsen van het centrum, ca. 7 minuten rijden naar de snelweg A20 Ring Rotterdam. De bereikbaarheid met openbaar vervoer is goed geregeld, tram 8 stopt om de hoek en brengt u binnen een paar minuten naar Rotterdam centrum of Centraal Station en ook metrostation Coolhaven is op loopafstand. Voor een heel andere beleving stapt u aan de kade op de watertaxi.
Erasmus MC, het Maaspodium, populaire cafés en restaurants, sportclubs, Albert Heijn, basisscholen, middelbare scholen, kinderdagverblijven, het Park, je hebt in het Lloydkwartier echt alles in de buurt. Hier woon je rustig, op een stoere plek, met de stad heel dichtbij.

INDELING:

Het complex Schiecentrale:
Centrale entree met bellentableau en brievenbussen. Lift en trappenhuis naar de zesde verdieping.
Voorzien van gezamenlijke fietsenstalling en dakterras.
Binnendoor toegang tot de parkeergarage.

Het appartement:
Entree; je stapt direct binnen in de open loftwoning.
Slaapruimte van ca. 5,08 x 3, 53 meter aan de voorzijde. Grote glazen raampartijen zorgen voor een schitterende lichtinval.
Meterkast met 7 groepen en 2 aardleks. Video intercominstallatie. Separaat toilet met wandcloset en fonteintje.
Ruime badkamer met inloopdouche, wastafelmeubel met spiegelkast en handdoekenradiator.
Je loopt door naar de woonruimte met een adembenemend uitzicht over de ruwe Rotterdamse Schiehaven. Een heerlijke plek waar je kunt genieten van de vergezichten over de haven en de langsvarende schepen. Het grootste gedeelte van glazen harmonica pui is volledig open te schuiven waardoor je heerlijk in de buitenlucht kunt genieten van de zon. De valbescherming is volledig van glas en belemmerd het prachtige uitzicht dus niet. Daarnaast is de woonkamer voorzien van een industriële wandafwerking waarbij de betonnen constructie deels zichtbaar is.
Openkeuken. De witte hoogglansfrontjes zorgen voor een strakke uitstraling, het Corian werkblad en de de gootsteen zijn ook wit en in één stuk uitgevoerd. De keuken is voorzien van een 4-pits inductiekookplaat, een RVS-afzuigkap, een oven, een vaatwasser en een koelkast.
Achter de keuken vindt u een grote bergkast met tevens de opstelplaats WTW installatie.
Door het gehele appartement ligt een eigentijdse kunststof “beton-look” vloer. De vloer is voorzien van vloerverwarming en vloerkoeling.

PARKEREN:

– Parkeren is mogelijk middels bewonersabonnement in de ondergelegen Q-park garage voor € 222,99 per maand.
– Via de Gemeente Rotterdam is het mogelijk een aanvraag te doen voor een bezoekersparkeervergunning. De bezoekersvergunning is gratis. Je kunt per vergunning voor maximaal 500 uur (3.000 eenheden) per kalenderjaar aanmelden. Als alle eenheden zijn verbruikt, is het niet mogelijk om eenheden bij te kopen. Voor bezoekers betaal je € 0,11 per gebruikte eenheid van 10 minuten.

BIJZONDERHEDEN:

– Gelegen op eigen grond
– Woonoppervlakte volgens de BAG is 66 m²
– Woonoppervlakte volgens de meetinstructie is 59 m²
– De Schiecentrale is een Rijksmonument
– Oorspronkelijke bouwjaar 1904, in 2007 herontwikkelt
– Geen energielabel i.v.m. monumentstatus; zou A label zijn
– Verwarming en warm water middels stadsverwarming
– Vloerverwarming en vloerkoeling
– Volledig voorzien van HR++ glas
– Actieve Verenging van Eigenaren met een bijdrage van € 186,- per maand
– Lobby met huismeester
– Gemeenschappelijke binnenterrein met diverse voorzieningen
– Schitterend uitzicht op de Schiehaven
– Gelegen nabij supermarkt, horeca, openbaar vervoer en Erasmus MC
– Oplevering in overleg, kan spoedig

Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor je belangen en bespaart je tijd, geld en zorgen.

De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Beschikbaar

Valcooghstraat 50

1964 TM, Heemskerk
€ 362.500,- k.k.
Nabij het centrum!

Aan de Valcooghstraat in Heemskerk staat deze goed onderhouden tussenwoning met tuin gelegen op het zuidwesten. De woning is gebouwd in 1962 op een perceel van 144 m² en heeft circa 109 m² gebruiksoppervlakte. Bij binnenkomst treft u een lichte doorzonwoonkamer aan, met aangrenzend de half open keuken v.v. diverse inbouwapparatuur. Vanuit de keuken heb je gelijk toegang naar de achtertuin. Hier bevinden zich een stenen berging v.v. elektra en een achterom. Het woonhuis beschikt over maar liefst drie slaapkamers en een keurige badkamer op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping tref je de vierde slaapkamer aan met dakkapel. Ook de locatie is ideaal: gelegen aan een autoluw hofje in een kindvriendelijke woonwijk en op loopafstand van de supermarkt en het gezellige centrum van Heemskerk.

Indeling
Begane grond: entree, hal, meterkast, toilet (hangend), trapopgang, toegang naar dichte keuken (2008) v.v. inductiekookplaat, stoomoven, combimagnetron, vaatwasser, afzuigkap, koelkast, vriezer en aansluiting wasmachine, trapkast, toegang naar doorzon woonkamer en achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een badkamer v.v. wastafel met meubel en douche.

Tweede verdieping: middels vaste trap naar voorzolder, opstelling/aansluiting cv-ketel (mogelijkheid plek voor een wasmachine), berging en slaapkamer met dakkapel.

In de achtertuin staat een vrijstaande stenen berging v.v. elektra.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– kunststof ramen, deuren en kozijnen v.v. dubbele beglazing;
– keuken vernieuwd in 2008;
– voor- en achtergevel in 2008 opnieuw gevoegd, gereinigd en geïmpregneerd;
– badkamer vernieuwd in 2005;
– tuin gelegen op het zuidwesten;
– grote vrijstaande stenen schuur v.v. elektra;
– ideale ligging ten opzichte van het centrum van Heemskerk en scholen;
– binnen een aantal minuten fietsen zijn de Heemskerkse duinen bereikbaar.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Oranjeboomstraat 60

4812 EK, Breda
€ 365.000,- k.k.
Sfeervolle, instapklare tussenwoning met privacybiedende en vrij gelegen achtertuin op het zonnige westen met berging (2014) en een achterom in de kindvriendelijke en gewilde woonwijk ‘Haagpoort’ nabij het bruisende stadscentrum van Breda. De woning beschikt over een royale, lichte woonkamer met open keuken (2015), 3 slaapkamers op de eerste verdieping en een complete badkamer. Deze fraaie woning op deze toplocatie voldoet volledig aan de hedendaagse woonwensen en is absoluut een bezichtiging waard!

BIJZONDERHEDEN:
– Prachtig afgewerkte en goed onderhouden tussenwoning.
– Gelegen in de populaire, kindvriendelijke wijk ‘Haagpoort’ in de directe nabijheid van alle voorzieningen.
– Heerlijk, diepe tuin met achterom en vrij uitzicht op het zonnige westen gesitueerd.
– 3 slaapkamers op de eerste verdieping.
– Voorzien van spouwmuurisolatie (2023) en definitief energielabel C

Bouwjaar ca. 1922
Inhoud ca. 339m³
Woonoppervlakte ca. 98m²
Perceeloppervlakte 153m²

LIGGING EN OMGEVING
De woning is gelegen aan de centrumzijde van de Oranjeboomstraat met op loop- en fietsafstand o.a. de winkelstraten, de Grote Markt, het Chassé Theater, de Pathé bioscoop en vele gezellige uitgaansgelegenheden. Voor natuurlijke ontspanning is het Van Sonsbeeckpark vlakbij en het Mastbos is op ca. 10 minuten fietsen te bereiken. Het NS-station Breda Centraal is gelegen op 10 minuten fietsafstand van de woning. De verbinding ten opzichte van de diverse uitvalswegen (o.a. A16 en A27) is uitstekend. De omliggende bebouwing wordt gekenmerkt door karakteristieke vooroorlogse eengezinswoningen welke zeer in trek zijn bij (jonge) gezinnen. Daarnaast zullen in de komende jaren in de directe omgeving van de woning meerdere nieuwbouwplannen gerealiseerd worden wat het woongenot en woonplezier nog meer zal verbeteren.

BOUWKWALITEIT
De woning is op degelijke, traditionele wijze gebouwd en in de loop der jaren keurig onderhouden door de huidige eigenaar. De woning is voorzien van hardhouten kozijnen met (grotendeels) dubbele beglazing (slechts enkele ramen betreft enkel glas) en allen voorzien van rolluiken. Daarnaast is de woning voorzien van;
– Recent aangebrachte spouwmuurisolatie (2023, garantie aanwezig)
– Energielabel C.
– HR combi-ketel (merk Nefit, bouwjaar 2019, eigendom)
– Airconditioning 1e verdieping (2021)
– Meterkast (2020)
– riolering onder de woning verlegd en vernieuwd naar PVC (2019)

TUIN
De zeer royale achtertuin (ca. 11 meter diep) is op het zonnige westen gesitueerd en de gehele dag is hier zowel zon als schaduw te vinden waardoor het heerlijk vertoeven is. Daarnaast biedt de tuin vanwege het vrije uitzicht aan de achterzijde erg veel rust en privacy. De achtertuin is voorzien van sierbestrating, een waterpunt en een zonnescherm aan de achtergevel. De tuin is via een zij-ingang te bereiken (recht van overpad) en achterin de tuin is de vrijstaande berging (2014) (ca. 5.93 x 2.33m.) voorzien van licht/elektra, muur- en dakisolatie gesitueerd. De voortuin van de woning is voorzien van fraaie sierbestrating, vaste beplanting en biedt middels een looppad toegang tot de voordeur.

INDELING
BEGANE GROND
Hal/entree met toiletruimte met vrijhangend closet, praktische kelderkast met vernieuwde meterkast, trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de woonkamer; Sfeervolle, lichte woonkamer (ca. 8.30 x 3.58m.) met gashaard, schuifpui met direct tuincontact én open verbinding met de keuken; moderne open keuken (2015) (ca. 3.12 x 2.12m.) voorzien van een 4-pits keramische kookplaat, afzuigkap, combi-oven/magnetron, koel-vriescombinatie en diverse opberg kasten/lades. Vanuit de keuken is eveneens tuincontact mogelijk middels de toegangsdeur. De (multi-plank) houten vloer op de gehele begane grond is geplaatst in 2019.

EERSTE VERDIEPING
De overloop met vaste kast en fijne lichtkoepel geeft toegang tot de; zeer royale (ouder) slaapkamer 1 (ca. 5.53 x 3.61m.) aan de voorzijde gelegen met walk in closet; slaapkamer 2 (ca. 3.61 x 2.73m.) gelegen aan de achterzijde; slaapkamer 3 (ca. 2.63 x 2.29m.) gelegen aan de voorzijde; ruime badkamer voorzien van een douche-in-bad-combinatie, wastafel met meubel, aansluitingen voor de wasapparatuur en opstelplaats van de HR combiketel. De gehele verdieping (muv de badkamer) is voorzien van een laminaatvloer.

Verkocht

Kruidenlaan 55

5491 KN, Sint-Oedenrode
€ 369.000,- k.k.
Ruime tussenwoning in een rustige woonwijk met uitstekende voorzieningen in de buurt!

Ben jij op zoek naar een fijne woning in de fijne woonwijk Kienehoef met uitstekende voorzieningen zoals meerdere basisscholen op loopafstand en een supermarkt. Het nabijgelegen park de Kienehoef biedt een prachtige groene omgeving met grote speeltuin en horeca paviljoen. Voor sportliefhebbers zijn er tal van sportfaciliteiten in de buurt. Zowel qua omgeving als de woning zelf ideaal voor starters en (jonge) gezinnen!

Indeling

Begane grond:

Via de aan de voorzijde gelegen entree betreden we de ruime lichte hal met meterkast (8gr.), garderobe- en toiletruimte. De geheel betegelde toiletruimte beschikt over een wandclosetpot en een fonteintje. De vaste trap vanuit de hal geeft toegang tot de eerste verdieping.

De Z-vormige woonkamer is lekker licht door de grote raampartijen aan zowel de voor- als achterzijde. De woonkamer is afgewerkt met een massief eikenvloer en gestucte wanden en plafonds. Vanuit de woonkamer heb je toegang tot een handige trapkast voor het opbergen van voorraad, stofzuiger etc.

In 2015 is de woning voorzien van een moderne hoogwaardige keuken in hoekopstelling. De keuken beschikt naast voldoende werk- en bergruimte over een 5-pits gasfornuis met afzuigkap, vaatwasser, spoelbak, koelkast en een combi-oven. De keuken is verder afgewerkt met een donkere tegelvloer en gestucte wanden en plafond. Een loopdeur geeft toegang tot de tuin.

Eerste verdieping:

De overloop op verdieping één geeft toegang tot een drietal slaapkamers en een ruime badkamer.

Van de slaapkamers zijn er twee lekker ruim. De slaapkamers zijn allen afgewerkt met een laminaatvloer, spachtelputz wanden en gestucte plafonds. De badkamer is gelegen aan de voorzijde van de woning, deze is verouderd maar goed van formaat. De 3/4 betegelde badkamer beschikt over een douche, ligbad, toilet en wastafel in meubel.

Tweede verdieping:

Een tweede vaste trap brengt ons op de voorzolder van de tweede verdieping. Hier vinden we de ketelopstelling (Nefit Topline HR 2008) en de aansluitingen voor witgoed. Op deze verdieping vinden we een vierde ruime slaapkamer en veel bergruimte onder de schuine kanten.

Tuin:

De woning is gelegen op een fijn perceel. Vooral aan de achterzijde vinden we een goede, nog aan te planten tuin met zowel een terras aan de achtergevel als in het hart van de tuin. De tuin beschikt over een eenvoudige houten berging en is te bereiken via een achterom.

Wordt deze fijne gezinswoning jullie nieuwe thuis? Neem contact op met ons kantoor, ik leid jullie graag eens rond!

Onder bod

Weilustlaan 68

4817 TM, Breda
€ 375.000,- k.k.
Deze nette eindwoning is ideaal voor gezinnen die op zoek zijn naar ruimte en comfort. Met vijf slaapkamers, een ruime woonkamer, semi-open keuken en een zonnige tuin op het westen, biedt deze woning een fijne leefomgeving. Extra’s zoals een garage met elektrische roldeur en een overkapping maken het plaatje compleet.

INDELING

BEGANE GROND
Bij binnenkomst betreedt u de hal met toegang tot de woonkamer, het toilet en de trap naar de bovenverdieping.
De woonkamer is royaal en licht, waardoor het een uitnodigende plek is voor gezinsactiviteiten en ontspanning. De semi-open keuken, met apparatuur en voldoende werkruimte, is een praktische en gezellige plek om samen te koken en te eten.
Vanuit de keuken heeft u direct toegang tot de tuin op het westen, waar u kunt genieten van de middag- en avondzon.

EERSTE VERDIEPING
Op de eerste verdieping bevinden zich vier slaapkamers en de badkamer. De slaapkamers bieden ruimte voor rust en privacy, terwijl de badkamer is voorzien van alle benodigde faciliteiten.

TWEEDE VERDIEPING
De tweede verdieping herbergt nog eens een slaapkamers, wat perfect is voor een groot gezin of om te gebruiken als thuiskantoor of hobbyruimte.

EXTERIEUR
De tuin op het westen is een heerlijke plek om te ontspannen, te barbecueën of gewoon van het buitenleven te genieten. De garage met elektrische roldeur biedt niet alleen parkeergelegenheid maar ook extra opslagruimte. De overkapping is een fijne toevoeging en zorgt voor beschutting op zonnige en regenachtige dagen.

OMGEVING
De Weilustlaan is gelegen in een rustige en groene omgeving. Scholen, winkels en openbaar vervoer zijn op korte afstand bereikbaar. Voor ontspanning zijn er diverse parken en recreatiegebieden in de buurt.

KORTOM
Weilustlaan 68 in Breda is een nette eindwoning met vijf slaapkamers, een ruime woonkamer, een tuin op het westen en handige extra’s zoals een garage en overkapping. Deze woning biedt alles wat een gezin nodig heeft voor comfortabel wonen in een aangename buurt. Ervaar het zelf en ontdek de mogelijkheden van deze fijne woning.

Kenmerken:

– Woning voorzien van Kunststof kozijnen met HR Glas;
– Vijf slaapkamers;
– 125 m2 woon opp. middels een dakkapel op de zolder;
– Energielabel C;
– Garage met elektrische roldeur;
– Overkapping;
– Tuin op het Westen;

Verkocht onder voorbehoud

Frankrijklaan 22

1966 VD, Heemskerk
€ 375.000,- k.k.
Royale hoekwoning met garage

Aan de rand van Heemskerk in de wijk Oosterwijk staat deze ruime uitgebouwde hoekwoning met aangebouwde stenen garage/berging. De woning is in 1965 gebouwd op een ruim perceel van 251 m². Op de begane grond tref je naast de entree, het toilet, een lichte doorzonwoonkamer en een grote open keuken aan. Vanuit de keuken is de achtertuin,  gelegen op het noordwesten, en garage/bergingen bereikbaar. De woning telt maar liefst vier slaapkamers waarvan drie op de eerste verdieping en één met dakkapel op de tweede verdieping. Vanuit één van de slaapkamers kom je op dakterras  van circa 14 m².  Naast de woning is het mogelijk om je auto te parkeren op eigen grond. De woning is gelegen in een rustige woonwijk nabij scholen, het NS station Heemskerk, winkels (Europaplein) en uitvalswegen.

Indeling
Begane grond: entree, hal, meterkast, toilet (hangend) met fontein, trapopgang, toegang naar de ruime open keuken, doorzonwoonkamer met erker aan de voorzijde, toegang naar de achtertuin middels schuifpui/loopdeur.

Eerste verdieping: Overloop, drie slaapkamers waarvan één toegang geeft naar het dakterras en een eenvoudige badcel v.v. douche en wastafel.

Tweede verdieping: Middels een vaste open trap naar voorzolder, berging en een slaapkamer met dakkapel.

Naast de woning staat een aangebouwde stenen garage met berging. Achter in de tuin staat een vrijstaande stenen berging met twee overkappingen.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– projectnotaris Jansen & Van Commenee;
– woning aan de achterzijde uitgebouwd;
– erker aan de voorzijde 2002;
– aangebouwde stenen garage 1994;
– parkeren op eigen terrein;
– gelegen in rustige en kindvriendelijke buurt;
– zonnige tuin (ligging noordwesten) met achterom en stenen berging en overkapping;
– dakterras op de eerste verdieping;
– nabij NS station Heemskerk;
– nabij winkelcentrum Europaplein;
– de woning dient gemoderniseerd te worden.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht onder voorbehoud

Gerst 9

5725 DD, Heusden
€ 375.000,- k.k.
Nieuw bij ERA Focus makelaars! Op zoek naar een nieuwbouwwoning, maar geen zin in al het werk en gedoe van een nieuwbouwwoning? Lees dan snel verder!
Gasloos, tot in de puntjes verzorgd, modern en comfortabel, dat zijn de kenmerken van deze in 2021 gebouwde hoekwoning.

De woning is gelegen in een van de rustige woonstraten van de nieuwbouwwijk ‘Heusden-Oost’. Alle voorzieningen die dit gezellige dorp te bieden heeft zijn binnen handbereik. De uitvalswegen in de richting Helmond/Venlo/Eindhoven zijn makkelijk bereikbaar en het centrum van Asten is binnen 5 autominuten te bereiken.

Algemeen
De woning is gebouwd in 2021 en dus volledig geïsoleerd volgens de huidige normen. Alle kozijnen zijn van kunststof en voorzien van HR+ beglazing. De lucht-water warmtepomp in combinatie met een boiler zorgen voor de warmtevoorziening in de woning. Op het dak zijn 4 zonnepanelen aanwezig. De vloeren van de begane grond en eerste verdieping zijn voorzien van vloerverwarming, welke in de zomer omgezet kan worden naar vloerkoeling.

Indeling begane grond:

De voortuin is ingericht met bestrating en een border met beplanting.
Via de voortuin is de voordeur bereikbaar.

Entree
De royale hal biedt toegang tot de toiletruimte, meterkast, trapopgang naar de verdieping en de woonkamer.

Toiletruimte
De toiletruimte is voorzien van een hangcloset en fonteintje. De wanden zijn deels betegeld met dezelfde tegel als op de vloer. De achterwand van het toilet is voorzien van steenstrips in naturel tint.

Woonkamer
Bij binnenkomst valt de ruimte en het vele daglicht direct op. De woonkamer heeft een zeer speelse vorm waardoor er een natuurlijke scheiding ontstaat tussen het zit- en eetgedeelte. Aan de achterzijde van de woonkamer is op dit moment de zithoek gerealiseerd. Hier is meer dan voldoende ruimte voor een royale (hoek)bank. Door de grote raampartij met openslaande deuren (met plissé hordeur) is er direct tuincontact.
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich het eetgedeelte en de keuken. Bij de nieuwbouw hebben de huidige bewoners ervoor gekozen de woning aan de zijkant uit te bouwen waardoor er ruimte is voor een uitgebreide keukeninrichting én grote eetttafel. Vanuit de eettafel biedt het raam fraai straatzicht.

Keuken
De moderne keukeninrichting bestaat uit een wandopstelling en kookeiland, uitgevoerd in hout en voorzien van een kunststof aanrechtblad. De zwarte grepen en kraan maken het geheel helemaal af. De keuken is zeer compleet uitgerust met de volgende inbouwapparatuur: Kokendwaterkraan, inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging, vaatwasser, koelkast en combi-oven. Door het kookeiland is er tijdens het koken direct contact met de gasten aan de eettafel. Het aanwezige raam en de lichtstraat zorgen ervoor dat ook in dit deel van de woning veel daglicht is.

De gehele begane grond is voorzien van een antraciet grijze tegelvloer, strakke stucwerk wanden en een spuitwerk plafond. Door de gebruikte kleuren en materialen in de woonkamer/keuken heeft deze ruimte een zeer stijlvolle en warme uitstraling.

Bijkeuken
Vanuit de keuken is de bijkeuken bereikbaar. Praktische ruimte, voorzien van een vaste kastenwand die veel opbergruimte biedt. De deur biedt toegang tot de tuin.

Indeling eerste verdieping:

Vanuit de trapopgang in de hal is de eerste verdieping bereikbaar. Aangrenzend aan de overloop bevinden zich twee royale slaapkamers, een badkamer en een kastenkamer.

Slaapkamer I: de ouderslaapkamer ligt aan de voorzijde van de woning en is ca. 12,5m² groot. De kamer is voorzien van een rolluik.
Slaapkamer II: eveneens een ruime slaapkamer (11m²), gelegen aan de achterzijde van de woning.
Kamer III: deze kamer is ingericht als kledingkamer, maar kan ook prima gebruikt worden als kantoor of babykamer. De oppervlakte van de kamer is bijna 5m².

De slaapkamers en overloop zijn voorzien van een nette laminaatvloer, het plafond is voorzien van spuitwerk en de wanden zijn strak gestuukt. Alleen één wand op slaapkamer II voorzien van behang.

Badkamer
De complete badkamer is voorzien van een ligbad, inloopdouche, toilet en wastafelmeubel. De wanden zijn volledig betegeld in naturel tinten. De afwerking met de steenstrips tegen de zijwand van het bad en achterwand bij het toilet, zorgt voor het echte welness gevoel. Door het aanwezige raam kan de ruimte ook op natuurlijke wijze geventileerd worden.

Indeling tweede verdieping:

De tweede verdieping bestaat op dit moment uit een grote open ruimte en een (technische) ruimte. Het grote dakraam zorgt voor voldoende daglicht. De open ruimte kan desgewenst worden ingedeeld als voorzolder en volwaardige slaapkamer.
In de technische ruimte bevindt zich de lucht-water warmtepomp met boiler en de WTW-installatie. Tevens zijn hier de aansluitingen voor de wasapparatuur.

Tuin
De tuin is bereikbaar via de openslaande deuren in de woonkamer, de bijkeuken en de achterom.

De gezellige achtertuin is erg sfeervol ingericht met twee terrassen, een grindpad naar de berging en achterom, gazon en diverse borders met beplanting. Aangrenzend aan de tuinberging bevindt zich een houten pergola welke extra sfeer geeft aan het lounge terras.

Berging
Praktische ruimte voor het stallen van fietsen en opbergen van diverse (tuin)spullen.

Bijzonderheden:
– Een nieuwbouwwoning zonder het werk en gedoe van een nieuwbouwwoning;
– Uitgebouwde hoekwoning;
– Erg sfeervol afgewerkt en ingericht;
– Voorzien van zeer complete keuken en badkamer;
– Volledig geïsoleerd volgens de normen van nu:
– Kunststof kozijnen met HR+ beglazing;
– Voorzien van zonnepanelen (4 stuks);
– Gezellige achtertuin met achterom:
– Kortom: deze woning is zeker de moeite van een bezichtiging waard!

Beschikbaar

Dorus van den Elsenhof 12

5741 BZ, Beek En Donk
€ 375.000,- k.k.
Geschakelde moderne bungalow gelegen aan pleintje. De woning is voorzien van een badkamer en slaapkamer op de begane grond, een tweede slaapkamer met een 2e badkamer op de verdieping en een onderhoudsvriendelijke privacy biedende geheel ommuurde achtertuin van circa 25 m2.

Via de hal/entree met toilet en toegang tot inpandige berging aan de voorzijde betreedt u de woning. Via de entree is de lichte woonkamer (circa 26 m2) te bereiken voorzien van lichte laminaatvloer. De dichte keuken (4,12 x 3,05) is voorzien van kookplaat, spoelbak en afzuigkap en geeft toegang tot tuin. Slaapkamer (2,98 x 4,91) op de begane grond via de hal en via de badkamer (1,80 x 2,98) met bad/douchecombinatie, toilet en wastafel toegankelijk.

Via de hal op de begane grond is de verdieping te bereiken met een extra slaapkamer (4 x 3,04) en een 2e badkamer (1,90 x 1,87) met wastafel, toilet en douche. De verdieping heeft veel lichtinval door de aanwezige raampartijen.

Bijzonderheden:
– Bungalow met slaapkamer en badkamer gelijkvloers!
– Energiezuinige woning (energielabel A);
– Met onderhoudsvriendelijke materialen afgewerkt;
– Gelegen op loopafstand van voorzieningen zoals, winkels, scholen, sportvoorzieningen en dorpscentrum;
– Niet zelfbewoningsclausule van toepassing op de koop (eigenaar heeft het pand nooit zelf bewoond);
– Voor deze woning is een projectnotaris van toepassing, het metrage van het perceel wordt nog exact ingemeten en is indicatief;
– Per direct beschikbaar;

Locatie:
De gelijkvloerse bungalow is gelegen in een rustige woonwijk van Beek en Donk, Winkels en diverse andere voorzieningen zijn op korte afstand gelegen. Via uitvalswegen naar Helmond en Aarle Rixtel bereikt u binnen enkele minuten.

Verkocht onder voorbehoud

Welschapsedijk 46

5652 XM, Eindhoven
€ 379.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Leuke tussenwoning met een totale vloeroppervlak van ca. 96m², gelegen op gunstige woonlocatie in gewilde woonwijk “Lievendaal” te Eindhoven!

***Let op: Starters profiteren mogelijk van de vrijstelling overdrachtsbelasting***

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Parterre voorzien van een nette tegelvloer met vloerverwarming;
– Vrije ligging kort nabij o.a. Strijp-S en uitvalswegen;
– Voorzien van een vaste trap naar zolder;
– Eerste verdieping voorzien van rolluiken;
– Nette badkamer met ligbad, wastafel in meubel en tweede toilet;
– Gelegen op een fraai perceel;

INDELING VAN DE WONING
Deze woning is gelegen aan een rustige en groenrijke woonstraat met voldoende openbare parkeervoorziening. De parterre is voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming. Tevens zijn de wanden afgewerkt met sierpleister en stucwerk plafonds. Grote raampartijen zorgen voor een prettige lichtinval in de woning. Aan de voorzijde kijk je vrij weg over gemeentelijke groenvoorziening. Deze woning heeft een totale vloeroppervlakte van ca. 96m² bestaande uit 81m² woonoppevlak en 15m² overig inpandige ruimte. De overig inpandige ruimte bevindt zich op de tweede verdieping. Deze is bereikbaar middels een vaste trap.

HAL/ENTREE
Hal met garderobe nis, trapopgang, provisieruimte/ kelderkast met meterkast (voorzien van een vernieuwde groepenkast), toiletruimte met wandcloset en fonteintje, doorloop naar de keuken en woonkamer.

WOONKAMER
De woonkamer biedt voldoende ruime voor zowel een zit- als een eethoek. Aan de achterzijde bevindt zich een loopdeur hetgeen toegang geeft tot de tuin.

KEUKEN
Separate keuken, geplaatst in parallelopstelling en voorzien van onderbouwverlichting en inbouwapparatuur te weten een vaatwasser, oven, gaskookplaat, afzuigkap en koelkast. Er is tevens in de keuken een loopdeur naar de tuin aanwezig.

EERSTE VERDIEPING
Overloop met toegang tot een drietal slaapkamers, de badkamer en vaste trap naar de zolderverdieping. De gehele verdieping is voorzien van rolluiken. De vloer is afgewerkt met een nette laminaatvloer.

SLAAPKAMER(S)
Slaapkamer 1 (ca. 10m²): Ruime “master” slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van de woning.
Slaapkamer 2 (ca. 10m²): Eveneens een ruime tweede slaapkamer, gelegen aan de voorzijde van de woning;
Slaapkamer 3 (ca. 7m²): Derde slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van de woning, momenteel in gebruik als kinderkamer maar ook prima geschikt als thuiswerkplek;
Slaapkamer 4 (ca 10m²) : Het is mogelijk om een extra slaapkamer op de zolderverdieping te realiseren bijvoorbeeld door het plaatsen van extra daglichttoetreding door middel van een dakkapel of dakramen. Let op: De stahoogte op deze verdieping is beperkt en mag in de huidige situatie niet tot woonoppervlak worden geteld.

BADKAMER
Moderne badkamer bestaande uit een tweede wandcloset, een dubbele wastafel in meubel, een designradiator en ligbad met douchescherm.

TWEEDE VERDIEPING
Bereikbaar middels een vaste trap zolderverdieping (mogelijk vierde slaapkamer of werkruimte) met opstelplaats t.b.v. de C.V.-ketel en aansluitingen voor was- en droogvoorziening.

BUITENRUIMTE
Voortuin bestaande uit een onderhoudsarm gazon, borders met beplanting en sierbestrating. De achtertuin heeft eveneens een zonneterras, borders met beplanting en een gazon. Daarbij is er een vrijstaande stenen berging met naastgelegen overkapping aanwezig. Het ruime perceel zorgt voor voldoende privacy.

LIGGING EN LOCATIE
Deze leuke woning ligt in gewilde en kindvriendelijke woonwijk “Lievendaal” aan een rustige woonstraat en op korte afstand van het Philips van Lennep Park. In de nabijheid liggen diverse speeltuinen, scholen, een kinderdagverblijf, winkelvoorzieningen en uitvalswegen (o.a. de Tilburgseweg en de A2). Tevens is de woning goed bereikbaar ten opzichte van ASML, de High Tech Campus, Strijp-S en station Beukenlaan.

BIJZONDERHEDEN:
– Voorzien van een vernieuwde meterkast;
– Gehele woning nette vloer- en wandafwerking;
– Begane grond voorzien van een nette tegelvloer met vloerverwarming;
– De eerste verdieping is voorzien van rolluiken;
– Prettige lichtinval in de gehele woning;
– Gelegen pal aan gemeentelijke groenvoorzieningen;
– Gunstige ligging o.a. ten opzichte van ASML, High Tech Campus, Strijp-S, station Beukenlaan en uitvalswegen;
– Makelaar: Tim de Rouw

Verkocht onder voorbehoud

Schrijvershoeve 58

5708 SB, Helmond
€ 385.000,- k.k.
Mooie robuuste en energiezuinig (label A+) herenhuis, met vrij uitzicht over de Ecozone is voorzien van een drietal slaapkamers op de 1e verdieping, veel ruimte voor een vrije indeling op de 2e verdieping, nette keuken, mooie sanitaire voorzieningen, een zonnepaneel en een parkeerplaats op het naastgelegen gezamenlijke terrein.

Indeling.
De voortuin geeft toegang tot de entree van de woning.

Entree met een hal, de meterkast en een toiletruimte.
De toiletruimte is modern in lichte tinten betegeld en voorzien van een hangend toilet met fonteintje.

De woonkamer beschikt over een praktische trapkast en openslaande tuindeuren naar de tuin op het zuiden.

De open keuken is gelegen aan de voorzijde en vanuit de keuken heeft men een prachtig vrij zicht op de Ecozone. Verder is de keuken voorzien van een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en vaatwasser en combi-magnetron.

1e verdieping.
De overloop geeft toegang tot een drietal slaapkamers en de badkamer.

De badkamer is geheel modern betegeld en voorzien van een inloopdouche, vaste wastafel, hangend toilet en beschikt over natuurlijke en mechanische ventilatie.

2e verdieping.
Middels een vaste trap is de 2e verdieping bereikbaar. Deze is volledig open en biedt daarmee vele indelingsmogelijkheden. Zo kunnen er een tweetal extra slaapkamers gerealiseerd worden met een bergzolder. Deze verdieping is reeds voorzien van een dakkapel en dakraam. Tevens bevinden zich hier de aansluitingen voor de wasapparatuur alsmede opstelling Cv-ketel en omvormer zonnepaneel.

Tuin.
De begroeide/beschutte achtertuin is aangelegd met bestrating, grasgazon, berging en achterom. De achtertuin geniet een goede privacy.

Bijzonderheden:
– Energiezuinige woning (energielabel A+);
– Vrij uitzicht op de Ecozone;
– Gelegen op loopafstand van alle voorzieningen zoals, winkels, scholen, sportvoorzieningen, Ecozone, NS-station en gezondheidscentrum;
– Gelegen op circa 10 minuten van Eindhoven;
– Voorzien van een drietal slaapkamers met mogelijkheid voor een 4e en 5e op de 2e verdieping;
– Gebouwd in 2020 dus volledig in goede staat;
– Complete moderne keuken;
– Niet zelfbewoningsclausule van toepassing op de koop (eigenaar heeft het pand nooit zelf bewoond);
– Voor deze woning is een projectnotaris van toepassing;
– Per direct beschikbaar.

Beschikbaar

Hagebeemd 9

4907 DM, Oosterhout
€ 385.000,- k.k.
Gunstig gelegen geschakelde 2-onder-1 kap woning in de kindvriendelijke “Beemdenbuurt” op loopafstand van winkelcentrum Arkendonk. De woning beschikt onder andere over een ruime woon-/eetkamer met open keuken, badkamer met ligbad, drie slaapkamers, werkkamer, een inpandige garage en twee parkeerplaatsen op eigen terrein. Met een op het zuiden gesitueerde achtertuin is het hier genieten van de zon.

Begane grond

Entree/hal
Via de oprit, die volledig voorzien is van sierbestrating en plaats biedt aan twee auto’s, bereikt u de voordeur en komt u in de hal. De hal is voorzien van een massieve kersenhouten vloer, het plafond is voorzien van glad stucwerk en de wanden zijn voorzien van structuurverf. Vanuit de hal zijn de woon-/eetkamer, toiletruimte, meterkast alsmede de trap naar de eerste verdieping te bereiken. De toiletruimte beschikt over een fonteintje en mechanische ventilatie, het plafond is voorzien van kunststof plafondpanelen met inbouwspots, de vloer en de wanden zijn betegeld in een wit/zwarte kleurstelling.

Woon-/eetkamer
Sfeervolle woon-/eetkamer in L-vorm te bereiken middels een schuifdeur met aan de voorzijde toegang tot de open keuken. De ruimte geniet van veel lichtinval door de royale raampartijen aan de achterzijde van de kamer. De volledige ruimte, inclusief keuken, is voorzien van dezelfde massieve kersenhouten vloer als in de hal, de wanden zijn voorzien van structuurverf en het plafond van glad stucwerk. Vanuit de woon-/eetkamer heeft u toegang tot het kantoor/slaapkamer I en de provisiekast.

Keuken
Open keuken die gelegen is aan de voorzijde van de woning. De keuken staat in hoekopstelling en is voorzien van diverse inbouwapparatuur, te weten een 4-pits keramische kookplaat, oven, magnetron, vaatwasser, afzuigkap en spoelbak met mengkraan. Het aanrechtblad is van graniet en de achterwand is betegeld in een neutrale kleurstelling.

Kantoor-/werkruimte
Vanuit de woon-/eetkamer heeft u toegang tot een afsluitbare kamer van circa 7 m² groot. De kamer doet op het moment dienst als werkkamer maar is ook uitermate geschikt voor het gebruik als hobbyruimte of speelkamer. Vanuit deze kamer heeft u toegang tot zowel de garage als de achtertuin. De kamer is voorzien van een laminaatvloer, de wanden en het plafond zijn voorzien van schuurwerk, het plafond is tevens uitgerust met inbouwspots.

Eerste verdieping

Overloop
Via de trap in de hal bereikt u de overloop van de eerste verdieping, deze is voorzien van een laminaatvloer, de wanden zijn voorzien van structuurverf en het plafond van glad stucwerk. Vanaf de overloop zijn de badkamer en slaapkamers één, twee en drie bereikbaar.

Slaapkamers één, twee en drie
Slaapkamer één is circa 14 m² groot en is gelegen aan de achterzijde van de woning. De vloer is, evenals de vloeren in de andere slaapkamers, voorzien van hetzelfde laminaat als op de overloop, de wanden zijn voorzien structuurverf en het plafond is voorzien van glad stucwerk. Slaapkamer twee is circa 12 m² groot en gelegen aan de voorzijde van de woning. De vloer is voorzien van laminaat, de wanden zijn voorzien van structuurverf en het plafond is voorzien van glad stucwerk. Slaapkamer drie is circa 7 m² groot en is gelegen aan de achterzijde van de woning. De vloer is voorzien van laminaat, de wanden zijn voorzien van behang en het plafond is voorzien van glad stucwerk.

Badkamer
De badkamer is gelegen aan de voorzijde van de woning en beschikt over een ligbad met douche, toilet, mechanische ventilatie en wastafel met mengkraan. De vloer is betegeld in een antraciet kleurstelling, de wanden zijn betegeld in een neutrale kleurstelling en het plafond is voorzien van schuurwerk met inbouwspots.

Zolder
Vanuit slaapkamer twee heeft u middels een uitklapbare vlizotrap toegang tot de bergzolder welke voorzien is van een nieuwe vloer, stroom en verlichting.

Garage
Inpandige garage van circa 15 m² groot, de garage is via de elektrische sectionaaldeur toegankelijk vanaf de oprit. In de garage treft u de aansluitmogelijkheden voor de wasapparatuur.

Achtertuin
Verzorgde op het zuiden gesitueerde achtertuin. Aan huis staat een houten overkapping die voorzien is van elektra en een poort met toegang tot de naast het huis gelegen brandgang. Het dak van de overkapping is voorzien van polycarbonaat platen en de vloer is uitgerust met houten vlonders. Achter in de tuin staat een houten tuinhuis die voorzien is van elektra, aan dit tuinhuis staat de tweede overkapping. De tuin is verder voorzien van Limburgs grind, een grasveld en een zonneterras met sierbestrating.

Bijzonderheden:
– Grotendeels voorzien van houten gevelbekleding (gewolmaniseerd Red Cedar hout);
– Voorzien van luchtverwarming op basis van stadsverwarming;
– Volledig voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing;
– Beschikt over een voorlopig energielabel C;
– Voorzien van twee Aircondition-units welke verwarmen en koelen (2023);
– Het dak van de garage is in 2019 vernieuwd;
– Buitenschilderwerk 2023;
– De slaapkamers op de eerste verdieping beschikken allen over rolluiken;
– Op het zuiden gesitueerde achtertuin van circa 115 m² groot met 2 overkappingen en een achterom;
– Gelegen op loopafstand van vele voorzieningen waaronder winkelcentrum Arkendonk;

Verkocht

Kerktorenstraat 35

5503 PB, Veldhoven
€ 389.000,- k.k.
Op een gunstige woonlokatie nabij alle voorzieningen in de wijk d’Ekker staat deze leuke, uit- en opgebouwde, grotendeels gerenoveerde, gemoderniseerde en geïsoleerde, keurig onderhouden tussenwoning.

Deze woning heeft een uitgebouwde woonkamer en keuken, een bijkeuken, een modern toilet, uitgebouwde badkamer, 3 slaapkamers en een ruime zolderkamer, alsmede een ca. 15 meter diepe achtertuin op Zuid, met een flinke terrasoverkapping en een royale, geïsoleerde berging annex werkruimte met zolder.

E.e.a. is gelegen op korte loopafstand van het City Centrum en het winkelgebied aan de Burg. Van Hooflaan, met o.a. hun supermarkten, winkel- en horecavoorzieningen. Tevens bevinden er zich op loopafstand basisscholen, kinderopvang, een speeltuin, bushaltes en sportvoorzieningen en zijn de belangrijke uitvalswegen op slechts enkele autominuten gelegen.

INDELING:

BEGANE GROND:
Via de hardhouten voordeur met buitenlamp betreedt u de hal van deze woning.

Deze hal is voorzien van een droogloopmat, een fraaie PVC-voer (welke in visgraatmotief is doorgelegd in de woonkamer en keuken), met granol afgewerkte wanden en plafond, een met hout afgewerkt garderobenisje en de bekleedde trapopgang naar de verdieping.

In deze hal bevindt zich tevens de omstreeks 2015 gerenoveerde, volledig betegelde en verwarmde toiletruimte met een verlaagd plafond met halogeen inbouwspot en een valraampje in de voorgevel. Deze toiletruimte is voorzien van een een ‘Villeroy & Boch’ wandcloset met een ingebouwd ‘Geberit’ spoelreservoir en een fonteintje.

Vanuit de hal heeft u toegang tot de aan de achterzijde uitgebouwde, sfeervolle woonkamer in T-vorm ( van ca. 35 m²), met de voornoemde PVC-vloer, grotendeels gestuukte wanden en met aluminium stroken afgewerkte plafonds met enkele opbouw- en halogeen inbouwspots.
Aan de voorzijde bevindt zich een groot raamkozijn met een travertin vensterbank en een elektrisch bedienbaar rolluik en aan de achterzijde een dubbele tuindeur met convectorput en eveneens een elektrisch bedienbaar rolluik naar het overdekte terras en de achtertuin.

Vanuit deze woonkamer heeft u tevens toegang tot de nagenoeg volledig betegelde, verdiepte trap-/kelderkast met een lichtpunt, legplanken en de ‘slimme’ gas- en elektrameters (met 6 groepen, 2 aardlekschakelaars en een krachtgroep).

Aan de achterzijde bevindt zich de eveneens aangebouwde, semi-open keuken met eveneens de voornoemde PVC-vloer, een met aluminium stroken afgewerkt plafond met halogeen inbouwspots en een zijgevelraam met travertin vensterbank en een rolluik.
Deze keuken is voorzien van een hoekopgestelde installatie met onder- en bovenkasten (incl. een carrouselkast) en laden met houten fronten, een houten aanrechtblad en achterwand, halogeen koofverlichting, een spoelbak met afdruipplateau en éénhendelmengkraan met een close-in boiler, een 5-pits RVS gaskookplaat, een afzuigkap, oven, vaatwasser en ingebouwde koelkast met vriesvakje.

Vanuit de keuken heeft u vervolgens toegang tot de praktische, aangebouwde bijkeuken met een tegelvloer, rondom gedeeltelijk betegelde wanden en een kunststof schroten kapafwerking. Deze bijkeuken is eveneens verwarmd en voorzien van een uitstortgootsteen met mengkraan, aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur en 2 wandkastjes.

1e VERDIEPING:
De overloop, met vloerbedekking (vanaf de trap), granolwanden en een kunststof schroten plafondafwerking, geeft toegang tot de 3 slaapkamers en de uitgebouwde badkamer op deze verdieping. Hier bevindt zich eveneens de bekleedde open vaste trap naar de 2e verdieping.

De 3 slaapkamers zijn allen voorzien van kunststof kozijnen met draai-/kiepramen, rolluiken en travertin vensterbanken en van houten schroten plafonds (in de hoofdslaapkamer wit geschilderd). In de kamers aan de achterzijde liggen laminaatvloeren en in de kamer aan de voorzijde vloerbedekking. De 2 grootste slaapkamers hebben gestuukte wanden en in de kleinste kamer zijn de wanden behangen. Daarnaast is de kleinste kamer aan de achterzijde voorzien van een ingebouwde kast, een vaste kastenwand met 3 schuifdeuren en een bureautje met boeken-/legplanken.

De eveneens omstreeks 2015 gerenoveerde en uitgebouwde badkamer is volledig betegeld en voorzien van een verlaagd plafond met LED inbouwspots en een kunststof draai-/kiepraampje in de voorgevel. In deze badkamer bevindt zich een inloopdouche met een hardglazen schuifdeur, een betegeld zitplateautje, een regen- en handdouche met thermostaatkraan, een RVS douchegootje en ‘Siku’ ventilator, een ‘Villeroy & Boch’ wandcloset met een ingebouwd ‘Geberit’ spoelreservoir, een breed wastafelmeubel met een éénhendelmengkraan en 2 laden, een 3-deurs bovenkastje met spiegels, LED-verlichting en stopcontact en een designradiator.

2e VERDIEPING:
Via de open vaste trap, met granolwanden in de trapopgang, bereikt u deze royale, in 1990 uit-/opgebouwde verdieping met een flinke voorzolder en een ruime zolderkamer, welke beiden zijn voorzien van kunststof kozijnen met draai-/kiepramen, rolluiken en travertin vensterbanken, vloerbedekking, een kunststof schroten kapafwerking en verwarming, alsmede afgeschotte bergruimte onder de kaphelling aan de voorzijde, met schuifpanelen in de zolderkamer.
T.p.v. de voorzolder bevindt zich de opstelling van de AWB ‘Thermomaster’ combiketel (uit 2007).

TUIN & BERG-/WERKRUIMTE:
De voortuin is aangelegd met klinker-/sierbestrating en plantenborders.

De ca. 15 meter diepe, op de zonzijde gelegen achtertuin is volledig omsloten met gemetselde schuttingen en voorzien van een overdekte en afsluitbare achterom met verlichting aan zowel de binnen- als buitenzijde (met bewegingsmelder).
Deze tuin is keurig aangelegd met klinker-/sierbestrating en plantenborders en voorzien van een flinke, houten terrasoverkapping met kunststof lichtdoorlatende platen tegen de achtergevel van de woonkamer. Onder deze overkapping bevinden zich een zonneluifel, buitenstopcontacten en een buitenkraantje met afvoerputje tegen de zijgevel van de bijkeuken.

Achter de bijkeuken bevindt zich een eenvoudige, houten overkapping annex open stallings-/bergruimte met kunststof golfplaten.
Achter in de tuin bevindt zich een royale, in 1981 in geïsoleerde spouw opgemetselde berg-/werkruimte van ruim 15 m² met een vloer van betontegels, elektra en een werkbank met daarboven bergschappen.
Boven deze berging en achterom bevindt zich over de volle breedte een flinke zolder, welke bereikbaar is via een luik met losse ladder t.p.v. de achterom en welke is voorzien van een geïsoleerd dak gedekt met pannen, een beplaatte vloer, 2 kunststof dakraampjes, TL verlichting en elektra.

ALGEMEEN:
– De woning is omstreeks 1979 aan de achterzijde op de begane grond uitgebouwd.
– In 1990 is de 2e verdieping uit-/opgebouwd.
– In 1981 is de in spouw en grotendeels geïsoleerde berg-/werkruimte in de achtertuin gebouwd.
– De woning is grotendeels geïsoleerd in de vloer, kap en spouwmuren en nagenoeg alle buitendeuren, -ramen en -kozijnen zijn voorzien van dubbele beglazing (m.u.v. de voordeur, het toiletraampje en het raam bovenin de bijkeuken).
– Alle buitendeuren en kozijnen op de begane grond zijn uitgevoerd in hout; de kozijnen op de verdiepingen (met draai-/kiepramen) in kunststof (uit 1990).
– De woonkamer, keuken, slaapkamers en gehele 2e verdieping zijn voorzien van rolluiken.
– In 2015 zijn de toiletruimte en badkamer gerenoveerd.
– Omstreeks 2015 is de voorgevel gereinigd en opnieuw gevoegd.
– in 2021 zijn alle dakpannen van de hoofdwoning en bijkeuken vervangen; de platdakbedekking van de uitbouw is ca. 10 jaar geleden vervangen.
– In 2021 zijn de voordeur en het raam van de woonkamer opnieuw geschilderd.
– In de woonkamer is een glasvezelaansluiting aanwezig.

Beschikbaar

Boeimeerhof 97

4818 RL, Breda
€ 389.000,- k.k.
Welkom bij Boeimeerhof 97 in Breda

Dit ruime en goed onderhouden appartement uit 2003 is beschikbaar van de eerste eigenaar. Gelegen in een autoluw hof, biedt deze woning een oase van rust in een levendige stad. Met een ruime woonkamer, open keuken, twee slaapkamers, een badkamer en een duurzaam energielabel B, is dit de ideale plek voor comfortabel en milieubewust wonen.

INDELING

BEGANE GROND

Bij binnenkomst in het complex treft u de centrale hal met toegang tot de lift en het trappenhuis. Via de lift of trap bereikt u de derde verdieping, waar dit appartement zich bevindt.

APPARTEMENT

Bij het betreden van het appartement komt u in een ruime hal met toegang tot alle vertrekken. De woonkamer is royaal opgezet en geniet van veel natuurlijk licht dankzij de grote ramen. Hier is voldoende ruimte voor een comfortabele zithoek en een eethoek waar u kunt genieten van maaltijden met vrienden en familie.

De open keuken grenst aan de woonkamer en is voorzien van moderne apparatuur en veel werkruimte, wat het ideaal maakt voor kookliefhebbers.

Het appartement beschikt over twee slaapkamers, ideaal voor een gezin, een stel of als extra ruimte voor bijvoorbeeld een thuiskantoor. Beide slaapkamers bieden voldoende kastruimte en grote ramen voor natuurlijk licht.

De badkamer is netjes afgewerkt en voorzien van een douchecabine en een wastafel. Er is een apart toilet aanwezig.

EXTERIEUR

Dit appartement biedt extra gemak met een externe berging en een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder. U hoeft zich nooit zorgen te maken over het vinden van een parkeerplek.

OMGEVING

De Boeimeerhof is gelegen in een rustige, groene omgeving genaamd Tuin van de Baronie in Breda. U woont hier in een autoluw hof, wat zorgt voor extra rust en veiligheid. Tegelijkertijd bevindt u zich op korte afstand van alle voorzieningen die Breda te bieden heeft.

In de directe omgeving vindt u winkels, scholen, parken en sportfaciliteiten. Breda heeft een bruisend centrum met een gevarieerd aanbod aan winkels, restaurants en culturele evenementen. Het centrum is gemakkelijk bereikbaar met de fiets of het openbaar vervoer.

Voor natuurliefhebbers biedt Breda prachtige parken en groene gebieden waar u kunt wandelen, joggen of gewoon kunt genieten van de buitenlucht. Het Mastbos is bijvoorbeeld een populaire plek om te ontspannen en tot rust te komen.

Dit appartement heeft een duurzaam energielabel B, wat betekent dat het energiezuinig is en u helpt uw ecologische voetafdruk te verkleinen.

KORTOM

Boeimeerhof 97 in Breda biedt een ruim en goed onderhouden appartement in een rustige, groene omgeving. Met een ruime woonkamer, open keuken, twee slaapkamers, een badkamer en een eigen parkeerplaats, is dit de perfecte plek voor comfortabel en duurzaam wonen. Geniet van de rust van het autoluwe hof en de nabijheid van alle voorzieningen die Breda te bieden heeft.

KENMERKEN
– VvE kosten per maand €179,12 per maan;
– Energielabel B;
– Videofoon;
– Cv ketel uit 2017;
– WTW – Unit;
– Eigen parkeerplaats;

Verkocht onder voorbehoud

Oude Kerkstraat 36

4761 CH, Zevenbergen
€ 389.000,- k.k.
In het hart van het centrum ligt dit mooie en energiezuinige (energielabel A!) 3-kamer appartement uit 2004 met balkon op het zonnige westen en prachtig uitzicht over Zevenbergen, eigen parkeerplaats op het afgesloten parkeerdek en een (afgesloten) buitenberging. Alle voorzieningen en winkels zijn op steenworp afstand gelegen en het appartement is met een lift bereikbaar. Kortom, een appartement dat volledig voldoet aan de hedendaagse woonwensen en een mooie buitenkans biedt om gelijkvloers en super centraal te wonen.

BIJZONDERHEDEN:
– Gehele appartement gelijkvloers en per direct beschikbaar
– Rustige plek midden in het centrum nabij alle voorzieningen
– Lift aanwezig!
– Uitzicht vanaf het zonnige balkon op de winkels
– Eigen parkeerplek op eigen afgesloten terrein
– Externe berging aanwezig (ca. 8m2)

LIGGING EN OMGEVING
Het complex is gelegen in het centrum van Zevenbergen met alle voorzieningen op loopafstand te bereiken. Daarnaast zijn de uitvalswegen ook eenvoudig te bereiken evenals het trein-/busstation (binnen 5 minuten).

BOUWKWALITEIT
Het appartementencomplex “Hof van Zevenbergen” beschikt over 29 appartementen, een lift en een afgesloten parkeerdek dat alleen toegankelijk is voor de bewoners. Het complex is 2004 gebouwd en hierdoor is het appartement optimaal geïsoleerd (energielabel A) en voorzien van betonnen vloeren, wat de onderlinge geluidsisolatie tussen de appartementen ten goede komt. Het appartement wordt voorzien in verwarming en warm water middels de HR combiketel (merk: Agpo, eigendom) en wordt daarnaast optimaal geventileerd middels de warmte terugwin unit (merk: Agpo). Tot slot is de meterkast voorzien van 7 groepen en zijn alle kozijnen zijn uitgevoerd in hardhout en voorzien van dubbele HR++ beglazing.

PARKEREN / BERGING
Op het afgesloten parkeerdek is een eigen (vaste) parkeerplaats aanwezig. Daarnaast kan via het parkeerdek de afgesloten berging (ca. 8m²) bereikt worden. Deze berging is voorzien van een lichtpunt.

ALGEMEEN
De entree is op de begane grond gelegen aan de Oude Kerkstraat. Via de afgesloten centrale entree/hal met brievenbussentableau en videofoon installatie, komt u via het keurig onderhouden trappenhuis of de lift bij het appartement.

2e ETAGE
ENTREE
Via de galerij bereik je de entree van het appartement. Na het openen van de voordeur is vanuit de hal toegang mogelijk tot alle vertrekken van het appartement. In de hal bevindt zich de meterkast, de intercominstallatie en een fijne, praktische garderobenis.

WOON-EETKAMER
De ruime woon-eetkamer met zeer veel lichtinval is voorzien van een spachtelputz wandafwerking. Vanuit de woonkamer kan het balkon, welke is gelegen op het zonnige westen worden bereikt. Het balkon is voorzien van mooie, passende houten vlonders en een heater. Op dit balkon kan heerlijk van de middag en avondzon worden genoten.

KEUKEN
De royale, moderne keuken in wandopstelling is compleet uitgerust en voorzien van een 4-pits gas-op-glaskookplaat, koelkast, vriezer, vaatwasser, combi oven/magnetron, rvs-afzuigkap en diverse (op)bergkasten/lades.

SLAAPKAMERS (2)
Het appartement beschikt over in totaal twee ruime slaapkamers. Beide gelegen aan de galerijzijde. (Ouder) slaapkamer I is voorzien van een radiator en spachtelputz wandafwerking. Deze slaapkamer beschikt over een ruime kledingkast (ter overname). Slaapkamer II is eveneens voorzien van een radiator en spachtelputz wandafwerking.

BADKAMER
De badkamer is geheel betegeld in een neutrale kleurstelling en beschikt over een douche, fijn ligbad, wastafel en een radiator.

TOILETRUIMTE
De toiletruimte is eveneens geheel betegeld in een neutrale kleurstelling en beschikt over een vrijhangend closet en een fonteintje.

TECHNISCHE RUIMTE/BERGING
De technische ruimte/berging in het appartement biedt de ruimte aan bijvoorbeeld een extra koelkast of vriezer. Tevens vinden we hier de aansluitingen voor de wasapparatuur, de CV ketel én de WTW-installatie. De berging biedt daarnaast ook enorm veel bergruimte in o.a. de stellingkast.

VERENIGING VAN EIGENAARS
Het complex heeft een actieve en gezonde Vereniging van Eigenaren waarvan de stukken ter inzage liggen en op verzoek zijn toe te sturen. De servicekosten bedragen thans € 150,- per maand. Hierin zitten o.a. de opstalverzekering, onderhouds- en schoonmaakkosten van het complex en reserveringskosten inbegrepen.

TER VERDERE INFORMATIE
– Wij maken gebruik van een NVM model koopovereenkomst. In het kader van zekerheidstelling voor de verkoper wordt er standaard een bankgarantie/waarborgsom van 10% opgenomen in deze koopovereenkomst.
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen voor de koper na ondertekenen van de koopakte.

– Met hoeveel zorg ook samengesteld, er kunnen onvolledigheden voorkomen in de informatie en de afbeeldingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maatvoeringen t.a.v. plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn vastgelegd in een meetrapport. De metingen zijn verricht aan de hand van de NVM-richtlijnen gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van een gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

– De verklaring ‘Niet zelf bewoond’ zal worden opgenomen in de koopovereenkomst

Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn.

Verkocht

Neerwal 160

5708 ZA, Helmond
€ 395.000,- k.k.
Mooi energiezuinig (label A) herenhuis, met vrij uitzicht over de Ecozone is voorzien van een drietal slaapkamers op de 1e verdieping, veel ruimte voor een vrije indeling op de 2e verdieping, nette keuken, mooie sanitaire voorzieningen, zonnepanelen en een (1) eigen parkeerplaats op het achtergelegen binnenterrein.

Indeling.
De voortuin geeft toegang tot de entree van de woning.

De hal is voorzien van een nette laminaatvloer, de meterkast en toiletruimte.
De toiletruimte is modern in lichte tinten betegeld en voorzien van een hangend toilet met fonteintje.

De woonkamer beschikt over glasvlies behangen wanden, nette laminaatvloer op de begane grond, praktische trapkast en openslaande tuindeuren naar de tuin.

De open keuken is gelegen aan de voorzijde en vanuit de keuken heeft men een prachtig vrij zich op de Ecozone. Verder is de keuken voorzien van een 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en vaatwasser en combi-magnetron.

1e verdieping.
De overloop geeft toegang tot een drietal slaapkamers en de badkamer.

Alle slaapkamers zijn voorzien van hardhouten draai-kiepramen.

De badkamer is geheel modern betegeld en voorzien van een inloopdouche, vaste wastafel, hangend toilet en beschikt over natuurlijke en mechanische ventilatie.

2e verdieping.
Middels een vaste trap is de 2e verdieping bereikbaar. Deze is volledig open en biedt daarmee vele indelingsmogelijkheden. Zo kunnen er een tweetal extra slaapkamers gerealiseerd worden met een bergzolder. Deze verdieping is reeds voorzien van een dakkapel en dakraam. Tevens bevinden zich hier de aansluitingen voor de wasapparatuur alsmede opstelling Cv-ketel en omvormer zonnepanelen.

Tuin.
De achtertuin is aangelegd met bestrating, kunstgras, berging en achterom naar binnenterrein met parkeerplaatsen. De achtertuin geniet een goede privacy.

Bijzonderheden:
– De huidige bewoner heeft een lijst van overname ter inzage bij de makelaar;
– Energiezuinige woning (energielabel A);
– Vrij uitzicht op de Ecozone;
– Gelegen op loopafstand van alle voorzieningen zoals, winkels, scholen, sportvoorzieningen, Ecozone, NS-station en gezondheidscentrum;
– Gelegen op 10 minuten van Eindhoven;
– Voorzien van een drietal slaapkamers met mogelijkheid voor een 4e en 5e op de 2e verdieping;
– Gebouwd in 2020 dus volledig in goede staat;
– Complete moderne keuken;
– Niet zelfbewoningsclausule van toepassing op de koop (eigenaar heeft het pand nooit zelf bewoond);
– Vaste parkeerplaats op achtergelegen binnenterrein met VVE;
– Geleverd inclusief nette raambekleding en keurige vloerafwerking;
– Maandelijkse bijdrage ca. € 15,-;
– Optioneel zijn eventueel 1 of 2 parkeerplaatsen extra aan te kopen op het achtergelegen binnenterrein (vraag bij makelaar voor meer info);
– Voor deze woning is een projectnotaris van toepassing;
– Op korte termijn te aanvaarden;
– Bouwgarantie van toepassing;
– Per direct beschikbaar;
– Kom snel kijken bij dit mooie herenhuis in de Veste van Brandevoort;

Beschikbaar

Schrijverskwartier 24

1967 JJ, Heemskerk
€ 395.000,- k.k.
Appartement met fenomenaal uitzicht!

Aan de rand van Heemskerk, nabij het winkelcentrum Citadel, ligt dit moderne appartementencomplex met een fantastisch uitzicht over het water en een park.
Het appartement van 80 m² is gelegen op de vierde verdieping en is te bereiken met de lift via de centrale hal. Op de begane grond heeft u tevens een eigen garagebox en berging tot uw beschikking.

Het appartement is gelegen in de punt van het complex, waardoor u in alle vertrekken veel lichtinval heeft door de vele raampartijen. Via de entree, met toilet (wandcloset en fonteintje), was- en stookruimte met opstelling van cv-ketel, WTW-unit en wasmachine, komt u in een gang die u toegang verleent naar alle vertrekken. Naast twee ruime slaapkamers is er een luxe badkamer voorzien van een inloopdouche, wastafel met meubel en een ligbad met douche. In de gang, woonkamer en open keuken ligt een prachtige plavuizen vloer, die in combinatie met de wit gesausde wanden zorgen voor een moderne en sfeervolle uitstraling. Het balkon is te bereiken via de openslaande deuren in de woonkamer. Tussen de gemetselde pilaren zijn glazen platen bevestigd, zodat u ook met minder goed weer buiten kunt zitten.

Indeling
Begane grond: Hoofdentree, bellentableau, brievenbussen, hal, lift, trapopgang en toegang naar de bergingen.
Vierde verdieping: Entree, hal, kast met opstelling wasmachine/droger en WTW unit, toilet met fontein, meterkast, provisiekast, twee slaapkamers, badkamer v.v. douche, wastafel met meubel, design radiator en een ligbad met douche, toegang naar de woonkamer met open keuken v.v. oven, 4-pits gasstel, afzuigkap en vaatwasser. Vanuit de woonkamer toegang naar het balkon.
Op de begane grond is er een separate berging v.v. elektra en een royale garagebox v.v. elektra en elektrische deur aanwezig.

Bijzonderheden
– energielabel A;
– eigen ruime garagebox v.v. elektra en elektrische deur;
– eigen berging op de parterre;
– het complex is voorzien van lift en videofoon;
– vierde tevens bovenste verdieping;
– keuken met inbouwapparatuur;
– badkamer met douche, ligbad met douche en wastafel met meubel;
– twee ruime slaapkamers;
– schilderwerk 2023;
– servicekosten thans €160.76 per maand;
– winkelcentrum Citadel met o.a. gezondheidscentrum, supermarkt en restaurants om de hoek;
– het NS-station op 700 meter en busstation op 100 meter;
– scholen en sportvoorzieningen en het strand op fietsafstand;
– Amsterdam, Haarlem en Alkmaar op ca. 20 minuten rijden.

Interesse in dit huis? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

English text below

Apartment with phenomenal views!

This modern apartment complex with a fantastic view over the water and a park is located on the edge of Heemskerk, near the Citadel shopping center.

The 80 m² apartment is located on the fourth floor and can be reached by elevator via the central hall. On the ground floor you also have your own garage and storage room at your disposal.

The apartment is located at the tip of the complex, so you have a lot of light in all rooms through the many windows. Through the entrance, with toilet (wall-mounted toilet and sink), laundry and boiler room with central heating boiler, heat recovery unit and washing machine, you enter a hallway that gives you access to all rooms. In addition to two spacious bedrooms, there is a luxurious bathroom with a walk-in shower, sink with furniture and a bath with shower. The hallway, living room and open kitchen have a beautiful tiled floor, which in combination with the white painted walls provide a modern and attractive appearance. The balcony can be reached through the French doors in the living room. Glass plates have been attached between the brick pillars, so that you can sit outside even in bad weather.

Layout
Ground floor: Main entrance, doorbells, mailboxes, hall, elevator, stairs and access to the storage rooms.

Fourth floor: Entrance, hall, cupboard with washing machine/dryer and heat recovery unit, toilet with fountain, meter cupboard, pantry, two bedrooms, bathroom with shower, sink with furniture, design radiator and a bath with shower, access to the living room with open kitchen with oven, 4-burner gas stove, extractor hood and dishwasher. From the living room access to the balcony.
On the ground floor there is a separate storage room with electricity and a spacious garage box with electricity and electric door.

Particularities
– energy label A;
– own spacious garage box with electricity and electric door;
– private storage room on the ground floor;
– the complex is equipped with a lift and videophone;
– fourth also top floor;
– kitchen with built-in appliances;
– bathroom with shower, bath with shower and sink with furniture;
– two spacious bedrooms;
– painting 2023;
– service costs currently €160.76 per month;
– Citadel shopping center with health center, supermarket and restaurants around the corner;
– the railway station at 700 meters and the bus station at 100 meters;
– schools and sports facilities and the beach within cycling distance;
– Amsterdam, Haarlem and Alkmaar about a 20-minute drive away.

Interested in this house? Immediately engage your own NVM purchasing agent. Your NVM purchasing agent will represent your interests and save you time, money and worries. Addresses of fellow NVM purchasing agents can be found on Funda.

Onder bod

Leyplantsoen 7

5704 LP, Helmond
€ 395.000,- k.k.
Deze rustig gelegen tweekapper is voorzien van een leefkeuken begane grond, speelkamer, een drietal slaapkamers op de verdieping, complete badkamer en mogelijkheid voor het realiseren van een 4e slaapkamer op de 2e verdieping. De onderhoudsvriendelijke achtertuin met overkapping maakt het geheel compleet.

De oprit met carport geeft toegang tot de entree van de woning.
De hal is voorzien van een tegelvloer, toiletruimte en meterkast. De toiletruimte beschikt over een hangend closet en fonteintje.

De U vormige woonkamer beschikt eveneens over een tegelvloer en vloerverwarming, verder is deze voorzien van een houtkachel waar men in de koude maanden heerlijk extra warmte en sfeer kan bieden en een praktische trapkast met de opstelling stadsverwarming (lease). Verder is er voldoende ruimte voor een aparte zit- en eethoek en is er de mogelijkheid om een speel-/werkkamer te realiseren. Dat maakt de woning veelzijdig en geschikt voor elk gezin.

De open doorgang naar de leefkeuken geeft een ruimtelijk effect. De keuken is eveneens voorzien van een praktische tegelvloer en biedt voldoende ruimte voor het plaatsen van een eettafel. De keuken beschikt verder over een keramische kookplaat, afzuigkap, vaatwasser, koelkast en combi-oven. De boven en onderkasten bieden extra bergruimte.

Vanuit de keuken is de inpandige berging aan de voorzijde bereikbaar. De berging geeft toegang tot de straatzijde/carport en beschikt over een uitstortgootsteen en de aansluitingen voor de wasapparatuur.

Aan de tuinzijde is er een extra ruimte die perfect kan dienen als werkkamer of speelkamer.

1e verdieping.
De overloop met laminaatvloer geeft toegang tot een drietal slaapkamers en de badkamer.
Alle 3 de slaapkamers beschikken over een laminaatvloer.

De badkamer is compleet en beschikt over een douchecabine, ligbad, wastafel, toilet en handdoekradiator. De dakkapel zorgt voor lichtinval en natuurlijke ventilatie.

2e verdieping.
Middels een vaste trap is de zolder te bereiken. Deze open zolderruimte is ideaal voor het realiseren van een 4e slaapkamer.

Tuin.
De onderhoudsvriendelijke achtertuin is een oase van rust met bestrating, borders met beplanting en een heerlijke overkapping waar je in alle privacy kunt genieten van de ochtendzon. Achter in de tuin vind je een handige houten berging.

Bijzonderheden:
– Goed onderhouden tweekapper met veel woonoppervlakte in het gewilde Brouwhuis;
– Gelegen aan doodlopende en dus autoluwe straat, ideaal voor gezinnen met kinderen;
– Op loopafstand van winkelcentrum, NS-station, bossen, basisschool en sportvoorzieningen;
– Energielabel B;
– Stadsverwarming wordt momenteel gehuurd;
– Mogelijkheid voor het realiseren van een 4e slaapkamer;
– Werkkamer/speelkamer begane grond;
– In 2018/2019 is de dakbedekking van de dakkapel vernieuwd;
– Leefkeuken aanwezig;
– Complete badkamer;
– Kortom, een mooie woning op een goede locatie met veel voorzieningen in de buurt, de start van je nieuwe woonavontuur!

Verkocht

Liviuslaan 55

5624 JE, Eindhoven
€ 398.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Leuke tussenwoning gelegen in populaire woonwijk “Prinsejagt” o.a. met viertal ruime slaapkamers, groot perceel op het zuid westen, zonnepanelen en aan voor- en achterzijde vrije ligging!

Vraagprijs: € 398.000,–
Aanvaarding: In overleg (op korte termijn mogelijk)

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Gunstige en vrije ligging op een ruim perceel (zuid westen);
– Met viertal slaapkamers van goed formaat (mogelijkheid om een vijfde slaapkamer te creëren);
– Voorzien van 10 stuks zonnepanelen alsmede rolluiken;
– Met fraaie overkapping aan de achterzijde.

INDELING VAN DE WONING
De woning is gelegen aan een brede laan en kijkt vrij uit over gemeentelijke groenvoorzieningen. Er is in de straat voldoende openbare parkeergelegenheid.

HAL/ENTREE
Overdekte entree. Hal met garderobe nis, toiletruimte met fonteintje, trapopgang, doorloop naar de keuken en loopdeur naar de woonkamer.

WOONKAMER
Woonkamer, type doorzon, met voldoende ruimte voor zowel een eet- en zitgedeelte. Vanuit de woonkamer geeft een loopdeur toegang tot de achtertuin. Vanuit de zitkamer is er een deur naar de keuken.

KEUKEN
Separate keuken met praktische kelder-/ provisiekast. De vernieuwde keukeninrichting, in wandopstelling, is voorzien van inbouwapparatuur. Tevens bevinden zich in de keuken aansluitingen voor was- en droogvoorzieningen. Deze zijn desgewenst te verplaatsen naar de zolder. Vanuit de keuken is er eveneens een loopdeur naar de tuin.

EERSTE VERDIEPING
Overloop met toegang tot een drietal slaapkamers (vierde mogelijk) alsmede de badkamer en vaste trap naar de zolder.

SLAAPKAMER(S)
Slaapkamer 1 (ca. 18m²): Ruime “master” slaapkamer (voorheen twee slaapkamers ) met aangrenzend balkon en inbouwkast. Deze ruimte is relatief simpel weer te splitsen in twee slaapkamers;
Slaapkamer 2 (ca. 13m²: Eveneens een ruime tweede “master” slaapkamer, gelegen aan de voorzijde van de woning, met vaste kastenwand.
Slaapkamer 3 (ca. 7m²): Kleinste kamer, gelegen aan de voorzijde van de woning. Momenteel in gebruik als zijnde werkkamer. Prima geschikt voor kantoor-/ praktijk aan huis of baby-/ kinderkamer;
Slaapkamer 4 (ca. 14m²): Gelegen op de zolderverdieping extra slaapkamer met dakramen en bergruimte onder de kapschuinte;
Slaapkamer 5: Er kan een extra slaapkamer worden gecreëerd door de “master” slaapkamer op te splitsen.

BADKAMER
Badkamer bestaande uit een ligbad, toilet en wastafel. Deze ruimte kan worden vergroot.

TWEEDE VERDIEPING
Bereikbaar middels vaste trap zolderverdieping bestaande uit een voorzolder en vierde slaapkamer. Voorzolder met opstelplaats t.b.v. de C.V-ketel (bouwjaar 2021), bergruimte en mogelijkheid tot het aansluiten van was- en droogvoorzieningen. De vierde slaapkamer heeft twee dakramen en is ruim van opzet. Onder de kapschuinte is er voldoende opbergruimte.

BUITENRUIMTE
Voortuin, achtertuin met berging, overkapping en achterom. Aan zowel de voor- en achterzijde is deze woning zeer vrij gelegen en geniet je volop privacy. De sfeervolle achtertuin bestaat uit borders met beplanting, buitenverlichting, een gazon sierbestrating en een zonneterras. Aan de achterzijde is een overkapping geplaatst.

LIGGING EN LOCATIE
Deze woning is gelegen in de populaire woonwijk “Prinsejagt” te Eindhoven (Woensel Noord). In de directe omgeving tref je voldoende openbare voorzieningen zoals winkels, scholen, kinderdagverblijf, hogescholen, universiteit en ziekenhuizen (o.a. het Catharina Ziekenhuis en Maxima Medisch Centrum). Tevens zijn de goede ontsluitingen naar o.a. de A2, A50, de N2 en de A58.

BIJZONDERHEDEN:
– Vernieuwde C.V.-ketel (2021);
– Voorzien van zonnepanelen (10 stuks);
– Nagenoeg geheel voorzien van rolluiken;
– Geheel voorzien van dubbele beglazing;
– Aan voor- en achterzijde vrije ligging;
– Ruime living met voldoende ruimte voor een eet- en zitgedeelte;
– Viertal slaapkamers (mogelijkheid tot het creëren van een vijfde slaapkamer);
– Ruim perceel van maar liefst 192m² met ligging op het zuid westen;
– Gunstige ligging in populaire woonwijk “Prinsejagt” kort nabij winkels, scholen, technische universiteit, Fontys Hogescholen, ziekenhuizen en uitvalswegen;
– Aanvaarding in overleg / op korte termijn mogelijk;
– Uw persoonlijke makelaar: Tim de Rouw.

Verkocht

Van Homberghgaarde 14

5673 AJ, Nuenen
€ 398.000,- k.k.
Comfortabele en instapklare bungalow in een rustige en groene wijk vlak bij het gezellige centrum van Nuenen. De ruimtelijke living met het hoge plafond en de aansluitende privacy biedende patiotuin vallen direct op. In combinatie met de 2 slaapkamers en de inpandige garage (mogelijk extra kamer !) een fijne levensloop bestendige woning.

Indeling:
Via de 11 meter diepe voortuin en de oprit is de overdekte entree te bereiken; hal met parketvloer (houten delen) die ook in de woonkamer is doorgelegd; ruime en lichte woonkamer van 32 m2 met en opvallend hoog plafond (met inbouw spots) en schuifpui naar de patio tuin; half open keuken met een keukeninrichting in hoekopstelling voorzien van een spoelbak met mengkraan, inductie kookplaat, afzuigkap, combi oven, koelkast, diepvries en vaatwasser. Verder is er natuurlijk veel kast en lade ruimte in de keuken plus een extra vaste kast; aan de voorzijde van de bungalow ligt de inpandige garage die vanuit de hal bereikbaar is. Deze heeft nu de functie van bijkeuken/berging. Er is een keukenblok aanwezig met warm en koud water, de HR-CV ketel en de aansluiting voor de wasmachine. Verder heeft deze ruimte een zijraam en een elektrisch bedienbare garage deur.
De slaapvleugel is vanuit de woonkamer bereikbaar; aan de gang (laminaatvloer die ook in de slaapkamers doorloopt) liggen de 2 slaapkamers, toilet en badkamer; gemoderniseerd toilet met hangcloset en fonteintje; gemoderniseerde badkamer met een douche voorzien van een glazen cabine en een badkamermeubel met wastafel, spiegelkast en kastruimte onder de wastafel; slaapkamer 1 van circa 14 m2 met deur naar patio ; slaapkamer 2 van circa 6 m2.
De patio tuin ligt op het zuid oosten en is zowel vanuit de woonkamer als de hoofdslaapkamer bereikbaar. De tuin is keurig aangelegd met grote terrastegels, een keurige houten schutting met de buren en een groene coniferenhaag aan de achterzijde. Verder is het terras tegen de woning te overdekken met een groot elektrisch bedienbaar zonnescherm waardoor dit een heerlijke beschutte plek is. De tuin biedt erg veel privacy.

Bijzonderheden:
* rolluiken aanwezig ter plaatse van de slaapkamers en de woonkamer
* plat dak van hoofdbouw is van 2018. Het platte dak is van 2009.
* de inpandige garage bied ook de mogelijkheid om een extra werk of hobbyruimte te maken. Er is al een extra raam gemaakt waardoor je natuurlijk daglicht hebt.
* de woning is tijdens de bouw volledig geïsoleerd (alleen 1 klepraampje is enkel glas)
* schilderwerk buitenzijde in 2023 uitgevoerd
* de van Homberghgaarde is een rustige straat in de wijk “Nuenen Oost”. Deze straat bestaat uit veelal bungalows, vrijstaande woningen en tweekappers. Op loopafstand vind je het parkje en in de directe omgeving zijn sportverenigingen, gezondheidsvoorzieningen. Naar het gezellige centrum van Nuenen loop je in 12 minuten.

Geannuleerd

Klaverweg 72

1508 CS, Zaandam
€ 399.500,- k.k.
Wat een ruimte!

Het is prettig wonen in de buurt Kogerveld, hier ervaar je pas echt wat het voordeel van een centrale ligging is! De tussenwoning ligt op loopafstand van het Zilverschoonplein waar u kunt kiezen uit 3 verschillende supermarkten; de Dekamarkt, Aldi of Lidl, maar ook het station en diverse scholen liggen op loop/fietsafstand. Wilt u een avondje gezellig uiteten of naar de bioscoop, binnen tien minuten fietsen zit u in het centrum van Zaandam. Voor de natuurliefhebbers ligt het recreatiegebied de Jagerplas op ca. 2,4 km.

De woning is aan de buitenzijde bekleed met groene Werzalit rabatdelen, waardoor het een typische Zaanse uitstraling heeft gekregen, maar dan wel onderhoudsvriendelijker. Via de hal komt u in de woonkamer met grote raampartijen die zorgen voor veel lichtinval. Het zitgedeelte van de woonkamer is gelegen aan de voorzijde van de woning, waar u een vrij uitzicht heeft op het plantsoen. De open keuken is opgesteld in een hoekopstelling en v.v. koel-vriescombinatie, combi-oven, vaatwasser, 5 pits gaskookplaat en afzuigkap.

Op de eerste verdieping heeft u toegang naar twee ruime slaapkamers, wasruimte en toilet en een badkamer v.v. een douche, wastafel en handdoekradiator.

In het jaar 2006 is er een dakopbouw geplaatst, waar twee ruime slaapkamers, een inloopkast en een tweede badkamer is gecreëerd. De badkamer is v.v. een douche, wastafel met meubel en een handdoekradiator. Tevens kunt u hier met een vlizotrap de vliering bereiken.

Via de open keuken heeft u toegang naar de achtertuin met een vrijstaande houten berging.

Bouwjaar: 1961
Gebruiksoppervlakte: 139 m²
Inhoud: 444 m³
Perceeloppervlakte: 150 m²
Berging: ca. 12 m² (3,95 x 2,95)
Achtertuin: ca. 58 m² (9,65 x 6)
Voortuin: ca. 38 m² (6,4 x 6)

Bijzonderheden:
– In 2006 is er een dakopbouw met kunststof kozijnen en een vaste trap naar de tweede
verdieping geplaatst;
– twee badkamers;
– de gevelbekleding aan de voor- en achterzijde bestaat uit Werzalit rabatdelen (onderhoudsarm);
– winkels, scholen, sportfaciliteiten, openbaar vervoer, recreatiegebied Jagersplas op
loop/fietsafstand;
– voldoende parkeergelegenheid en rondom het plantsoen alleen bestemmingsverkeer;
– binnen 5 minuten rijden zit u op de snelwegen A7, A8 en A10.

Interesse in deze woning? Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht onder voorbehoud

Rulakker 1

5715 BJ, Lierop
€ 400.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw en Chantal Kanters: Rulakker 1 te Lierop! Deze vrijstaande woning is gelegen op een ruim perceel van maar liefst 843m². Volgens meetinstructie is deze woning 103m². Echter is de verdieping verrassend ruim en kan het woonoppervlak eenvoudig worden vergroot door het plaatsen van een vaste trap en het aanbrengen van daglichttoetreding. Hiermee komt de woning in totaal uit op ca. 130m².

**Let op: Starters profiteren mogelijk van vrijstelling overdrachtsbelasting***

Betreft een semibungalow met slaap- en badvoorziening op de parterre alsmede de mogelijkheid tot het creëren van extra slaapkamers en een badkamer op de eerste verdieping. Deze vrijstaande woning is gelegen op een perceel van maar liefst 843m² en biedt volop mogelijkheden tot o.a. uitbreiding, modernisering en het creëren van een mantelzorgwoning of bijgebouw (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Mogelijkheid tot modernisering en uitbreiding en het realiseren van een bijgebouw op eigen perceel (b.v. mantelzorg);
– Betreft een semibungalow met slaap- en badvoorziening op de begane grond;
– Mogelijkheid tot het creëren van extra slaapkamers- en een badkamer op de eerste verdieping (zie optionele indelingsplattegrond);
– Sublieme vrije ligging kort nabij de dorpskern van Lierop;
– Gunstige ligging ten opzichte van o.a. Someren, Geldrop, Mierlo en Asten alsmede uitvalswegen naar Eindhoven, Helmond, Deurne en Venlo.

INDELING VAN DE WONING
Gelegen aan een rustige en groenrijke woonstraat kort nabij de dorpskern van Lierop. De woning is rondom geheel vrij gelegen. Naast de aanwezige carport en garage is er een ruime oprit t.b.v. meerdere voertuigen. Tevens bestaat er de mogelijkheid om een vrijstaand bijgebouw te realiseren conform het bestemmingsplan hetgeen te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

HAL/ENTREE
Entree met toiletruimte, doorloop naar aanbouw/ serre.

WOONKAMER
Woonkamer met eet- en zitgedeelte.

KEUKEN
Keuken geplaatst in hoekopstelling. Vanuit keuken doorloop naar woonkamer met eethoek.

BADKAMER EN SLAAPKAMER PARTERRE
Op de begane grond is de badkamer aanwezig. Deze bestaat uit een tweede toilet, inloopdouche, wastafel in meubel en hier bevindt zich tevens de aansluiting t.b.v. de wasmachine.

SLAAPKAMER(S)
In de huidige situatie is er een slaapkamer op de begane grond gerealiseerd. Deze ruimte is prima geschikt om te worden verbouwd tot leefkeuken, speelkamer of kantoorruimte. Een tweede en derde slaapkamer zijn te realiseren op de eerste verdieping.

EERSTE VERDIEPING
Ruime zolder met voldoende stahoogte. Zie optionele indelingsplattegrond. Deze ruimte is groot genoeg om extra slaapkamers en een badkamer te realiseren. Koper dient rekening te houden met het plaatsen van een vaste trap, extra daglichttoetreding (bijvoorbeeld middels een dakkapel) en indeling. De kap van de woning bestaat uit asbesthoudende eternietplaten. Om deze te verwijderen dient men rekening te houden met de wet- en regelgeving.

BUITENRUIMTE
Tuin geheel rondom. De tuin bestaat uit gevarieerde (volwassen) beplanting, een vijverpartij, een gazon en zonneterras. Momenteel is er nog een bijgebouw aanwezig. Deze is in slechte staat en dient te worden gesloopt. Conform bestemmingsplan kan koper een bijgebouw realiseren o.a. een mantelzorgwoning, externe garage of hobbyruimte. Zie hiervoor het geldende bestemmingsplan hetgeen te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl.

LIGGING EN LOCATIE
De woning is gelegen aan een rustige en groenrijke woonstraat kort nabij de dorpskern van Lierop en op korte afstand van winkels, scholen en uitvalswegen o.a. naar Eindhoven, Helmond, Deurne en Venlo.

BIJZONDERHEDEN
– Aanvaarding in overleg (Q1-2024);
– Mogelijkheid tot het creëren van extra slaapkamers;
– Sublieme vrije ligging op een ruim perceel en kort nabij de dorpskern van Lierop;
– Deze woning biedt volop mogelijkheden tot uitbreiding en modernisering;
– Mogelijkheid tot het realiseren van een bijgebouw conform bestemmingsplan;
– Onder voorwaarden is het realiseren van een mantelzorgwoning toegestaan;
– Koper dient rekening te houden met moderniseringskosten. In de prijsstelling is hiermee rekening gehouden;
– Dakbeschot betreft eterniet platen (asbesthoudend).
– Uw makelaar: Tim de Rouw en Chantal Kanters

Verkocht onder voorbehoud

Woekeven 40

1963 RL, Heemskerk
€ 400.000,- k.k.
Royale tussenwoning gelegen aan een groenstrook!

Deze ruime tussenwoning bevindt zich in een kindvriendelijke en “groene” woonwijk en is gebouwd in 1972 op een perceel van 145 m². De gehele woning is aan de buitenzijde netjes en goed onderhouden en heeft 131 m³ aan gebruiksoppervlakte. De woning heeft op de begane grond een lichte doorzonwoonkamer en een verassend royale open keuken. Op de eerste verdieping tref je drie slaapkamers en een ruime badkamer aan. Middels een vaste trap kom je op de voorzolder. Hier tref je de opstelling/aansluiting van de cv-ketel aan, berging en een kamer met dakkapel die eventueel te gebruiken is als vierde slaapkamer.

De woning ligt aan een ruime groenstrook in de buurt “De Die”, op fietsafstand van het centrum van Heemskerk. Supermarkten, winkels, sportfaciliteiten en scholen zijn met de fiets goed bereikbaar. De bushalte staat op een paar minuten lopen en het NS-station van Uitgeest is iets minder dan tien minuten fietsen. Met de auto rijdt je in vijf minuten naar de snelweg A9 richting Alkmaar, Haarlem en Schiphol.

Mocht je toch meer ruimte tot je beschikking willen, dan krijgt je de gelegenheid om de separate garage te kopen. De garage is via de poort aan de achtertuin te bereiken en is voorzien van elektra (eigen meter) en een elektrische deur. De vraagprijs voor de garage bedraagt € 35.000,- k.k..

Indeling
Begane grond: entree, hal, toilet met fontein, toegang naar doorzonwoonkamer, trapopgang, open keuken, trap/provisiekast en toegang naar de achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een badkamer v.v. douche, wastafel, toilet en ligbad.

Tweede verdieping: middels een vaste trap naar de voorzolder, berging, opstelling/aansluiting cv-ketel en een slaapkamer met dakkapel.

In de achtertuin staat een vrijstaande stenen berging v.v. elektra.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– ruime eengezinswoning op een heerlijk rustige en groene locatie;
– kunststof ramen en kozijnen v.v. dubbele beglazing;
– vier slaapkamers;
– betonnen begane grond en verdiepingsvloeren;
– elektrische zonwering;
– achtertuin gelegen op het zuidoosten;
– mogelijkheid om de separate garage te kopen. Vraagprijs € 35.000,- k.k.
– kluswoning/de woning dient gemoderniseerd te worden;
– op fietsafstand van het centrum, scholen, natuurgebied, strand, zee en duinen;
– projectnotaris Janssen & Van Commenée.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

De Kerkakkers 34

5581 AN, Waalre
€ 409.000,- k.k.
Nette uitgebouwde tweekapper met comfortabele leefruimtes, een centrale ligging met vrij uitzicht in Waalre-Dorp, met alle dagelijkse voorzieningen als sport, winkels en school (tegenover) op loopafstand. Tevens gunstig gelegen ten opzichte van ASML, HTC, ziekenhuis (MMC) en verschillende snelwegen!

Kenmerken:

– Bouwjaar: 1974
– Grotendeels kunststof kozijnen met HR++ beglazing
– Ruime berging met achterom
– Begane grond met vloerverwarming
– Houtkachel (Jotul)
– Dak gereinigd en gecoat (2018)
– Houd rekening met enige moderniseringskosten
– Gelegen in een autoluwe straat

Indeling

Begane grond:

We betreden de woning via de aan de voorzijde gelegen entree met meterkast en toiletruimte. De vernieuwde toiletruimte beschikt over een wandclosetpot met fonteintje en is v.v. modern tegelwerk.

Bij het betreden van de woonkamer vallen meteen de hoeveelheid licht en het fraaie uitzicht op het groen aan de voorzijde op. De woonkamer is ingedeeld met de eethoek aan de voorzijde en een gezellige zitkamer met houtkachel in het hart van de woning. De woonkamer is afgewerkt met een houtlook tegelvloer met vloerverwarming (2013) en een gestukt plafond met balken. Vanuit de woonkamer geeft een vaste trap toegang tot verdieping één en de keuken welke is gelegen in de uitbouw aan de achterzijde.

Door de uitbouw aan de achterzijde is een ruime keuken ontstaan. De keukenopstelling bestaat uit een hoekkeuken met boven- en onderkasten, een gaskookplaat met afzuigkap, spoelbak met Quooker (2020) en aan de andere zijde een kastopstelling met combi-oven (2019). De keuken geeft toegang tot de tuin.

Eerste Verdieping:

De vaste trap vanuit de woonkamer brengt ons op de overloop van verdieping één, deze geeft toegang tot een drietal slaapkamers van goed formaat en de badkamer.

Twee van de slaapkamers zijn gelegen aan de voorzijde van de woning, de ouderslaapkamer bevindt zich aan de achterzijde. De slaapkamers zijn afgewerkt met een laminaatvloer, grotendeels gestukte wanden en kunststofkozijnen met HR++ beglazing.

De geheel betegelde badkamer beschikt over een ligbad/douche, wandclosetpot en wastafelmeubel.

Tweede Verdieping:

De volgende vaste trap brengt ons op de voorzolder. Hier vinden we een berging met de ketelopstelling (Vaillant HR 2020) een wasruimte en een ruime zolderkamer. Deze verdieping is afgewerkt met een laminaatvloer en grotendeels gestucte wanden.

Tuin:

Aan de achterzijde van de woning vinden we een fijne tuin welke grotendeels is verhard, maar ook beschikt over een border met vaste beplanting voor het nodige groen. In de tuin vinden we een ruime stenen berging, de tuin is te bereiken middels een achterom.

Kortom een heerlijk ruime gezinswoning op een prachtige plek! Wordt dit jullie nieuwe thuis? Ik leid jullie graag eens rond.

Verkocht

Hobbemastraat 4

1964 RH, Heemskerk
€ 419.500,- k.k.
Deze goed onderhouden en aan de voorzijde uitgebouwde woning is gelegen op een gewilde woonlocatie in het centrum van Heemskerk. De woning is in 1963 gebouwd maar is zeker met de tijd meegegaan. Op de begane grond tref je naast de hal, toilet en trapopgang een ruime doorzonwoonkamer en keurige (semi open) keuken v.v. inbouwapparatuur. Dankzij de grote raampartijen zowel aan de voor- en achterzijde is het een zeer lichte woning.

De eerste verdieping heeft drie keurige slaapkamers en een moderne badkamer met douche, wastafel met meubel en toilet. De tweede verdieping heeft een ruime slaapkamer met dakkapel en berging en op de overloop van de zolder bevindt zich de aansluiting/opstelling cv-ketel en wasmachine/droger. De achtertuin ligt op het zuidwesten, is verzorgd en heeft naast een ruime stenen schuur een leuke overkapping. 

De ligging van de woning is ideaal. Rustig gelegen nabij een speelveldje, maar toch op loopafstand van het centrum van Heemskerk met zijn winkels, restaurants en gezellige terrasjes. Deze centrale ligging zorgt er tevens voor dat er diverse voorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijven, winkels, sportvoorzieningen, manege, etc. in de directe omgeving aanwezig zijn. Ook met de auto is de woning goed bereikbaar. De snelweg A9 is in enkele minuten bereikbaar.

Indeling
Begane grond: entree, hal, toilet (hangend), toegang naar doorzonwoonkamer met erker aan de voorzijde, half open keuken v.v. , kelder/provisiekast en toegang naar de achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een moderne badkamer v.v. douche, toilet en wastafel met meubel.

Tweede verdieping: middels vaste trap naar voorzolder, aparte ruimte met opstelling/aansluiting wasmachine/droger en cv-ketel, berging en slaapkamer v.v. (kunststof)dakkapel.

In de achtertuin staat een vrijstaande stenen schuur v.v. elektra en een overkapping.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– uitgebouwd aan de voorzijde;
– badkamer vernieuwd in 2018;
– keuken v.v. inbouwapparatuur;
– deels kunststof ramen en kozijnen;
– ruime schuur met overkapping;
– eikenhouten lamelparket vloer begane grond;
– rolluiken achterzijde eerste verdieping;
– achtertuin gelegen op het zuidwesten;
– projectnotaris Alkmaar Notaria;
– ideale ligging ten opzichte van het centrum van Heemskerk en scholen;
– binnen een aantal minuten fietsen zijn de Heemskerkse duinen bereikbaar.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Grote Houw 92

4817 RH, Breda
€ 425.000,- k.k.
Uitgebouwde en grotendeels gerenoveerde eindwoning met een woonoppervlakte van maar liefst 142m² gelegen aan een autovrije straat in de kindvriendelijke wijk Heusdenhout. De woning beschikt onder andere over een sfeervolle woonkamer met open woonkeuken (2019) met lichtstraat in de uitbouw, 4 slaapkamers, tweetal badkamers en een op het zonnige westen gesitueerde achtertuin met vrijstaande stenen berging en een overdekte achterom. De zolderverdieping van de woning is in mei 2022 geheel opnieuw ingericht met kunststof dakkapel (met elektrisch rolluik), dakisolatie, slaapkamer en tweede badkamer.

BIJZONDERHEDEN
– De begane grond is over de volledige breedte uitgebouwd en voorzien van een prachtige lichtstraat
– Twee badkamers
– Eindwoning, dus maar aan 1 kant buren
– Verzorgd aangelegde tuin (2021) op het zonnige westen
– Gelegen aan een autovrije straat met speeltuintje voor de deur
– Voorzieningen op steenworp afstand
– Woonoppervlakte van maar liefst 142m²

LIGGING EN OMGEVING
De ligging van de woning is perfect te noemen, want de woning is gelegen aan een autovrije straat. Op loopafstand bevinden zich basisschool Weilust, peuteropvang Weidetuin en niet te vergeten winkelcentrum Bisschopshoeve, hier zijn onder andere een supermarkt, bakker en slager gevestigd. De bereikbaarheid van de woning per auto is goed, binnen 10 minuten rijden bereikt u het stadscentrum van Breda en binnen 5 minuten rijden bereikt u de snelweg A27. Ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer is goed, binnen 5 minuten lopen bereikt u een bushalte met frequente verbindingen naar het stadscentrum van Breda, station Breda Centraal, stadsdeel Ginneken en stadsdeel Princenhage.

BOUWKWALITEIT
De woning is op degelijke, traditionele wijze gebouwd en in de loop der jaren enorm goed onderhouden door de huidige eigenaren. De gehele zolderverdieping is in mei 2022 zelfs geheel opnieuw ingericht met o.a. nieuwe dakramen (velux), nieuw stucwerk, kunststof dakkapel met elektrische rolluiken, dakisolatie en nieuwe 2e badkamer. De gehele woning is voorzien van kunststof kozijnen met HR++ beglazing en horren.
Daarnaast is de woning voorzien van;
– Energielabel C.
– Moderne open keuken met ziteiland (2019)
– Meterkast (2019) met 10 groepen en 3 aardlekschakelaars
– Verzorgde achtertuin (2021)
– HR combi-ketel (merk Vaillant, bouwjaar 2021, eigendom)
– Trespa boeiboorden berging (2020)

Begane grond
Entree/hal
Via een kort looppad door de voortuin bereikt u de voordeur en komt u in het tochtportaal. Vanuit het tochtportaal heeft u toegang tot de hal en meterkast. Vanuit de hal zijn de woon-/eetkamer, toilet, trapopgang naar de eerste verdieping, alsmede een bergkast bereikbaar. De toiletruimte beschikt over vrijhangend closet, een fonteintje en is betegeld in een neutrale kleurstelling

Woon-/eetkamer
Ruime, over de volledige breedte uitgebouwde, woon-/eetkamer met open keuken gelegen aan de achterzijde van de woning. De ruimte is erg sfeervol middels de houtkachel en geniet daarnaast veel lichtinval door de royale raampartijen aan de voor- en achterzijde van de woning alsmede door de lichtstraat ter hoogte van de aanbouw en keuken. De achtergevel is uitgerust met een schuifpui alsmede een loopdeur die toegang verschaffen tot de achtertuin.

Keuken
De open keuken in L-opstelling met ziteiland en praktische losse kastopstelling is voorzien van een 4-pits inductiekookplaat met losse gaspit, koel-vriescombinatie, vaatwasser, afzuigkap, oven, magnetron, close-in boiler, ledverlichting en vele (deels verlichte) opbergkasten/lades. Alle inbouwapparatuur is van A-kwaliteit (Bauknecht en AEG).

Achtertuin / Voortuin
De achtertuin is gelegen op het zonnige westen en geniet dankzij zijn vrije ligging enorm veel zonlicht. De achtertuin is in 2021 opnieuw aangelegd en voorzien van een ruim terras met houten vlonders, sierbestrating, gazon, zonwering, diverse plantenborders en een buitenhaard. Achterin de tuin staat de stenen berging met elektra en overdekte achterom.
De voortuin van de woning beschikt over fraaie sierbestrating, (elektrisch) zonnescherm met verlichting, waterpunt en borders met beplanting.

Eerste verdieping
Overloop
Via de trap in de hal komt u op de overloop terecht, de vloer is voorzien van laminaat. Vanaf de overloop zijn 3 slaapkamers, de badkamer en vaste trap naar de tweede verdieping toegankelijk.

Slaapkamers I-II-III
De slaapkamers zijn respectievelijk circa 14m², 13m² en 9m² groot. De grootste en kleinste slaapkamers zijn gelegen aan de achterzijde van de woning, de middelste slaapkamer is gelegen aan de voorzijde van de woning. De 3 slaapkamers zijn allen voorzien van dezelfde laminaatvloer, kunststof kozijnen met hor, spachtelputz wanden en een glad stucwerk plafond.

Badkamer I
Ruime badkamer die van alle gemakken is voorzien, te weten een douche, ligbad, (verwarmd) toilet en wastafel met wastafelmeubel. De ruimte kan op een natuurlijke manier geventileerd worden en is betegeld in een zwart/witte kleurstelling. Het plafond is afgewerkt met inbouwspots.

Tweede verdieping
Via een vaste trap komt u op de voorzolder terecht, hier bevinden zich de aansluiting voor de wasmachine en de HR-combiketel (Vaillant) en daarnaast biedt de voorzolder veel bergruimte en ook veel lichtinval middels het velux dakraam. Vanaf de voorzolder heeft u toegang tot slaapkamer IV met badkamer en-suite;

Slaapkamer IV
Deze slaapkamer is circa 20m² groot en is voorzien van een kunstof dakkapel met rolluik, velux dakraam, stucwerk wand-en plafondafwerking, elektrische radiator, laminaatvloer en bergruimte in de kasten. Vanuit de slaapkamer is middels een schuifdeur toegang tot de 2e badkamer.

Badkamer II
Smaakvolle, moderne badkamer met kunststof dakkapel en elektrisch rolluik. De badkamer beschikt over een inloop-regendouche met handdouche, wastafel met meubel, toilet (sani-broyeur) en een elektrische radiator.

TER VERDERE INFORMATIE
Wij maken gebruik van een NVM model koopovereenkomst. In het kader van zekerheidstelling voor de verkoper wordt er standaard een bankgarantie/waarborgsom van 10% opgenomen in deze koopovereenkomst.
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen voor de koper na ondertekenen van de koopakte.

Met hoeveel zorg ook samengesteld, er kunnen onvolledigheden voorkomen in de informatie en de afbeeldingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maatvoeringen t.a.v. plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn vastgelegd in een meetrapport. De metingen zijn verricht aan de hand van de NVM-richtlijnen gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van een gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Aangezien deze woning ongeveer 50 jaar oud is zal in de NVM koopakte de algemene ouderdomsclausule worden opgenomen.

Gezien het bouwjaar van de woning is het mogelijk dat er in het verleden in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen zijn verwerkt. In de koopovereenkomst zal dan ook het zogenaamde asbest artikel worden opgenomen.

Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn.

Verkocht onder voorbehoud

Toverberg 2

5508 ED, Veldhoven
€ 425.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Bas Simons (ERA Focus makelaars): sfeervol en goed onderhouden eindwoning, gelegen in de populaire en geliefde wijk Heikant in Veldhoven. Deze woning heeft tal van aantrekkelijke kenmerken, zoals volledige isolatie, 4 slaapkamers, fijne ruime zithoek doordat de voorzijde van de woning is uitgebouwd, een prachtige keuken uit 2021 met hoogwaardige inbouwapparatuur, strak afgewerkte en complete badkamer met vloerverwarming, vernieuwde meterkast (2021), ruime berging en dat allemaal gelegen naast een parkje waar kinderen ongestoord kunnen spelen.

LIGGING:
Over Veldhoven/Heikant:
Veldhoven is een typische stadsrandgemeente, gunstig gelegen tussen de bruisende stad Eindhoven en het weidse, landelijke gebied van de Kempen. Veldhoven staat bekend als de ‘Poort van de Kempen’. De wijk Heikant biedt een scala aan voorzieningen op een steenworp afstand, waaronder een supermarkt, het City-Centrum, sportfaciliteiten, scholen, uitvalswegen en snelwegen (A2, A58 en A67). Bovendien is de locatie gunstig voor toegang tot grote bedrijven als ASML, Philips en de Technische Universiteit Eindoven. Veldhoven

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Instapklare woning met volledige isolatie.
– Remeha CV-ketel uit 2020 (in eigendom).
– Fraaie keuken uit 2021 met inbouwapparatuur.
– 2018 alles geschilderd door erkend schildersbedrijf.
– Vloerverwarming in de badkamer.
– Meterkast (geïnstalleerd in 2021).
– Nieuwe rookmelders op elke verdieping.
– Rolluiken.
– Gelegen in een rustige, gezellige en kindvriendelijke straat, grenzend aan een speeltuintje.
– Parkeergelegenheid voor de deur.
– Bouwjaar: circa 1986.
– Gunstig gelegen nabij diverse voorzieningen, waaronder een supermarkt, het City-Centrum, parken, speelgelegenheden, sportfaciliteiten, scholen, uitvalswegen en snelwegen (A2, A58 en A67).

INDELING VAN DE WONING

BEGANE GROND
Bij binnenkomst treft u een overdekte entree met toegang tot de hal, voorzien van een doorlopende houten vloer.
De aan de voorzijde uitgebouwde woonkamer beschikt over een fraaie eikenhouten plankenvloer, inbouwspotjes en een praktische trapkast.
De open keuken in hoekopstelling is in 2021 geïnstalleerd en voorzien van een composietlook werkblad, RVS spoelbak en een uitgebreid scala aan onderkasten. Deze keuken is tevens uitgerust met moderne inbouwapparatuur, waaronder een inductiekookplaat, afzuigkap, combi-oven, oven met stoomfunctie, vaatwasser en een koel-/vriescombinatie.
Een portaal leidt u naar het terras, terwijl de fraaie toiletruimte is voorzien van een hangend closet.
De trap brengt u naar de eerste verdieping.

EERSTE VERDIEPING:
Op de overloop heeft u toegang tot drie slaapkamers, waarvan twee aan de voorzijde en één aan de achterzijde van de woning zijn gelegen. Alle kamers zijn voorzien van nette laminaatvloeren en verzorgde wanden met stucwerk.
De volledige en fraaie badkamer, vernieuwd in 2013, is voorzien van een dakkapel en beschikt over een stortdouche met thermostaatkraan, een ligbad met thermostaatkraan, een hangend toilet, een vaste wastafel met meubel en een designradiator. Daarnaast geniet u van comfortabele vloerverwarming in deze ruimte. Alle ramen op deze verdieping zijn voorzien van rolluiken.

TWEEDE VERDIEPING:
Via een vaste trap bereikt u de voorzolder, met bergruimte, laminaatvloer, aansluiting voor de wasapparatuur, de opstelling van de combiketel (Remeha, bouwjaar 2020) en de mechanische ventilatie-unit.
De vierde slaapkamer met laminaatvloer, bergruimte, een dakkapel voorzien van rolluik en een groot dakvenster (Velux) completeert deze verdieping.

TUIN:
De achtertuin op het westen biedt optimale privacy en beschikt over een siergazon, een buitenkraantje, een houten schutting en een achterom.
De voortuin is verzorgd met sierbestrating en diverse vaste beplanting.

BERGING:
De ruime berging (circa 11 m²) is voorzien van elektra en dubbele deuren met toegang tot de achterom.

Voor verdere informatie of om een bezichtiging te plannen, kunt u contact met ons opnemen. Wij staan klaar om u te assisteren bij deze unieke kans. Met vriendelijke groet, uw persoonlijke makelaar: Bas Simons, ERA Focus makelaars.

Verkocht

Vermeerstraat 14

4812 AD, Breda
€ 425.000,- k.k.
Fantastisch wonen in een prachtige jaren ’30 erkerwoning op een fantastische locatie in de wijk Haagpoort (Schildersbuurt) nabij alle voorzieningen, uitvalswegen en het stadscentrum van Breda. De woning is gelegen in een zeer rustige eenrichtingstraat en beschikt daarnaast over een sfeervolle living, moderne keuken, 3 slaapkamers, onderhoudsvriendelijke tuin met berging en achterom en tot slot vele authentieke details waaronder de fraaie paneeldeuren, glas in lood ramen, jaren ’30 deurbeslag, hoge plafonds én granitovloer in de hal en keuken. Kortom een heerlijke woning die volledig voldoet aan alle woonwensen met behoud van de onwijs fijne jaren ’30 sfeer.

BIJZONDERHEDEN:
– Indicatief jaarverbruik; gas 1028m³, elektra: 1728kWh, water 81m³ op basis van een 4 persoonshuishouden
– Keurig onderhouden en bijzonder sfeervolle jaren ’30 erkerwoning.
– Gelegen in de populaire, kindvriendelijke wijk ‘Haagpoort’ in de directe nabijheid van alle voorzieningen.
– Onderhoudsvriendelijke tuin met berging en een achterom.
– Complete badkamer

Bouwjaar ca. 1937
Inhoud ca. 325m³
Woonoppervlakte ca. 91m²
Perceeloppervlakte 110m²

LIGGING EN OMGEVING
De woning is gelegen in de Schildersbuurt in de gewilde en kindvriendelijke wijk ‘Haagpoort’ enkel omgeven door jaren ’30 woningen. De woning bevindt zich op loop- en fietsafstand van o.a. de winkelstraten, de Grote Markt, het Chassé Theater, de Pathé bioscoop en vele gezellige uitgaansgelegenheden. Voor natuurlijke ontspanning is het Van Sonsbeeckpark vlakbij en het Mastbos is op ca. 10 minuten fietsen te bereiken. Het NS-station Breda Centraal is gelegen op 10 minuten fietsafstand van de woning. De verbinding ten opzichte van de diverse uitvalswegen (o.a. A16 en A27) is uitstekend. De omliggende bebouwing wordt gekenmerkt door karakteristieke vooroorlogse eengezinswoningen welke zeer in trek zijn bij (jonge) gezinnen. Daarnaast zullen in de komende jaren in de directe omgeving van de woning meerdere nieuwbouwplannen gerealiseerd worden wat het woongenot en woonplezier nog meer zal verbeteren.

BOUWKWALITEIT
De woning is traditioneel gebouwd in steen en de (verdieping) vloeren zijn op de begane grond uitgevoerd in deels beton en deels een houten balklaag constructievloer. De eerste en tweede verdieping zijn voorzien van een houten balklaag vloer. De buitenkozijnen van de woning zijn uitgevoerd in hout en voorzien van dubbele beglazing (glas in lood ramen betreft enkel glas). In warm water en verwarming wordt voorzien via de HR combi-ketel (merk Nefit, jaar 2003, onderhouden in 2023) en daarnaast beschikt de woonkamer over een prachtige open haard (geveegd eind 2022). Tot slot beschikt de meterkast over 6 groepen en 2 aardlekschakelaars

TUIN
In de onderhoudsvriendelijk, verzorgd aangelegde achtertuin is het heerlijk vertoeven en de gehele dag is hier zowel zon als schaduw te vinden. De tuin is voorzien van fraaie sierbestrating, een waterpunt aan de achtergevel en diverse losse beplanting. Achterin de tuin is de vrijstaande berging (ca. 10m²) toegankelijk voorzien van licht/elektra met achterom gesitueerd. De voortuin van de woning is eveneens verzorgd aangelegd en voorzien van fraaie sierbestrating, vaste beplanting en biedt middels een looppad toegang tot de voordeur.

INDELING
BEGANE GROND
Hal/entree met prachtige granitovloer, trapkast met meterkast, garderobe, trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de woonkamer; de sfeervolle woonkamer met erker aan de voorzijde is voorzien van massief houten vloer en een open haard. Aan de achterzijde staat de woonkamer in directe verbinding met de keuken/toiletruimte én in contact met de tuin middels openslaande tuindeuren; gedeeltelijk betegelde toiletruimte met closet; complete keuken gelegen aan de achterzijde met granitovloer en uitgerust met onder andere een vaatwasser, 5 pits gasfornuis, combi oven/magnetron, diverse (op) bergkasten/lades, losse koelkast (gaat mee) en rvs afzuigkap (re-circulatie). Vanuit de keuken is middels een toegangsdeur de tuin bereikbaar.

EERSTE VERDIEPING
Overloop met toegang tot de 2 slaapkamers, badkamer en vaste trapopgang naar de tweede verdieping; ouder (slaapkamer) I aan de voorzijde met houten vloer, praktische vaste kastenwand en radiator; slaapkamer II aan de achterzijde met houten vloer, vaste kast en een radiator; complete badkamer met tweetal wastafels, (inloop)douche, vrijstaand ligbad, vrijhangend closet, inbouwverlichting en designradiator.

TWEEDE VERDIEPING
Voorzolder met de aansluitingen ten behoeve van de wasapparatuur, de opstelplaats van de CV-ketel en toegang tot slaapkamer III middels een schuifdeur. Deze verdieping is voorzien van een brede (houten) dakkapel aan de achterzijde; de ruime slaapkamer III beschikt over een laminaatvloer, radiator en bergruimte achter de schotten.

TER VERDERE INFORMATIE
Wij maken gebruik van een NVM model koopovereenkomst. In het kader van zekerheidstelling voor de verkoper wordt er standaard een bankgarantie/waarborgsom van 10% opgenomen in deze koopovereenkomst.
De koop van een woning (door de consument) is pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend c.q. schriftelijk is vastgelegd. Tot die tijd is er geen rechtsgeldige koop. Tevens geldt de wettelijke bedenktijd van 3 dagen voor de koper na ondertekenen van de koopakte.

Met hoeveel zorg ook samengesteld, er kunnen onvolledigheden voorkomen in de informatie en de afbeeldingen en er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend. Maatvoeringen t.a.v. plattegronden, inhouds- en oppervlaktematen zijn vastgelegd in een meetrapport. De metingen zijn verricht aan de hand van de NVM-richtlijnen gebaseerd op de NEN2580. De meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van een gebruiksoppervlakte. De meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Aangezien deze woning ouder is dan 50 jaar zal in de NVM koopakte de algemene ouderdomsclausule worden opgenomen.

Gezien het bouwjaar van de woning is het mogelijk dat er in het verleden in de onroerende zaak asbesthoudende stoffen/materialen zijn verwerkt. In de koopovereenkomst zal dan ook het zogenaamde asbest artikel worden opgenomen.

Tenslotte willen wij u informeren, dat op onze dienstverlening de voorwaarden van de NVM van toepassing zijn.

Verkocht

Aletta Jacobsstraat 63

1566 SE, Assendelft
€ 425.000,- k.k.
Ruimte en rust

In de wijk Assendelft-Zuid is het heerlijk wonen. De woning is gelegen in een autoluwe straat en kindvriendelijke buurt. Het Burgemeester J. de Boerpark ligt hier letterlijk om de hoek en naast diverse groenvoorzieningen, zijn er voor de kinderen twee speeltuinen aangelegd. Aan de Dorpsstraat treft u diverse winkels, restaurants en een supermarkt voor de dagelijkse boodschappen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor de sportliefhebbers, een tennispark om de hoek en de voetbalvelden op het sportpark Assendelft en een fitness school op fietsafstand.

Via de voortuin, met fraaie bestrating, komt u bij de entree van de woning. De lichte hal geeft toegang naar de woonkamer, die aan de achterzijde is uitgebouwd met openslaande deuren. Tevens is er een aparte ruimte gemaakt met een inbouwkast die is v.v. schuifdeuren en een deur die toegang geeft naar de achtertuin. Er is gekozen voor een verdeling met een tuingericht woon- en eetgedeelte en een open keuken aan de voorzijde. De keuken is geplaatst in een hoekopstelling en v.v. een composiet aanrechtblad, 4 pits gaskookplaat, afzuigkap, oven, vaatwasser, koel-vriescombinatie en een close-in boiler.

Op de eerste verdieping treft u drie slaapkamers, waarvan één slaapkamer is omgebouwd tot inloopkast. Door het plaatsen van een groot dakkapel aan de achterzijde, is er meer ruimte gecreëerd in de slaapkamers. De moderne badkamer is betegeld tot het plafond en v.v. een inloopdouche, wastafel met meubel, wandcloset en handdoekradiator.

Via een vaste trap komt u op de overloop van de tweede verdieping met opstelling van de wasmachine, droger, cv-ketel en mechanische ventilatie. Aan de voorzijde is een dakkapel over de hele breedte geplaatst, waardoor u met gemak een tweepersoonsbed kwijt kan.

De achtertuin is gelegen op het zuidoosten, waar u in de maanden mei t/m september tot ca. 19:00 uur van de zon kan genieten. De tuin is grotendeels bestraat en er is en plantenbak gebouwd met stapelblokken. Is het te warm, dan zorgt het elektrisch bedienbare zonnescherm voor schaduw. In de vrijstaande stenen berging kunt u de fietsen en uw tuingereedschap kwijt.

Kenmerken:
Bouwjaar: 1988
Gebruiksoppervlakte woning: 113 m²
Inhoud: ca. 371 m³
Perceeloppervlakte: 127 m²
Berging: 5 m²

Bijzonderheden:
2021: elektrisch bedienbaar zonnescherm geplaatst, schilderwerk buiten rondom aangepakt, houtwerk dakkapel vervangen, voortuin aangelegd en een kastenwand met schuifdeuren in het portaal in de uitbouw gemaakt;
2019: nieuwe vaatwasser;
2018: eiken vloer in de woonkamer geschuurd en gelakt;
2001: uitbouw geplaatst en gefundeerd op palen;
– dichtbij uitvalswegen A8 richting Amsterdam en A9 richting Alkmaar en Haarlem
– het NS station Krommenie-Assendelft ligt op fietsafstand. Met de trein bent u binnen 25
minuten op Amsterdam Centraal.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Wilhelminaplein 45

5711 EL, Someren
€ 425.000,- k.k.
Nieuw bij ERA Focus makelaars! Zeer ruim en comfortabel appartement in hartje Someren! Dit appartement biedt u naast volop ruimte, ook een prachtig uitzicht over het centrum van Someren te bieden!

Het appartement is gelegen op de tweede (bovenste) verdieping van appartementencomplex ‘Vlerken’. De gebruiksoppervlakte wonen van maar liefst 112m² geeft ruimte aan een royale living met open keuken, een grote badkamer, separaat toilet, twee slaapkamers, een berging en een gezellige loggia. De voorzijde biedt uitzicht op de Postelstraat en vanuit de galerij is de parkeerplaats van Jumbo te overzien.

Door de ligging in het centrum zijn alle voorzieningen binnen handbereik. Denk aan winkels, horeca, zorgvoorzieningen en sportvoorzieningen. Qua natuur is Someren zeer veelzijdig: o.a. de Strabrechtse Heide en recreatiegebied De Heihorsten hebben bieden tal van recreatiemogelijkheden.

Algemeen
Appartementencomplex ‘Vlerken’ is gebouwd in 2005. Hierdoor beschikt het appartement over energielabel A. De onderhoudsstaat is zeer goed. Voor het beheer en onderhoud van het complex is een VVE opgericht welke wordt beheerd door een externe partij. De VVE is actief en gezond.
De warmtevoorziening bestaat uit een gasgestookte CV-ketel (Nefit Smartline uit 2005). Met radiatoren worden de ruimtes verwarmd.

Entree
De ingang van dit complex bevindt zich aan de zijde van de parkeerplaats van supermarkt Jumbo. De entree is een fraaie hal welke toegang geeft tot de trapopgang naar de verdiepingen, de hoofdmeterkasten, de lift en brievenbussen.
Vanuit de centrale hal, is nummer 45 het appartement aan het einde van de galerij. Naast het appartement kan de galerij verlaten worden via een externe trap, deze komt uit in een gezamenlijke ruimte waarvan o.a. gebruik wordt gemaakt voor het opladen van elektrische fietsen.

Ter plaatse van de voordeur is de galerij geheel overdekt. Vanuit de lange gang zijn alle ruimtes in het appartement te bereiken.

Het gehele appartement is voorzien van een houten vloer. De wanden zijn voorzien van stucwerk en deels van fijne granol. Alle plafonds zijn afgewerkt met schuurwerk en voorzien van inbouwspots.

Woonkamer/keuken
Aan de voorzijde van het appartement (Postelstraat) bevindt zich de zeer royale living met open keuken. Deze ruimte is voorzien van airconditioning. Door de grote raampartijen aan de voorzijde geniet deze enorm veel daglicht. De gashaard zorgt voor sfeer en warmte op de donkere dagen. Door de royale afmetingen, kan de woonkamer op diverse manieren worden ingedeeld.

De keukeninrichting bestaat uit zowel onder- als bovenkasten in een hoekopstelling en een separaat gedeelte met hoge kast. De keuken is compleet uitgerust met vaatwasser, inductiekookplaat met afzuigkap, combi-oven en koel-/vriescombinatie. Op de vloer ligt een tegelvloer. Door de vele kasten is er enorm veel bergruimte. Door de hoekopstelling is ook aan werkruimte geen gebrek.

Loggia
Via de woonkamer is de loggia toegankelijk. Een zeer gezellige plek om buiten te vertoeven met uitzicht op beide richtingen van de Postelstraat. Door de ligging op het zuidoosten is de zon hier veel te vinden en kan hier al vroeg in het voorjaar worden genoten van de eerste zonnestralen.

Toilet
De nette toiletruimte is voorzien van een hangcloset en fonteintje. De wanden zijn volledig betegeld in neutrale kleuren.

Badkamer
De badkamer is met dezelfde materialen afgewerkt als de toiletruimte en compleet uitgerust met een bad, inloopdouche, toilet, wastafelmeubel en designradiator. Het bad en de douche zijn voorzien van inbouwkranen. Alles is keurig onderhouden. Doordat het appartement over een WTW installatie beschikt, is er voldoende ventilatie mogelijk.

Berging
De ruime berging is op dit moment in gebruik als wasruimte en biedt plaats aan de CV-ketel en WTW installatie. De aanwezige (vaste) kasten en het werkblad boven de wasapparatuur zorgen voor veel opberg- en werkruimte. Een zeer praktische ruimte.

Meterkast
Voorzien van schakelkast en glasvezelaansluiting.

Slaapkamers
Beide slaapkamers zijn gelegen aan de zijde van de galerij.

Slaapkamer I: deze slaapkamer heeft een oppervlakte van bijna 14 m². Hier bevindt zich een grote vaste kastenwand voor de kleding.

Slaapkamer II: deze is ca. 11 m² groot. Ook hier is een vaste kastenwand gerealiseerd voor extra opbergruimte. De huidige bewoners hebben hier ook de garderobe ingericht.

Externe berging
In de kelder van het complex beschikt zich de berging van ca. 5,5m².

Parkeerplaats
Bij het appartement behoort een eigen (overdekte) parkeerplaats.

Bijzonderheden:

– Zeer keurig onderhouden appartement in het hartje van Someren;
– Gelegen in een zeer gewild appartementencomplex met lift;
– Woonoppervlakte van maar liefst 112m²;
– Gesloten entree met videofooninstallatie;
– Eigen berging en eigen overdekte parkeerplaats;
– Gezamenlijke ruimte met mogelijkheid voor opladen van elektrische fietsen;
– Gezamenlijke ruimte voor huishoudelijk afval;
– VVE bijdrage is €197,94 per maand;
– Kortom: dit appartement is zeker de moeite van een bezichtiging waard!

Verkocht

Berkenlaan 6

1943 DS, Beverwijk
€ 425.000,- k.k.
Wonen in de bomenbuurt van Beverwijk!

Waarom wil men zo graag in deze buurt wonen? Als je door de bomenbuurt rijdt, wordt deze vraag gelijk beantwoord. Hier vindt je nog de degelijke gebouwde karakteristieke jaren ’30 woningen met de erkers aan de voorzijde en is gelegen nabij het centrum van Beverwijk. De woning aan de Berkenlaan is gebouwd in 1938 en heeft op de begane grond een ruime entree met vestibule, een doorzonwoonkamer met erker aan de voorzijde en een open keuken (2018) aan de achterzijde. De eerste verdieping telt drie slaapkamers waarvan één met balkon over de volle breedte op het westen en een moderne badkamer (2018). Op de tweede verdieping zijn er in 2022 twee grote dakkapellen geplaats, hierdoor is er een royale vierde slaapkamer ontstaan met de mogelijkheid om een vijfde slaapkamer te realiseren. De achtertuin ligt op het westen. Vanaf de middag kan je hier heerlijk genieten van de zon. Zoek je verkoeling? Het strand ligt op circa 10 tot 15 minuten fietsen.

Ben je op zoek naar een jaren ’30 woning met veel ruimte en waar je gelijk kunt gaan wonen, dan plannen wij graag een bezichtiging voor je in en zorgen wij voor een plezierige en uitgebreide rondleiding.

Indeling

Begane grond: entree, vestibule, meterkast, trapopgang, gang, trapkast, toilet, toegang naar doorzonwoonkamer met een erker aan de voorzijde en de open keuken v.v. inbouwapparatuur aan de achterzijde. Middels een deur naar de achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, vaste kast met opstelling/aansluiting wasmachine/droger, drie slaapkamers waarvan één toegang geeft naar het balkon en een badkamer v.v. douche, toilet en wastafel met meubel.

Tweede verdieping: middels vaste open trap naar ruime slaapkamer met aan beide kanten een dakkapel, berging en opstelling/aansluiting cv-ketel.

In de achtertuin staat een vrijstaande stenen berging v.v. elektra.

Bijzonderheden
– energielabel C;
– buitenschilderwerk juli 2023;
– nieuwe kunststof (houtnerf) dakkapellen geplaatst aan de voor,- en achterzijde op de tweede verdieping (2022);
– screens dakkapel achterzijde;
– dakbedekking schuur vernieuwd samen met de buren 2023;
– pvc vloer begane grond 2022;
– nieuwe vaste trap naar tweede verdieping 2021;
– achtergevel (zelf) geïmpregneerd 2021;
– dak geïsoleerd in 2019;
– badkamer vernieuwd in 2018;
– keuken vernieuwd in 2014, koelkast 2019, vaatwasser 2023;
– plafond begane grond vernieuwd in 2014 v.v. isolatiemateriaal;
– dubbele beglazing begane grond 2014, eerste verdieping 2018 en tweede verdieping 2022;
– mogelijkheid voor het realiseren van een extra slaapkamer op de tweede verdieping;
– achterdeur woonkamer vernieuwd;
– gelegen nabij winkels aan de Plantage (Vomar, speciaalzaken, etc) en het centrum van Beverwijk;
– dichtbij Christelijke Basisschool Bethel (CBS), Montessori, Openbare Basisschool ‘t Kraaiennest
(OBS) en Basisschool de Anjelier;
– gelegen in de “bomenbuurt” van Beverwijk;
– fietsafstand van het strand, zee en duinen.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Valenberg 4

5508 BZ, Veldhoven
€ 429.000,- k.k.
Op een aantrekkelijke en kindvriendelijke woonlocatie in de wijk ‘Heikant-West’ gesitueerde, sfeervolle, volledig geïsoleerde en onlangs grotendeels gemoderniseerde, nagenoeg ‘instapklare’ twee-onder-één kap-woning met 11 zonnepanelen en een flinke aanpandige garage, gelegen aan een rustige woonstraat.

Deze woning is o.a. voorzien van een gezellige, lichte woonkamer, een nieuwe keuken met inbouwapparatuur, een badkamer met ligbad, 3 slaapkamers en een extra kamer op zolder, alsmede een volledig omsloten, veel privacy biedende achtertuin.

E.e.a. is gunstig gelegen nabij diverse voorzieningen als de basisschool, kinderopvang, het wijkwinkelcentrum, het gezondheidscentrum, bushaltes, diverse groen-/ speel- en sportvoorzieningen en de belangrijke uitvalswegen.

INDELING:

BEGANE GROND:
Via de hardhouten voordeur met zijlicht betreedt u de hal van deze woning, welke is voorzien van gestuukte wanden en plafond en een fraaie, massief eikenhouten vloer, welke incl. elektrische vloerverwarming is doorgelegd in de woonkamer en keuken.
In deze hal, met een raam in de zijgevel) bevindt zich de toegang tot de kruipruimte onder de woning, een designradiator, de uitgebreide meterkast (met o.a. 12 groepen, een PV-groep en 3 aardlekschakelaars, een ‘slimme’ elektra- en gasmeter en de glasvezelaansluiting), het toilet en de trapopgang naar de verdieping.

De gerenoveerde en volledig betegelde toiletruimte, met een houten planken plafondafwerking, is voorzien van een wandcloset en fonteintje.

De lichte, T-vormige woonkamer (van ± 28 m²) is zeer sfeervol afgewerkt en ingericht, met de voormelde eikenhouten vloer, gestuukte en deels behangen wanden en een gestuukt plafond. Vanuit deze woonkamer heeft u toegang tot een praktische trapkast met een lichtpunt en elektra.

De semi-open keuken aan de achterzijde, met een deur naar de achtertuin, is eveneens afgewerkt met de voormelde eikenhouten vloer en gestuukte wanden en plafond.
In deze keuken is in 2021 een nieuwe, moderne keukeninstallatie in hoekopstelling geïnstalleerd, welke is voorzien van diverse onder- en bovenkasten en laden met witte, greeploze fronten en enkele nisjes, een houten aanrechtblad met kunststof spoelbak met een groentebakje en éénhendelmengkraan, plexiglas achterwanden en LED-verlichting. Daarnaast zijn er een glazen 4-pits’Boretti’ gaskookplaat en een RVS vlakschermafzuigkap, een combimagnetron/oven en vaatwasser (allen van ‘Siemens’) ingebouwd en bevindt er zich op de kopse kant een losse ‘Amerikaanse’ koel-/vriescombinatie, welke ter overname wordt aangeboden.

1e VERDIEPING:
Via de overloop, met een raam in de zijgevel, eveneens gestuukte wanden en plafond, een laminaatvloer (welke is doorgelegd in de slaapkamers) en de open vaste trap naar de 2e verdieping, heeft u toegang tot de badkamer en de 3 slaapkamers op deze verdieping.

De badkamer, met een groot dakraam aan de voorzijde, is voorzien van een donkere tegelvloer en gedeeltelijk licht betegelde wanden. In deze badkamer bevindt zich een ligbad met handdouche en éénhendelmengkraan, een 2e toilet en een vaste wastafel met mengkraan, planchet, spiegel en los onderkastje, alsmede 2 wandkastjes, de aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur en mechanische ventilatie.

De slaapkamers zijn, naast de voormelde laminaatvloer, allen afgewerkt met stucwerk wanden en plafonds.

De 2 grootste slaapkamers zijn beide voorzien van een brede dakkapel, waarvan die aan de achterzijde met een kunststof kozijn met een draai-/kiepraam met HR++ beglazing (uit 2016).

Slaapkamer 3 (aan de achterzijde) is voorzien van een houten dakraam met dubbel glas.

De hoofdslaapkamer (aan de voorzijde), is voorzien van een vaste wastafel met mengkraan.

2e VERDIEPING:
Via de vaste trapopgang bereikt u de voorzolder op deze verdieping, met vloerbedekking.
Hier bevinden zich de opstelling van de nieuwe H.R.-combiketel (Remeha ‘Calenta Ace’; bouwjaar 2021), de eveneens in 2021 vervangen box t.b.v. de mechanische ventilatie (Itho Daalderop) en de omvormer t.b.v. de zonnepanelen (SolarEdge ‘HD-Wave’).

Vanaf de voorzolder heeft u een open doorgang naar de zolderkamer met een ‘Fakro’ dakraam met dubbel glas aan de achterzijde, welke is voorzien van vloerbedekking, elektra en losse kasten.

TUIN & GARAGE:
De kleine voortuin is voorzien van een grindborder en bestrating van betontegels en klinkers, met een oprit, met parkeergelegenheid op eigen terrein, naast de woning naar de garage.

De veel privacy biedende achtertuin is gesitueerd op het noorden en is geheel omsloten middels voornamelijk geïmpregneerd houten schuttingen. Deze tuin is voorzien van betontegel terrassen met klinkers, een gazon en een terras met bankirai vlonderplanken achterin.
Tegen de achtergevel van de keuken bevindt zich een buitenkraantje.

Vanuit de achtertuin heeft u toegang tot de royale aanpandige garage (van ruim 24 m²), met een betonvloer en houten plat dak, voorzien van een stalen kanteldeur aan de voorzijde, elektra en een loopdeur van en naar de achtertuin in de zijgevel.

ALGEMEEN:
• De woning is voorzien van vloer-, kap- en spouwmuurisolatie.
• De buitendeuren, -ramen en –kozijnen zijn uitgevoerd in (hard)hout met isolerende beglazing, m.u.v. het kunststof kozijn met draai-/kiepraam en HR++ glas in slaapkamer 2.
• In 2021 zijn een 11-tal zonnepanelen (ad. 355 Wp) op het dak geplaatst met een omvormer t.b.v. de elektriciteitsopwekking in de woning.
• In 2021 is eveneens de HR-combiketel en een nieuwe MV-unit geplaatst.
• Deze woning is voorzien van een Energielabel C, welke echter al in 2020 is opgesteld, zonder tussenkomst van een EP-adviseur, toen er nog geen zonnepanelen en geen nieuwe HR-combiketel geplaatst waren.
•.De begane grond van deze woning is voorzien van elektrische vloerverwarming en iedere ruimte is apart te verwarmen.
• De nieuwe keukeninrichting met inbouwapparatuur dateert van mei 2021, toen tevens de meterkast is aangepast.
• Vanaf begin 2021 is de woning grotendeels opnieuw gestuukt, getext en/of geschilderd.
• Naast de al genoemde voorzieningen is deze woning gelegen op fietsafstand van het City Centrum en winkelcentrum Meerhoven met al haar voorzieningen en parken.
• De belangrijke uitvalswegen naar en rondom Eindhoven, Eindhoven Airport, het Maxima Medisch Centrum en bedrijventerreinen ‘De Hurk’ en ‘De Run’ (met o.a. ASML) bevinden zich op slechts enkele autominuten.

ERA GARANTIE: EXTRA ZEKERHEID VOOR U ALS KOPER.
Bij aankoop van deze woning heeft u gedurende het eerste jaar van bewoning garantie op de werking van de goedgekeurde mechanische installaties:
• Zichtbaar loodgieterswerk binnenshuis, waaronder gas-, afvoer- en waterleidingen.
• Inpandige sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, wastafels, doucheaansluitingen en stortbakken.
• Zichtbare elektriciteitsvoorzieningen, zoals de complete goedgekeurde bedrading, wandcontactdozen en lichtschakelaars.
• Alle ingebouwde keukenapparatuur.

De ERA Garantie dekt de kosten van reparatie als de inboedel- of opstalverzekering dit niet doet. Eigen risico € 150,- bij elke reparatie.
Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ERA makelaar.

Verkocht

Hoevenstraat 7A

5712 GW, Someren
€ 429.000,- k.k.
Nieuw bij ERA Focus makelaars! Op zoek naar een instapklare twee-onder-een-kap woning nabij het centrum van Someren? Lees dan snel verder!

Deze modern afgewerkte woning is helemaal bij de tijd, tot in de puntjes afgewerkt én heeft volop woonruimte te bieden! Naast een zeer royale living met open (nieuwe) keuken, beschikt de woning over maar liefst 4 slaapkamers op de eerste verdieping en een grote (te realiseren) slaapkamer op de zolder. En niet te vergeten de prachtig aangelegde achtertuin met sfeervolle overkapping!

De woning is gelegen op een mooi hoekperceel in de gewilde woonwijk ‘t Loove’, op steenworp afstand van de vijvers. Alle voorzieningen die het gezellige centrum van Someren te bieden heeft, bevinden zich op loopafstand. Ook overige voorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijf, sportaccommodaties en theater ‘De Ruchte’ zijn binnen handbereik. Dit geldt tevens voor de uitvalswegen in de richting Eindhoven/Venlo/Weert. Qua natuur is Someren zeer veelzijdig: o.a. de Strabrechtse Heide en recreatiegebied De Heihorsten bieden tal van recreatiemogelijkheden.

Algemeen
De woning is gebouwd in 1985. De gevels zijn opgetrokken uit metselwerk en destijds volgens de normen geïsoleerd. Ook de vloer en het dak zijn tijdens de bouw voorzien van isolatie. De kozijnen op de bovenverdieping zijn uitgevoerd in kunststof met HR++ glas, de begane grond is voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing. De warmtevoorziening is geregeld middels een gasgestookte CV-ketel van het merk Nefit (type Trendline). Door de jaren heen is de woning grondig verbouwd en gemoderniseerd. In 2016 is de wand tussen keuken en kamer doorgebroken, waardoor een zeer royale living is gecreëerd. Daarna zijn de volgende verbeteringen gerealiseerd:
– Kunststof kozijnen bovenverdieping (2017);
– Rolluiken bovenverdieping (2017);
– Zonneluifel achterzijde woning (2018);
– Overkapping met open haard (2018);
– CV-ketel (2020);
– Nieuwe keuken (2021);
– Airco bovenverdieping (2021);
– 13 stuks zonnepanelen (2021);
– Meterkast vernieuwd (2021);
– Rolluiken benedenverdieping (2023).
Kortom, zowel cosmetisch als op het gebied van duurzaamheid zijn de nodige investeringen gedaan, waardoor de woning helemaal up-to-date is.

Indeling begane grond:

De hoekligging zorgt voor een extra brede oprit waar ruimte is voor twee auto’s (waarvan 1 kleine). De onderhoudsvriendelijke voortuin is ingericht met siergrind en beplanting. Via de oprit is de voordeur bereikbaar.

Entree
Royale hal met voldoende ruimte voor een garderobe. Vanuit de hal zijn de meterkast, toiletruimte, trapopgang naar de verdieping, keuken en woonkamer bereikbaar.

Toiletruimte
De toiletruimte is recent (deels) gemoderniseerd en voorzien van een hangcloset en fonteintje. De wanden zijn volledig betegeld in grijs/wit tinten.

Woonkamer/Keuken
Deze grote ruimte in U vorm is zowel aan de zijde van de woonkamer als aan de zijde van de keuken te bereiken.
Bij binnenkomst in de woonkamer valt het vele daglicht direct op. Zowel aan de voor- als achterzijde bevinden zich grote raampartijen. Door het royale formaat van de ruimte kan deze op diverse manieren worden ingericht. De huidige bewoners hebben aan de voorzijde een zithoek gerealiseerd. De aanwezige gashaard zorgt voor extra sfeer en warmte. Aan de tuinzijde van de woonkamer is meer dan voldoende ruimte voor een extra zit- of eetgedeelte. Door het vele licht is dit ook een heerlijke plek voor een gezellige leeshoek. Kortom, mogelijkheden genoeg!

Op de begane grond ligt een grijze (licht) gemêleerde laminaatvloer. Wanden zijn gestuukt en het plafond is voorzien van spuitwerk. De gehele begane grond (behalve voordeur) is voorzien van rolluiken (op afstand bedienbaar). De rolluiken aan de achterzijde zijn recent vernieuwd.

Keuken
Dit is met recht de eye-catcher van deze woning te noemen! De moderne en zeer compleet uitgeruste keuken is geplaatst in 2021. De keukeninrichting bestaat uit een U opstelling met zwarte en witte kasten. Door de combinatie met de donkere betegeling tegen de achterwand heeft de keuken een hele moderne en chique uitstraling.

Door de U opstelling is er tijdens het koken direct verbinding met de gasten aan de eettafel. Het keukenblad is bij het kookgedeelte extra breed, waardoor een gezellig barretje met twee zitplekken is gecreëerd. Een fijne plek voor een snel ontbijtje of gezellige borrel tijdens het koken.

Qua apparatuur is de keuken zeer compleet en luxe uitgerust: Quooker kraan, koelkast, vrieskast, vaatwasser, combi-oven en inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (Bora).

In het keukengedeelte is verder meer dan voldoende ruimte voor een grote eettafel. Door het aanwezige zijraam is er vanuit de eettafel fraai straatzicht én voldoende daglicht. Hierdoor is het ook in dit gedeelte van de woning zeer aangenaam om te verblijven.

Vanuit de keuken is de bijkeuken gelegen aan de voorzijde van de woning bereikbaar. In deze zeer praktische ruimte bevinden zich de aansluitingen voor de wasapparatuur. Daarnaast is er ruimte voor een extra koel/vrieskast en zijn er veel opbergmogelijkheden. Het raam zorgt ervoor dat deze ruimte voldoende geventileerd kan worden.

Indeling eerste verdieping:

Aangrenzend aan de overloop bevinden zich vier slaapkamers en de badkamer.

Slaapkamers
Slaapkamer I: De grootste slaapkamer is gelegen aan de achterzijde van de woning. Deze heeft een oppervlakte van 13m². De kamer is voorzien van een plafondhoge, vaste kastenwand.
Slaapkamer II: Deze kamer is gelegen aan de voorzijde en is bijna 10m² groot.
Slaapkamer III: Gelegen aan de achterzijde van de woning. Dit is de kleinste kamer van de verdieping, maar met een oppervlakte van ruim 8m² een kamer van prima formaat.
Slaapkamer IV: De vierde slaapkamer bevindt zich boven de keuken. Het dakraam biedt voldoende daglicht, hierdoor is het volwaardige slaapkamer. De huidige bewoners hebben de kamer met een (demontabel) wandje in tweeën gedeeld waardoor een zeer speels effect ontstaat en de kamer optimaal benut kan worden. De oppervlakte van deze kamer (gemeten vanaf een hoogte van 1.50m) is bijna 10m². Onder het schuine dak is een schuifkast gemaakt voor extra bergruimte op deze verdieping.

Badkamer
De keurig onderhouden badkamer is compleet uitgerust met een hoekbad, douche, wastafelmeubel met twee kranen, toilet en designradiator. De wanden zijn volledig betegeld in neutrale kleurstelling. Het plafond is afgewerkt met plafondpanelen en voorzien van inbouwspots. Het aanwezige raam zorgt voor voldoende daglicht en de mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie.

De vloer op de slaapkamers en overloop is voorzien van een moderne laminaatvloer. Alle structuurwanden zijn in zeer nette staat en de plafonds zijn voorzien van spuitwerk. De drie slaapkamers en badkamer zijn voorzien van rolluiken. Op de overloop hangt een airco-unit welke de bovenverdieping(en) koelt en zelfs zorgt voor verkoeling op de begane grond.

Indeling tweede verdieping:

De open trap geeft toegang tot de tweede verdieping. De zolder is op dit moment een grote open ruimte, welke netjes is afgewerkt met een laminaatvloer. Hier bevinden zich de wasmachine en -droger aansluitingen. Tevens is hier de CV-ketel (Nefit Trendline, 2020) opgesteld. Onder de dakschuinte zijn aan beide zijden (gedeeltelijk) schuifkasten gerealiseerd. Indien gewenst kan deze ruimte eenvoudig op een andere manier ingedeeld worden zodat een gesloten slaapkamer met voorzolder wordt gerealiseerd.

Tuin
De zeer verzorgde achtertuin is sfeervol ingericht met borders met volwassen beplanting, gazon en een drietal gezellige terrasjes. Het terras aan de achterzijde van de woning is een fijne plek voor een ontbijt in de ochtendzon. De zonneluifel zorgt hier voor schaduw op de warmere dagen. Achterin de tuin zijn leibomen geplaatst waardoor de tuin veel privacy biedt. In deze hoek bevindt zich een gezellig terrasje van boomschors, om te genieten van de (avond)zon.

De tweede eye-catcher van deze woning is toch wel de overkapping met open haard. Door de beschutte ligging en de aanwezigheid van de haard kan hier zowel in voor- als najaar en uiteraard in de zomer veel tijd worden doorgebracht. Een heerlijke plek volgens de huidige bewoners!

Via de achterom is de straat bereikbaar, ideaal bij vertrek op de fiets of te voet.

Berging
Direct bij de ingang van de tuin via de achterom bevindt zich de stenen tuinberging. Een fijne ruimte voor het stallen van fietsen en opbergen van andere (tuin)spullen.

Bijzonderheden:

– Tot in de puntjes afgewerkte twee-onder-een-kap woning nabij het centrum;
– Voorzien van moderne luxe keuken (2021);
– Volledig geisoleerd;
– Kunststof kozijnen met HR++ beglazing op bovenverdieping;
– Begane grond is voorzien van houten kozijnen met dubbele beglazing;
– Bovenverdieping voorzien van airco;
– CV-ketel uit 2020;
– Zowel begane grond als verdieping beschikt over rolluiken;
– Vernieuwde meterkast (2021);
– Zonnepanelen (13 stuks, 2021)
– Zeer verzorgde achtertuin met sfeervolle overkapping en achterom;
– Kortom, deze woning is met recht een instapklare woning te noemen, dus zeker de moeite van een bezichtiging waard!

Beschikbaar

Uilensingel 20

2623 HD, Delft
€ 435.000,- k.k.
Wil je rustig wonen in het groen? In een kindvriendelijke wijk aan een autovrije straat? Dan is deze goed onderhouden woning zeker het bezoeken waard! De woning heeft energielabel A, een zonnige achtertuin en zowel aan de voor- als de achterzijde een vrij uitzicht!

De woning ligt op loopafstand van basisscholen, kinderboerderij, winkelcentrum en recreatiegebied “Midden Delfland” met uitstekende wandel en fiets mogelijkheden, prima verbinding met openbaar vervoer en de uitvalswegen. Deze wijk is ideaal voor jonge (aanstaande) gezinnen!

Indeling:
Begane grond:
Entree/hal met meterkast en toilet met wastafel. Woonkamer met zitgedeelte aan de voorzijde welke vrij uitzicht heeft over groen en de waterpartij voor de deur. Open keuken aan de achterzijde voorzien van een granieten aanrechtblad, een oven, een inductiekookplaat en een afzuigkap. Via de schuifdeur is er toegang tot de diepe achtertuin. In de separate bijkeuken tref je de aansluitingen voor al het witgoed, veel bergruimte en een deur naar de achtertuin. Via de open trap in de woonkamer bereik je de eerste verdieping.

Eerste verdieping:
Overloop met trapopgang naar de tweede verdieping. Van voor tot achter doorgebroken slaapkamer die gemakkelijk weer tot twee slaapkamers te veranderen is. Tweede slaapkamer aan de achterzijde met screen. De badkamer is aan de voorzijde gelegen en is voorzien van een douchecabine, een wastafelmeubel, een handdoekenradiator en een toilet met bidetfunctie.

Tweede verdieping:
Overloop met wastafelmeubel, bergvliering, dakraam, opstelplaats CV-combiketel en MV-unit. Slaapkamer met dakraam en praktische bergruimte achter de knieschotten.

Buitenruimte:
Gezellige voortuin aan voetpad langs grasveld met waterpartij. Fraai aangelegde achtertuin op het zuiden met een overkapping aan de woning, diverse (overdekte) terrassen, schuur en achterom.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar 1980;
– Gelegen op 111 m² eigen grond;
– Deels voorzien van kunststof kozijnen met drievoudig glas;
– Uitgerust met 7 zonnepanelen;
– Voorzien van vloer- en dakisolatie;
– Energielabel A;
– Kindvriendelijke buurt;
– Vrij uitzicht aan voor- en achterzijde;
– Nabij recreatiegebied Midden-Delfland;
– 800 meter vanaf station Delft Campus;
– 5 autominuten van oprit A4 en A13;
– Basisscholen en winkels op loopafstand;
– Aanvaarding in overleg.

Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor je belangen en bespaart je tijd, geld en zorgen.

De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Verkocht

Haagweg 310

4813 XE, Breda
€ 435.000,- k.k.
Bent u op zoek naar een karakteristieke gerenoveerde en uitgebouwde woning uit 1900 nabij het centrum van Breda? Dan is dit wellicht uw kans! Deze woning heeft namelijk echt de ‘WOW’ factor. Deze woning is gelegen aan de Haagweg, op een loopafstand van het centrum en de Haagsemarkt. Het centrum van Princenhage kenmerkt zich door het dorpse karakter, de diversiteit aan winkels, de verschillende terrassen en eetgelegenheden.

Bouwkwaliteit

Deze woning is gebouwd omstreeks 1900. De huidige eigenaar heeft de woning in 2021 compleet gerenoveerd en uitgebouwd. Zo zijn onder andere het leiding werk vernieuwd van de centrale verwarming, elektra en de riolering. Verder zijn alle kozijnen, vloeren, keuken, badkamer, toilet, meterkast en radiatoren vernieuwd, maar zijn de karakteristieke details intact gelaten waaronder de fraaie glas in lood ramen in de voorgevel. De gehele woning gestuukt en is voorzien van een fraaie eiken houten vloer met vloerverwarming. De woning is aan de achterzijde uitgebouwd waardoor er een royale woonkeuken is gecreëerd.

INDELING

Begane grond

Fraaie hal/entree met uitgebreide meterkast (10 groepen en 2 aardlekschakelaars), toiletruimte met zwevend closet en fontein en de hal biedt tevens toegang middels een stijlvolle stalen deur tot de woonkamer.

Woonkamer/Keuken

De woonkamer is aan de voorzijde gesitueerd en voorzien van authentieke glas-in-lood ramen in de nieuwe hardhouten kozijnen. De woonkamer is voorzien van vloerverwarming en een klassieke eiken houten vloer. In het midden bevindt zich een ruime kelderkast en de trapopgang naar de eerste verdieping. De open, moderne keuken is aan de achterzijde van de woning gesitueerd en voorzien van diverse luxe apparatuur waaronder een koelkast, vriezer, combi-oven en vaatwasser van het merk Siemens. Het kookeiland is afgewerkt met een natuurstenen blad waarin een BORA X Pure inductiekookplaat is verwerkt met geïntegreerde afzuiging. De uitbouw aan de achterzijde is tevens voorzien van openslaande tuindeuren en een fraaie lichtstraat boven het kook eiland.

Eerste verdieping

Ruime overloop voorzien van veel lichtinval vanuit de dakkapel en biedt toegang tot twee slaapkamers, de badkamer en de trapopgang naar de tweede verdieping. Op de overloop zijn tevens de aansluitingen te vinden voor de was- en droogmachine en een bergruimte onder de trap waar de C.V is gehangen en middels een schuifdeur toegankelijk is. De twee slaapkamers zijn aan de voorzijde gelegen en de badkamer aan de achterzijde. De gehele verdieping is voorzien van een lichte houtkleurige laminaatvloer met uitzondering van de badkamer. De royale badkamer is deels betegeld en deels gestukt en voorzien van een royale douche met regendouche, ligbad, toilet, designradiator en een wastafel met spiegel.

Tweede verdieping

Middels de vaste trap bereik je direct de open ruimte van de tweede verdieping welke als slaapkamer/werkkamer kan dienen. De verdieping is ook voorzien van de lichte laminaatvloer en de wanden en plafonds zijn strak afgewerkt. Er is achter de schotten tevens nog veel bergruimte beschikbaar. Een leuk detail is hier dat de originele balken nog zichtbaar zijn.

Tuin

Middels de openslaande deuren bereik je de nieuw aangelegde tuin welke voorzien is van een mooi terras en een grasmat. De tuin is tevens voorzien een nieuwe houten schutting en is ook te bereiken via de brandgang aan de zijkant van de woning.

Kenmerken:

– Compleet gerenoveerde woning (2021);
– Voorzien van energielabel ;
– Geheel voorzien van dubbele beglazing;
– Verzorgde achtertuin met achterom;
– Gunstig gelegen t.o.v. uitvalswegen en centrum;

Verkocht

Buntbeek 2

5501 BB, Veldhoven
€ 439.000,- k.k.
Op een zeer rustige, maar centrale centrumlocatie bevindt zich deze speelse, grotendeels gemoderniseerde, vrijstaand-geschakelde woning met, naast een sfeervolle woonkamer en een flinke woonkeuken/eetkamer, een aangebouwde tuinkamer en een inpandig bereikbare, eveneens geïsoleerde garage, welke ook uitermate geschikt is te maken voor het uitoefenen van een hobby of werkzaamheden aan huis. Daarnaast heeft deze woning een vrij eenvoudig herindeelbare verdieping, met momenteel 4 slaapkamers en een badkamer.

Deze woning, met een leuke, op het zuiden geörienteerde achtertuin, welke aan de achterzijde grenst aan een binnenterrein met diverse garageboxen, is gelegen aan een autovrij woonstraatje, in een kindvriendelijke omgeving met diverse speeltuintjes en groenvoorzieningen in de wijk ‘Cobbeek’, van waaruit u via het veilige voetgangersgebied in een paar minuten naar de basisschool, het nieuwe zwembad, de sporthal en het City Centrum met al haar winkel- en horecavoorzieningen, de bibliotheek, het gemeentehuis, het theater en de bioscoop loopt.
Vanwege de nabij gelegen bushaltes en uitvalswegen is er een prima verbinding met bedrijventerrein ‘De Run’ (met o.a. het MMC en ASML) en het centrum van Eindhoven en in 5 minuten bevindt u zich op het snelwegennet (A2/A58/A67 en de N2) naar alle windstreken.

INDELING:

BEGANE GROND:
Via de hardhouten voordeur met een buitenlichtpunt betreedt u de ruime hal van deze woning, welke is voorzien van een fraaie eikenhouten vloer, welke is doorgelegd in het woongedeelte.
In deze hal bevindt zich een vaste kast met 2 schuifdeuren, de meterkast (met een vernieuwde groepenkast met 9 groepen, 2 aardlekschakelaars en een ‘slimme’ meter) en de toiletruimte, alsmede een deur naar de woonkamer en een spiltrap naar de verdieping.

Het gemoderniseerde en gedeeltelijk betegelde toiletruimte, met een verlaagd en licht geschilderd houten schroten plafond, is voorzien van een wandcloset, fonteintje en mechanische ventilatie.

De sfeervolle en lichte woonkamer (van ± 29 m²) is, naast de voornoemde eikenhouten vloer, voorzien van een gestuukte schouw met en stalen inzethaard, een betegeld plateau en een nis met legplanken en halogeen inbouwspots. Daarnaast bevindt zich in deze woonkamer de glasvezelaansluiting en dubbel openslaande tuindeuren naar de achtertuin.

De woonkamer staat in open verbinding met de naastgelegen en eveneens lichte woonkeuken/eetkamer (van ± 19 m²), met de voornoemde eikenhouten vloer en een hoekopgestelde ‘Van Diessen’ keukeninstallatie. Deze installatie is voorzien van onderkasten en laden (incl. een carrouselkast) met licht gespoten, eikenhouten fronten en een dubbele opzetkast met glas, een composiet aanrechtblad met een RVS spoelbak met mengkraan en een ingebouwde vaatwasser en wordt onderbroken door een ‘Boretti’ fornuis met 6 gaspitten (incl. wokbrander) en een elektrische oven en daarboven een schouw met geïntegreerde afzuigkap en een plafondkoof met 2 halogeen inbouwspots.

Vanuit de keuken/eetkamer heeft u vervolgens een open doorloop naar de in 1999 aangebouwde en eveneens verwarmde tuin-/speelkamer (van ± 9 m²), met eveneens de doorgelegde eikenhouten vloer, een deur naar de garage aan de achterzijde en zeer veel daglichttoetreding middels een hardhouten pui met draai-/kiepramen en dubbel openslaande deuren naar de achtertuin in de zijgevel.

De inpandig bereikbare garage (van ± 3.70 x 5,65 m.) is voorzien van een nageïsoleerde gevel met voorzetwand, een verlaagd en eveneens geïsoleerd gipsplaten plafond en een nageïsoleerde stalen kanteldeur met loopdeur aan de achterzijde, alsmede van een laminaatvloer. Daarnaast is deze garage verwarmd en voorzien van een uitstortgootsteen met koudwaterkraan, aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur, elektra en verlichting, waardoor deze ruimte uitermate geschikt is (te maken) voor het uitoefenen van een hobby of beroep aan huis (bijv. door het plaatsen van een raamkozijn of lichtkoepel).

1e VERDIEPING:
Via de open spiltrap in de hal van de woning betreedt u de lange overloop op deze verdieping, welke toegang geeft tot de badkamer en 4 slaapkamers alhier. Deze verdieping is, vanwege de niet-dragende binnenwanden, desgewenst vrij eenvoudig te herindelen.
De overloop is voorzien van een laminaatvloer, een raam in de voorgevel en een hoge, oplopende kaphelling, welke zorgt voor een extra ruimtelijk effect.

De gemoderniseerde badkamer is volledig betegeld en eveneens voorzien van een raam in de voorgevel. Deze badkamer is ingericht met een kunststof duo-/ligbad met een 2-delige hardglazen badwand een handdouche met thermostaatkraan, een 2e wandcloset en 2 vaste wastafels met mengkranen, glazen planchettes en een grote spiegel met daarboven 2 wandlampjes, alsmede een designradiator en mechanische ventilatie.
In deze badkamer bevindt zich tevens een inbouwkast met daarin de opstelling van de H.R.-combiketel (Nefit Trendline; bouwjaar: 2016) en de unit t.b.v. de mechanische ventilatie (Itho Daalderop).

De hoofdslaapkamer (van ± 18 m²) aan de achterzijde is voorzien van vloerbedekking en de 3 andere slaapkamers (van ± 7, 7 en 12 m²) van laminaatvloeren.
De grote slaapkamer aan de voorzijde is voorzien van 2 deuren, waardoor deze desgewenst (door het plaatsen van een tussenwand) vrij eenvoudig is om te bouwen tot 2 kamers. Daarnaast is deze kamer voorzien van een kastenwand met 2 schuifdeuren en een 2 luikjes naar een kleine vliering.
Alle slaapkamers zijn eveneens voorzien van hoge oplopende daken, wat zorgt voor een extra ruimtelijk gevoel.

VOOR- EN ACHTERTUIN:
De kleine/ondiepe voortuin is bestraat met klinkers en voorzien van een gemetselde plantenbak, alsmede van een opstelplaats voor de minicontainers. Tegen de voorgevel van de woning bevindt zich een lichtpunt.

De vrij gelegen en geheel omsloten, groene achtertuin met een afsluitbare poort is gesitueerd op het zuiden en grenst aan de achterzijde aan een binnenterrein met diverse garageboxen.
Deze tuin is aangelegd met een terras met Bankirai vlonderplanken tegen de achtergevel van de woonkamer, met aldaar een elektrisch bedienbare zonneluifel en een buitenlichtpunt, een klinkerbestrating terras en looppad tegen de zijgevel van de aanbouwen, een gazon, plantenborders en een vijver. Verder bevinden zich in deze tuin een open (hout)opslaghok, enkele buitenstopcontacten en een buitenkraantje tegen de buitengevel van de garage.

ALGEMEEN:
– De woning is deels voorzien van vloerisolatie en nageïsoleerde gevels en daken.
– De buitenkozijnen, -deuren en (tuimel)ramen zijn uitgevoerd in (deels hard)hout met isolerende beglazing (met HR++ glas in de tuinkamer).
– Energielabel C.
– De buitenkozijnen van de woning zijn in mei 2020 geheel opnieuw geschilderd en in de zomer van 2022 zijn de liggende delen aan de achterzijde bijgewerkt.
– In 2004 zijn de gevels van de woning en de garage gereinigd en opnieuw ingevoegd.
– Het raam van de woonkeuken/eetkamer is voorzien van een elektrisch bedienbaar zonnescreen; de ramen van de slaapkamers aan de achterzijde van rolluiken.
– Alle niet-betegelde wanden en de plafonds op de begane grond van de woning zijn gestuukt (m.u.v. het houten schroten plafond in het toilet).
– Naast alle nabij gelegen voorzieningen zoals reeds beschreven bevindt deze woning zich ook op loopafstand van het kleinschalige winkelcentrum ’t Look, met een AH-supermarkt en enkele eetgelegenheden en is het Sondervick College (voor voortgezet onderwijs) op 8 minuten fietsen gelegen. Daarnaast is het vliegveld ‘Eindhoven Airport’ in 10 autominuten bereikbaar.
– Er bestaat eventueel een mogelijkheid tot het bijkopen van een garagebox op achtergelegen binnenterrein.

ERA GARANTIE: EXTRA ZEKERHEID VOOR U ALS KOPER.
Bij aankoop van deze woning heeft u gedurende het eerste jaar van bewoning garantie op de werking van de goedgekeurde mechanische installaties:
• Zichtbaar loodgieterswerk binnenshuis, waaronder gas-, afvoer- en waterleidingen.
• Inpandige sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, wastafels, doucheaansluitingen en stortbakken.
• Zichtbare elektriciteitsvoorzieningen, zoals de complete goedgekeurde bedrading, wandcontactdozen en lichtschakelaars.

De ERA Garantie dekt de kosten van reparatie als de inboedel- of opstalverzekering dit niet doet. Eigen risico € 150,- bij elke reparatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ERA makelaar.

Beschikbaar

De Sluiswachter 8

1911 JK, Uitgeest
€ 439.500,- k.k.
Goed onderhouden tussenwoning met energielabel A

De buurt De Kleis heeft niet voor niets de status van zeer gewilde woonwijk gekregen. Het is een rustige en kindvriendelijk buurt met veel groen in de omgeving. Het NS-station, de winkels in het centrum van Uitgeest en Heemskerk, liggen allemaal op fietsafstand.

De tussenwoning heeft aan de voorzijde een erker met veel glas, die t/m de eerste verdieping is opgetrokken. De erker is niet alleen functioneel, maar zorgt tevens voor een krachtige uitstraling.

Via de entree met een ruime hal, garderobe, toilet en trapopgang komt u in de lichte woonkamer met openslaande deuren in de achterpui. Het woongedeelte is aan de achterzijde gesitueerd, zodat u naast meer privacy ook kan genieten van de fraai aangelegde achtertuin. Tevens is er op de begane grond vloerverwarming aangelegd met daarover grijs gemêleerde pvc tegels.

De open keuken heeft meer ruimte gekregen door het opmetselen van een muurtje onder de erker, zodat er een U-opstelling geplaatst kon worden. De keuken is voorzien van een inductiekookplaat met 5 zones, quooker, koel-vriescombinatie, combimagnetron, vaatwasser (apparatuur is van Bosch), veel bergruimte en een composiet aanrechtblad.

Op de eerste verdieping treft u twee ruime slaapkamers (voorheen drie), waarvan de slaapkamer aan de voorzijde extra veel lichtinval heeft door de erker. De badkamer is voorzien van een inloopdouche, wastafel met meubel, wandcloset en een radiator.

Via een vaste trap komt u op de tweede verdieping met de was- en stookruimte op de overloop en twee slaapkamers, die beide zijn voorzien van een dakkapel met kunststof kozijnen.

De achtertuin is gelegen op het noordwesten, hier kunt u op het fraai aangelegde terras tot zonsondergang genieten van de zon. Wilt u het in de zomermaanden niet te warm laten worden in de woning of gewoon even in de schaduw zitten, dan zorgt het zonnescherm voor de nodige verkoeling. Voor het opbergen van uw tuinmeubels/fietsen heeft u een vrijstaande houten berging tot uw beschikking.

Bijzonderheden:
– Energielabel A;
– 8 zonnepanelen (oktober 2021);
– Vloerverwarming begane grond;
– In 2016 is begane grond verbouwd met o.a. een nieuwe keuken en stucwerk wanden en plafond;
– Twee grote dakkapellen;
– In 2021 nieuwe schuttingen geplaatst in de achtertuin;
– Gelegen op loop/fietsafstand van het NS-station;
– Centrum van Uitgeest en Heemskerk op fietsafstand;
– Uitvalswegen richting o.a. A9 zijn eenvoudig te bereiken.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Sikkelstraat 65

4818 EH, Breda
€ 465.000,- k.k.
Goed onderhouden eindwoning in de populaire wijk ‘Sportpark’. Deze deels uitgebouwde erkerwoning is voorzien van een ruime living met semi-open keuken, vier slaapkamers, ruime badkamer en een grote berging/schuur. Verder voldoet deze woning aan de verduurzaming eisen van nu met onder andere kunststof kozijnen, vloerverwarming en vloer-, muur- en dakisolatie. De woning is gelegen op korte afstand van het stadscentrum en in de nabije omgeving liggen meerdere voorzieningen en diverse uitvalswegen.

INDELING

BEGANE GROND

Voorzijde:
De woning is aan de voor- en zijkant schoongespoten en geïmpregneerd.
Entree / hal
Via de nette voortuin bereik je de voordeur waarna je de hal binnen treedt. De hal is voorzien van plavuizen en fraaie glas-in-loodvensters. De hal biedt toegang tot het toilet welke voorzien is van een zwevend closet en fontein, de meterkast, de kelder en de woonkamer.

Woonkamer
De woonkamer is in L-vorm met erker, voorzien van mooie eiken houten vloer met vloerverwarming, stucwerk wand- en plafondafwerking met ingebouwde spots welke afzonderlijke bedien- en dimbaar zijn. De woonkamer biedt toegang tot de semi-open keuken en middels een schuifpui tot de zonnige tuin.

Keuken
De semi-open keuken is voorzien van een raam en een lichtkoepel waardoor er veel licht binnen treedt. De vloer en de wanden voorzien van tegelwerk. De keuken is voorzien van diverse apparatuur waaronder een combi-oven, nieuwe inbouwkoelkast, 4-pit gaskooktoestel, een afzuigkap en is afgewerkt met een kunststof werkblad. Tevens biedt de keuken middels een deur toegang tot de tuin.

EERSTE VERDIEPING

Overloop, welke toegang biedt tot de badkamer, de drie slaapkamers en middels een vaste trap tot de tweede verdieping.

Badkamer gelegen aan de achterzijde van de woning, voorzien van een moderne tegelvloer, wastafelmeubel, ligbad, ruime inloopdouche en een zwevend closet. Het plafond is voorzien van stucwerk met inbouw spots en tevens is hier mechanische ventilatie.

Slaapkamer I gelegen aan de achterzijde van de woning en tevens de grootste slaapkamer. Voorzien van een laminaat vloer en twee inbouwkasten.

Slaapkamer II gelegen aan de voorzijde van de woning, voorzien van een laminaat vloer, één inbouwkast en een leuke erker.

Slaapkamer III gelegen aan de voorzijde van de woning en kan goed worden gebruikt als werkkamer of als kledingkamer.

2E VERDIEPING

Middels de trapopgang toegang tot de overloop op de tweede verdieping.

De zolderkamer kan prima worden gebruikt als werkkamer of potentieel als slaapkamer. De kamer is ruim opgezet doordat er een dakkapel aan de noordkant is geplaatst.

TUIN

Nette achtertuin gelegen op het zonnige westen. De tuin is voorzien van straatwerk en beplanting aan de zijkanten. De achterzijde van de woning is voorzien van een special coating.

BERGING

Berging welke is gesitueerd in de achtertuin is opnieuw opgebouwd en uitgebouwd waardoor deze over heel de breedte van de tuin staat. Tevens is via de tuin de brandgang bereikbaar.

KENMERKEN

– Goed onderhouden eindwoning;
– Voorzien van vier slaapkamers;
– Duurzame woning (energielabel C);
– Vloerverwarming woonkamer;
– Geheel voorzien van kunststof kozijnen (uitgezonderd dakkapel);
– Verzorgde voor- en achtertuin;
– Gelegen in kindvriendelijke buurt ´Sportpark´;
– Centraal gelegen t.o.v. van voorzieningen en uitvalswegen;

Disclaimer: Volgens het NEN 2580 meetrapport wordt de tweede verdieping niet mee gerekend als woon oppervlakte, maar als inpandige ruimte. Dit komt omdat de dakkapel 1.985m telt en geen 2.00m wat volgens de voorschriften van de NEN 2580 nodig is om als woonoppervlakte wonen te worden aangeduid. Wij verwijzen u hiervoor naar het meetrapport wat als bijlagen is toegevoegd onder het kopje documentatie op www.sikkelstraat65.nl

Verkocht

Waterlinie 571

5658 NP, Eindhoven
€ 469.000,- k.k.
***Op korte termijn beschikbaar: Instapklare en energiezuinige woning gelegen in het gewilde Waterrijk!***

In de verkoop bij Tim de Rouw: Leuke energiezuinige tussenwoning o.a. met zonnepanelen en met maar liefst 4 slaapkamers, eigen parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage en gunstige ligging op gewilde woonlocatie in “Waterrijk” te Meerhoven!

***LET OP: STARTERS PROFITEREN MOGELIJK VAN DE VRIJSTELLING OVERDRACHTSBELASTING. MEER INFORMATIE 040 218 00 78***

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Geheel voorzien van vloerverwarming (met temperatuurregeling per kamer);
– Viertal ruime slaapkamers;
– Met tuin en ruim dakterras op het zuid westen;
– Voorzien van maar liefst 7 zonnepanelen (2021);
– Zeer goed isolatievoorzieningen en energielabel A!

INDELING VAN DE WONING
Deze woning is gelegen aan een verkeersluw pleintje in de gewilde woonwijk “Waterrijk” te Meerhoven (Eindhoven). Naast de eigen parkeerplaats in de afgesloten parkeergarage zijn er voldoende openbare parkeervoorzieningen aanwezig. De gehele woning is netjes afgewerkt met pleisterwerk/ spuitwerk wanden en plafonds. Tevens is

HAL/ENTREE
Overdekte entree, hal met meterkast (met warmteverdeler t.b.v. stadsverwarming), toiletruimte met wandcloset en een fonteintje, garderobe nis en loopdeur naar de woonkamer en keuken. Onder de trap bestaat de mogelijkheid om een extra berg-/ provisiekast te realiseren.

WOONKAMER / KEUKEN
L-vormige woonkamer met zitgedeelte aan de achterzijde van de woning en de keuken aan de voorzijde. Vanuit de woonkamer is er een schuifdeur naar de tuin aanwezig. Grote raampartijen geven een prettige lichtinval. De open keuken is voorzien van een koel- en vrieskast, combi oven/magnetron, vaatwasser, spoelbak, 5-pits inductie kookplaat en afzuigkap.

EERSTE VERDIEPING
Overloop met toegang tot een drietal slaapkamers, een separate tweede toiletruimte met wandcloset , een wasruimte en de badkamer.

SLAAPKAMERS
Slaapkamer 1 (ca. 10m²): Ruime “master” slaapkamer, gelegen aan de voorzijde van de woning;
Slaapkamer 2 (ca. 9m²): Eveneens een ruime tweede slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van de woning, momenteel als gasten-/ logeerkamer in gebruik;
Slaapkamer 3 (ca. 7m²): Derde slaapkamer, momenteel als zijnde werkkamer in gebruik.
Slaapkamer 4: Op de tweede verdieping gelegen vierde slaapkamer van maar liefst ca. 26m² met royaal dakterras.

BADKAMER
Ruime geheel betegelde badkamer met zowel een ligbad als inloopdouche en een wastafel in meubel.

TWEEDE VERDIEPING
Bereikbaar middels een vaste trap treft je de tweede verdieping met prachtig aangrenzend dakterras! Tevens bevindt zich hier de opstelplaats t.b.v. de mechanische ventilatie-unit.

BUITENRUIMTE EN PARKEERGARAGE
Op het zuid westen gelegen tuin met houten berging en houten vlonderplanken. Er is tevens een ruim dakterras aanwezig. In de ondergrondse parkeergarage ligt de privé parkeerplaats (maandelijkse servicekosten € 46,04). Daarbij is er een centrale fietsenberging aanwezig.

LOCATIE EN LIGGING
De woning is perfect gelegen in de gewilde wijk “Waterrijk” in Meerhoven. Om de hoek van de woning bevindt zich een groot 60 hectare landschapspark met o.a. een speeltuin voor de kleintjes, waterpartijen, speelweides en een uitkijkheuvel. Het nieuwe winkelcentrum Meerhoven met o.a. AH, Jumbo, Lidl, bakker, Hema en Kruidvat bevindt zich op loopafstand van de woning. Tevens in de nabijheid: scholen, internationale school, het spilcentrum, golfbaan Welschap, een tennisbaan en andere recreatiemogelijkheden. Uitvalswegen en het stadscentrum zijn snel en eenvoudig per auto en openbaar vervoer (HOV) te bereiken.

BIJZONDERHEDEN:
– Betreft een ruime energiezuinige woning (energielabel A!);
– Voorzien van 7 stuks zonnepanelen;
– Met eigen parkeerplaats in afgesloten parkeergarage;
– Servicekosten parkeerplaats € 46,04;
– Met viertal ruime slaapkamers;
– Tuin en dakterras op het zuid westen;
– In Meerhoven is er sprake van stadsverwarming, er is een warmteverdeler aanwezig (in eigendom);
– Aanvaarding in overleg / medio september 2023;
– Uw makelaar: Tim de Rouw

Verkocht

Kolkbeemden 28

5706 NR, Helmond
€ 469.000,- k.k.
Nieuw bij ERA Focus makelaars! Op zoek naar een instapklare tweekapper in Brandevoort? Lees dan snel verder!

Deze woning aan de Kolkbeemden beschikt op de begane grond over een zeer royale living met open keuken en apart gedeelte te gebruiken als kantoor of speelkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich 2 volwaardige slaapkamers en een extra slaapkamer bereikbaar via een van de slaapkamers. Ook de tweede verdieping heeft nog een slaapkamer te bieden. En niet te vergeten de heerlijke zonnige achtertuin op het Zuidwesten!

De woning is gelegen aan een rustige woonstraat. Alle voorzieningen die Brandevoort te bieden heeft, zoals winkels, sportverenigingen, (basis)school en NS-station zijn binnen handbereik. Ook uitvalswegen in de richting van o.a. Eindhoven zijn snel te bereiken.

Algemeen
De woning is gebouwd in 2006 en door de jaren heen keurig onderhouden. De woning is volledig geïsoleerd en voorzien van dubbele beglazing. De warmtevoorziening is geregeld middels een gasgestookte CV-ketel van het merk Nefit (2021).

Indeling begane grond:

De woning beschikt over een eigen oprit met aangrenzend een pad naar de voordeur. De fraai aangelegde voortuin wordt aan de voorzijde gescheiden van het trottoir met een houten hekwerk.

De voordeur biedt toegang tot de ruime hal. Naast een garderobe bevindt zich hier de toiletruimte, meterkast en trapopgang naar de verdieping. Vanuit de hal is de woonkamer bereikbaar.

Toiletruimte
Voorzien van hangcloset en fonteintje. De wanden zijn volledig betegeld in lichte kleurstelling. Het plafond is gestuukt.

Woonkamer/keuken
Ruime woonkamer met voldoende mogelijkheden voor een een zit- en eethoek. Op dit moment is de achterzijde van de woonkamer ingericht als zitgedeelte. Door de grote raampartijen met openslaande deuren (2x) geniet de woonkamer enorm veel daglicht.

Keuken
De complete keuken bestaat uit een witte hoogglans keukeninrichting in L-opstelling en aan de andere zijde een kastenwand. Voorzien van een composiet blad. De volgende inbouwapparatuur is aanwezig: gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasser, combi-oven, koelkast en vrieskast. De raampartij aan de voorzijde geeft een fraai straatzicht en zorgt daarnaast voor veel daglicht. Door de opstelling in L-vorm is er tijdens het koken direct contact met gasten in de woonkamer.

Extra (speel)kamer/kantoor
Aangrenzend aan de woonkamer bevindt zich een zeer praktische ruimte die voor diverse doeleinden kan worden gebruikt. Ook deze ruimte beschikt over openslaande deuren en is dus zeer licht.

Op de gehele begane grond zijn alle wanden en plafonds gestuukt. De hardhouten vloer (Afzelia) zorgt voor sfeer en warmte.

Trapkast
Bereikbaar vanuit de woonkamer. Fijne extra bergruimte.

Indeling eerste verdieping:
Via de trapopgang in de hal is de eerste verdieping bereikbaar. Aangrenzend aan de overloop bevinden zich twee slaapkamers en de badkamer. De derde slaapkamer is bereikbaar via de slaapkamer aan de achterzijde.

Slaapkamers
Slaapkamer I (+extra kamer): Royale slaapkamer gelegen aan de achterzijde van de woning met een oppervlakte van ca 15m². De aanwezige dakkapel zorgt voor extra ruimte en veel daglicht. De extra kamer, bijvoorbeeld te gebruiken als kinderslaapkamer is bereikbaar via deze slaapkamer en is ca. 7m² groot. De kamer is voorzien van een dakraam.
Slaapkamer II: Deze ligt aan de voorzijde van de woning en heeft een oppervlakte van maar liefst bijna 17m². Ook hier is een dakkapel.

Badkamer
De nette badkamer beschikt over een bad, douche, wastafelmeubel met spiegelkast en toilet. De wanden en vloer zijn betegeld in grijs/wit tinten.

De gehele eerste verdieping is voorzien van een nette laminaatvloer. Wanden en plafonds zijn gestuukt.

Indeling tweede verdieping:
Bereikbaar via vaste trap. De overloop geeft toegang tot de derde slaapkamer. Op de overloop bevinden zich tevens de aansluitingen voor wasapparatuur, CV-ketel, WTW-installatie en extra bergkasten onder het schuine dak.

Slaapkamer III: Ruime slaapkamer met een oppervlakte van bijna 9m². Er is een groot dakraam. Met de vlizotrap is de bergzolder toegankelijk.

Buiten:
Berging
Via de oprit is de berging bereikbaar. Ideaal voor het stallen van fietsen en opbergen van andere spullen.

Tuin
De gezellige en zeer zonnige achtertuin heeft door de leibomen aan de achterzijde volop privacy te bieden. De tuin is ingericht met gazon, borders met volwassen beplanting en een groot terras aangelegd met sierbestrating. De houten pergola zorgt voor een sfeervolle aankleding. Hieraan is ter plaatse van de achtergevel een schaduwdoek bevestigd. Aan de andere zijde hangt een schommel. De tuin is volledig omheind met een houten schutting. Aan de zijkant bereikbaar via achterom.
Doordat de tuin op het Zuidwesten ligt, is deze erg zonnig en kan er zelfs van de late avondzon genoten worden.

Bijzonderheden:

– Instapklare tweekapper in rustige woonstraat van Brandevoort;
– Door de vele raampartijen, een zeer lichte woning!;
– Extra ruimte op de begane grond, te gebruiken als speelkamer of kantoor;
– Zeer zonnige achtertuin met achterom;
– Eigen oprit met parkeergelegenheid;
– Kortom, deze woning is zeker de moeite van een bezichtiging waard!

Onder bod

Anton Philipslaan 107

5616 TW, Eindhoven
€ 469.500,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Midden in het centrum van Eindhoven ligt, op de vierde etage van appartementencomplex “Hartje Londen”, dit energiezuinige driekamer appartement met loggia, parkeerplaats en centrale fietsenstalling en eigen berging!

WAT OPVALT AAN HET APPARTEMENT
– Centrale ligging pal in het centrum van Eindhoven (nabij het Philips Stadion);
– Met eigen parkeerplaats en berging in afgesloten parkeergarage;
– Mogelijkheid om een extra parkeerplaats te huren;
– Met loggia (buitenruimte) pal aangrenzend aan de woonkamer;
– Het appartement is voorzien van een WKO-installatie (Warmte Koude Opslag) die naast verwarmen ook het appartement kan koelen;
– Zeer goed onderhouden, instap klaar en geheel goed geïsoleerd!

INDELING VAN HET APPARTEMENT
Centrale hal/ entree met videofooninstallatie, bellentableau, brievenbussen, ontvangstruimte, trappenhal en liftinstallatie. Het appartement is gelegen op de vierde etage. Onder het complex bevindt zich de eigen parkeerplaats, centrale fietsenberging en de privé berging.

APPARTEMENT
Portiek met toegang tot het appartement. Hal/entree met garderobe nis, videofooninstallatie, doorloop naar de woonkamer, de meterkast, toiletruimte met wandcloset en fonteintje, de badkamer en een tweetal slaapkamers. Het gehele appartement is afgewerkt met een nette laminaatvloer en structuur wand- en plafondafwerking.

WOONKAMER / KEUKEN
Ruime woonkamer met open keuken. De woonkamer biedt volop ruimte voor zowel een eethoek als de zithoek en staat in open verbinding met de keuken. De keuken is geplaatst in parallelopstelling en is afgewerkt met een luxe keukenblad. Daarnaast is er een hoge kastenwand aanwezig. Er is inbouwapparatuur aanwezig te weten een keramische kookplaat met afzuigkap, een vaatwasser, koel-/vriescombinatie en een combi oven-/magnetron. Tevens is er voldoende kastruimte.

INPANDIGE BERGRUIMTE/ PROVISIERUIMTE
Vanuit de keuken is de inpandige bergruimte bereikbaar. Hier bevinden zich de aansluitingen voor was- en droogvoorziening, de WKO-installatie en de Warmte-Terugwin-Unit (WTW).

LOGGIA
Pal aan de woonkamer aangrenzende loggia met ligging op het westen. De grote schuifpuien kunnen worden geopend waardoor je geheel uit de wind van de buitenruimte kunt genieten! Tevens heb je vrij zicht op het stadse leven.

BADKAMER
Ruime badkamer met zowel een ligbad, douchehoek met glazen scherm, een wastafel met planchet, spiegel, en een designradiator. De badkamer is modern ingericht en volledig betegeld.

SLAAPKAMERS
Slaapkamer 1 (ca. 14m²): Ruime “master” slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van het appartement en met vrij zicht op de binnentuin;
Slaapkamer 2 (ca. 12m²): Eveneens een ruime tweede slaapkamer, tevens gelegen aan de achterzijde van het appartement en met uitzicht op de binnentuin.

PARKEERPLAATS EN BERGING
Pal onder het appartementencomplex bevindt zich de eigen parkeerplaats, de centrale fietsenberging en de privé-berging. Deze zijn gesitueerd in de afgesloten parkeergarage.

LIGGING EN LOCATIE
Dit appartement maakt deel uit van “Hartje” Eindhoven. Je leeft in de stad. Je woont in Hartje Eindhoven. Daar vlak naast het Philips Stadion, is een complete wijk met een grote diversiteit aan woningen. Hartje Londen speelt met de zon op mooie dagen. Hier herken je de hand van architect Wiel Arets direct, de zee van ramen en de statige lobby. Het uitzicht heeft een enorme wow-factor. Op de dynamiek op straat én op de relaxte binnentuin. In Hartje Londen heb je het beide.

BIJZONDERHEDEN
– Aanvaarding in overleg;
– Servicekosten € 221,60 (inclusief berging en parkeerplaats);
– Energiezuinig, goed geïsoleerd appartement;
– Centrale ligging pal in het centrum van Eindhoven nabij het Philips Stadion;
– Met eigen parkeerplaats in afgesloten parkeergarage, centrale fietsenberging en privé berging;
– Mogelijkheid tot het huren van extra parkeerplaats(en);
– Voorschot stookkosten € 165,– (aanpasbaar afhankelijk van het eigen verbruik);
– Uw persoonlijke makelaar: Tim de Rouw

Verkocht

Jan Heurkensstraat 21

5667 BL, Geldrop
€ 475.000,- k.k.
UITGEBOUWDE HOEKWONING. Op zoek naar lage energiekosten (13 zonnepanelen) en een instapklare woning zonder onderhoud ? En dat gecombineerd met een luxe afwerking, 3 slaapkamers (mogelijkheid 4e kamer op zolder) en een living van 45 m2 ? Kom dan kijken bij deze in 2020 opgeleverde en aan de achterzijde uitgebouwde woning met overdekt terras in de achtertuin. En dat alles op loopafstand (1 kilometer) van het centrum van Geldrop.

INDELING
Begane grond:
overdekte entree; hal met strakke gietvloer vloer die is doorgelegd in de woonkamer en keuken; meterkast; kast met HR-CV combi ketel: toilet met hangcloset en fonteintje; deur naar de living van in het totaal 45 m2 met aan de voorkant de riante keuken en aan de tuinzijde de woonkamer. De keuken heeft een luxe keukeninrichting met een werkblad met spoelbak en Quooker kokend waterkraan een inductie kookplaat met geïntegreerde afzuiging (Bora), een vaatwasser en kastjes en lades. Tegenover de keukenopstelling is een apparatenwand met een oven met stoom functie, koelkast (met vriesvak), een extra werkblad en kastruimte. De woonkamer ligt aan de achterzijde met openslaande deuren naar het overdekte terras. Onder de trap is een handige en ruime bergkast.

1e Verdieping:
overloop; slaapkamer 1 aan de achterzijde van ruim 15 m2; slaapkamer 2 aan de voorzijde van 11 m2; slaapkamer 3 aan de achterzijde van 7,5 m2; geheel betegelde badkamer met een ruime inloopdouche, wastafel en 2e toilet (met bidet functie).

2e Verdieping:
grote zolderverdieping met aansluiting voor wasmachine en droger. Deze ruimte heeft 2 grote dakramen en is perfect geschikt voor het maken van 1 of meer kamers.

Achtertuin:
Doordat je geen directe achterburen hebt is er veel privacy in de tuin. Tegen het huis ligt een terras met een mooie (eiken)houten overkapping. Een heerlijke plek die het buitenseizoen fijn verlengt. De tuin is keurig aangelegd met bestrating en plantenborders. Achter in de tuin staat de houten berging die voorzien is van elektra. Doordat het een hoekhuis is heb je naast de woning een pad met toegang tot de tuin.

Bijzonderheden:
* de woning heeft 13 zonnepanelen
* alles is hoogwaardig afgewerkt
* complete isolatie: A label
* Geldrop beschikt over perfecte voorzieningen zoals een oergezellig centrum met talloze voorzieningen. Verder is er een NS station, streekziekenhuis en middelbare school. En dat alles op amper 20 minuten fietsen van het centrum van Eindhoven.

Beschikbaar

Plantenhove 104

1902 HP, Castricum
€ 475.000,- k.k.
Deze heerlijk ruime hoekwoning is gelegen aan een woonerf met de mogelijkheid om op eigen grond te parkeren. Het huis heeft op de begane grond een doorzonwoonkamer en een open keuken in hoekopstelling welke is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Op de eerste verdieping tref je drie ruime slaapkamers en een luxe moderne badkamer aan. Op de tweede verdieping bevindt zich een vierde slaapkamer met aan beide zijde van het dak een velux dakraam. De achtertuin ligt op het zuidoosten en is maar liefst ruim 80 m² groot.

De woning is gelegen in een rustig, autoluw hofje in een kindvriendelijke wijk in de woonwijk Noord End. In de nabije omgeving is een overdekt winkelcentrum (Geesterduin), zijn diverse scholen te vinden en is er een mooi aangelegd park, waar je heerlijk kunt wandelen. Het strand en de duinen zijn op fietsafstand. Binnen 10 minuten is de A9 te bereiken in de richting van Alkmaar, Haarlem en aansluitingen met andere snelwegen.

Indeling
Begane grond: entree, hal, toegang naar berging met meterkast, toilet met fontein, trapopgang, trapkast, toegang naar woonkamer met luxe open keuken v.v. diverse Siemens inbouwapparatuur en een deur naar de royale achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers en een luxe badkamer v.v. ligbad, douche, wastafel met meubel en toilet.

Tweede verdieping: middels een vaste dichte trap naar voorzolder, opstelling/aansluiting wasmachine/droger, mechanische ventilatie en cv-ketel, berging en toegang naar slaapkamer met twee “velux” dakramen.

Naast de woning staat een aangebouwde houten berging v.v. elektra, een overkapping en is er een eigen plek om een auto te parkeren.

Bijzonderheden
– energielabel B;
– spouwmuren na-geïsoleerd met parels 6 cm 2014;
– bodemisolatie circa 15 cm dik 2014;
– dak na-geïsoleerd met circa 12 cm rockwol 2014;
– 10 zonnepanelen 2017;
– meterkast vervangen in 2017;
– nieuwe luxe keuken v.v. Siemens inbouwapparatuur 2017:
– luxe badkamer 2017;
– eikenhouten lamelparket begane grond;
– royale achtertuin;
– ruim perceel van 185 m²;
– woonoppervlakte 114 m²;
– zeer kindvriendelijke buurt met diverse speeltuinen;
– op loop- fietsafstand van basis- en middelbare scholen, kinderdagverblijf, sportverenigingen,
winkelcentrum “Geesterduin”, NS station en het gezellige centrum van Castricum;
– strand, zee, en duinen op circa 20 minuten fietsafstand.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Elbeplantsoen 59a

5704 KX, Helmond
€ 475.000,- k.k.
Unieke kans! Deze recent opgeleverde 0-op-de-meter nieuwbouwwoning (A++++) is volledig gasloos gebouwd en voorzien van maarliefst 34 zonnepanelen waardoor je zeer energiezuinig woont op een mooie, groene locatie aan het Elbeplantsoen in Brouwhuis. De woning beschikt over een drietal ruime slaapkamers en een riante 2e verdieping waar eenvoudig een 4e slaapkamer gerealiseerd kan worden. De hoekligging met parkeerplaats (carport) op eigen terrein maken het plaatje compleet.

Het plan ‘Het Elbeplantsoen’ is gesitueerd op een unieke locatie in Helmond. Het Elbeplantsoen ligt in het verlengde van de bestaande straat Elbeplantsoen. Aan de buitenzijde van Helmond, midden in het groen, is het plan opgezet in een hof-structuur. Tijdens de ontwikkeling van het plan is veel aandacht besteed aan de omgeving en de uitstraling van de woningen, hierdoor past het plan perfect bij de omgeving en sluit goed aan op de rest van de wijk het Brouwhuis.

Indeling.
Entree/hal met toiletruimte, meterkast, stookruimte met opstelling warmtepomp en trapopgang naar de 1e verdieping.
De toiletruimte is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een hangend closet en fonteintje.

Vanuit de hal bereikt men de ruime en lichte living welke mede door de uitbouw aan de achterzijde veel ruimte biedt. De dubbele openslaande tuindeuren zorgen voor een mooie verbinding met de achtertuin. In de woonkamer biedt de trapkast extra bergruimte.

Aan de voorzijde is de open en luxe keuken gelegen. De keuken is voorzien van een inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap (Bora), een vaatwasser, Quooker kraan, koelkast, vrieskast een tweetal ovens waarvan 1 stoom-heteluchtoven. Een praktisch en luxe composieten aanrechtblad maken het geheel compleet.

Vanuit de woonkamer is de bijkeuken/berging bereikbaar welke middels een deur toegang heeft tot zijpad naast de woning.

1e verdieping.
De overloop geeft toegang tot een drietal slaapkamers en de moderne badkamer.

De badkamer is modern betegeld en voorzien van een inloopdouche, hangend closet, dubbele wastafel met meubel en spiegel. De badkamer kan zowel natuurlijk als mechanisch geventileerd worden.

2e verdieping.
Middels een vaste trap is de ruime open zolderruimte bereikbaar. Door de aanwezigheid van een grote dakkapel is deze ruimte ideaal voor het realiseren van een 4e slaapkamer en separate wasruimte.

Tuin.
De aan te leggen doch ruime achtertuin is voorzien van een houten berging met elektra en achterom naar achterpad. De tuin biedt veel privacy door de ligging aan het groen.
Het verkeersluwe hofje waaraan de woning ligt is ideaal voor kinderen en is er voldoende parkeergelegenheid.

Bijzonderheden:
– De woning is opgeleverd met sanitair (toiletruimte, badkamer) en volledig ingerichte en luxe keuken;
– Overige wand- en vloerafwerking dient door koper gedaan te worden;
– Tuinaanleg dient gedaan te worden;
– Geheel voorzien van hardhouten kozijnen met HR++ beglazing;
– Begane grond en eerste verdieping voorzien van vloerverwarming;
– Glasvezel internet aanwezig;
– Gasloos gebouwd met aardwarmtepomp;
– Een 34 zonnepanelen aanwezig waardoor het een 0-op-de-meter woning is;
– Gelegen nabij winkelcentrum Brouwhorst, uitvalswegen, natuur, scholen en NS-station;
– Kortom, wees er snel bij en kom kijken naar deze leuke gezinswoning!!

Verkocht onder voorbehoud

Roodkapje 12

5629 KX, Eindhoven
€ 475.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Ruime gemoderniseerde en uitgebouwde woning met eigen parkeerplaats en ligging op gewilde woonlocatie in het Sprookjesbosch te Blixembosch!

***LET OP: Starters profiteren in 2024 mogelijk van vrijstelling overdrachtsbelasting***

Deze energiezuinige woning (A-label) is onder ander voorzien van zonnepanelen, een uitbouw met leefkeuken aan de achterzijde van de woning, een luxe badkamer, een dakkapel, viertal ruime slaapkamers en een tuin op het zuid oosten! De gehele benedenverdieping is in 2015 compleet gerenoveerd onder begeleiding van een binnenhuisarchitect. Tevens is de badkamer in 2020 gerenoveerd en zijn er recent airco’s en zonnepanelen geplaatst. Er is tevens de mogelijkheid om op eigen terrein te parkeren. Deze instapklare woning is zeer goed onderhouden en een bezichtiging meer dan waard. Nieuwsgierig geworden? Kom dan eens kijken…

WAT OPVALT AAN DE WONING
– Geheel gerenoveerd en gemoderniseerd (instap klaar!);
– Energiezuinig (A-label) en voorzien van airconditioning alsmede zonnepanelen;
– De woning is geheel aan de achterzijde over de volledige breedte uitgebouwd;
– Parkeerplaats op eigen terrein aanwezig;
– Voorzien van een dakkapel waardoor er een viertal ruime slaapkamers zijn ontstaan;

INDELING VAN DE WONING
Deze woning is gelegen aan een rustige woonstraat met voldoende openbare parkeervoorziening. Er is tevens een parkeerplaats op eigen terrein aanwezig. De gehele woning is grotendeels afgewerkt met stucwerk plafonds, pleisterwerk wandafwerking, nette vloeren met op de parterre vloerverwarming en deels behang met een design.

HAL/ENTREEE
Entree met garderobe nis, meterkast met vernieuwde en uitgebreide groepenkast, doorloop naar de woonkamer.

WOONKAMER/ KEUKEN
De gehele parterre is voorzien van een fraaie tegelvloer met vloerverwarming (radiatoren als bijverwarming), pleisterwerk plafond- en wandafwerking alsmede deels behang. De gehele verdieping is in 2015 compleet gerenoveerd/ gemoderniseerd met behulp van een binnenhuisarchitect. De ruime living bestaat uit een zitgedeelte, een eetgedeelte en aan de achterzijde van de woning is er in de uitbouw een ruime leefkeuken met spoel-/kookeiland gecreëerd. De luxe keuken is afgewerkt met een getrommeld natuurstenen blad en hoogwaardige inbouwapparatuur o.a. een Miele stoomoven, combi oven-/magnetron, een kokend waterkraan, Siemens vaatwasser, een Bora inductiekookplaat met midden afzuiging en een separate koelkast en vriezer (hoog model). Het verlaagde plafond is voorzien van inbouwspots. Vanuit de keuken heb middels een schuifpui toegang tot de zonnige achtertuin. Grote raampartijen zorgen naast een prettige lichtinval voor vrij uitzicht op de tuin. Halverwege de woonkamer bevindt zich nog een praktische provisie-/ bergkast alsmede de deur naar het tussenportaaltje met toiletruimte en trapopgang. De toiletruimte is eveneens gerenoveerd en bestaat uit een wandcloset alsmede een fonteintje.

EERSTE VERDIEPING
De gehele eerste verdieping is afgewerkt met een nette V-groef laminaatvloer alsmede stuc-/ pleisterwerk wandafwerking en plafonds. Vanuit de overloop heb je toegang tot een drietal slaapkamers en de gerenoveerde badkamer.

SLAAPKAMER(S)
Slaapkamer 1 (ca. 13m²): Ruime “master” slaapkamer, gelegen aan de achterzijde van de woning, voorzien van airconditioning;
Slaapkamer 2 (ca. 10m²): Eveneens een ruime tweede slaapkamer, gelegen aan de voorzijde van de woning, momenteel in gebruik als kinder-/tienerkamer;
Slaapkamer 3 (ca. 7m³): Derde slaapkamer, eveneens gelegen aan de voorzijde van de woning, met praktische inbouwkast. Deze kamer is momenteel in gebruik als kantoor-/ werkkamer;
Slaapkamer 4: Op de zolderverdieping gelegen ruime vierde slaapkamer (ca. 18m²) met dakkapel, airconditioning, bergruimte onder de kapschuinte en elektronisch rolluik.

BADKAMER
De in 2020 gerenoveerde en geheel betegelde badkamer bestaat uit een inloopdouche met regendouchekop, een dubbele wastafel in meubel, verlichte en verwarmde spiegel, designradiator en een wandcloset.

TWEEDE VERDIEPING
Bereikbaar middels een vaste trap zolderverdieping bestaande uit een voorzolder en ruime vierde slaapkamer. Voorzolder met opstelplaats t.b.v. de C.V.-ketel en aansluitingen voor was- en droogvoorziening. De vierde slaapkamer is voorzien van een grote dakkapel met elektrisch rolluik. Er is tevens airconditioning aanwezig. Daarnaast is er voorzien in bergruimte onder de kapschuinte.

BUITENRUIMTE
Voortuin bestaande uit sierbestrating en een border met gevarieerde beplanting. De onder architectuur aangelegde achtertuin is ingedeeld met een zonneterras, een tweede verhoogd terras, een gazon, borders met gevarieerde beplanting en een stenen berging. Aan de achterzijde is er een dubbele poort aanwezig. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan op om eigen terrein te kunnen parkeren.

LIGGING EN LOCATIE
Deze woning is gelegen in de populaire woonwijk “Sprookjesbosch” in Blixembosch te Eindhoven (Woensel Noord). In de directe omgeving tref je o.a. winkels, scholen en een kinderdagverblijf. Daarbij is de woning gunstig gelegen ten opzichte van uitvalswegen o.a. de J.F. Kennedylaan, de A2, A50 en de A58.

BIJZONDERHEDEN
– Over de volledige breedte aan de achterzijde uitgebouwd alsmede voorzien van een dakkapel;
– Parterre geheel gerenoveerd/ gemoderniseerd en voorzien van een ruime leefkeuken met kook-/spoeleiland;
– Begane grond voorzien van een fraaie tegelvloer met vloerverwarming;
– Tuinligging op het zuid oosten;
– Met parkeerplaats op eigen terrein;
– Gunstig energielabel A (o.a. voorzien van zonnepanelen en airconditioning);
– Kosten Stichting achterpad € 35 euro per jaar voor toekomstig onderhoud;
– Geheel instap klaar!
– Aanvaarding mogelijk vanaf Q1-2024 (maart) waarbij starters mogelijk profiteren van vrijstelling overdrachtsbelasting;
– Uw makelaar: Tim de Rouw

Verkocht onder voorbehoud

Jacob van der Wintstraat 14

3131 VJ, Vlaardingen
€ 475.000,- k.k.
Welkom bij deze prachtige, TURN KEY woning in Vlaardingen! Deze zeer ruime (150 m²) drielaagse woning is onlangs volledig gerenoveerd, met een scherp oog voor duurzaamheid en energie-efficiëntie. De eerste stappen richting een volledig gasloze woning zijn al genomen. De woning beschikt over een grote woonkeuken met een waanzinnig kook(schier)eiland en een hele grote en lichte woonkamer. Bovendien zijn er maar liefst 3 grote slaapkamers en een waanzinnige badkamer in deze woning.

Het huis is voorzien van negen recent geïnstalleerde zonnepanelen met een totaalvermogen van 3600 Wattpiek, waardoor de woning bijzonder energiezuinig is. Deze zonnepanelen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de energiebehoefte van de woning, waardoor uw afhankelijkheid van het gasnetwerk sterk wordt verminderd en uw energierekening laag blijft. Daarnaast is er een offerte ter overname welke de mogelijkheid geeft tot het (gasloos) verwarmen en/of koelen van alle ruimten via hoogwaardige airco’s.

Deze woning is geschikt voor veel doelgroepen, waaronder gezinnen. Gelegen op slechts 5 minuten loopafstand van het gezellige centrum van Vlaardingen, nabij uitvalswegen en in een groene omgeving met voor de deur een leuke speeltuin voor de kinderen. Met dit uitzicht hoeft u zich geen moment te vervelen! Parkeren kunt u voor de deur.

De begane grond van deze woning biedt toegang tot de ruime woonkeuken en tot de trap naar de eerste etage. Middels een luxe deur betreedt u de zeer luxe woonkeuken waar een waanzinnig kookeiland staat, hoge kasten met inbouwapparatuur voorzien van decoratieve koven. De drie hoge kasten zijn voorzien van kastruimte, een magnetron en een oven. In het kookeiland bevindt zich nog meer kastruimte, vaatwasser, inductiekookplaat, ingebouwde afzuigkap, en spoelbak. Er is genoeg aanrechtblad beschikbaar om heerlijk te koken. Alle apparatuur is van Siemens. Vanuit de woonkeuken kunt u zo de beschutte achtertuin betreden. Vanuit de woonkeuken betreedt u door luxe dubbele witte deuren de lichte en ruime woonkamer. Alle wanden en plafonds zijn strak gestuukt en de woonkamer is voorzien van een lichte grijstint. De woonkamer is voorzien van een internet- en tv aansluiting. Er is een apart toilet op de begane grond. Er is een diepe en brede tuin en deze is gelegen op het westen waardoor u volop van de zon kunt genieten.

Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime slaapkamer met internet- en tv aansluiting, een zeer luxe en grote badkamer voorzien van aan prachtig vrijstaand bad, inloopdouche, breed badkamermeubel, een volledig ingebouwde regendouche met handdouche en een verlaagd plafond met geïntegreerde verlichting. Alle kranen zijn ingebouwd! Vanuit de hal heeft u toegang tot het op het westen gelegen balkon. Daarnaast kunt u vanuit de hal naar het aparte tweede toilet. Er is daarnaast een aparte kamer met voldoende ruimte voor de wasmachine en -droger.

Op de tweede verdieping van deze woning vindt u twee ruime slaapkamers die van alle gemakken zijn voorzien. Daarnaast biedt deze verdieping een aparte bergruimte en een opstelplaats voor de CV-ketel. Door de aanwezigheid van een lichtkoepel in het plafond is deze verdieping heerlijk licht en ruimtelijk.

Deze woning is werkelijk een buitenkans. Hieronder vindt u een overzicht van de opvallende eigenschappen die deze woning te bieden heeft:

– TURN KEY: deze woning is volledig vernieuwd, werkelijk alles is nieuw! U kunt dus zonder zorgen direct intrekken en genieten van uw nieuwe woning.
– EIGEN GROND: de woning is gelegen op eigen grond. Dit betekent dat u geen extra kosten heeft voor erfpacht en volledig eigenaar bent van de grond waarop uw woning staat.
– VOLLEDIG GERENOVEERD: de elektra-installatie en CV-installatie zijn volledig vernieuwd. Daarnaast is de woning volledig geïsoleerd met kunststof kozijnen met dubbel glas. Ook de gevels zijn bijna allemaal extra geïsoleerd met voorzetwanden en het dak is geïsoleerd. Dit zorgt voor een energiezuinige woning en lage energierekeningen. Ten slotte is er een glasvezelkabel aanwezig en gereed voor aansluiting.
– DUURZAAM: Er zijn 9 zonnepanelen geplaatst in 2023 met een totaalvermogen van 3600 Wattpiek. Inclusief garantie; tot 25 jaar op de zonnepanelen, tot 15 jaar op de omvormer en tot 15 jaar op de volledige installatie.
– RUIME INDELING: deze woning heeft 3 ruime slaapkamers en biedt voldoende ruimte voor een gezin. Daarnaast heeft u de beschikking over een ruime tuin op het westen en een balkon op het westen.
– GEZELLIGE WOONOMGEVING: deze woning is gelegen in een gezellige woonwijk en vlakbij een speeltuin. Ideaal voor gezinnen met kinderen.
– VvE BIJDRAGE: de maandelijkse VvE bijdrage bedraagt € 65,- per maand. Hiermee wordt het gezamenlijke onderhoud van de woning en het gebouw betaald.

Als klap op de vuurpijl maakt deze woning onderdeel uit van een renovatie van een voormalig winkelpand dat is gesplitst in twee woningen. Er is voor het collectief een VvE opgericht, waardoor u zeker weet dat het gebouw goed onderhouden wordt. In de tuin heeft u nog eens extra bergruimte in de vorm van een aparte berging.

Kortom, deze woning is een droom die werkelijkheid wordt. Grijp uw kans en neem vandaag nog contact op om deze woning te bezichtigen.

In collegiale verkoop met ERA Prachthuis.

Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor je belangen en bespaart je tijd, geld en zorgen.

De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Verkocht

Albert Schweitzerlaan 19

2037 RN, Haarlem
€ 495.000,- k.k.
Een ideale woning voor gezinnen! Deze woning heeft dankzij de vele kamers en ruime opstelling zeer veel potentie. Lees snel verder en kom erachter wat deze goed onderhouden tussenwoning met 5 slaapkamers u te bieden heeft.

Een goede binnenkomer
Kijk, dat is nog een een goede binnenkomer, om het huis te betreden komt u langs de fraai aangelegde voortuin. Laat u vervolgens verrassen door de ruime lichte hal waar zich een garderobe en luxe toilet bevinden. U kunt hier naar boven via de trapopgang met een recent gerenoveerde trap of loop direct door naar de woonkamer.

Ruime woonkamer met veel lichtinval
De woonkamer is lekker ruim en licht en is voorzien van grote raampartijen aan de voor- en achterzijde. Hierdoor bent u overdag altijd verzekerd van lichtinval. De ramen zijn overigens voorzien van een screen, om het licht indien nodig te dempen. De vloer is voorzien van PVC in een eiken kleur, die in combinatie met de witte muren voor een fris en sfeervol geheel zorgen.

Een nette open keuken
Kunt u goede kookkunsten wel waarderen? Dan is deze grote keuken een verademing. De open keuken heeft een U-opstelling, waardoor u veel ruimte tot uw beschikking heeft. De keuken is van alle gemakken voorzien met een vaatwasser, inductiekookplaat met vier zones, oven, magnetron, koel-vriescombinatie en twee afzuigkappen. Kortom, hier hoeft niets meer aan te gebeuren.

Eerste verdieping met drie slaapkamers en moderne badkamer
Laten we een kijkje nemen op de eerste verdieping. De ramen aan de voorzijde hebben eveneens een screen om zonlicht te dempen. De vloer op de overloop is voorzien van lamelparket. Vanuit de overloop heeft u toegang tot maar liefst drie ruime slaapkamers en een moderne badkamer. De badkamer is voorzien van een douche, wandcloset, wastafel met een meubel en handdoekradiator. Wat gaat u doen met al deze ruimte?

Tweede verdieping van alle gemakken voorzien
Zoals eerder gezegd, aan extra ruimte is geen gebrek in deze woning. Via de vaste trap komt u op de tweede verdieping waar een aparte was- en stookruimte zijn. Daarnaast vindt u twee grote slaapkamers, beide voorzien van een dakkapel. Groot pluspunt: deze zijn in oktober voorzien van kunststof kozijnen met HR++glas en zonwerend glas aan de voorzijde. Boven de tweede zit nog een vliering, perfect voor het opbergen van spullen.

Genieten van de zon in de achtertuin
Als kers op de taart kunt u genieten van deze royale achtertuin. De borders van het terras zijn gescheiden door gemetselde muurtjes. In de maanden mei t/m september kunt u op verschillende plekken in de tuin de gehele dag genieten van de zon. Achterin de tuin is een vrijstaande stenen berging inclusief verwarming geplaatst, perfect als hobbyschuur! De berging heeft ook nog een aangebouwde overkapping. Ideaal voor de fietsen. Achter de woning ligt een plantsoen met een speeltuintje voor de kleintjes.

Haarlem heeft alles te bieden
Haarlem is ontzettend sfeervol en heeft alles te bieden voor starters en gezinnen. De levendige binnenstad is voorzien van vele winkels en horecagelegenheden. Ook is Haarlem centraal gelegen en bent u met de auto of het OV binnen no-time in Amsterdam, Zaandam, Alkmaar en Zandvoort.

Op loopafstand gezellig winkelen, dineren of naar de bioscoop
De ruime tussenwoning is gelegen in het zuiden van Haarlem in de wijk Meerwijk. Dit is een kindvriendelijke wijk, dus perfect voor gezinnen. Diverse scholen en de kinderopvang zijn op loop en/of fietsafstand. Voor de dagelijkse boodschappen kunt u terecht in het vernieuwde winkelcentrum van Schalkwijk. Ook kunt u hier lekker winkelen, dineren en sluit de dag af met een bezoekje aan de gloednieuwe bioscoop. Wilt u ergens anders heen? Stap op de fiets en binnen een kwartier bent u in het sfeervolle stadscentrum. Houdt u niet van fietsen, op slechts één minuut lopen vindt u een bushalte.

Kortom een huis met veel potentie voor starters en gezinnen!

Bouwjaar: 1973
Gebruiksoppervlakte: 129 m²
Inhoud: ca. 423 m³
Perceeloppervlakte: 151 m²
Berging: 7 m²

Bijzonderheden:
– Energielabel B;
– Goed onderhouden woning;
– 5 slaapkamers;
– Moderne badkamer en toilet;
– Nette ruime open keuken;
– 2 grote dakkapellen;
– Grotendeels kunststof kozijnen;
– Verwarmde schuur
– Vrij parkeren in de straat;
– Centrum Haarlem op 15 minuten fietsen;
– Duinen op 30 minuten en het strand van Bloemendaal op 40 minuten fietsen;
– NS station Haarlem op 18 minuten en Ns station Heemstede-Aerdenhout op 16 minuten fietsen;
– Hoofdwegen richting Alkmaar, Amsterdam, Zaandam en Schiphol in de directe omgeving.
– Goede bereikbaarheid naar Schiphol met de Zuidtangent op 15 minuten afstand.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Beschikbaar

Witte Ring 105

1567 CG, Assendelft
€ 495.000,- k.k.
Bent u een liefhebber van de jaren ’30 stijl, maar wilt u graag de voordelen van een goed geïsoleerde woning, dan is een bezichtiging van deze ruime tussenwoning meer dan de moeite waard. De woning in de nieuwbouwwijk Parkrijk is in 2015 opgeleverd en ligt aan een weg met voldoende parkeergelegenheid. De tussenwoning staat op een perceel van 145 m² en heeft 137 m² woonoppervlakte.

Via de voortuin, voorzien van een mooie beukenhaag, komt u bij de entree van de woning met een overstek boven de voordeur. De lichte hal met toilet, trapopgang en toegang naar de woonkamer is v.v. een mooie pvc vloer die op de gehele begane grond is doorgelegd. Bij binnenkomst in de woonkamer word je gelijk verrast door de ruimte die is ontstaan door het plaatsen van een uitbouw met schuifpui aan de achterzijde. Het zitgedeelte van de woning is aan de achterzijde van de woning gesitueerd, met een fraai zicht op de achtertuin.

De luxe open keuken is gelegen aan de voorzijde van de woning en is in een hoekopstelling geplaatst. De kastenwand is v.v. een koel-vriescombinatie, een combi-oven en biedt veel opbergruimte. De vaatwasser, inductiekookplaat met 4 flexzones en recirculatiekap zijn in de hoekopstelling gebouwd.

Op de eerste verdieping treft u 3 slaapkamers en een moderne badkamer die is v.v. inloopdouche, wandcloset, wastafel met meubel en handdoekradiator. Aan de voorzijde heeft u een weids uitzicht op de rest van de wijk. Ook aan de achterzijde kunt u tot ver in de omgeving kijken, met zicht op sportvelden en weilanden.

Via een vaste trap komt u op de tweede verdieping waar u 30 m² woonoppervlakte tot uw beschikking heeft. Het is nu nog één grote ruimte met een aparte was- en stookruimte, maar hier kunt u met gemak twee ruime slaapkamers creëren. Door het plaatsen van een grote dakkapel aan de achterzijde, heeft u nog meer mogelijkheden en tevens meer daglichttoetreding op deze verdieping.

De achtertuin is fraai aangelegd en is gelegen op het zuidwesten. Hier kunt u vanaf het voorjaar t/m het najaar genieten van de zon. Ook leent de tuin zich goed voor plantenliefhebbers: van tulpen tot vlinderstruiken en dahlia’s, alles groeit en bloeit goed op deze vruchtbare grond. Tevens treft u hier de vrijstaande houten berging met betonnen vloer en elektra.

Bouwjaar: 2015
Perceeloppervlakte:145 m²
Woonoppervlakte: 137 m²
Inhoud: ca. 463 m³

Bijzonderheden:
– volledig geïsoleerd, energielabel A;
– elektra 6 groepen + fornuisgroep, 2 aardlekschakelaars en een 3 faseaansluiting;
– houten kozijnen met HR+++ glas;
– glasvezel;
– aanbouw achterzijde;
– moderne keuken, badkamer en toilet;
– pvc vloer op de begane grond en laminaat op de eerste verdieping;
– tuinen aan de voor- en achterzijde aangelegd; buitenkraan bij de achtertuin
– voldoende parkeergelegenheid.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Brugstraat 79

4701 LD, Roosendaal
€ 499.000,- k.k.
MONUMENTAAL VRIJSTAAND HERENHUIS IN HARTJE STAD ROOSENDAAL!

Dit soort parels komt maar zelden te koop. Dit prachtig monumentaal vrijstaand herenhuis is een gemeentemonument uit 1911 en heeft een grote verrassing achter de voordeur. Een royale tuin op het zuidwesten met eigen zij-ingang naar de straat en berging. Het gebouw is recentelijk gerenoveerd, en onder andere voorzien van dakisolatie, HR++ en/of dubbele beglazing, een nieuwe warmtepomp en 16 zonnepanelen. Ook al het onderhoud en buiten schilderwerk is gedaan. Het onderhoud is daarmee de komende jaren dan ook minimaal. Deze sfeervolle familiewoning beschikt over een aantal authentieke details, zoals glas-in-lood, suitedeuren, tegelwerk, plafonds, trappen, etc. Maar verder ook over alle moderne wooncomfort, zoals sanitair en keukeninrichting. Ook is er een mogelijkheid tot kantoor of praktijk aan huis.

In de Brugstraat in Roosendaal vinden momenteel uiterst positieve ontwikkelingen plaats. Zo worden de chique panden, die soms langere tijd niet in gebruik waren, momenteel her-ontwikkeld. Ook het Stations-plein wordt vergroend en krijgt een frisse, hedendaagse, nieuwe uitstraling. Aan de stationszijde van de Brugstraat, nabij de Parklaan, staat dit vrijstaand herenhuis.

De buurt kenmerkt zich door de sfeervolle lanen met statige architectuur waardoor de wijk een rustieke uitstraling heeft maar toch de drukte van de stad en tegelijkertijd een gezellige woon- en leefomgeving. Door de diversiteit vind je er van alles op het gebied van food, delicatessenwinkels en toko’s, maar ook diverse restaurants en ambachtelijke winkeltjes.

Let op: de woning wordt met een vanaf prijs aangeboden van: 499.000 euro kk

Ligging
Gelegen aan een toegangsweg naar het station Roosendaal. Via de Spoorstraat en de Stationsstraat zijn ook de uitvalswegen richting de A-17 & A-58 snel te bereiken. Op zeer korte afstand ligt het vermaarde restaurant Sistermans en Hotel Central. Via de Parklaan ben je in een zucht bij het Burgemeester Coenenpark waar je deze zomer heerlijk kan wandelen. Een bos bloemen voor op de eettafel haal je bij het bloemenatelier iets verderop.

Bereikbaarheid
Per auto: Goed, nabij de uitvalswegen richting A-17 & /A-58.
Per openbaar vervoer: Uitstekende busverbindingen en NS-treinstation op nog geen 100 meter afstand.
Den-Haag: Binnen 1 uur bereikbaar met het openbaar vervoer.
Rotterdam: Binnen 40 minuten bereikbaar via het openbaar vervoer.
Breda: Binnen 20 minuten bereikbaar via het openbaar vervoer.

Indeling

Begane grond:
Hal/entree met vestibule, mooie gang voorzien van authentieke tegelvloer, wandlambrisering, fraaie gestukadoorde plafonds, mooie trapopgang naar de verdieping, trapkast en meterkast (acht groepen en aardlekschakelaar). Achterin de gang is de trap naar de kelder, alsmede het licht betegeld toilet met fonteintje. Sfeervolle, ruime woonkamer met parketvloer, mooi plafond, natuurstenen schouw voorzien van ingebouwde gashaard, glas-in-lood aan voorzijde, achterzijde en in suitedeuren naar de tuinkamer.
Tuinkamer met authentieke, ingebouwde servieskast en dubbele tuindeur naar terras en de fraai aangelegde tuin met eigen achterom Mooie, lichte woonkeuken met natuurstenen vloer, moderne inbouwkeuken voorzien van elektrische oven, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap, vaatwasmachine, koelkast en deur naar terras.

Eerste verdieping:
De trap komt uit op de eerste verdieping voorzien van een massief houten vloer (met vloerbedekking). Overloop met wandlambrisering en mooie trappartij. Zeer royale, luxe, licht betegelde badkamer met ligbad, twee vaste wastafels, douche en wandcloset. De badkamer is zowel vanuit de overloop als vanuit slaapkamer I bereikbaar. Riante slaapkamer I heeft een vaste kastenwand en dubbele deur naar het platdak. Hier word je heerlijk wakker met prachtig uitzicht over de fraai aangelegde tuin.

Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de wasruimte met droger- en wasmachineaansluiting, HR CV ketel, boiler en hybride warmtepomp.

Tweede verdieping:
Via de fraaie bordestrap is de tweede verdieping bereikbaar, ook voorzien van een massief houten vloer (met vloerbedekking). Overloop met wandlambrisering en twee vaste kasten. Slaapkamer II is voorzien van twee ruime vaste kasten. Slaapkamer III heeft een leuk, klein Frans balkon aan de voorzijde. Slaapkamer IV heeft een vaste kastenwand en dakkapel aan de zijkant van de woning. Dan is er ook nog een tweede badkamer met ligbad, douche, toilet en vaste wastafel.

Vliering:
Via een luik op de tweede verdieping is de ruime bergzolder bereikbaar.

Perceel:
Groot terras op het zuidwesten met sierbestrating en eigen gang naast de woning naar de straat. Diepe, fraai aangelegde tuin (7,2 meter breed x 18 meter diep) met leuke borders en veel privacy. Achterop de tuin staat een grote berging (circa 26 m2).

Bijzonderheden:
• Charmant monumentaal herenhuis dat de afgelopen jaren is gemoderniseerd en verduurzaamd,
• Centraal gelegen op 100 m. van NS-trein/busstation, en nog geen 7 min. lopen van de oude binnenstad.
• Bouwjaar: 1911.
• Inhoud: circa 803 m3.
• Perceel eigen grond circa 268 m2.
• Energielabel C.
• Geheel voorzien van houten kozijnen en dubbele beglazing.
• Medio 2020 groot onderhoud uitgevoerd en buitenom geschilderd door gespecialiseerde aannemer(s).
• Warm water en verwarming door middel van cv-ketel (Nefit Ecoline), boiler en (hybride) warmtepomp.
• Zonnepanelen op het hoofddak (12 stuks) en op het lager gelegen dak aan achterzijde (4 stuks).
• Woning beschikt over een actueel inspectierapport opgesteld door Monumentenwacht Noord Brabant.
• Aanvaarding in overleg!

Dit sfeervolle karakteristieke herenhuis is niet eenvoudig te vangen in plattegronden en foto’s. Kom daarom snel zelf kijken en laat u verrassen. Wij zijn de makelaar van de verkoper. Wij adviseren u uw eigen makelaar mee te nemen voor uw belangenbehartiging bij de aankoop van uw toekomstig huis. Wij leiden u graag rond!
Aan deze aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend.

Verkocht onder voorbehoud

Zuidewijn 38

5653 PR, Eindhoven
€ 499.000,- k.k.
Nieuw in de verkoop bij Tim de Rouw: Zeer ruim bemeten (152m²!) uitgebouwde tussenwoning o.a. met praktijk-/ salon-/ kantoorruimte, viertal ruime slaapkamers, dubbele dakkapel, tuinhuis met overkapping, zonnepanelen en gunstige ligging op gewilde woonlocatie in “Genderbeemd” te Eindhoven. Deze instapklare woning is een bezichtiging meer dan waard. Nieuwsgierig geworden? Bel 040 218 00 78 voor een bezichtiging!

VRAAGPRIJS: € 499.000,– k.k.

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Betreft een zeer ruime, uitgebouwde woning met praktijkruimte/ kantoor aan huis (met eigen entree);
– Voorzien van zonnepanelen (energielabel A!)
– Voorzien van vloerverwarming en airconditioning;
– Geheel voorzien van rolluiken;
– Ligging in het gewilde “Genderbeemd” te Eindhoven o.a. kort nabij de High Tech Campus en ASML;
– Aanvaarding: 1 december 2023

INDELING VAN DE WONING
Deze leuke woning is gelegen aan een autovrij woonhofje en kijkt vrij uit over gemeentelijke groenvoorziening. Er is in de straat voldoende openbare parkeergelegenheid. Er is tevens voorzien in openbare laadpalen t.b.v. een elektrische auto. Deze goed afgewerkte woning heeft stucwerk plafonds, grotendeels pleisterwerk wandafwerking en op de begane grond ligt een nette tegelvloer met vloerverwarming.

HAL/ENTREE
Overdekte entree, hal met meterkast (voorzien van een vernieuwde groepenkast), toiletruimte met wandcloset en fonteintje, doorloop naar de woonkamer en praktijkruimte/ salon.

PRAKTIJKRUIMTE / SALON / KANTOOR
Betreft een volledig geïsoleerde multifunctionele ruimte, gelegen aan de voorzijde van de woning. De voormalige berging wordt momenteel gebruikt als salon. Er is voorzien in verwarming, isolatievoorzieningen, een eigen entree en kleine kitchenette met een koud water aansluiting. De ruimte is prima geschikt voor bijvoorbeeld een speelkamer, kantoor aan huis of bijvoorbeeld gastenverblijf.

WOONKAMER / KEUKEN
Zeer ruime living met zowel een eet- en een zitgedeelte alsmede een open keuken. De keuken, in hoekopstelling, bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is geheel voorzien van inbouwapparatuur. De woonkamer is aan de achterzijde over de volledige breedte uitgebouwd waardoor er een zeer ruime living is ontstaan. Er is voorzien in een praktisch elektrisch zonnescherm. Een dubbele schuifpui geeft toegang tot de achtertuin.

EERSTE VERDIEPING
Overloop met toegang tot een drietal slaapkamers en de badkamer. De gehele verdieping is afgewerkt met een nette laminaatvloer.

SLAAPKAMERS
Slaapkamer 1 (ca. 10m²): Kleinste kamer, gelegen aan de achterzijde van de woning, momenteel in gebruik als zijnde kledingkamer en kantoorruimte;
Slaapkamer 2 (ca. 12m²): Ruime kamer, gelegen aan de achterzijde van de woning;
Slaapkamer 3 (ca. 12m²): Eveneens een ruime kamer, gelegen aan de voorzijde van de woning.
Slaapkamer 4: Op de tweede verdieping gelegen “master” slaapkamer van ca. 15m² o.a. met tweetal dakkapellen, airconditioning en bergruimte onder de kapschuinte.
Slaapkamer 5: Er bestaat de mogelijkheid om de zolderverdieping te splitsen waardoor er een vijfde slaapkamer wordt gecreëerd;

BADKAMER
Gemoderniseerde geheel betegelde badkamer bestaande uit een ligbad, inloopdouche, wandcloset en dubbele wastafel in meubel.

TWEEDE VERDIEPING
Bereikbaar middels een vaste trap zolderverdieping bestaande uit een voorzolder en vierde (mogelijk vijfde) slaapkamer. Voorzolder met opstelplaats t.b.v. was- en droogvoorzieningen alsmede de C.V.-ketel (Nefit HR bouwjaar 2008). Deze verdieping is geïsoleerd en grotendeels voorzien van stucwerk.

BUITENRUIMTE
Voortuin bestaande uit sierbestrating en een gazon. De achtertuin is gelegen op het zuid westen. Er is voorzien in een zonneterras met sierbestrating, een onderhoudsarm gazon en een sfeervol tuinhuis met overkapping, berging en er is een achterom aanwezig.

LIGGING EN LOCATIE
Deze woning is gelegen aan een autovrij woonhofje in de populaire kindvriendelijke wijk “Genderbeemd” te Eindhoven. In de directe omgeving tref je o.a. veel groen, parken, scholen, het kinderdagverblijf en winkels. Tevens is de woning gelegen op korte afstand van de High Tech Campus, ASML en uitvalswegen o.a. de N2, A2 en de A67. In ca. 10 autominuten bereik je het centrum van Eindhoven.

BIJZONDERHEDEN
– Deze woning is aan de achterzijde over de volledige breedte uitgebouwd;
– De woning is oprecht instap klaar;
– Betreft een goed geïsoleerde woning met 9 stuks zonnepanelen en lage energielasten;
– De woning is voorzien van airconditioning en vloerverwarming op de begane grond;
– Tuin met ligging op het zuid westen;
– Met sfeervol tuinhuis + overkapping alsmede een berging met achterom;
– Voorzien van rolluiken;
– Aanvaarding 1 december 2023;
– Uw makelaar: Tim de Rouw

Verkocht onder voorbehoud

Ark 13

5502 VJ, Veldhoven
€ 500.000,- k.k.
TE KOOP MET ERA GARANTIE VOOR DE KOPER!

Een bijzondere en verrassend ruime, volledig geïsoleerde en energiezuinige eindwoning (type ‘walwoning’) met een 20-tal zonnepanelen (energielabel A+), een inpandige garage/berging en een eigen oprit met een laadpunt voor een elektrische auto. Deze woning heeft daarnaast een royale woonkamer met openslaande tuindeuren, een open keuken, een inpandige badkamer en 3 ruime slaapkamers (met mogelijkheid voor 4), alsmede een keurig aangelegde tuin aan de voorzijde, gesitueerd op het zonnige zuiden.

Deze woning is gelegen aan een rustige, brede woonstraat met voldoende openbare parkeergelegenheid, aan de rand van de kindvriendelijke wijk “Akkereind”, grenzend aan een zorgboerderij met dieren en een speeltuin en de buurtontmoetingsplek “High Chaparral”, voor een heerlijke kop koffie, lunch of borrelplank.

Op korte loopafstand bevinden zich een basis- en democratische school en in een paar minuten fietst u naar de diverse nabijgelegen sportgelegenheden, het gezellige centrum van Zeelst en het City Centrum met al hun voorzieningen. Daarnaast zijn bedrijventerrein ‘De Run’ (met o.a. ASML en het MMC), alsmede de High Tech Campus eveneens op korte fietsafstand gelegen en zit u binnen een paar autominuten op de belangrijke uitvalswegen naar en rondom Eindhoven.

INDELING:

BEGANE GROND:
Via de voortuin betreedt u de hal van deze woning, welke is voorzien van een licht gemêleerde tegelvloer (welke incl. vloerverwarming is doorgelegd in het woongedeelte), spachtelputz wanden en een radiatorombouw.
In deze hal bevindt zich tevens de meterkast, de bekleedde trapopgang naar de 1e verdieping en de deuren naar de toiletruimte, inpandige garage en het woongedeelte.

De toiletruimte is gedeeltelijk betegeld en voorzien van een duoblokcloset, fonteintje en mechanische ventilatie.

De grote en praktische inpandige garage/berging (van ± 18 m²) is voorzien van een betonvloer en een sectionaldeur aan de voorzijde, alsmede van diverse elektrapunten en verlichting, de ‘Solar Edge’ omvormer t.b.v. de zonnepanelen, een elektrische afzuiging en een koudwaterkraan.

In het woongedeelte (van ± 42 m²) betreedt u vanuit de hal eerst de royale, iets breed uitlopende woonkamer met de voornoemde tegelvloer en eveneens spachtelputz wanden. Vanwege de grote raampartij en de brede, dubbel openslaande tuindeuren aan de voorzijde komt er veel daglicht binnen in deze woonkamer en heeft u mooi zicht op de tuin. T.p.v. het raam bevindt zich een elektrisch rolluik en tegen de voorgevel van deze woonkamer een elektrisch bedienbare zonneluifel.

Aan de achterzijde bevindt zich de open keuken met eveneens de voornoemde tegelvloer, spachtelputz wanden en betegelde achterwanden. Deze keuken is opgedeeld in 2 delen, met aan de woonkamerzijde een recht keukenblok met onder- en bovenkasten en schappen, een houten aanrechtblad met een RVS spoelbak met éénhendelmengkraan, koofverlichting en een ingebouwde vaatwasser.
Aan de andere zijde bevind zich eveneens een recht keukenblok met onder- en bovenkasten en laden en een houten aanrechtblad met daarin geïntegreerd een 4-pits gaskookplaat, een vlakschermafzuigkap, een koelkast en een combimagnetron/oven. Deze apparatuur is grotendeels vernieuwd.

Vanuit het achterste gedeelte van de keuken heeft u vervolgens toegang tot de praktische provisiekast onder de trapopgang, met daarin eveneens de voornoemde tegelvloer, de pomp en verdeler t.b.v. de vloerverwarming en een lichtpunt.

1e VERDIEPING:
Via de lange overloop op heeft u toegang tot de berg-/wasruimte, de badkamer en de 2 slaapkamers op deze verdieping. Deze overloop is voorzien van een laminaatvloer (welke is doorgelegd in de slaapkamers en de berg-/wasruimte) en eveneens met spachtelputz afgewerkte wanden, alsmede de vaste trapopgang naar de 2e verdieping, met daaronder afsluitbare kastruimte.

De berg-/wasruimte is voorzien van aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur en de opstellingen van de H.R.-combiketel (Intergas ‘Kombi Kompakt’; bouwjaar 2018) en de mechanische ventilatie unit.

De badkamer is volledig betegeld en ingericht met een ligbad met handdouche en thermostaatkraan, een separate douchehoek met douchebak en mengkraan, het 2e toilet en een nieuw wastafelmeubel met 2 laden en een dubbel wandkastje en voorzien van mechanische ventilatie.

De zeer royale hoofdslaapkamer (van ± 31 m²), met de voornoemde laminaatvloer en spachtelputz wanden, is ontstaan door het samenvoegen van 2 voormalige slaapkamers. Deze kan, mede vanwege de nog steeds aanwezige 2 deuren, weer vrij eenvoudig teruggebracht worden tot de oorspronkelijke 2 kamers.

De andere, eveneens ruime slaapkamer (van ± 16 m²), welke momenteel in gebruik is als atelier, is ook voorzien van de voornoemde laminaatvloer en behangen wanden.

2e VERDIEPING:
Via de vaste trap vanaf de overloop op de 1e verdieping bereikt u de ruime voorzolder op deze verdieping. Deze voorzolder is afgewerkt met een laminaatvloer en gestuukte waden en voorzien van een vaste (deels open) kastenwand, afgeschotte bergruime onder de kaphelling aan de voorzijde, LED-inbouwspots en diverse stopcontacten. Deze ruimte kan desgewenst ook worden gebruikt als werk-/speel- of logeerkamer o.i.d.

De royale zolderkamer, met eveneens een laminaatvloer en gestuukte, grotendeels behangen wanden, is voorzien van een nieuw kunststof ‘Velux’ dakraam met een verduisteringsgordijn aan de voorzijde, een vast buro en een kaptafel met vaste kastruimte (incl. laden) en LED-inbouwspot.

TUIN:
De flinke, op het zuiden georiënteerde tuin aan de voorzijde van de woning, is grotendeels omsloten met (deels nieuwe) houten schuttingen en keurig aangelegd met sierbestrating, grote betontegels, plantenborders, hagen en een ‘terras divider’, alsmede verlichting, diverse buitenstopcontacten en een brede, elektrisch bedienbare zonneluifel tegen de voorgevel van de woonkamer.
De brede, betegelde oprit naar de garage, biedt de mogelijkheid voor het parkeren op eigen terrein. Tegen de voorgevel van de garage bevindt zich een oplaadpunt voor een elektrische auto.

ALGEMEEN:
– De woning is geheel voorzien van dak-, gevel- en vloerisolatie alsmede hardhouten (Dark Red Meranti) buitenkozijnen en tuindeuren met isolerende beglazing.
– De 20 aanwezige zonnepanelen hebben een piekvermogen van 360 Wp per stuk.
– Energielabel A+
– De begane grond van de woning is voorzien van een tegelvloer met vloerverwarming.
– Glasvezelaansluiting aanwezig in de woning.
– De niet-betegelde binnenwanden zijn grotendeels afgewerkt met spachtelputz en de plafonds met spuitpleister.
– Er is een uitbreidingsmogelijkheid voor het aantal slaapkamers.
– T.p.v. de oprit bevindt zich een oplaadpunt voor een elektrische auto.
– Gunstige ligging in een rustige, kindvriendelijke woonwijk, nabij alle voorzieningen en de belangrijke uitvalswegen.

ERA GARANTIE: EXTRA ZEKERHEID VOOR U ALS KOPER.
Bij aankoop van deze woning heeft u gedurende het eerste jaar van bewoning garantie op de werking van de goedgekeurde mechanische installaties:
• Zichtbaar loodgieterswerk binnenshuis, waaronder gas-, afvoer- en waterleidingen.
• Inpandige sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, wastafels, doucheaansluitingen en stortbakken.
• Zichtbare elektriciteitsvoorzieningen, zoals de complete goedgekeurde bedrading, wandcontactdozen en lichtschakelaars.
• Diverse keukeninbouwapparatuur (mits niet ouder dan 10 jaar).
De ERA Garantie dekt de kosten van reparatie als de inboedel- of opstalverzekering dit niet doet. Eigen risico € 150,- bij elke reparatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ERA makelaar.

Verkocht

Laan van Albert’s Hoeve 87

1902 SB, Castricum
€ 509.500,- k.k.
Royale, energiezuinige tussenwoning met dakterras.

De Laan van Albert’s Hoeve 87! Een heerlijke, ruime, lichte tussenwoning gebouwd in 1995 met maar liefst 143 m² aan gebruiksoppervlakte. Op de begane grond bevindt zich de riante woonkamer met openhaard en de open keuken v.v. inbouwapparatuur. De muren en plafonds zijn strak gestuukt en door de grote raampartijen op de begane grond, eerste- en tweede verdieping is er veel lichtinval in de woning. Via de openslaande deuren en loopdeur in de keuken kom je in de achtertuin welke gelegen is op het zuidoosten.

Op de eerste verdieping tref je twee royale en een kleinere slaapkamer aan en een luxe moderne badkamer. Middels een vaste trap kom je op de tweede verdieping waar de vierde slaapkamer met dakterras zich bevindt. Hier heb je tevens de mogelijkheid om een extra (slaap)kamer te creëren. Het dakterras ligt op het noordwesten, hier kan je genieten van de zon totdat deze onder gaat.

Woonwijk de Albert’s Hoeve ligt aan de buitenrand van Castricum en is gelegen op een rustige, kindvriendelijke plek met veel groen en meerdere speelplekken voor de kinderen. De woning heeft een ideale ligging ten opzichte van basis- en diverse middelbare scholen. Het prachtige natuurgebied “Hendriksveld” ligt nabij de woning waar je heerlijk kunt wandelen. Winkelcentrum Geesterduin en het gezellige centrum van Castricum, met diverse restaurants, winkels en bioscoop, ligt net als het NS-station op ca. 5 minuten fietsen. Voor de strandliefhebbers hebben we goed nieuws, via een prachtige fietsroute door de bossen en duinen, ben je met 20 minuten fietsen op het strand.

Indeling
Begane grond: entree, hal, meterkast, toilet met fontein, toegang naar royale woonkamer met openhaard, trapopgang, open keuken v.v. inbouwapparatuur en middels loopdeur en openslaande deuren toegang naar de achtertuin.

Eerste verdieping: overloop, drie slaapkamers, vaste kast, kast met opstelling/aansluiting wasmachine, stookruimte en een badkamer v.v. ligbad met douche, toilet, douche, elektrische vloerverwarming en een dubbele wastafel met meubel.

Tweede verdieping: middels vaste trap naar open ruimte/slaapkamer, berging en toegang naar het dakterras van circa 12 m².

In de achtertuin staat een vrijstaande houten berging v.v. elektra.

Bijzonderheden
– energielabel A;
– 16 zonnepanelen geplaatst in 2020;
– dak woning vernieuwd in 2020;
– glad gestuukte muren en plafonds;
– vloerverwarming gehele begane grond en badkamer;
– open haard woonkamer;
– badkamer vernieuwd in 2019;
– in de afgelopen 5 jaar zijn alle ramen vervangen door HR++ glas;
– openslaande deuren naar achtertuin;
– dakterras tweede verdieping circa 12 m² gelegen op het noordwesten;
– op loop- fietsafstand van basis- en middelbare scholen, kinderdagverblijf, sportverenigingen,
winkelcentrum Geesterduin, NS station en het gezellige centrum van Castricum;
– strand, zee, en duinen op circa 20 minuten fietsafstand.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Verkocht

Violierstraat 64

5644 PX, Eindhoven
€ 519.000,- k.k.
Ontdek dit prachtige, recent gebouwde woonhuis (tussenwoning) met een charmante jaren ’30 uitstraling en alle moderne gemakken. Deze instapklare woning biedt een lichte en eigentijdse living met een luxe open keuken, stijlvol sanitair en maar liefst 4 ruime slaapkamers waarvan 1 met een grote walk in closet! De achtertuin is fraai aangelegd op het zuidwesten en beschikt over een luxe terrasoverkapping, een berging en een handige achterom. Daarnaast is er een eigen parkeerplaats op het afgesloten buitenterrein, wat extra comfort biedt.
Het woonhuis is bijzonder smaakvol afgewerkt met onder andere een prachtige eiken vloer, stucwerk wanden, hoge witte plinten en luxe binnendeuren. Het is gelegen in de geliefde “Bloemenbuurt-Zuid” in stadsdeel Stratum, een historische wijk met karakter. Hier geniet je van een levendige en gezellige woonomgeving, met het bruisende centrum van Eindhoven, scholen, groene parken, sportfaciliteiten en winkels op loop- en fietsafstand.

Bijzonderheden van deze woning:
• Instapklaar met 4 slaapkamers voor volop ruimte en hoge plafonds.
• Een sfeervolle living met een prachtige eiken vloer.
• Luxe keuken met toegang tot de tuin.
• Nieuwe luxe badkamer!
• Recent buitenschilderwerk en uitstekende isolatievoorzieningen.
• De zonnige achtertuin met terrasoverkapping en berging.
• Eigen parkeerplaats op het afgesloten buitenterrein met servicekosten €150,89 per jaar.
• Het totale woonoppervlak is 118 m2 en heeft energielabel A.
• Bouwjaar van de woning is 2011.

Een ideale kans voor wie een perfecte combinatie zoekt tussen klassieke charme en hedendaags woongenot. Laat je betoveren door dit prachtige huis gelegen in de gewilde Bloemenbuurt in Stratum, met alle voorzieningen binnen handbereik. Ik nodig u graag uit!

INDELING
Begane grond:
Hal:
De ruime en lichte hal is uitgevoerd met een fraaie eiken vloer, meterkast (9 groepen + 3 aardlekschakelaars + glasvezelaansluiting), toilet en een trapopgang naar de eerste verdieping. De hal biedt toegang tot de living.

Toilet:
Het modern betegelde toilet is voorzien van een hangend closet, fonteintje en een drietal sfeervolle muurnisjes.

Living:
De sfeervolle, lichte living is gesitueerd aan de voorzijde van het woonhuis. In de living bevinden zich een fraaie eiken vloer, ruime raampartijen met een prettige lichtinval, een op maat gemaakt televisie wandmeubel met diverse legplanken ernaast voor boeken of accessoires, alsmede een afgesloten praktische provisiekast inclusief verlichting.

Keuken:
Aan de living grenst een lichte, open keuken. De open keuken heeft een complete keukeninstallatie voorzien van diverse onderkasten (soft-close systeem), enkele bovenkasten inclusief lichtspotjes, laden, een houtlook HPL werkblad met rvs spoelbak, een eetbar met composiet werkblad, inductie kookplaat, rvs met glas gecombineerde afzuigkap (afvoer naar buiten), vaatwasser, extra meubel met apparatuur, koelkast, combi-oven, diepvriezer (4 laden) en een stoomoven. De eetbar biedt ruimte aan enkele krukken, waardoor een gezellig zitje ontstaat. In de keuken bevinden zich bovendien een tegelvloer, een koof met ingebouwde lichtspotjes alsmede dubbel openslaande deuren naar de achtertuin.

Eerste verdieping:
De ruime en lichte overloop is uitgevoerd met een moderne laminaatvloer en een zijraam met prettige lichtinval. De overloop biedt toegang tot twee slaapkamers, waarvan een met eigen inloopkast, alsmede een luxe badkamer. Op de overloop bevindt zich bovendien een praktische, vaste bergkast voorzien van een laminaatvloer en verlichting.

Slaapkamers:
Slaapkamer I: gelegen aan de voorzijde. Deze riante ouderslaapkamer is voorzien van vloerbedekking, grotendeels stucwerk wanden en een schuifdeur naar de kleedkamer c.q. walk-in closet. De royale kleedkamer heeft op maat gemaakte kastruimte voor kleding en heeft verwarmingsradiatoren, een grote raampartij met fijne lichtinval alsmede een stucwerk plafond met ingebouwde lichtspotjes.
Slaapkamer II: gelegen aan de achterzijde. Deze lichte slaapkamer is voorzien van een moderne laminaatvloer en stucwerk wanden.

Badkamer:
De complete, modern en nieuwe badkamer is geheel betegeld en zeer compleet van inrichting. De badkamer is uitgevoerd met een luxe houten dubbele wastafelmeubel met kommen als wastafels en geïntegreerde wandkranen, een inloopdouche (inclusief glazen wand, regendouche, handdouche, thermostaatkraan en muurnisjes t.b.v. bijvoorbeeld shampoos), een luxe losstaand ligbad, een tweede toilet met hangend closet, spiegelkast, handdoekenradiator, een stucwerk plafond met lichtspotjes, alsmede vloerverwarming in de tegelvloer. Een kleine raampartij biedt prettige ventilatiemogelijkheden en lichtinval.

Tweede verdieping:
Een vaste trap biedt toegang tot een overloop op de tweede verdieping. Deze overloop is voorzien van een laminaatvloer, stucwerk wanden en een stucwerk plafond met ingebouwde lichtspotjes. De overloop geeft toegang tot twee slaapkamers alsmede een afzonderlijke, afsluitbare bergruimte.

Slaapkamers:
Slaapkamer III: de ruime en lichte slaapkamer is uitgevoerd met een laminaatvloer, stucwerk wanden- en plafond.
Slaapkamer IV: lichte slaapkamer uitgevoerd met een laminaatvloer, stucwerk wanden, praktische bergvliering via losse trap, aansluiting voor wasapparatuur alsmede een vaste kast met daarin de opstelling van de cv combiketel (merk Intergas, bouwjaar 2011).

Bergruimte:
De separate, afsluitbare bergruimte is voorzien van een laminaatvloer en verlichting.

Achtertuin:
De fraai aangelegde achtertuin is georiënteerd op het zonnige zuidwesten en in 2018 voorzien van een met keramiek betegeld terras. In de achtertuin bevindt zich bovendien een buitenkraan, afvoerputjes, kunstgras, een verhoogde border met natuurstenen zitbankje en beregeningsinstallatie, diverse beplanting waaronder een olijfboom (Pom Pom) en een palm, 5 slimme HUE lampen (die een mooie avondsfeer creëren en de bomen verlichten), alsmede een achterom via een houten poort en een berging. Een sfeervolle aluminium terrasoverkapping is in 2012 geplaatst en voorzien van een lichtdoorlatend kunststof dak, geluidsspeakers, een warmtelamp en ingebouwde lichtspotjes.

Berging:
De stenen berging is in de achtertuin gesitueerd en voorzien van een betonvloer, elektra en verlichting.

Afgesloten buitenterrein:
Zowel de eigen achterom in de achtertuin als via een, met afstandsbediening afsluitbare, metalen poort (inclusief loopdeur) is een groot buitenterrein toegankelijk. Op dit afgesloten terrein bevindt zich de eigen parkeerplaats, genummerd 22. Hiervoor worden servicekosten betaald. Thans ter grootte van € 150,89 per jaar. Er bestaat eventueel de mogelijkheid om een extra parkeerplaats bij te huren.

Deze tekst en brochure is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

Verkocht

Ghijbenhoek 12

5708 LE, Helmond
€ 522.500,- k.k.
Bent u op zoek naar een nieuw gebouwde en gasloze woning met uiterst lage verbruikslasten (ca. € 55,- per maand) gelegen in de nieuwbouwwijk Brandevoort – Hazenwinkel. Wacht dan niet langer en kom kijken! De woning beschikt over een drietal slaapkamers met de mogelijkheid voor een 4e. Heerlijke aparte luxe keuken om te kunnen koken zonder storende geluiden naar de woonkamer. Badkamer en toiletten zijn modern en stijlvol.
De gunstige ligging van de woning is ook een pluspunt: binnen een kwartier ben je op de Strabrechtse Heide of in Eindhoven. De voor- en achtertuin zijn aangelegd. De doorgang naar de achtertuin is goed afsluitbaar en voorzien van een ruime berging. Geen inkijk van achterburen. Kortom een prettige, comfortabele, duurzame en veilige woning voor een gezin.

De ruime oprit aan de voorzijde en aangelegde voortuin met diverse beplanting geeft toegang tot de entree van de woning.
Entree/hal.
Bij binnenkomst wordt u verwelkomd in een royale hal met garderobemogelijkheid, een moderne betegelde toiletruimte voorzien van een hangend closet en fonteintje. Vanuit de hal zijn de keuken aan de voorzijde en de living aan de achterzijde bereikbaar en beide zijn gescheiden door de centrale hal.

De royale en lichte woonkamer is gelegen aan de tuinzijde. Hier kunt u heerlijk ontspannen en genieten van de openslaande tuindeuren die directe toegang bieden tot de prachtig aangelegde tuin. De living is voorzien van een mooie tegelvloer welke voorzien is van vloerverwarming en vloerkoeling, kortom uitermate comfortabel dus.

De dichte leefkeuken aan de voorzijde van de woning is fraai en compleet uitgevoerd. Met een fraaie tegelvloer, vaatwasser, oven, koelkast, vrieskast, inductiekookplaat met geïntegreerde afzuigkap (recirculatie) en diverse boven- en onderkasten, is deze keuken perfect uitgerust voor al uw culinaire avonturen. Het bar gedeelte aan het eiland is ideaal om samen te genieten van een maaltijd.

1e verdieping.
Op de eerste verdieping bevindt zich een ruime overloop, een badkamer en drie comfortabele slaapkamers. De gehele verdieping is voorzien van een laminaatvloer en draai-kiepramen met triple glas, waardoor u kunt genieten van een optimale geluidsisolatie en een aangenaam binnenklimaat.

De moderne badkamer is uitgerust met een inloopdouche, een hangend toilet en een brede wastafel met meubel. Met de natuurlijke en mechanische ventilatie bent u verzekerd van een frisse en comfortabele badkameromgeving.

Slaapkamer 1 is gelegen aan de achterzijde en deze is voorzien van een laminaatvloer en triple beglazing.
Slaapkamer 2 is gelegen aan de voorzijde, over de volle breedte van de woning en heeft dezelfde afwerking als de andere slaapkamer.
Slaapkamer 3 is gelegen aan de achterzijde van de woning en heeft dezelfde afwerking als de overige slaapkamers.

2e verdieping.
Via een vaste trap bereikt u de tweede verdieping, waar u de mogelijkheid heeft om een prachtig ruime, vierde slaapkamer te realiseren.
Daarnaast vindt u hier een praktische was- en stookruimte, waar de opstelling van de warmtepomp en balansventilatie zich bevindt. Deze woning is volledig uitgerust met de nieuwste technologieën op het gebied van duurzaamheid en energie-efficiëntie zoals een aardwarmtepomp met koelfunctie, waardoor u niet alleen geniet van een comfortabele leefomgeving, maar ook bijdraagt aan een beter milieu.

Tuin.
De achtertuin is met zorg aangelegd, met een prachtig gazon, borders met kleurrijke beplanting en een eigen zij-poort naar de straatzijde. Daarnaast beschikt de woning over een handige houten berging met elektra, waar u al uw tuingereedschap en fietsen kunt opbergen.

Wacht niet langer en grijp deze unieke kans om uw droomhuis te bemachtigen. Geniet van de voordelen van een gasloze woning met een aardwarmtepomp, die u niet alleen een comfortabele leefomgeving biedt, maar ook aanzienlijk bespaart op uw energierekening en bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Bijzonderheden:
– Ruime, volledig gasloze tweekapper in Hazenwinkel Brandevoort;
– Voorzien van aardwarmtepomp dus zeer energiezuinig;
– Volledig geïsoleerd en triple beglazing;
– Een drietal slaapkamers aanwezig met mogelijkheid voor een 4e slaapkamer;
– Luxe en complete keuken;
– Moderne badkamer;
– Eigen oprit en zij-poort naar achtertuin;
– Gelegen nabij diverse voorzieningen zoals, winkels, wandelgebied ecozone, NS-station, sportvoorzieningen, uitvalswegen en diverse scholen;
– Kortom, Neem contact met ons op om een bezichtiging te plannen en laat u betoveren door de prachtige mogelijkheden die deze woning te bieden heeft. Welkom in uw nieuwe thuis op Ghijbenhoek 12, Helmond!

Verkocht

Helleberg 23

5508 BK, Veldhoven
€ 524.000,- k.k.
Bent u op zoek naar een rustige en centraal gelegen woning met een functionele indeling? Dan is deze ruime, vrijstaand-geschakelde woning, gelegen aan een rustige, verkeersarme woonstraat in de ‘Heikant-West’, nabij alle voorzieningen die u nodig heeft, wellicht de perfecte keuze voor u!

De functionele indeling van de woning zorgt ervoor dat elke vierkante meter optimaal benut wordt. Met een ruime woonkamer, een functionele keuken, een praktische bijkeuken, een moderne badkamer en 5 slaapkamers, biedt deze woning alles wat u nodig heeft voor een comfortabel en praktisch dagelijks leven. Daarnaast beschikt de woning over een inpandige garage met een carport, een klein balkon en een fraai aangelegde achtertuin, met een flinke terrasoverkapping over de volle breedte en tuinhuis, waarin u heerlijk kunt ontspannen en genieten van de buitenlucht.

Naast de rustige ligging en functionele indeling is de centrale locatie van deze woning een groot voordeel. Met het kleinschalige wijkwinkelcentrum, het gezondheidscentrum, basisscholen, kinderopvang, diverse sportvoorzieningen, bushaltes en parken op loopafstand heeft u alles binnen handbereik. Daarnaast zijn de middelbare scholen, het City Centrum, WC Meerhoven en zelfs het centrum van Eindhoven op fietsafstand gelegen en zit u binnen enkele minuten op de belangrijke uitvalswegen naar alle windstreken.

INDELING:

BEGANE GROND:

Via de overdekte entree met buitenlamp betreedt u de L-vormige hal van deze woning, welke is voorzien van een eikenhouten vloer (welke over de bestaande tegelvloer is doorgelegd in de woonkamer en keuken) en behangen wanden.
In deze hal, welke is voorzien van verwarming, bevindt zich de meterkast (met o.a. 7 groepen, 2 aardlekschakelaars en de glasvezelaansluiting), de toiletruimte en de bekleedde trapopgang naar de verdieping met daaronder een praktische trap-/provisiekast met tegelvloer, legplanken en verlichting.

De volledig betegelde toiletruimte, met een verlaagd MDF-schrotenplafond met halogeen inbouwspots en elektrische afzuiging, is voorzien van een wandcloset en een fonteintje met een onderkastje.

Vanuit de hal heeft u toegang tot ruime, U-vormige woon- en eetkamer (van totaal ± 41 m²), met de voornoemde eikenhouten vloer, gladde stucwerk wanden en glad gestuukte plafonds met subtiele lijsten. In het eetgedeelte aan de achterzijde is een airco aanwezig. Vanuit dit eetgedeelte heeft u toegang tot het overdekte terras/de achtertuin en de keuken.

De semi-open keuken, met eveneens de voornoemde eikenhouten vloer, rondom gedeeltelijk betegelde wanden en zicht op de achtertuin, is voorzien van een inrichting in 2 delen: met enerzijds een recht keukenblok onder het raam met laden, onderkasten, een houten aanrechtblad met RVS spoelbak met groentebakje en éénhendelmengkraan, een 5-pits gaskookplaat op glas, een RVS afzuigschouw met RVS spatwand en een oven en anderzijds een houten werkblad met bovenkasten. t.l.-koofverlichting, een radio en een ingebouwde koelkast met daaronder een lade.

Vanuit de keuken heeft u toegang tot de verwarmde bijkeuken met een tegelvloer en een systeemplafond met inbouwverlichting, welke is voorzien van 4 wandkastjes en aansluitingen t.b.v. de wasapparatuur en vaatwasser. Vanuit deze bijkeuken heeft u vervolgens toegang tot het overdekte terras/ de achtertuin en de inpandige garage.

De inpandige garage is eveneens voorzien van een tegelvloer, een betonnen plafond/dak en een dubbel openslaande houten deur naar/onder de carport aan de voorzijde. In deze garage bevinden zich een werkbank met dubbel bovenkastje en enkele wand- en losse kasten. Verder is deze garage voorzien van verwarming, elektra en een extra stoppenkast met 6 groepen t.b.v. de bijkeuken en het overdekte terras.

De carport aan de voorzijde is afgewerkt met trespa en voorzien van halogeen inbouwspots, een stopcontact en buitenkraantje.

1e VERDIEPING:

De overloop op deze verdieping, welke is afgewerkt met een laminaatvloer en behangen wanden, is voorzien van een ingebouwde kast daarin de opstelling van de VHR-combiketel (Vaillant; bouwjaar ca. 2004) en de open vaste trap naar de opgebouwde 2e verdieping.
Vanaf deze overloop heeft u toegang tot de badkamer en de 3 slaapkamers op deze verdieping.

De gemoderniseerde badkamer is rondom volledig betegeld en voorzien van een verlaagd plafond met halogeen inbouwspots.
Deze badkamer is ingericht met een inloopdouche met een hardglazen wand, een hand- en regendouche met thermostaatkraan en een RVS douchegootje, een 2e wandcloset en een dubbele wastafel met 2 éénhendelmengkranen in een badmeubel met 4 laden en 3 bovenkasten met spiegeldeurtjes, verlichting en een dubbel stopcontact. Daarnaast is er een designradiator met handdoekrekjes en een elektrische afzuiging aanwezig.

De hoofdslaapkamer over de volle breedte van de woning is voorzien van een kleine dakkapel aan de voorzijde en een zijgevelraam met een hor en een elektrisch bedienbaar rolluik. In deze kamer, welke is afgewerkt met een laminaatvloer en grotendeels behangen en deels gestuukte wanden, bevindt zich een airco, t.v.-aansluiting en afgeschotte bergruimte onder de kaphelling.

De 2 slaapkamers aan de achterzijde zijn beide afgewerkt met laminaatvloeren en behangen wanden. In één van deze kamers bevindt zich een vaste wastafel met mengkraan tegen een deels betegelde achterwand en in de andere, welke eveneens voorzien is van een zijgevelraam met een (handbediend) rolluik, bevindt zich een vaste, kamerhoge kastenwand met 3 schuifdeuren, waarvan 1 met een grote spiegel.

2e VERDIEPING:

Via een open vaste trap bereikbare, kleine overloop met een raam in de achtergevel van deze, in 1987 opgebouwde verdieping, heeft u toegang tot de 2 ruime slaapkamers alhier.
Deze overloop is eveneens afgewerkt met een laminaatvloer en een systeemplafond.

De beide slaapkamers zijn afgewerkt met laminaatvloeren, gestuukte wanden en systeemplafonds met inbouwverlichting in de slaapkamer aan de voorzijde.
Daarnaast zijn beide slaapkamers hier voorzien van verwarming en airco en handbedienbare rolluiken t.p.v. de zijgevelramen. In de slaapkamer aan de voorzijde bevindt zich tevens een hor in het zijgevelraam en afgeschotte bergruimte onder de kaphelling.
In de slaapkamer aan de achterzijde bevindt zich nog een vaste wastafel met mengkraan tegen een deels betegelde achterwand en een deur naar een klein balkon (van ca. 5 m²) met een houten omheining en betontegels tegen de zijgevel.

TUIN, TERRASOVERKAPPING EN TUINHUIS:

De voortuin is aangelegd met grindborders en sierbestrating/klinkers, alsmede een oprit onder de eerder vermelde carport, welke de mogelijkheid biedt tot het parkeren op eigen terrein.
Tegen de voorgevel van de woonkamer bevindt zich tevens en zonneluifel.

De gezellige achtertuin (van ca. 120 m²) is volledig omsloten met grotendeels geïmpregneerd houten schuttingen en is gesitueerd op het noorden. Deze tuin is keurig aangelegd en onderhouden, met hardsteen terrassen en looppaden, een gazon en bloembakken.

Tegen de achtergevel van de woning bevindt zich over de volle breedte een royale en fraaie aluminium terrasoverkapping (van ca. 33 m²), met licht doorlatende kunststof dakplaten (welke zijn vervangen in 2016) en ingebouwde halogeen spots, welke afsluitbaar is middels doorzichtig, oprolbaar zeil in 3 delen aan de tuinzijde.
Dit overdekte terras is voorzien van hardsteen op de grond, een dubbel buitenstopcontact en t.v.-aansluiting, terrasverwarming op gas en een buitenkraantje met afvoerputje. Tevens bevindt zich hier de buitenunit van de airco-installatie.

Achter in de tuin bevindt zich een praktisch, houten tuinhuis (van ca. 2.43 x 3.03 m.) met een loopdeur, 3 dubbel openslaande gevelraampjes en een vloer van klinkers en betontegels, welke is voorzien van elektra en verlichting.

ALGEMEEN:

– Deze woning is voorzien van vloer-, dak- en gevelisolatie alsmede volledig dubbele beglazing in de houten buitendeuren, -ramen en -kozijnen (m.u.v. de voordeur met zijlicht).
– Energielabel C.
– De woonkamer en 3 grootste slaapkamers zijn voorzien van airco’s, welke naast koelen tevens kunnen verwarmen.
– Deze oorspronkelijk met één verdieping in 1984 gebouwde woning is in 1987 voorzien van de opgebouwde 2e verdieping en de dakkapel t.p.v. de hoofdslaapkamer.
– De carport is in 1989 geplaatst en de terrasoverkapping omstreeks 2008.
– De dakbedekking van de hoofdwoning is omstreeks 2008 vervangen; die van de hal, keuken, bijkeuken en garage in 2022.
– Recentelijk is de dakkapel nog voorzien van nieuwe trespa beplating.

ERA GARANTIE: EXTRA ZEKERHEID VOOR U ALS KOPER.

Bij aankoop van deze woning heeft u gedurende het eerste jaar van bewoning garantie op de werking van de goedgekeurde mechanische installaties:
• Zichtbaar loodgieterswerk binnenshuis, waaronder gas-, afvoer- en waterleidingen.
• Inpandige sanitaire voorzieningen, zoals toiletten, wastafels, doucheaansluitingen en stortbakken.
• Zichtbare elektriciteitsvoorzieningen, zoals de complete goedgekeurde bedrading, wandcontactdozen en lichtschakelaars.

De ERA Garantie dekt de kosten van reparatie als de inboedel- of opstalverzekering dit niet doet. Eigen risico € 150,- bij elke reparatie. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw ERA makelaar.

Verkocht onder voorbehoud

Weideland 48

1567 EA, Assendelft
€ 525.000,- k.k.
Fantastische plek!

Op deze gewilde locatie in Saendelft staat deze zeer royale hoekwoning gelegen aan een ruime groenstrook met veel parkeervoorzieningen. De woning heeft maar liefst 137 m² gebruiksoppervlakte en ligt met zijn achtertuin heerlijk op het zuidwesten. Op de begane grond merk je gelijk dat de woning veel ruimte heeft. Zo tref je aan de voorzijde de ruime open keuken aan voorzien van inbouwapparatuur. Aan de achterzijde is de woonkamer uitgebouwd en geeft middels openslaande deuren toegang tot een keurig onderhouden en sfeervolle achtertuin. Op de eerste verdieping zijn er nu twee slaapkamers gesitueerd maar door eenvoudig een tussenmuur te plaatsen creëer je gelijk een derde slaapkamer. De moderne badkamer is vernieuwd in 2021 en is voorzien van een inloopdouche, dubbele wastafel met meubel en toilet. Op de tweede verdieping tref je nog eens twee slaapkamers aan, beide voorzien van een ruim dakkapel. In de achtertuin staan maar liefst drie bijgebouwen, hier kan je de nodige spullen bergen.

De omgeving is fantastisch. Het winkelcentrum “De Saen”, kinderopvang en basisscholen vind je op loopafstand. De sportfaciliteiten van Assendelft. het treinstation Krommenie-Assendelft en het voortgezet onderwijs zijn met de fiets goed bereikbaar. Met het openbaar vervoer ben je in een halfuur op Amsterdam Centraal. Met de auto zijn zowel de A9 richting Alkmaar en Haarlem als de A8 met aansluitend de ring A10 richting Zaandam en Amsterdam goed bereikbaar.

Indeling
Begane grond: entree, hal, meterkast, toilet met fontein, trapopgang, trapkast, toegang naar de woonkamer met open slaande deuren naar de achtertuin. Open keuken aan de voorzijde v.v. inbouwapparatuur.

Eerste verdieping: overloop, twee ruime slaapkamers (voorheen drie) en een luxe moderne badkamer v.v. inloopdouche, dubbele wastafel met meubel en een toilet.

Tweede verdieping: middels vaste open trap naar overloop, aparte ruimte met aansluiting/opstelling geiser en hete lucht verwarmingsinstallatie, vaste kast met opstelling/aansluiting wasmachine en twee slaapkamers beide v.v. een ruim dakkapel.

In de achtertuin staat een vrijstaande houten berging v.v. elektra en twee extra bijgebouwen.

Bijzonderheden
– energielabel A;
– de woning is in 2016 uitgebouwd aan de achterzijde;
– achtertuin op het zuidwesten;
– badkamer vernieuwd in 2021;
– toilet begane grond vernieuwd in 2021;
– eenvoudig een derde slaapkamer te realiseren op de eerste verdieping;
– pvc vloer begane grond;
– sfeervolle sierhaard in de woonkamer;
– muren en plafonds begane grond gestuukt;
– kunststof dakkapellen geplaatst in 2011 en 2021;
– intergas geiser uit 2021;
– vrijstaande houten berging v.v. elektra met twee extra bijgebouwen;
– gelegen aan een grote groenstrook met speeltuin;
– kindvriendelijke buurt;
– voldoende parkeergelegenheid;
– gelegen nabij winkelcentrum “De Saen”.

Interesse in deze woning?! Schakel direct uw eigen NVM-aankoopmakelaar in. Uw NVM-aankoopmakelaar komt op voor úw belang en bespaart u tijd, geld en zorgen. Adressen van collega NVM-aankoopmakelaars vindt u op Funda.

Beschikbaar

Oosterscheldestraat 30

2652 JG, Berkel En Rodenrijs
€ 525.000,- k.k.
In de kindvriendelijke wijk “Meerpolder” gelegen lichte en moderne eengezinswoning. De moderne woning is voorzien van een zonnige tuin gelegen aan het water met steiger en uitgevoerd met een moderne open keuken, maar liefst 5 slaapkamers en luxe badkamer. In de directe omgeving zijn de diverse basisscholen, crèches, voortgezet onderwijs, het winkelcentrum en de uitvalswegen naar de grote steden (centrum Rotterdam op ca. 15 min) te vinden.

Indeling:
Begane grond:
Voortuin met stenen berging aan de voorzijde. Entree/hal met meterkast en trapopgang naar eerste verdieping. Toilet voorzien van wandcloset en fonteintje. Moderne keuken aan de voorzijde voorzien van diverse inbouwapparatuur zoals een inductiekookplaat, een rvs-afzuigschouw, een vaatwasmachine, een oven, en een magnetron. Tuingerichte woonkamer met trapkast, pvc-vloer, vloerverwarming en een schuifpui naar de achtertuin met steiger aan water.

Eerste verdieping:
Overloop met trapopgang naar tweede verdieping. Moderne badkamer voorzien van inloopdouche, wandcloset en wastafelmeubel. Slaapkamer aan de voorzijde. Twee slaapkamers aan de achterzijde. Alle slaapkamers zijn uitgerust met een laminaatvloer.

Tweede verdieping:
Overloop met aansluiting wasmachine, vlizotrap naar vliering, opstelplaats mv-unit en cv-combiketel uit 2014. Slaapkamer aan de voorzijde voorzien van kunststof dakkapel, rolluik en airco. Slaapkamer aan de achterzijde eveneens voorzien van kunststof dakkapel en rolluik. Op het dak liggen 9 stuks zonnepanelen. Deze zijn 2020 geplaatst.

Bijzonderheden:
– Bouwjaar 2014;
– Gelegen op eigen grond;
– Achtertuin aan het water;
– Voorzien van 5 slaapkamers;
– Vloerverwarming op de begane grond;
– 2 Dakkapellen voorzien van rolluiken;
– 9 zonnepanelen uit 2020;
– Uitgerust met HR++ beglazing;
– Energielabel A+;
– Oplevering in overleg.

Interesse in dit huis? Schakel direct je eigen NVM-aankoopmakelaar in. Jouw NVM-aankoopmakelaar komt op voor je belangen en bespaart je tijd, geld en zorgen.

De informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Verkocht

Zwartven 17

5508 RR, Veldhoven
€ 529.000,- k.k.
Wonen in een volledig instapklare tussenwoning met A++ label en voorzien van alle luxe en een heerlijke tuin op het zuiden? Ik nodig u graag uit!

Ontdek deze perfect afgewerkte en riante tussenwoning, gelegen in de gewilde wijk “de Kelen” in Veldhoven, direct grenzend aan Meerhoven. Met een woonoppervlak van 121 m² en een recente oplevering in 2020, is deze woning echt uniek. De locatie biedt niet alleen een ideale verbinding met diverse uitvalswegen (A2, A50, A58, A67 en A270), maar ook nabijheid van scholen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, natuur en winkels, waaronder Winkelcentrum Meerhoven. Bovendien is ASML, de High Tech Campus en Eindhoven Airport op respectievelijk 12, 13 en 5 autominuten afstand.

WAT OPVALT AAN DE WONING:
– Heerlijk zongerichte, gezellige achtertuin met terrasoverkapping en een praktische berging.
– Volledig geïsoleerd en energiezuinig dankzij 7 zonnepanelen (2020) op het dak.
– Luxe keuken met inductiekookplaat, combi-oven, vaatwasser en fraai werkblad.
– Hoogwaardig afgewerkte badkamer met ruime inloopdouche, wandcloset en wastafel.
– Fraaie woonkamer met PVC vloer, vloerverwarming (begane grond) en strak gestucte wanden.
– Drie ruime slaapkamers op de 1e verdieping en 1 grote op zolder, perfect voor gezinnen dus.
– Mogelijkheid om op de grote open zolderverdieping zelfs nog een tweede badkamer of extra kamers te creëren.
– Kindvriendelijke wijk met privé-speeltuin, dit mandelige terrein kost €19,60 per maand.

INDELING:

Entree en hal:
Via de zware hardhouten voordeur met driepuntsluiting bereikt u de hal van de woning. De hal is voorzien van behangen en gestucte wanden en een pvc vloer. In de hal bevinden zich de toiletruimte, meterkast, trapopgang naar de eerste verdieping en toegang tot de woonkamer.

Toiletruimte:
De half betegelde luxe toiletruimte is voorzien van een hangcloset, fonteintje, vloerverwarming stucwerk wanden en luxe vloertegels.

Meterkast:
De meterkast bestaat uit 12 groepen en 3 aardlekschakelaars, gas, elektra, watermeter en glasverzelaansluiting.
Woonkamer:
De woonkamer is voorzien van pvc vloer met vloerverwarming, stucwerk wanden, spuitwerk plafond en een trapkast. In deze trapkast bevinden zich de pomp van de vloerverwarming en natuurlijk voldoende opbergruimte. Via een loopdeur bereikt u de tuin.

Keuken:
Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de keuken. Deze hoogwaardige keuken bestaat uit een kastenwand voorzien van een vaatwasser (heuphoogte), combi-oven, kastruimte en koel,-vriescombinatie en rechte opstelling met aanrechtblad, 4 grote lades en Bora inductiekookplaat. Door de grote raampartij aan de voorzijde van de woning komt er veel daglicht binnen in de keuken.

Eerste verdieping:
Via de overloop bereikt u een drietal slaapkamers, badkamer en vaste trapopgang naar de zolder.
Slaapkamer I: ligt aan de voorzijde van de woning. Deze kamer van (3,63*2,90) 10,53 m2 is voorzien van een fraaie laminaatvloer, strak stucwerk wanden en spuitwerk plafonds.
Slaapkamer II: is de hoofdslaapkamer en ligt aan de achterzijde van de woning. Deze kamer van (5,27*2,90) 15,28m2 is voorzien van een fraaie laminaatvloer, strak stucwerk wanden en spuitwerk plafonds.
Slaapkamer III: ligt naast de hoofdslaapkamer en is een leuke babykamer of zoals de huidige bewoners het gebruiken, kastenkamer. Deze kamer van (3,24*2,07) 6,7m2 is voorzien van een fraaie laminaatvloer, strak stucwerk wanden en spuitwerk plafonds.

Badkamer:
De volledig betegelde hoogwaardig afgewerkte badkamer is voorzien van een grote designradiator, ruime inloopdouche met thermostaatkraan en rvs drain, wastafelmeubel en een hangcloset.

Zolderverdieping:
Grote open zolderverdieping met potentie voor het creëren van een tweede badkamer. Deze slaapkamer is voorzien van een fraaie laminaatvloer, Velux dakraam, cv ketel, mechanische ventilatie unit en wasmachine-aansluiting.

Tuin, berging en privé speeltuin:
De op het zuiden gelegen tuin is voorzien van een heerlijke overkapping, sierbestrating, borders met grondbeplanting, siergrassen en een houten berging.
De houten berging gelegen achter op het perceel is voorzien van elektra. De privé speeltuin (alleen toegankelijk voor de 26 rij koopwoningen aan de Zwartven) is voorzien van een gazon, erfafscheiding en leuke speeltoestellen voor kinderen. De kosten voor het onderhouden van dit mandelige terrein bedraagt 19,60 euro per maand.

* Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.