Poelhoeve 12


6029 SG, Sterksel
€ 650.000,- k.k.
Let op: de genoemde prijs betreft een bieden-vanaf prijsstelling. Elke dag genieten van een prachtig uitzicht? De koeien zien lopen terwijl u geniet van uw eerste kopje koffie? Dat kan! Deze ruime, vrijstaande villa (2005) is gelegen op een idyllische plek aan de rand van Sterksel in een prachtig groen landschap. De woning is o.a. voorzien van een royale woonkamer, leefkeuken met aangrenzende bijkeuken, drie slaapvertrekken (mogelijkheid tot vier), een sauna, werkkamer en badkamer van 16 m². Dit alles is verdeeld over een woonoppervlakte van maar liefst 250 m² welke is gelegen op een perceel van 1.337 m² (!). Daarnaast is de ligging optimaal ten opzichte van Heeze, Geldrop en Eindhoven (reistijd respectievelijk 7, 15 minuten en 16 minuten). INDELING BEGANE GROND: Het perceel is toegankelijk middels een op afstand bedienbaar elektrisch hekwerk. Aan de voorzijde van de woning ligt een fraaie oprit van 45 m² lang waarin enkele boompartijen zijn voorzien. Vervolgens komt u uit bij de voorzijde van de woning waar eenvoudig meerdere auto's kunnen worden geparkeerd. Entree/hal. Via de overdekte dubbele voordeur komt u binnen in de entree. Hier treft u het toilet, de meterkast, de trapopgang en de op maat gemaakte garderobekast aan. De vloer is afgewerkt met marmeren tegels op vloerverwarming. Het toilet is tevens deels betegeld in het marmer, gevolgd door tegels in neutrale kleurstelling en voorzien van een design inbouwcloset en fontein. De meterkast is voorzien van voldoende groepen, krachtstroom en aardlekschakelaars. Via de hal is de woonkamer met leefkeuken toegankelijk. Woonkamer. In de sfeervolle, speels ingedeelde woonkamer met open keuken van maar liefst 123 m² geniet u van veel lichtinval en een werkelijkwaar prachtig uitzicht. De vloer is eveneens afgewerkt met een marmeren vloer op vloerverwarming, de wanden en het plafond zijn voorzien van stucwerk. De woonkamer is voorzien van een gasgestookte open haard, hetgeen bijdraagt aan de sfeer in de woning. Vanuit de woonkamer is toegang tot de achtertuin middels drie dubbele opslaande tuindeuren. Keuken - bijkeuken. De leefkeuken bevindt zich aan de linkerzijde van het woongedeelte. De keuken is verdeeld in een kookeiland, spoelgedeelte en kastenwand. Het geheel is luxe uitgevoerd en voorzien van een inbouw combi-oven, warmhoudlade, 5-pitskookplaat met afzuigkap, spoelbak met Quooker, vaatwasser en inbouw koelkast. Via de keuken is tevens de inpandige bijkeuken bereikbaar waarin o.a. de wasmachine en droger zijn gesitueerd. Vanuit de bijkeuken is er toegang tot de ruime inpandige garage. Garage. De garage is voorzien van twee elektrisch bedienbare sectionaaldeuren welke volledig passen bij de stijl van het huis. Naast het stallen van een tweetal auto's is er voldoende overige bergruimte aanwezig. De garage is voorzien van verwarming, elektra en een tegelvloer. Tevens is vanuit hier de achtertuin te bereiken. Tuin. De totale tuin heeft een omvang van circa 1.160 m² (!). De gehele tuin is rondom de woning gelegen waarbij het midden op het zuid is gericht. De riante achter-/zijtuin is onder andere bereikbaar via de woonkamer, keuken, garage en heeft een oppervlakte van circa 633 m². De gehele tuin is onder architectuur ingedeeld met diverse zitgelegenheden, een jacuzzi, beplanting, waterpartij en bomen. Aan de achterzijde van het eigen perceel is een uitgestrekt natuurlandschap waar koeien verblijven gelegen, deze draagt bij aan het weidse gevoel van vrijheid. Verder is de tuin voorzien van drie elektrisch bedienbare zonneschermen welke bijdragen aan het woongenot. INDELING EERSTE ETAGE: Slaapkamer I-III Via de statige brede trap komt u op de overloop terecht. Vanuit hier zijn een drietal slaapvertrekken alsmede de ruime badkamer toegankelijk. De maatvoering van de kamers varieert tussen de 14,0 m² en 38,0 m². De ruimtes zijn voorzien van vloerbedekking , stucwerk wanden en plafonds. Nagenoeg alle kamers zijn voorzien van een ingebouwde bergruimte onder het schuine schot en diverse dakkapellen voor extra ruimte en daglicht. Het grootste slaapvertrek is daarnaast voorzien van een eigen maatwerk inloopkast welke achterblijft bij verkoop. Badkamer. Deze riant opgezette badkamer heeft een oppervlakte van maar liefst 16 m² en is voorzien van een hoekbad, separate douchegelegenheid, toilet, bidet en dubbele wastafel. Door de aanwezigheid van de dakkapel is er zowel meer ruimte als lichtval ontstaan. Extra kamer en sauna. Middels één van de slaapvertrekken is de sauna en vervolgens de werkkamer toegankelijk. In de werkamer is de CV-ketel en WTW-unit opgesteld (beide b.j. 2005). Indien gewenst zou de toegang naar deze ruimte kunnen worden gecreëerd vanuit de ondergelegen garage, vraag de makelaar naar de mogelijkheden. BIJZONDERHEDEN: - Gebouwd in het jaar 2005; - Grote villa met 1.038 m³ inhoud (meetrapport aanwezig); - Riant perceel van 1.337 m² omringd door natuurlandschap; - Alle ruimten met marmerstenen vloer zijn voorzien van vloerverwarming; - Onder architectuur aangelegde achtertuin met prachtig uitzicht; - Voorzien van sauna (blijft achter) en jacuzzi (ter overname); - Energielabel B; - Ligging is optimaal ten opzichte van Heeze, Geldrop en Eindhoven (reistijd respectievelijk 7, 15 minuten en 16 minuten). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- English text: Enjoying a beautiful view every day? See the cows walk while enjoying your first cup of coffee? It's possible! This spacious, detached villa (2005) is situated in an idyllic location on the edge of Sterksel in a beautiful green landscape. The house is among other things provided with a spacious living room, kitchen with adjoining utility room, three bedrooms (possibility of four), a sauna, office and bathroom of 16 m². All this is spread over a living area of ??no less than 250 m² which is situated on a plot of 1,337 m² (!). In addition, the location is optimal in relation to Heeze, Geldrop and Eindhoven (travel time 7, 15 minutes and 16 minutes respectively). - If desired, there is the option of purchasing an additional 600 m² of back garden! - GROUND FLOOR: The plot is accessible through a remote controlled electric fence. At the front of the house is a beautiful driveway of 45 m² in which some tree areas are provided. The driveway leads in to the front of the house where several cars can easily be parked. Entrance hall. Through the covered double front door you enter the entrance. Here you will find the toilet, the meter cupboard, the staircase and the tailor-made wardrobe. The floor is finished with marble tiles on floor heating. The toilet is also partly tiled in marble, followed by tiles in neutral colors and equipped with a design built-in toilet and fountain. The meter box is equipped with sufficient groups, power current and earth leakage switches. Through the hall the living room with kitchen diner is accessible. Living room. In the playfully arranged living room with open kitchen of 123 m², you can enjoy a lot of light and a truly beautiful view. The floor is also finished with a marble floor on floor heating, the walls and the ceiling have stucco. The living room has a gas-fired fireplace, which adds to the atmosphere in the home. From the living room is access to the back garden through three double storage doors. Kitchen - utility room. The kitchen is located on the left side of the living area. The kitchen is divided into a kitchen island, sink and cupboard wall. The whole is luxurious and equipped with a built-in combi oven, warming drawer, 5-burner hob with extractor hood, sink with Quooker, dishwasher and built-in refrigerator. Through the kitchen is also the indoor utility room accessible where the washing machine and dryer are located. From the utility room there is access to the spacious indoor garage. Garage. The garage has two electrically operated sectional doors that fully match the style of the house. In addition to storing two cars, there is plenty of other storage space available. The garage has heating, electricity and a tiled floor. You can also reach the back garden from here. Garden. The total garden has a size of approximately 1,160 m² (!). The entire garden is situated around the house with the center facing south. The spacious back / side garden is accessible via the living room, kitchen, garage and has an area of ??approximately 633 m². The entire garden is classified under architecture with various seating areas, a jacuzzi, plants, water feature and trees. At the rear of the own plot is a vast natural landscape where cows reside, this adds to the wide feeling of freedom. Furthermore, the garden is equipped with three electrically operated awnings which contribute to the living pleasure. FIRST FLOOR: Bedroom I-III You reach the landing via the stately wide staircase. From here, three sleeping quarters and the spacious bathroom are accessible. The dimensions of the rooms vary between 14.0 m² and 38.0 m². The spaces are carpeted, stucco walls and ceilings. Almost all rooms have built-in storage space under the sloping bulkhead and various dormer windows for extra space and daylight. The largest bedroom is also provided with its own custom walk-in closet which is staying behind when sold. Bathroom. This spacious bathroom has an area of ??no less than 16 m² and is equipped with a corner bath, separate shower, toilet, bidet and double sink. The presence of the dormer window has created both more space and light. Extra room and sauna. Through one of the sleeping quarters the infrared sauna and then the office are accessible. The central heating boiler and heat recovery unit are installed in the workroom (both for example 2005). If desired, access to this space could be created from the garage below, ask the broker about the possibilities. PARTICULARITIES: - Built in the year 2005; - Large villa with 1,038 m³ content (measurement report available); - Large plot of 1,337 m² surrounded by natural landscape; - All rooms with marble stone floor have underfloor heating; - Back garden under architecture with beautiful views; - Equipped with sauna and jacuzzi; - Energy label B; - Location is optimal with regard to Heeze, Geldrop and Eindhoven (travel time 7, 15 minutes and 16 minutes respectively). .

6029 SG, Sterksel
€ 650.000,- k.k.
Let op: de genoemde prijs betreft een bieden-vanaf prijsstelling.

Elke dag genieten van een prachtig uitzicht? De koeien zien lopen terwijl u geniet van uw eerste kopje koffie? Dat kan! Deze ruime, vrijstaande villa (2005) is gelegen op een idyllische plek aan de rand van Sterksel in een prachtig groen landschap. De woning is o.a. voorzien van een royale woonkamer, leefkeuken met aangrenzende bijkeuken, drie slaapvertrekken (mogelijkheid tot vier), een sauna, werkkamer en badkamer van 16 m². Dit alles is verdeeld over een woonoppervlakte van maar liefst 250 m² welke is gelegen op een perceel van 1.337 m² (!). Daarnaast is de ligging optimaal ten opzichte van Heeze, Geldrop en Eindhoven (reistijd respectievelijk 7, 15 minuten en 16 minuten).

INDELING BEGANE GROND:
Het perceel is toegankelijk middels een op afstand bedienbaar elektrisch hekwerk. Aan de voorzijde van de woning ligt een fraaie oprit van 45 m² lang waarin enkele boompartijen zijn voorzien. Vervolgens komt u uit bij de voorzijde van de woning waar eenvoudig meerdere auto’s kunnen worden geparkeerd.

Entree/hal.
Via de overdekte dubbele voordeur komt u binnen in de entree. Hier treft u het toilet, de meterkast, de trapopgang en de op maat gemaakte garderobekast aan. De vloer is afgewerkt met marmeren tegels op vloerverwarming. Het toilet is tevens deels betegeld in het marmer, gevolgd door tegels in neutrale kleurstelling en voorzien van een design inbouwcloset en fontein. De meterkast is voorzien van voldoende groepen, krachtstroom en aardlekschakelaars. Via de hal is de woonkamer met leefkeuken toegankelijk.

Woonkamer.
In de sfeervolle, speels ingedeelde woonkamer met open keuken van maar liefst 123 m² geniet u van veel lichtinval en een werkelijkwaar prachtig uitzicht. De vloer is eveneens afgewerkt met een marmeren vloer op vloerverwarming, de wanden en het plafond zijn voorzien van stucwerk. De woonkamer is voorzien van een gasgestookte open haard, hetgeen bijdraagt aan de sfeer in de woning. Vanuit de woonkamer is toegang tot de achtertuin middels drie dubbele opslaande tuindeuren.

Keuken – bijkeuken.
De leefkeuken bevindt zich aan de linkerzijde van het woongedeelte. De keuken is verdeeld in een kookeiland, spoelgedeelte en kastenwand. Het geheel is luxe uitgevoerd en voorzien van een inbouw combi-oven, warmhoudlade, 5-pitskookplaat met afzuigkap, spoelbak met Quooker, vaatwasser en inbouw koelkast. Via de keuken is tevens de inpandige bijkeuken bereikbaar waarin o.a. de wasmachine en droger zijn gesitueerd. Vanuit de bijkeuken is er toegang tot de ruime inpandige garage.

Garage.
De garage is voorzien van twee elektrisch bedienbare sectionaaldeuren welke volledig passen bij de stijl van het huis. Naast het stallen van een tweetal auto’s is er voldoende overige bergruimte aanwezig. De garage is voorzien van verwarming, elektra en een tegelvloer. Tevens is vanuit hier de achtertuin te bereiken.

Tuin.
De totale tuin heeft een omvang van circa 1.160 m² (!). De gehele tuin is rondom de woning gelegen waarbij het midden op het zuid is gericht. De riante achter-/zijtuin is onder andere bereikbaar via de woonkamer, keuken, garage en heeft een oppervlakte van circa 633 m². De gehele tuin is onder architectuur ingedeeld met diverse zitgelegenheden, een jacuzzi, beplanting, waterpartij en bomen. Aan de achterzijde van het eigen perceel is een uitgestrekt natuurlandschap waar koeien verblijven gelegen, deze draagt bij aan het weidse gevoel van vrijheid. Verder is de tuin voorzien van drie elektrisch bedienbare zonneschermen welke bijdragen aan het woongenot.

INDELING EERSTE ETAGE:

Slaapkamer I-III
Via de statige brede trap komt u op de overloop terecht. Vanuit hier zijn een drietal slaapvertrekken alsmede de ruime badkamer toegankelijk. De maatvoering van de kamers varieert tussen de 14,0 m² en 38,0 m². De ruimtes zijn voorzien van vloerbedekking , stucwerk wanden en plafonds. Nagenoeg alle kamers zijn voorzien van een ingebouwde bergruimte onder het schuine schot en diverse dakkapellen voor extra ruimte en daglicht. Het grootste slaapvertrek is daarnaast voorzien van een eigen maatwerk inloopkast welke achterblijft bij verkoop.

Badkamer.
Deze riant opgezette badkamer heeft een oppervlakte van maar liefst 16 m² en is voorzien van een hoekbad, separate douchegelegenheid, toilet, bidet en dubbele wastafel. Door de aanwezigheid van de dakkapel is er zowel meer ruimte als lichtval ontstaan.

Extra kamer en sauna.
Middels één van de slaapvertrekken is de sauna en vervolgens de werkkamer toegankelijk. In de werkamer is de CV-ketel en WTW-unit opgesteld (beide b.j. 2005). Indien gewenst zou de toegang naar deze ruimte kunnen worden gecreëerd vanuit de ondergelegen garage, vraag de makelaar naar de mogelijkheden.

BIJZONDERHEDEN:
– Gebouwd in het jaar 2005;
– Grote villa met 1.038 m³ inhoud (meetrapport aanwezig);
– Riant perceel van 1.337 m² omringd door natuurlandschap;
– Alle ruimten met marmerstenen vloer zijn voorzien van vloerverwarming;
– Onder architectuur aangelegde achtertuin met prachtig uitzicht;
– Voorzien van sauna (blijft achter) en jacuzzi (ter overname);
– Energielabel B;
– Ligging is optimaal ten opzichte van Heeze, Geldrop en Eindhoven (reistijd respectievelijk 7, 15 minuten en 16 minuten).

—————————————————————————————————————–

English text:

Enjoying a beautiful view every day? See the cows walk while enjoying your first cup of coffee? It’s possible! This spacious, detached villa (2005) is situated in an idyllic location on the edge of Sterksel in a beautiful green landscape. The house is among other things provided with a spacious living room, kitchen with adjoining utility room, three bedrooms (possibility of four), a sauna, office and bathroom of 16 m². All this is spread over a living area of ??no less than 250 m² which is situated on a plot of 1,337 m² (!). In addition, the location is optimal in relation to Heeze, Geldrop and Eindhoven (travel time 7, 15 minutes and 16 minutes respectively). – If desired, there is the option of purchasing an additional 600 m² of back garden! –

GROUND FLOOR:
The plot is accessible through a remote controlled electric fence. At the front of the house is a beautiful driveway of 45 m² in which some tree areas are provided. The driveway leads in to the front of the house where several cars can easily be parked.

Entrance hall.
Through the covered double front door you enter the entrance. Here you will find the toilet, the meter cupboard, the staircase and the tailor-made wardrobe. The floor is finished with marble tiles on floor heating. The toilet is also partly tiled in marble, followed by tiles in neutral colors and equipped with a design built-in toilet and fountain. The meter box is equipped with sufficient groups, power current and earth leakage switches. Through the hall the living room with kitchen diner is accessible.

Living room.
In the playfully arranged living room with open kitchen of 123 m², you can enjoy a lot of light and a truly beautiful view. The floor is also finished with a marble floor on floor heating, the walls and the ceiling have stucco. The living room has a gas-fired fireplace, which adds to the atmosphere in the home. From the living room is access to the back garden through three double storage doors.

Kitchen – utility room.
The kitchen is located on the left side of the living area. The kitchen is divided into a kitchen island, sink and cupboard wall. The whole is luxurious and equipped with a built-in combi oven, warming drawer, 5-burner hob with extractor hood, sink with Quooker, dishwasher and built-in refrigerator. Through the kitchen is also the indoor utility room accessible where the washing machine and dryer are located. From the utility room there is access to the spacious indoor garage.

Garage.
The garage has two electrically operated sectional doors that fully match the style of the house. In addition to storing two cars, there is plenty of other storage space available. The garage has heating, electricity and a tiled floor. You can also reach the back garden from here.

Garden.
The total garden has a size of approximately 1,160 m² (!). The entire garden is situated around the house with the center facing south. The spacious back / side garden is accessible via the living room, kitchen, garage and has an area of ??approximately 633 m². The entire garden is classified under architecture with various seating areas, a jacuzzi, plants, water feature and trees. At the rear of the own plot is a vast natural landscape where cows reside, this adds to the wide feeling of freedom. Furthermore, the garden is equipped with three electrically operated awnings which contribute to the living pleasure.

FIRST FLOOR:

Bedroom I-III
You reach the landing via the stately wide staircase. From here, three sleeping quarters and the spacious bathroom are accessible. The dimensions of the rooms vary between 14.0 m² and 38.0 m². The spaces are carpeted, stucco walls and ceilings. Almost all rooms have built-in storage space under the sloping bulkhead and various dormer windows for extra space and daylight. The largest bedroom is also provided with its own custom walk-in closet which is staying behind when sold.

Bathroom.
This spacious bathroom has an area of ??no less than 16 m² and is equipped with a corner bath, separate shower, toilet, bidet and double sink. The presence of the dormer window has created both more space and light.

Extra room and sauna.
Through one of the sleeping quarters the infrared sauna and then the office are accessible. The central heating boiler and heat recovery unit are installed in the workroom (both for example 2005). If desired, access to this space could be created from the garage below, ask the broker about the possibilities.

PARTICULARITIES:
– Built in the year 2005;
– Large villa with 1,038 m³ content (measurement report available);
– Large plot of 1,337 m² surrounded by natural landscape;
– All rooms with marble stone floor have underfloor heating;
– Back garden under architecture with beautiful views;
– Equipped with sauna and jacuzzi;
– Energy label B;
– Location is optimal with regard to Heeze, Geldrop and Eindhoven (travel time 7, 15 minutes and 16 minutes respectively).
.

Koopprijs
€ 650.000,- k.k.
Status
Verkocht
Bouwjaar
2005
Woonoppervlakte
250 m2
Perceel oppervlakte
1.337 m2
Aantal kamers
5
Aantal slaapkamers
3

Koopprijs
€ 650.000,- k.k.
Status
Verkocht
Bouwjaar
2005
Woonoppervlakte
250 m2
Perceel oppervlakte
1.337 m2
Inhoud
1.038 m3
Gebruiksoppervlakte overige functies
33 m2
Type
Vrijstaande woning
Soorten verwarming
CV ketel, Vloerverwarming gedeeltelijk
CV ketel type
ATAG Blauwe Engel HR
CV ketel bouwjaar
2005
CV ketel brandstof
Gas
CV ketel eigendom
Eigendom
CV ketel combiketel
Ja
Soorten warm water
CV ketel
Energieklasse
B
Energielabel einddatum
19 september 2029

Foto's

Plattegronden

Video